Sjednice fakultetskog vijeća

 Z A P I S N I K 

9. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2018./2019., održane 18. lipnja 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf.

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Krešimir Vučković.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković, dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Stanko Škec.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Maja Jurica, Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Hrvoje Dorotić.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen (ispr.), dr.sc. Branko Bauer (ispr.), dr.sc. Damir Ciglar (ispr.), dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan (ispr.), dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Hrvoje Kozmar (ispr.), dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Božidar Matijević (ispr.), dr.sc. Joško Petrić (ispr.), dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Mario Štorga (ispr.), dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Goran Krajačić (ispr.), dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.), dr.sc. Nikola Vladimir (ispr.), dr.sc. Milan Vujanović.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Borna Doračić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Dujo Bilić, Petar Gregurić, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević, Matej Tkalčić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić (ispr.).

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvara 9. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća, pozdravlja sve prisutne, te predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno prihvaćaju Zapisnik 8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.
Razno

Doc. dr.sc. Gorana Baršić postavila je upit zašto je molba Zavoda za kvalitetu za promjenu nositelja kolegija skinuta s dnevnog reda. Naime, Zavod za kvalitetu podnio je molbu kojom traži promjenu nositelja na kolegijima "Upravljanje kvalitetom", "Kontrola i osiguravanje kvalitete", "Kontrola kvalitete" i "Teorija i tehnika mjerenja", tj. dodavanje nositelja uz dosadašnju nositeljicu navedenih kolegija prof. dr.sc. Biserku Runje. Doc. dr.sc. Gorana Baršić zamolila je pojašnjenje, pošto predloženi nositelji kolegija sudjeluju u nastavi uz prof. dr.sc. Biserku Runje. 

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, obrazložio je skidanje ove točke s dnevnog reda iz razloga što je i u samoj molbi navedeno kako je do odluke Zavoda o promjeni nositeljstva došlo bez pristanka nositeljice kolegija, prof. dr.sc. Biserke Runje, tj. kao rezultat nadglasavanja na Katedri. Predloženi sunositelji na kolegijima mogu dobiti povjeru predavanja, ukoliko sudjeluju u izvođenju nastave, međutim dodavanje nositelja na kolegijima ne može se dopustiti ukoliko aktualni nositelj kolegija na to ne pristane. 

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić priopćio je:

 • Dana 4. i 5. lipnja 2019. godine u Katowicama, Poljska, održana je 12. Međunarodna izložba gospodarskih i znanstvenih inovacija - INTARG 2019. Šime Grbić, student 4. godine smjera Mehatronika i robotika (mentor prof. dr.sc. Željko Šitum, predsjednik Udruge inovatora Fakulteta strojarstva i brodogradnje) je za Autonomno vozilo pogonjeno pneumatskim mišićima nagrađen zlatnim odličjem i posebnim nagradama delegacija "MACAO" i "INDIA".
 • Dana 17. lipnja 2019. godine studenti su nas počastili novom električnom formulom nazvanom Vulpes i napunili posjetiteljima A dvoranu. Uz brojne sponzore iz gospodarstva, studenti su se za potporu zahvalili pojedinim katedrama i laboratorijima, ali i Fakultetu u cjelini. 
2.2.
Prodekana

Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, prodekan za poslovanje i organizaciju, izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o poduzetim koracima za sanaciju krova istočne zgrade koja je pretrpjela štetu zbog obilnih kiša u svibnju. U međuvremenu, prijavili smo se na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje ili sufinanciranje održavanja i obnove građevina javnih visokih učilišta u 2019. godini. Neovisno o rezultatima natječaja, krenuli smo u postupak traženja ponuda i javne nabave. Do kraja ljeta bi sanacija krova istočne zgrade Fakulteta trebala biti dovršena.

Nadalje, u postupku je daljnje unaprjeđenje rada na digitalizaciji poslovanja. Naime, Radna skupina za informatizaciju i kompjuterizaciju, koju čine prof. dr.sc. Josip Stepanić, prof. dr.sc. Dragutin Lisjak i doc. dr.sc. Pero Prebeg, održali su sastanak sa tajnicama Zavoda i samostalnih Katedri, vezan uz e-zahtjevnice, koje bi trebale olakšati rad i pojednostaviti papirologiju.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava

Nema priopćenja.

