Sjednice fakultetskog vijeća

 Z A P I S N I K 

10. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2018./2019., održane 16. srpnja 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Mario Šavar, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić..

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Dragan Žeželj.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković, dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Maja Jurica.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori:  dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Zvonko Herold, dr.sc. Bojan Jerbić, dr.sc. Hrvoje Kozmar,  dr.sc. Damir Markučič, (ispr.), dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Joško Petrić (ispr.), dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Smiljko Rudan (ispr.), dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Mario Štorgadr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković (ispr.).

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Krešimir Vučković.

Docenti: dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.)dr.sc. Stanko Škec.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak (ispr.), Tessa Uroić (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Tibor Bešenić, Borna Doračić, Hrvoje Dorotić, Matija Sakoman.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Dino Anlar, Dujo Bilić, Petar Gregurić, Stjepan Herceg, Anamarija Kovačević, Matej Tkalčić.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvara 10. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća, pozdravlja sve prisutne, te predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 9. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. lipnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno prihvaćaju Zapisnik 9. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. lipnja 2019. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dana 10. srpnja 2019. godine, u Hotelu Esplanade je povodom obilježavanja 163. obljetnice rođenja Nikole Tesle,  održana  dodjela godišnje nagrade “Nikola Tesla – genij za budućnost”. U kategoriji Kreativni i inovativni proizvodi inspirirani likom i djelom Nikole Tesle, nagradu je ove godine dobio Davor Širinić, student smjera Mehatronika i robotika za rad “Bionička šaka”. Na prigodnoj svečanosti nagradu je umjesto kolege Širinića preuzeo mentor prof. dr.sc. Željko Šitum. Čestitamo studentu i mentoru na ovoj velikoj nagradi.

Dana 11. i 12. srpnja 2019. godine, u hotelu Tomislavov dom na Sljemenu, održan je 9. susret Hrvatskog društva za mehaniku, pod pokroviteljstvom Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. U okviru skupa, osim znanstvenoistraživačkih izlaganja, održana su po prvi puta tematska izlaganja tvrtki sponzora iz gospodarstva i konzultantskih tvrtki na temu rješavanja visokostručnih problema iz područja mehanike i inovacija te pripreme i provedbe zajedničkih i inih projekata. U radu skupa učestvovalo je 75 istraživača sa hrvatskih sveučilišta, te je prezentirano 54 znanstvena rada. Na skupu je obilježena 50. godišnjica djelovanja Hrvatskog društva za mehaniku, a ujedno smo proslavili i 80. godina života i rada našeg professora emeritusa, dr.sc. Ive Alfirevića. 

2.2.
Prodekana

Prof. dr.sc. Goran Đukić, prodekan za nastavu, priopćio je:

U svibnju 2019. godine u Aachenu održana je izborna skupština europskog udruženja studenata zrakoplovnog i svemirskog inženjerstva Euroavia. To je krovna studentska organizacija studenata zrakoplovnog i svemirskog inženjerstva, koja okuplja 42 sveučilišta iz 18 zemalja, a između ostalog i studente naše Udruge studenata zrakoplovstva. Na toj izbornoj skupštini naši studenti Patrik Car i Jure Zubak izabrani su za predsjednika i dopredsjednika Euroavia-e.

Prema preliminarnim podatcima, nakon zaključenja rang lista za upise na studije, najvjerojatnije će sva upisna mjesta biti popunjena već na prvom roku. Prema upisnoj listi za Strojarstvo, za 435 slobodna mjesta na listi je 349 kandidata (1. izbor) i 69 kandidata (2. izbor); za Zrakoplovstvo je za 30 slobodnih mjesta ukupno 24 kandidata (1. izbor) i 4 kandidata (2. izbor), te je za Brodogradnju za 45 slobodnih upisnih mjesta ukupno 43 kandidata.  Po pitanju omjera prijavljenih kandidata iz gimnazije i strukovnih škola, struktura je ista kao i prošlih godina – oko 60% prijavljenih kandidata dolazi iz gimnazija. Ono što je zanimljivo jest da raste postotak brucošica naspram brucoša, a isto tako od ukupno 510 upisanih brucoša, 50% njih dolazi iz grada Zagreba. Nakon što završe upisi slijede detaljnije analize o upisima na sva tri studija.


