Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2019./2020., održane 29. listopada 2019. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Nenad Bojčetić, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Jurica Sorić, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Zdravko Virag, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Vedran Slapničar, dr.sc. Krešimir Vučković.

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Petar Ćurković,  dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Tomislav Pukšec, dr.sc. Tomislav Stipančić, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Maja Jurica.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Ivana Martić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Lovro Farkaš, Marko Gregurić, Antonela Svalina.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Neven Duić (ispr.), dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Nedeljko Štefanić,  dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Damir Godec (ispr.), dr.sc. Danijel Pavković (ispr.), dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Vinko Šimunović, dr.sc. Milan Vujanović.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc Tessa Uroić (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Petar Gregurić (ispr.), Matija Sakoman, Dalibor Viderščak, Adrian Žgaljić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Luka Ivanković, Nikola Kordić.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2019./2020. i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Dekan je dodijelio potvrdnicu Senata Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju u redovitu profesoricu dr.sc. Jadranki Mićić Hot. Dekan je čestitao profesorici na imenovanju u svoje ime i u ime članova Fakultetskog vijeća.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. rujna 2019. godine i Zapisnika 1. izvanredne sjednice (elektroničke) održane 16. listopada 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno prihvaćaju Zapisnik 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. rujna 2019. godine i Zapisnik 1. izvanredne (elektroničke) sjednice održane 16. listopada 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Dubravko Majetić priopćio je:

 • U četvrtak 24. listopada 2019. u prostoriji 10 južne zgrade Fakulteta, otvoren je Laboratorij za metalurgiju praha. Voditeljica je dr.sc. Tamara Aleksandrov Fabijanić, a laboratorij je financiran iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. ‐ 2020. Tvrtka Klima oprema donirala je Laboratoriju mikrobiološki zaštitni kabinet i laboratorijski namještaj tržišne vrijednosti približno 120.000,00 kn.
 • Naša dva studenta diplomskog Studija zrakoplovstva, članovi Hrvatske udruge studenta zrakoplovstva, imenovana su u predsjedništvo EUROAVIA‐e. EUROAVIA je europsko udruženje studenata zrakoplovnog inženjerstva koje od 1959. godine predstavlja interese studenata sa 42 sveučilišta iz 18 zemalja, a s glavnom zadaćom povezivanja tvrtki, sveučilišta i studenata. EUROAVIA‐om upravlja četvoročlani International Board u kojem je za razdoblje 2019.‐2020. kao predsjednik izabran Jure Zubak, a kao član Patrik Car.
2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu prof. dr.sc. Goran Đukić priopćio je:

 • Upisi u ak. god. 2019./2020. su zaključeni. Kvota od 510 upisnih mjesta je popunjena, a uz dvoje stranih državljana stipendista Ministarstva znanosti i obrazovanja, upisano je ukupno 512 brucoša. Organizirana je tribina Uvodni sat za studente prve godine studija.
 • Prema iskazanim potrebama, objedinjen je konačan popis demonstratora.
 • Sastavljen je plan kolokvija temeljem popisa planova Zavoda i Katedri. Plan je objavljen na fakultetskim web stranicama.
 • Pokrenuta je procedura za raspodjelu sredstava za terensku nastavu po Zavodima i Katedrama. Sredstva su raspoređena s obzirom na broj upisanih studenata, i nalaze se na radnim nalozima terenske nastave studija i smjerova, kojima raspolažu voditelji.
 • Proširena je odluka o raspodjeli sredstava Zavoda i Katedri. Sredstva se raspoređuju s obzirom na broj djelatnika koji sudjeluju u nastavi i na radne naloge isplaćivat će se tromjesečno.
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ove je godine pokrenulo natječaj za dodjelu STEM stipendija. Svi naši studenti su kandidati za stipendije, te se uskoro očekuju rezultati natječaja.

2.3.
Studenata

Predsjednica Studentskog zbora FSB-a, Antonela Svalina, zahvalila je članovima Uprave Fakulteta te svim nastavnicima na pruženoj podršci i pomoći. Ukratko je predstavila sastav i tijela Studentskog zbora, te predstavnike studenata u Fakultetskom vijeću. 

2.4.
Odbora i povjerenstava

Nema priopćenja.

2.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu pokretanja postupka nabave opreme za modelska ispitivanja, vrijednosti 2.300.000,00 kuna (bez PDV-a), na projektu "Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici", u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. (Šifra projekta-KK.01.1.1.02.0019.)