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju (zamjena za rodiljni dopust)

  Poništava se Natječaj objavljen 26. ožujka 2019. godine u javnim glasilima i raspisuje se novi natječaj za:

 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.  
2.2.
Izbor dr.sc. Ante Marušića, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno prihvaćaju Zapisnik 8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.3.
Izbor dr.sc. Luke Bobana, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Dr.sc. Luka Boban, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

2.4.
Izbor Josipa Krajnovića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku: 

Josip Krajnović, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila.

2.5.
Izbor Filipa Jurića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektima PELAGOS i ENERCOAST, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Filip Jurić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektima PELAGOS (90%) i ENERCOAST (10%), s vlastitim financiranjem, do 31. srpnja 2019. godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

2.6.
Izbor Gorana Stunjeka, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektu INSULAE, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Goran Stunjek, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu INSULAE, s vlastitim financiranjem, do 31. ožujka 2023. godine za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku. 

2.7.
Izbor Domagoja Grgića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Domagoj Grgić, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.  

2.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Gorana Đukića, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Davora Ljubasa, u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Davor Ljubas, redoviti profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo. 

2.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Gorana Krajačića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Goran Krajačić, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Almira Sedića, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Almir Sedić, dipl. ing. strojarstva, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.1.1.
Viktor Pandža, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Viktora Pandže, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Numerički efikasan računalni model male mahokrilne letjelice temeljen na Hamiltonovim geometrijskim redukcijama / A numerically efficient computational model of a flapping micro aerial vehicle based on Hamiltonian geometric reductions, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike. 
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Viktora Pandže, mag. ing. mech.

2.1.2.
Tomislav Pavlic, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Tomislava Pavlica, mag. ing. mech. 

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Kognitivni model zatvorene okoline mobilnog robota temeljen na mjerenjima, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Tomislava Pavlica, mag. ing. mech.

2.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Andrije Buljca, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Andrije Buljca, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 01. srpnja 2019. godine u 13:00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III kat, istočna zgrada.

2.3.
Prijedlog Natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij za ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij u akademskoj godini 2019./2020., iz znanstvenih polja strojarstva i brodogradnje, kako slijedi:              

Studij traje dva semestra.
Područja istraživanja jesu: 

 • INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT
 • INŽENJERSTVO MATERIJALA
 • MEHANIČKI PRORAČUN KONSTRUKCIJA
 • MONTAŽA I PAKIRANJE
 • NAPREDNE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE
 • POLIMERIJSKO INŽENJERSTVO
 • POMORSKE KONSTRUKCIJE
 • UPRAVLJANJE CJELOŽIVOTNIM CIKLUSOM PROIZVODA 

Uvjeti upisa: 

Poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba koja je završila dodiplomski, odnosno sveučilišni preddiplomski i diplomski studij strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva.

Upis se može iznimno odobriti i pristupnicima koji su završili dodiplomski, odnosno sveučilišni diplomski  studij iz drugih polja, uz polaganje razlikovnih ispita. 

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. 

PRIJAVI NA NATJEČAJ TREBA PRILOŽITI:

 • ispunjeni obrazac za pristupnike
 • ovjerenu presliku diplome
 • uvjerenje o položenim ispitima dodiplomskog, odnosno preddiplomskog i sveučilišnog diplomskog studija
 • životopis
 • popis znanstvenih i stručnih radova
 • potvrdu o plaćanju troškova studija ili pismenu izjavu pristupnika da će sam snositi troškove studija
 • domovnicu ili rodni list 

Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija  iznose  8.000,00 kuna po semestru.

Troškovi izrade ocjene i obrane završnog specijalističkog rada iznose  8.000,00 kuna. 