Prof. dr.sc. Joško Parunov, prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom, priopćio je članovima Fakultetskog vijeća obavijest o isplatama sveučilišnih potpora za znanstvena istraživanja. U najavi je isplata sredstava, moguće i do kraja srpnja. Propisana je određena procedura, od usvajanja na Senatu, raspodjele sredstava po područjima, do raspodjele sredstava po sastavnicama, koju vrši Vijeće tehničkih područja, pa se isplata može odužiti i do listopada. U svakom slučaju, moramo se pripremiti na način da se do početka rujna formiraju istraživačke grupe. Uprava Fakulteta moli predstojnike svih Zavoda da osiguraju da svi nastavnici budu dio nekog istraživačkog tima koji će dobiti potporu za istraživanje, pošto je riječ o institucijskim potporama.

Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, prodekan za poslovanje i organizaciju, priopćio je kako je delegacija Fakulteta, koju su činili članovi radne skupine za projekt energetske obnove Fakulteta, posjetila je početkom srpnja 2019. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje je prezentiran projekt energetske obnove. Iako trenutno nema otvorenih natječaja na koji se s našim projektom možemo prijaviti, Ministarstvo će nas obavijestiti čim se ta mogućnost pojavi.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava

Nema priopćenja.

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:

1.   Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

Poništava se prethodno raspisan natječaj objavljen u javnim glasilima dana 21. prosinca 2018. godine. 

2.   Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na HRZZ projektu „Adaptivno i prediktivno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilima (ACHIEVE)“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

Poništava se prethodno raspisan natječaj objavljen u javnim glasilima dana 26. siječnja 2019. godine. 

3.   Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektu „Wind and Sea Loads on Energy Structures – WESLO“, s vlastitim financiranjem na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.

Poništava se prethodno raspisan natječaj objavljen u javnim glasilima dana 27. veljače 2019. godine. 

2.2.
Izvješće stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Jadranke Mićić Hot u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da dr.sc. Jadranka Mićić Hot, izvanredna profesorica, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku,
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Vesna Alar, prof. dr.sc.  Željko Šitum i prof. dr.sc. Milan Vrdoljak,
rezultati glasovanja: od ukupno 63 glasa, 62 "za" i 1 "suzdržan").

2.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Dragutina Lisjaka, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Dragutin Lisjak, redoviti profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo.

2.4.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Tihomira Žilića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Tihomir Žilić, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava.

2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Vinka Šimunovića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Vinko Šimunović, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije.

2.6.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Marka Katalinića, asistenta, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Marko Katalinić, asistent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja na Sveučilištu u Splitu, Pomorskom fakultetu.

2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada Marina Kurtele, dipl. ing. zrakoplovstva

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Marina Kurtele, dipl. ing. zrakoplovstva, pod naslovom: Utjecaj cerijevih iona na korozijska svojstva aluminijske legure u kloridnom mediju, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za praćenje, ocjenu i obranu doktorskog rada te predlaže mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme:

1.       prof. dr.sc. Vesna Alar - predsjednica povjerenstva

2.       doc. dr.sc. Vinko Šimunović - mentor

3.       prof. dr.sc. Frankica Kapor, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - član

2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada
2.2.1.
Petar Filipović, mag. ing. mech.

Točka je skinuta s dnevnog reda sjednice.

2.2.2.
Igor Jajčinović, mag. ing. oecoing.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Igora Jajčinovića, mag. ing. oecoing.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Razvoj imobiliziranih fotokatalizatora na osnovi TiO2, grafena i ugljikovih nanocijevi pripremljenih sol-gel postupkom,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgija.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Igora Jajčinovića, mag. ing. oecoing.