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu pokretanja postupka nabave opreme za modelska ispitivanja, vrijednosti 2.300.000,00 kuna (bez PDV-a), na projektu „Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici“, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. (Šifra projekta-KK.01.1.1.02.0019).

2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata. 
 2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
 3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom.
 6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za transportne uređaje i konstrukcije.
 7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
 8. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu.
 9. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku.
 10. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve, na projektu „Predictive models and experimental validation of multi-component dense spray dynamics“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 3 godine.
 11. Dva suradnika u suradničkom zvanju naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje.
 12. Jednog višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije. 
2.2.
Izbor dr.sc. Tomislava Martineca u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Tomislav Martinec, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

2.3.
Izbor Andrije Zaplatića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Andrija Zaplatić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku.

2.4.
Izbor Petra Škvorca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Wind and Sea Loads on Energy Structures - WESLO", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Petar Škvorc, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu „Wind and Sea Loads on Energy Structures – WESLO“ (IP-HRZZ-2016-06-2017), s financiranjem iz sredstava HRZZ kroz program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.

2.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Darka Landeka, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Darko Landek, redoviti profesor, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.6.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Petra Ćurkovića, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje: 

Dr.sc. Petar Ćurković, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.7.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Tomislava Stipančića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Tomislav Stipančić, docent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Andrije Buljca, asistenta, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Andrija Buljac, asistent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Maje Jurica, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Maja Jurica, poslijedoktorandica, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.10.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za izdavanje stručnog mišljenja o ispunjavanju kriterija izvrsnosti, u svrhu produljenja radnog odnosa nakon 65 godine života prof. dr.sc. Željka Šomođija

Fakultetsko vijeće prihvaća molbu Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, donosi odluku:

Imenuje se stručno povjerenstvo u postupku davanja stručnog mišljenja o ispunjavanju kriterija izvrsnosti, u svrhu produljenja radnog odnosa nakon 65 godina života, prof. dr.sc. Željka Šomođija, na Sveučilištu u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta , u sastavu:

 1. dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor
 2. dr.sc. Hinko Wolf, redoviti profesor
 3. dr.sc. Budimir Mijović, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno–tehnološki fakultet
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada Gorana Kukeca, mag. ing. mech. u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Gorana Kukeca, mag. ing. mech., pod naslovom:  Model automatska obrade digitalnih dokumenata korištenjem sustava Robotske Procesne Automatizacije, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dragutin Lisjak - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Nedeljko Štefanić - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Nikola Gjeldum, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Nedeljka Štafanića.

2.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.2.1.
Marin Kurtela, dipl. ing. zrakoplovstva

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Martina Kurtele, dipl. ing. zrakoplovstva.  

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Utjecaj cerijevih iona na korozijska svojstva aluminijske legure u kloridnom mediju, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Marina Kurtele, dipl. ing. zrakoplovstva.

2.2.2.
Petar Filipović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Petra Filipovića, mag. ing. mech.  

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Primjena numeričkih i eksperimentalnih metoda u razvoju polimernog solarnog kolektora, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Petra Filipovića, mag. ing. mech.

2.2.3.
Borjan Ranilović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Borjana Ranilovića, mag. ing. mech. 

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Numerički i eksperimentalni pristup snižavanju temperature stagnacije kod polimernih solarnih kolektora, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Borjana Ranilovića, mag. ing. mech.

2.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Davora Kolara, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Davora Kolara, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 15. studenoga 2019. godine u 11:00 sati u Vijećnici, Ivana Lučića 1/III kat, sjeverna zgrada.

2.4.
Prijedlog promjena nositelja kolegija poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, kao u privitku.

2.5.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju
2.5.1.
Tomislav Sedlar, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Tomislava Sedlara, dipl. ing. strojarstva, na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovom „UPRAVLJANJE SLOŽENIM PROJEKTIMA KORIŠTENJEM ALATA VITKOG UPAVLJANJA/MANAGING OF COMPLEX PROJECTS APPLYING LEAN MANAGEMENT TOOLS“ i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Miro Hegedić - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Nedeljko Štefanić - mentor
 3. izv. prof. dr.sc. Mladen Nikšić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti - član 
2.5.2.
Damjan Dorocić, mag. ing. aeroing.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Damjana Dorocića, mag. ing. aeroing., na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovom „UTJECAJ KLORIDNIH IONA NA NAPETNOSNU KOROZIJU AL-LEGURE“ i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu: 

 1. doc. dr.sc. Vinko Šimunović - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Vesna Alar - mentorica
 3. prof. dr.sc. Frankica Kapor, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - član 
2.6.
Izvješće povjerenstva o ocjeni završnog rada Monike Pižeta, mag. ing. mech. na poslijediplomskom specijalističkom studiju

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o ocjeni završnog rada Monike Pižeta, mag. ing. mech., na poslijediplomskom specijalističkom studiju.