Natječaj traje do 30. rujna 2019. godine. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: 01/61 68 500, e-mail: doktorski@fsb.hr, odnosno pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta:

https://www.fsb.unizg.hr/?opis_programa_specst         

2.4.
Zadatak za završni rad Marine Cindrić, mag. appl. chem., i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Marine Cindrić, mag. appl. chem., na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovom „USPOREDBA SVOJSTVA RAZLIČITIH PREVLAKA NA KONSTRUKCIJSKIM ČELICIMA“ i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Darko Landek - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Božidar Matijević - mentor
 3. prof. dr.sc. Frankica Kapor, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - član 
2.
Nastava
2.1.
Prijedlog promjena nositeljstva kolegija za ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

2.1.1.
Zavod za tehničku mehaniku

Odobrava se promjena nositelja kolegija u Zavodu za tehničku mehaniku, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

Dosadašnji nositelji

Novi nositelji

ISVU

Naslov kolegija

Wolf, H.

 

Wolf, H.; Alujević, N.

 

18534

 

Dinamika strojeva

Jarak, T.

 

Jarak, T.; Lesičar, T.

 

159236

Teorija plastičnosti i viskoelastičnosti

Jarak, T.

 

Jarak, T.; Lesičar, T.

 

159235

Teorija plastičnosti

Jurčević Lulić, T.;

Karšaj, I.; Jarak, T.;

Skozrit, I.; Lesečar, T.

 

Jurčević Lulić, T.;

Karšaj, I.; Jarak, T.;

Skozrit, I.

 


15083

 

Nauka o čvrstoći

 

2.1.2.
Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

Odobrava se promjena nositelja kolegija u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

Dosadašnji nositelji

Novi nositelji

ISVU

Naslov kolegija

 

Pavković, D.; Žilić, T.;
Essert, M.

Pavković, D.; Žilić, T.


15954

 

Elektrotehnika  

Žilić, T.; Jokić, A.;
Essert, M.

Žilić, T.; Jokić, A.

21703

Računalna matematika

Pavković, D.; Žilić, T.;
Essert, M.

Pavković, D.; Žilić, T.

18586

Brodska elektrotehnika

Žilić, T.; Milić, V.;
Essert, M.


Žilić, T.; Milić, V.

 

15965

Objektno programiranje

Jokić, A.; Milić, V.;
Essert, M.

Jokić, A.;  Milić, V.

32400

Računalna matematika

Žilić, T.; Jokić, A.;
Essert, M.

Žilić, T.; Jokić, A.

15981

Računalna matematika

Milić, V.; Žilić, T.;
Essert, M.

Milić, V.; Žilić, T.

16001

Računalna matematika - Z

Jokić, A.; Essert, M.

Jokić, A.

14470

Algoritamska tehnike

Žilić, T.; Essert, M.

Žilić, T.

18737

WEB programiranje

Jokić, A.; Essert, M.

Jokić, A.

18584

Algoritamske tehnike

Zorc, D.;
Crneković, M.

 

Zorc, D.;  Crneković, M.;
Žilić, T.;  Hrgetić, M.

 

18797

Projektiranje mikroprocesorskih sustava

 

Ukida se izborni netehnički kolegij „Računalno jezikoslovlje“, a nositelji kolegija bili su: Essert, M.; Žilić, T., (ISVU  156452).

2.1.3.
Zavod za industrijsko inženjerstvo

Odobrava se promjena nositelja kolegija u Zavodu za industrijsko inženjerstvo, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi:

 

Dosadašnji nositelji

Novi nositelji

ISVU

Naslov kolegija

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.


18912

 

Menadžment ljudskih potencijala

Štefanić, N.; Opetuk, T.

Opetuk, T.; Hegedić, M.

198410

Proizvodnja – priprema i upravljanje

Štefanić, N.; Opetuk, T.

Opetuk, T.; Hegedić, M.

198409

Proizvodnja – priprema i upravljanje PI

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.

18914

Proizvodni menadžment

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.

18915

Upravljanje proizvodnjom

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.

34186

Upravljanje znanjem i promjenama

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.

33970
18913

Poslovni sustavi i menadžment

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.

15985

Osnove menadžmenta

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.

18776

Proizvodni menadžment

Štefanić, N.; Đukić, G.

Štefanić, N.; Đukić, G.;

Hegedić, M.

18526

Operacijska istraživanja I

Štefanić, N.

Štefanić, N.; Hegedić, M.

20133

Operacijska istraživanja II

2.1.4.
Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku

Odobrava se promjena nositelja kolegija u Zavodu za termodinamiku, toplinsku  procesnu tehniku, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi:

 

Dosadašnji nositelji

Novi nositelji

ISVU

Naslov kolegija

Boras, I.; Galović, A.