2.2.3.
Drilon Meha, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Drilona Mehe, mag. ing. mech.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Povećanje udjela obnovljivih izvora energije primjenom tehnologija za pretvorbu električne u toplinsku energiju u energetskim sustavima temeljenim na ugljenu/Increasing the penetration of renewable energy sources by using power to heat technologies in power systems based on coal, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Drilona Mehe, mag. ing. mech.

2.2.4.
Borjan Ranilović, mag. ing. mech.

Točka je skinuta s dnevnog reda sjednice.

2.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
2.3.1.
Gregor Cvijetić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Gregora Cvijetića, mag. ing. mech., pod naslovom: Prijelazne pojave u rešetkama turbostrojeva / Transient Instabilities in Turbomachinery.

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

1.       izv. prof. dr.sc. Željko Tuković – predsjednik povjerenstva

2.       dr.sc. Aljaž Škerlavaj, Kolektor Turboinštitut, Ljubljana, Slovenija – član

3.       prof. dr.sc. Hakan Nilsson, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Švedska – član 

2.3.2.
Tessa Uroić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Tesse Uroić, mag. ing. mech., pod naslovom: Implicitno spregnuti algoritmi u metodi kontrolnih volumena/Implicitly Coupled Finite Volume Algorithms.

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

1.       prof. dr.sc. Sanja Singer – predsjednica povjerenstva

2.       prof. dr.sc. Zdravko Virag – član

3.       prof. dr.sc. Maya Gueorguieva Neytcheva, Department of Information Technology, Uppsala University, Švedska – član 

2.3.3.
Vanja Škurić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Vanje Škurića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerička simulacija valjanja i vučenja žice uz podmazivanje/Numerical Simulation of Lubricated Wire Rolling and Drawing.

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

1.       izv. prof. dr.sc. Željko Tuković – predsjednik povjerenstva

2.       prof. dr.sc. Aleksandar Karač, Univerzitet u Zenici, Politehnički fakultet, BiH  – član

3.       prof. dr.sc. Andreas Almqvist, Lulea University of Technology, Department of Engineering, Sciences and Mathematics, Švedska – član 

2.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Tomislava Martineca, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Tomislava Martineca, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 03. rujna 2019. godine u 9:00 sati u TCR-u (telekonferencijska učionica, soba 208) Ivana Lučića 5, istočna zgrada.

2.5.
Prijedlog ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Andrije Buljca

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije prihvaća prijedlog ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Andrije Buljca.

2.6.
Promjena nositelja kolegija
2.6.1.
Poslijediplomski doktorski studij, Procesno-energetski smjer

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, smjer Procesno-energetski, kao u privitku.

2.6.2.
Poslijediplomski specijalistički studij, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment, kao u privitku.  

2.7.
Zadatak za završni rad Monike Pižeta, mag. ing. mech., i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Monike Pižete, mag. ing. mech., na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovom „Procjena zamora zavarene konstrukcije hidrogeneratora“ i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu:

1.      doc. dr.sc. Ivica Skorzit – predsjednik povjerenstva

2.      prof. dr.sc. Zdenko Tonković – mentor

3.      prof. dr.sc. Mladen Meštrović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet – član 

2.
Nastava
2.1.
Molba prof. dr.sc. Maria Štorge za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na molbu prof. dr.sc. Maria Štorge, donosi odluku:

Dr.sc. Mariu Štorgi, redovitom profesoru, odobrava se korištenje slobodne studije godine u akademskoj godini 2019./2020.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavniku miruje nastavna djelatnost i sve funkcije.
Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, nastavnik ima pravo na osnovnu plaću.

