Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-7
Zagreb, 11. srpnja 2019.


Predmet: Poziv na 10. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 10. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2018./2019., koja će se održati u utorak,


16. srpnja 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 9. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. lipnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika
2.2.
Izvješće stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Jadranke Mićić Hot u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku
2.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Dragutina Lisjaka, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
2.4.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Tihomira Žilića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Vinka Šimunovića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije
2.6.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Marka Katalinića, asistenta, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada Marina Kurtele, dipl. ing. zrakoplovstva
2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.2.1.
Petar Filipović, mag. ing. mech.
2.2.2.
Igor Jajčinović, mag. ing. oecoing.
2.2.3.
Drilon Meha, mag. ing. mech.
2.2.4.
Borjan Ranilović, mag. ing. mech.
2.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
2.3.1.
Gregor Cvijetić, mag. ing. mech.
2.3.2.
Tessa Uroić, mag. ing. mech.
2.3.3.
Vanja Škurić, mag. ing. mech.
2.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Tomislava Martineca, mag. ing. mech.
2.5.
Prijedlog ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Andrije Buljca
2.6.
Promjena nositelja kolegija
2.6.1.
Poslijediplomski doktorski studij, Procesno-energetski smjer
2.6.2.
Poslijediplomski specijalistički studij, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment
2.7.
Zadatak za završni rad Monike Pižeta, mag. ing. mech., i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju
2.
Nastava
2.1.
Molba prof. dr.sc. Maria Štorge za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.
2.2.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Tatjani Haramina i doc. dr.sc. Ani Pilipović
2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvene novakinje dr.sc. Maje Jurica u proteklom razdoblju i prijedlog programa rada za iduće razdoblje
2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje neplaćenog dopusta u trajanju od 3 mjeseca doc. dr.sc. Tihomiru Žiliću
2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Kinu
2.3.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja prof. Hrvoju Kozmaru u SAD i Kinu
2.4.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Nevenu Alujeviću u Belgiju
2.5.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Nikoli Vladimiru u Aziju
2.6.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja asistentu dr.sc. Andriji Buljcu, u Španjolsku
2.7.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja asistentu Hrvoju Stančinu, mag. ing. mech., u Češku
2.8.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja asistentici Martini Kocijan, mag. ing. mech., u Portugal
2.9.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka asistentu Danijelu Bosnaru, mag. ing. mech., u Češkoj
2.10.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje znanstvenog boravka asistentu Andrei Farkasu, mag. ing. nav. arch., u Velikoj Britaniji
2.11.
Izvješće prof. dr.sc. Davora Zvizdića o službenom putu u Kini
2.12.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putu u Kini
2.13.
Izvješće prof. dr. sc. Maria Štorge o sudjelovanju u radu 21st Summer School on Engineering Design Research (26. svibnja - 1. lipnja 2019.)
2.14.
Izvješće prof. dr.sc. Željka Božića o sudjelovanju na konferenciji ICSID 2019 održanoj u Dubrovniku od 3. do 7. lipnja 2019. godine
2.
Linija napredovanja
2.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n

Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102