 

Boras, I.

 


15920

 

Termodinamika I

Boras, I.; Galović, A.

Boras, I.

15935

Termodinamika II

Boras, I.; Galović, A.

Mudrinić, S.;

Ferdelji, N.

15940

Osnove termodinamike A

Galović, A.; Landek, D.;

Haramina, T.; Boras, I.

 

Landek, D.;Haramina, T.; Boras, I.

 

95623

Termodinamika materijala

Balen, I.; Grozdek, M.

Balen, I.;Grozdek, M.;

Žakula, T.

156455

Energetska učinkovitost i optimizacija u zgradama

2.1.5.
Zavod za mehaniku fluida

Odobrava se promjena nositelja kolegija u Zavodu za mehaniku fluida, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

Dosadašnji nositelji

Novi nositelji

ISVU

Naslov kolegija

Šavar, M.

Šavar, M.; Virag, Z.

95106

Komunalna hidrotehnika

Šavar, M.

Šavar, M.; Virag, Z.

96405

Osnivanje eksperimenta u MF

Šavar, M.

Šavar, M.; Džijan, I.

169368

Projektiranje pumpne stanice

 

2.1.6.
Zavod za motore i transportna sredstva

Odobrava se promjena nositelja kolegija u Zavodu za motore i transportna sredstva, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi:

 

Dosadašnji nositelji

Novi nositelji

ISVU

Naslov kolegija

Herold, Z.; Hoić, M.

Hoić, M.


158480

 

Transportni uređaji

Herold, Z.; Hoić, M.

Hoić, M.

34199

Osnove transportnih uređaja

Herold, Z.; Hoić, M.

Hoić, M.

39914

Projektiranje transportnih uređaja

Herold, Z.; Ilinčić, P.,

Tomić, R.

Ilinčić, P.;

Tomić, R.

169356

Građevinski strojevi

Herold, Z.

Hoić, M.

33807

Žičare

2.2.
Prijedlog izvedbenog plana preddiplomskih i diplomskih studija za ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za preddiplomske i diplomske studije u akademskoj godini 2019./2020., kao u privitku. 

2.3.
Plan obrana završnih i diplomskih ispita

Fakultetsko vijeće na prijedlog Središnjeg povjerenstva za završne i diplomske ispite, donosi odluku: 

Prihvaća se plan obrane završnih radova preddiplomskih studija za ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

Rok

Zadnji dan prijave

Zadnji dan predaje molbe

Zadnji dan predaje završnog rada

Obrana završnog rada

1.

24. siječnja 2020.

18. veljače 2020.

21. veljače 2020.

24. – 28. veljače 2020.

2.*

19. lipnja 2020.

29. lipnja 2020.

01. srpnja 2020.

03. srpnja 2020.

3.

01. rujna 2020.

14. rujna 2020.

17. rujna 2020.

21. – 25. rujna 2020.

 • Kandidat u skriptarnici kupuje mapu za obranu završnog rada u koju ulaže anketni list, te je predaje u Referadu za diplomske i završne ispite.
 • Molba za pojedini rok predaje se prema planu Referadi za diplomske i završne ispite.
 • Ukoliko kandidat odustane od obrane obavezno se mora javiti u Referadu za diplomske i završne ispite.

* Izvanredni rok: Za obranu završnog rada na izvanrednom roku kandidat mora imati položene sve ispite do zadnjeg dana predaje molbe za obranu, te priložiti službenu potvrdu upisa na studij (ostvarivanje mobilnosti) ili odobrenu stručnu praksu zbog čega traži pristup obrani završnog rada u izvanrednom roku.

2.4.
Molba Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Ivanki Boras i prof. dr.sc. Ivi Džijanu

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike, donosi odluku:

1.   Dr.sc. Ivanki Boras, redovitoj profesorici, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, odobrava se sudjelovanje u nastavi na sveučilišnom preddiplomskom studiju strojarstva, II. godina studija, iz kolegija „Termodinamika“, 30 sati predavanja u zimskom semestru ak. god. 2019./2020., na Sveučilištu u Mostaru, Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.  