2.2.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Tatjani Haramina i doc. dr.sc. Ani Pilipović

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, donosi odluku:

Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, u akademskoj godini 2019./2020., nastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje: 

1.  dr.sc. Tatjani Haramina, izvanrednoj profesorici – iz kolegija Polymer matrix composites, na diplomskom studiju Kemija i inženjerstvo materijala, 15 sati predavanja, 

2.   dr.sc. Ani Pilipović, docentici – iz kolegija Structure and properties of polymer materials, na diplomskom studiju Kemijskog inženjerstva materijala, 30 sati predavanja.

2.
Znanstveni novaci
2.1.
Izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvene novakinje dr.sc. Maje Jurica u proteklom razdoblju i prijedlog programa rada za iduće razdoblje

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće povjerenstva o ocjeni rada znanstvenog novaka dr.sc. Maje Jurica, poslijedoktorandice, u proteklom razdoblju i prijedlog programa za iduće razdoblje.

2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje neplaćenog dopusta u trajanju od 3 mjeseca doc. dr.sc. Tihomiru Žiliću

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Tihomiru Žiliću, odobrava se neplaćeni dopust, u trajanju od 3 mjeseca od 01. rujna do 30. studenoga 2019. godine, u Zavodu robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.Njegove nastavne obveze bit će preraspodijeljene unutar Zavoda i Katedre.Sva prava iz radnog odnosa doc. dr. sc. Tihomir Žilića, za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta miruju.

2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Kinu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojeja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak na Sveučilištu Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, u sklopu projekta s North East Electric Power University Baoding, predavanje u South Central University Changsha, u vremenu od 22. srpnja do 10. kolovoza 2019. godine.  
Troškove puta i boravka financirati će Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta 0510-01-9, Rekuperacija vode iz dimnih plinova.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.3.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja prof. Hrvoju Kozmaru u SAD i Kinu

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Hrvoju Kozmaru, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se službeni boravak u Sjevernu Karolinu, radi sastanka i istraživanja na Duke University of North Carolina – Chapel Hill i North Carolina State University – Regeigh, u vremenu od 15. do 29. kolovoza 2019. godine, te u SAD zbog sudjelovanja na konferenciji 15th International Conference on Wind Engineering (ICWE15), u vremenu od 29. kolovoza do 07. rujna 2019. godine. 
Troškove puta i boravka financirati će Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta 0510-01-9, „Rekuperacija vode iz dimnih plinova“.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.4.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog puta doc. dr.sc. Nevenu Alujeviću u Belgiju

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Nevenu Alujeviću u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za primijenjenu dinamiku, odobrava se službeni boravak u Leuven, Belgija, u trajanju od 14 dana u razdoblju od 15. do 28. rujna 2019. godine, radi znanstveno-istraživačkog boravka na Sveučilištu u Leuvenu, PMA – Priduction engineering, Machine design and Automation, pri istraživačkoj grupi prof. Wim Desmet – dr. Bert Pluymers.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

2.5.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Nikoli Vladimiru u Aziju

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Dr.sc. Nikoli Vladimiru, docentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku, na Katedri za strojeve i uređenje plovnih objekata, odobrava se službeni put u Aziju (Kina, Koreja i  Japan), u vremenu od 07. do 26. rujna 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.6.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja asistentu dr.sc. Andriji Buljcu, u Španjolsku

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

Dr.sc. Andriji Buljcu, asistentu, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se znanstveni boravak na Sveučilištu u Malagi, Španjolska, radi znanstvenog istraživanja eksperimentalnih mjerenja u zračnom tunelu, u vremenu od 16. rujna – 17. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

2.7.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja asistentu Hrvoju Stančinu, mag. ing. mech., u Češku

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Hrvoju Stančinu, mag. ing. mech., u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak na Sveučilište VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Češka, u sklopu Erasmus+mobilnost (ne)nastavnog osoblja između programskih zemalja u svrhu osposobljavanja (KA 103), vremenu od 15. – 28. srpnja 2019. godine.
Troškove puta i boravka financirati će se sredstvima Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu Erasmus+programa mobilnosti osoblja i iz projekta PELAGOS (rn.0510-4).
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.8.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja asistentici Martini Kocijan, mag. ing. mech., u Portugal

