Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-10

Zagreb, 25. listopada 2019.


Predmet: Poziv na 1. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2019./2020., koja će se održati u utorak,


29. listopada 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. rujna 2019. godine i Zapisnika 1. izvanredne sjednice (elektroničke) održane 16. listopada 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu pokretanja postupka nabave opreme za modelska ispitivanja, vrijednosti 2.300.000,00 kuna (bez PDV-a), na projektu "Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici", u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. (Šifra projekta-KK.01.1.1.02.0019.)
2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.2.
Izbor dr.sc. Tomislava Martineca u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda
2.3.
Izbor Andrije Zaplatića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku
2.4.
Izbor Petra Škvorca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Wind and Sea Loads on Energy Structures - WESLO", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Darka Landeka, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale
2.6.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Petra Ćurkovića, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
2.7.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Tomislava Stipančića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
2.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Andrije Buljca, asistenta, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida
2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Maje Jurica, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije
2.10.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za izdavanje stručnog mišljenja o ispunjavanju kriterija izvrsnosti, u svrhu produljenja radnog odnosa nakon 65 godine života prof. dr.sc. Željka Šomođija
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada Gorana Kukeca, mag. ing. mech. u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.2.1.
Marin Kurtela, dipl. ing. zrakoplovstva
2.2.2.
Petar Filipović, mag. ing. mech.
2.2.3.
Borjan Ranilović, mag. ing. mech.
2.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Davora Kolara, mag. ing. mech.
2.4.
Prijedlog promjena nositelja kolegija poslijediplomskog doktorskog studija
2.5.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju
2.5.1.
Tomislav Sedlar, dipl. ing.
2.5.2.
Damjan Dorocić, mag. ing. aeroing.
2.6.
Izvješće povjerenstva o ocjeni završnog rada Monike Pižeta, mag. ing. mech. na poslijediplomskom specijalističkom studiju
2.7.
Izvješće o prijavama kandidata za upis na poslijediplomske studije u ak. godini 2019./2020.
2.7.1.
Doktorski studij
2.7.2.
Specijalistički studij
2.8.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2018./2019.
3.
Nastava
3.1.
Kriteriji upisa u preddiplomske studije u ak.god. 2020./2021.
3.2.
Molba Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zvonimiru Guzoviću
3.3.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima: prof. dr.sc. Darku Landeku, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru, doc. dr.sc. Ani Pilipović, doc. dr.sc. Vinku Šimunoviću, prof. dr.sc. Ivici Garašiću, doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, doc. dr.sc. Tomislavu Staroveškom i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru
3.4.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
3.5.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
3.
Službena putovanja
3.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje poslijedoktorskog usavršavanja dr.sc. Ivici Ančiću, poslijedoktorandu, u Glasgowu, UK, u razdoblju od 28. listopada 2019. do 31. kolovoza 2020. godine
3.2.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja u SAD, od 3.-11.studenog 2019. godine.
3.2.1.
prof. dr.sc. Nastia Degiuli
3.2.2.
Andrea Farkas, asistent
3.2.3.
Ivana Martić, asistentica
3.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Borni Doračiću, asistentu, u Rumunjsku, od 21. listopada do 24. studenoga 2019. godine
3.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Ani Lovrak, mag. ing. mech., u Rumunjsku, od 28. listopada do 30. studenog 2019. godine
3.5.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje službenog putovanja u Dusseldorf, Njemačka, u trajanju od 13. do 22. studenog 2019.
3.5.1.
Ivan Župančić, asistent
3.5.2.
Nikola Vitez, viši stručni suradnik
3.6.
Izvješće prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom putovanju u Španjolskoj
3.7.
Izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara o službenom putovanju u SAD-u i Kini
3.8.
Izvješće prof. dr.sc. Darka Landeka o službenom putovanju u Španjolskoj
3.9.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom putovanju u Japan i Južnu Koreju
3.10.
Izvješće doc. dr.sc. Tee Žakula o radnom posjetu američkom nacionalnom laboratoriju LBNL u Berkeleyu, SAD
3.11.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putovanju u Kini
3.12.
Izvješće Borne Doračića, asistenta, o službenom putovanju u Kini
3.13.
Izvješće Tomislava Breškog, asistenta, o službenom boravku u Španjolskoj
3.14.
Izvješće prof. dr.sc. Zdravka Viraga o protekloj studijskoj godini (ak. god. 2018./2019.)
3.15.
Izvješće doc. dr.sc. Darka Ivančevića o stručnoj ekskurziji nastavnika i studenata studija Zrakoplovstva TENKKZ 2019 u Austriji i Njemačkoj
3.
Ustrojstvo
3.1.
Prijedlog novih članova Povjerenstva za završne i diplomske ispite studija strojarstva (grupa B)
3.2.
Prijedlog predstavnika studenata u radnim tijelima Fakultetskog vijeća i Dekana
4.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102