2.   Dr.sc. Ivi Džijanu, redovitom profesoru, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, odobrava se sudjelovanje u nastavi na sveučilišnom preddiplomskom studiju strojarstva, II. godina studija, iz kolegija „Mehanika fluida“, 30 sati predavanja u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020., na Sveučilištu u Mostaru, Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.  

2.5.
Molba Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju prof. dr.sc. Biserki Runje

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta, donosi odluku: 

Dr.sc. Biserki Runje, redovitoj profesorici, odobrava se sudjelovanje u nastavi, iz kolegija Statistička kontrola procesa, na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju u trajanju od 45 norma sati predavanja u ak. god. 2019./2020., na Sveučilištu u Rijeci, Tehničkom fakultetu.

2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog puta u SAD prof. dr.sc. Mariu Štorgi

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za konstruiranje, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Mariu Štorgi u Zavodu za konstruiranje, odobrava se studijski boravak na Stevens Institute of Technology, School of Systems and Enterprises, Hoboken NJ, SAD, a boraviti će na poziv prof. Mo Mansuria, voditelja programa Systems Engineering & Socio-technical Systems. Cilj boravka je nastavak suradnje koja se odvija u okviru HRZZ projekta MINMED/TAIDE, u vremenu od 01. – 21. srpnja 2019. godine.
Troškovi puta i boravka financirati će se sredstvima HRZZ projekta TAIDE, te suradnje u okviru EUREKA projekta SmartMForming i vlastitim sredstvima.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.2.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje znanstvenog usavršavanja izv. prof. dr.sc. Tomislavu Jarku u Španjolskoj

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Tomislavu Jarku u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se plaćeni dopust, u trajanju od 3 mjeseca u vremenu od 01. rujna do 30. studenoga 2019. godine, radi znanstvenog usavršavanja i sudjelovanja u radu istraživačke grupe  na institutu ITAP, Sveučilište u Vlladolidu, Španjolska. 
Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima projekta „Razvoj sustava za nadzor stanja vitkih konstrukcija“, odobrenog u okviru natječaja za potpore „Stjecanje iskustva“, raspisanog od strane fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (Unity through Knowledge Fund – UKF) u okviru programa „Povezivanje znanstvenika“. 
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.3.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću u Francusku

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:
Doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku, odobrava se znanstveni boravak u  Francusku na Encole Normale Supérieure Paris-Saclay, (Laboratory of Mechanics and technology, LMT) u vremenu od 11. do 27. srpnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

2.4.1.
Filipu Juriću, mag. ing. mech.

Filipu Juriću, asistentu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedre za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak na instituciji Green Energy Innovative Biomas Cluster, Sf.Gheorghe, Rumunjska, radi znanstvenog istraživanja na temu biomase i prijenos znanja  o eksperimentalnim istraživanjima toplinskog iskorištavanja i učinaka izgaranja nekonvencionalne biomase i goriva dobivenih iz otpada, u vremenu od 10. srpnja – 20. kolovoza 2019. godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se iz projekta „Phoenix – People for tHe eurOpen bioENergy mIX“.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.4.2.
Tiboru Bešeniću, mag. ing. mech.

Tiboru Bešeniću, asistentu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedre za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak na instituciji Green Energy Innovative Biomas Cluster, Sf.Gheorghe, Rumunjska, radi znanstvenog istraživanja na temu biomase i prijenos znanja  o eksperimentalnim istraživanjima toplinskog iskorištavanja i učinaka izgaranja nekonvencionalne biomase i goriva dobivenih iz otpada, u vremenu od 10. srpnja – 20. kolovoza 2019. godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se iz projekta „Phoenix – People for tHe eurOpen bioENergy mIX“.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.5.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog puta Alenu Cukrovu, mag. ing. mech., u Švicarsku

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, donosi odluku:

Alenu Cukrovu, asistentu, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedre za tehničku termodinamiku, odobrava se znanstveni boravak na Paul Scherrer Institutu u Villigenu, Švicarska, radi znanstvenog istraživanja na području numeričkog modeliranja procesa isparivanja, u vremenu od 02. rujna 2019. godine  – 01. lipnja 2020. godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se stipendijom Švicarske Konfederacije.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

2.6.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta Borni Doračiću, mag. ing. mech., u Kinu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Borni Doračiću, asistentu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, na ljetnu školu 2019 University Alliance of the Silk Road Summer Camp u Xi'anu, Kina, u vremenu od 08. do 19. srpnja 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.7.
Izvješće prof. dr.sc. Krešimira Grileca o službenom boravku u Ottawi, Kanada

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Krešimira Grileca o službenom boravku u Ottawi, Kanada.