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za materijale, donosi odluku:

Martini Kocijan, asistentici, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju, odobrava se službeni boravak u Aveiro i Porto, Portugal, radi sudjelovanja na konferenciji u Aveiru (2nd International Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering, University of Aveiro, Portugal), u vremenu od 05. – 17. srpnja 2019. godine.
Troškove puta i boravka financirati će se sredstvima Laboratorija za analizu metala.
Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

2.9.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka asistentu Danijelu Bosnaru, mag. ing. mech., u Češkoj

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

Danijelu Bosnaru, asistentu, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se znanstveni boravak u Centru za izvrsnost u Telču, Češka, radi znanstvenog istraživanja eksperimentalnih mjerenja u zračnom tunelu, za potrebe istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-2017 WESLO,  u vremenu od 16. rujna – 16. prosinca 2019. godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se sredstvima Erasmusa.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

2.10.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje znanstvenog boravka asistentu Andrei Farkasu, mag. ing. nav. arch., u Velikoj Britaniji

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Andrei Farkasu, asistentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata, odobrava se znanstveni boravak na University of Strathclyde, Glasgow UK, radi provedbe numeričkih istraživanja u sklopu projekta „Numerical modelling of The effects of biofouling on ship resistance and propulsion characteristics“, u vremenu od 02. – 09. rujna 2019. godine.
Troškovi puta i boravka financirat će se iz sredstvima fonda doktorskog studija i troškova sredstava nagrade koju je dobio za 2019. godinu, the Association of Alumni and Friends of Croatian Universities in the United Kingdom (AMAC-UK), za posjet znanstvenim ustanovama u Velikoj Britaniji.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

2.11.
Izvješće prof. dr.sc. Davora Zvizdića o službenom putu u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Davora Zvizdića o službenom putu u Kini.

2.12.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putu u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putu u Kini.

2.13.
Izvješće prof. dr. sc. Maria Štorge o sudjelovanju u radu 21st Summer School on Engineering Design Research (26. svibnja - 1. lipnja 2019.)

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr. sc. Maria Štorge o sudjelovanju u radu 21st Summer School on Engineering Design Research.

2.14.
Izvješće prof. dr.sc. Željka Božića o sudjelovanju na konferenciji ICSID 2019 održanoj u Dubrovniku od 3. do 7. lipnja 2019. godine

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr. sc. Željka Božića o sudjelovanju na konferenciji ICSID 2019 održanoj u Dubrovniku od 3. do 7. lipnja 2019. godine.

2.
Linija napredovanja

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za kadrove, donosi odluku:

Prihvaća se linija napredovanja u ak. god. 2019./2020., za:

  • redovite profesore u trajnom zvanju

1.      prof. dr.sc. Biserka Runje

2.      prof. dr.sc. Zdravko Schauperl

3.      prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider
 

  • redovite profesore 1. izbor

1.      izv. prof. dr.sc. Jerolim Andrić

2.      izv. prof. dr.sc. Damir Godec

3.      izv. prof. dr.sc. Andrej Jokić

4.      izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj

  • izvanredne profesore

1.      doc. dr.sc. Neven Hadžić

2.      doc. dr.sc. Ivan Stojanović

3.      doc. dr.sc. Nikola Vladimir

4.      doc. dr.sc. Milan Vujanović

 

  • docente

1.      dr.sc. Paola Glavan

2.      dr.sc. Marko Švaco

 

  • asistente u poslijedoktorande (nakon obrane doktorskog rada)

1.      Andrija Buljac

2.      Jasmin Juranić

3.      Ana Klobučar

4.      Davor Kolar

5.      Daniel Miler

6.      Ivana Radišić

2.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:10 sati.      Zapisničarka                                                                     D e k a n


  Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja               Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102