2.7.
Izvješće o prijavama kandidata za upis na poslijediplomske studije u ak. godini 2019./2020.
2.7.1.
Doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij u ak. god. 2019./2020., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

2.7.2.
Specijalistički studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se upis na poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2019./2020., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

2.8.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2018./2019.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2018./2019., kao u privitku.

3.
Nastava
3.1.
Kriteriji upisa u preddiplomske studije u ak.god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2020./2021., kako slijedi: 

Sustav bodovanja: 

a)   Temeljem uspjeha u srednjoj školi                                       do 400 bodova   

b)   Temeljem položenih ispita na državnoj maturi

-         Matematika (viša razina)                                               do 400 bodova

-         Fizika ili Kemija*                                                             do 150 bodova 

* Nije uvjet za upis na studij, no ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

   Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario

   bolji uspjeh. 

c)   Temeljem provjera posebnih sposobnosti                                               nema bodova

d)   Temeljem dodatnih postignuća učenika**

 • Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta:
  Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole                       do 40 bodova 
 • Po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta
  na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i
  brodogradnje pod pokroviteljstvom ASOO/MZO (tehnička
  mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom)                do 20 bodova 

**  Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50. 

IZRAVAN UPIS (1000 bodova):

 • Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.
 • Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.
 • Jedno upisno mjesto za najuspješnijeg između predloženih pristupnika – učenika iz srednjoškolskih inovatorskih udruga ili klubova. 

Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature. 

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

Dodatno, za odobrenu kvotu od 5 upisnih mjesta  za Hrvate izvan RH,  prijedlog uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija, u ak. god. 2020./2021., kako slijedi: 

Sustav bodovanja:

a)      Temeljem uspjeha u srednjoj školi  -  do 400 bodova 

b)      Temeljem dodatnih postignuća učenika:

 • po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta: Matematika, Fizika i Kemiju u svakom razredu srednje škole  -  do 60 bodova 

IZRAVAN UPIS (460 bodova):

 • Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija
 • Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.
3.2.
Molba Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zvonimiru Guzoviću

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, donosi odluku:

Dr.sc. Zvonimiru Guzoviću, redovitom profesoru  u trajnom zvanju, odobrava se sudjelovanje u nastavi na sveučilišnom diplomskom studiju Strojarstvo, smjer Energetska postrojenja, iz kolegija Energetski strojevi, u trajanju od 15 sati predavanja, u II. semestru, ak. god. 2019./2020., na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

3.3.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima: prof. dr.sc. Darku Landeku, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru, doc. dr.sc. Ani Pilipović, doc. dr.sc. Vinku Šimunoviću, prof. dr.sc. Ivici Garašiću, doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, doc. dr.sc. Tomislavu Staroveškom i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru

Točka je skinuta s dnevnog reda sjednice.

3.4.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere

Studij

Duić, N.;

Krajačić, G.,

Pukšec, T.

18506

Ekonomika energetike (PE)

Diplomski

 2. sem.

30 P+15 PK

10

 

 

Strojarstvo

3.5.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u zimskom semestru, ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere (norma sati)

Studij

Dobrović, S.; Schneider, D. R.

 

73053

Gospodarenje otpadom

Diplomski

2. sem.

 

2+1

10

(20)

Strojarstvo, Izborni tehnički kolegij

Dobrović, S.;
Juretić, H.,
Ljubas, D.

64976

Ekološka zaštita

Diplomski

2. sem.

 

2+1

10

(20)

Strojarstvo,
Izborni tehnički kolegij

3.
Službena putovanja
3.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje poslijedoktorskog usavršavanja dr.sc. Ivici Ančiću, poslijedoktorandu, u Glasgowu, UK, u razdoblju od 28. listopada 2019. do 31. kolovoza 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Dr.sc. Ivici Ančiću, poslijedoktorandu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedre za strojeve i uređaje plovnih objekata, odobrava se plaćeni dopust u Glasgowu, UK, radi poslijedoktorskog usavršavanja na Sveučilištu Strathclyde, Glasgow, UK, u trajanju od 10 mjeseci od 28. listopada 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine.