2.8.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Vedrana Slapničara o službenom putu u Indoneziji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće izv. prof. dr.sc. Vedrana Slapničara o službenom putu u Indoneziju.

2.9.
Izvješće o terenskoj nastavi studenata brodogradnje održanoj dana 7. lipnja 2019. godine u Beču

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće o terenskoj nastavi studenata brodogradnje održanoj dana 7. lipnja 2019. godine u Beču.

2.10.
Izvješće o terenskoj nastavi studenata konstrukcijskog smjera održanoj od 3. do 8. lipnja 2019. godine u Ljubljani

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće o terenskoj nastavi studenata konstrukcijskog smjera održanoj od 3. do 8. lipnja 2019. godine u Ljubljani.

2.11.
Molba voditeljice Katedre za matematiku, prof. dr.sc. Sanje Singer, za suorganizaciju konferencije ParNum 2019, koja će se održati od 28. do 30. listopada 2019. godine u Dubrovniku

Fakultetsko vijeće na molbu voditeljice Katedre za matematiku, prof. dr.sc. Sanje Singer, donosi odluku:

Podržava se suorganizacija konferencije ParNum 2019,  koja će se održati u Dubrovniku od 28. – 30. listopada  2019. godine.

2.
Nagrade
2.1.
Prijedlog za dodjelu Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak. god. 2018./2019.
2.1.1.
Predloženik prof. dr.sc. Zvonimir Guzović

Senat Sveučilišta u Zagrebu, raspisao je natječaj za dodjelu godišnje Nagrade Fran Bošnjaković za ak. god. 2018./2019. 

Na prijedlog Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, predloženik za Nagradu je dr.sc. Zvonimir Guzović, redoviti profesor u trajnom zvanju.

Fakultetsko vijeće je na temelju tajnog glasovanja podržalo prijedlog pozitivno ocijenivši postignute rezultate prof. dr.sc. Zvonimira Guzovića na polju znanstvene i stručne djelatnosti, promicanju znanstvene discipline i struke, te izuzetnog doprinosa u prijenosu znanja studentima i mladim stručnjacima.
(Glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Zvonko Herold, prof. dr.sc. Zoran Lulić i prof. dr.sc. Željko Šitum, 
rezultati glasovanja: od ukupno 50 glasova, 45 „za“, 2 „protiv“ i 3 „suzdržana“).

2.
Odobrenje raskida radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu
2.1.
Prof. dr.sc. Antun Galović

Fakultetsko vijeće na zahtjev prof. dr.sc. Antuna Galovića, donosi odluku:

Dr.sc. Antun Galović, redoviti profesor u trajnom zvanju, razrješava se svih dužnosti na Fakultetu s danom 30. rujna 2019. godine, zbog odlaska u mirovinu.

2.2.
Prof. dr.sc. Mario Essert

Fakultetsko vijeće na zahtjev prof. dr.sc. Maria Esserta, donosi odluku:

Dr.sc. Mario Essert, redoviti profesor u trajnom zvanju, razrješava se svih dužnosti na Fakultetu s danom 30. rujna 2019. godine, zbog odlaska u mirovinu.

2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Bojana Šekoranje, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Bojana Šekoranje, poslijedoktoranda, u proteklom razdoblju.

2.2.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvene novakinje dr.sc. Jasne Leder Horina u proteklom razdoblju i prijedlog programa rada za iduće razdoblje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvene novakinje dr.sc. Jasne Leder Horina, poslijedoktorandice, u proteklom razdoblju i programa rada za iduće razdoblje.

2.
Akcijski plan po reakreditaciji

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Akcijski plan po reakreditaciji, kao u privitku.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:15 sati.    Zapisničarka                                                                     D e k a n


  Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                          Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102