3.2.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja u SAD, od 3.-11.studenog 2019. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

3.2.1.
prof. dr.sc. Nastia Degiuli

Prof. dr.sc. Nastii Degiuli u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata, odobrava se službeni boravak u Sjedinjene Američke Države, radi sudjelovanja na 4th International Conference on Ships and Offshore Structures, ICSOS 2019, u vremenu od 03. do 11. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovana je obavezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.2.2.
Andrea Farkas, asistent

Andrei Farkasu, asistentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata, odobrava se službeni boravak u Sjedinjene Američke Države, radi sudjelovanja na 4th International Conference on Ships and Offshore Structures, ICSOS 2019, u vremenu od 03. do 11. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.2.3.
Ivana Martić, asistentica

Ivani Martić, asistentici, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata, odobrava se službeni boravak u Sjedinjene Američke Države, radi sudjelovanja na 4th International Conference on Ships and Offshore Structures, ICSOS 2019, u vremenu od 03. do 11. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovana je obavezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Borni Doračiću, asistentu, u Rumunjsku, od 21. listopada do 24. studenoga 2019. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:
Borni Doračiću, asistentu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak u sklopu razmjene istraživača i znanstvenika na Green Energy Innovative Biomass Cluster – BIO-C, Asociatia Green Energy Sfantu Gheorghe, Rumunjska, na Phoenix projektu (Grant Agreement numer – 690925 – Phoenix), u vremenu od 21. listopada – 24. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Ani Lovrak, mag. ing. mech., u Rumunjsku, od 28. listopada do 30. studenog 2019. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:
Ani Lovrak, stručnoj suradnici na projektu, u Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak u sklopu razmjene istraživača i znanstvenika na Green Energy Romania Innovative Biomass Cluster – (BIO-C), Sfantu Gheorghe, Rumunjska, u vremenu od 28. listopada – 30. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovana je obavezna podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.5.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje službenog putovanja u Dusseldorf, Njemačka, u trajanju od 13. do 22. studenog 2019.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

3.5.1.
Ivan Župančić, asistent

Ivanu Župančiću, asistentu, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, odobrava se službeni put u Düsseldorf, Njemačka, radi predstavljanja sustava RONNA na sajmu Medica u sklopu natjecanja Kuka Innovation Award, u vremenu od 13. do 22. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovan je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.5.2.
Nikola Vitez, viši stručni suradnik

Nikoli Vitezu, višem stručnom suradniku, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, odobrava se službeni put u Düsseldorf, Njemačka, radi predstavljanja sustava RONNA na sajmu Medica u sklopu natjecanja Kuka Innovation Award, u vremenu od 13. do 22. studenoga 2019. godine.
Nakon povratka imenovan je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.6.
Izvješće prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom putovanju u Španjolskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom putovanju u Španjolskoj.

3.7.
Izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara o službenom putovanju u SAD-u i Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara o službenom putovanju u SAD-u i Kini.

3.8.
Izvješće prof. dr.sc. Darka Landeka o službenom putovanju u Španjolskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Darka Landeka o službenom putovanju u Španjolskoj.

3.9.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom putovanju u Japan i Južnu Koreju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom putovanju u Japan i Južnu Koreju.

3.10.
Izvješće doc. dr.sc. Tee Žakula o radnom posjetu američkom nacionalnom laboratoriju LBNL u Berkeleyu, SAD

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Tee Žakula o radnom posjetu amaeričkom nacionalnom laboratoriju LBNL u Berkeleyu, SAD.

3.11.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putovanju u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putovanju u Kini.

3.12.
Izvješće Borne Doračića, asistenta, o službenom putovanju u Kini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Borne Doračića, asistenta, o službenom putovanju u Kini.

3.13.
Izvješće Tomislava Breškog, asistenta, o službenom boravku u Španjolskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Tomislava Breškog, asistenta, o službenom boravku u Španjolskoj.

3.14.
Izvješće prof. dr.sc. Zdravka Viraga o protekloj studijskoj godini (ak. god. 2018./2019.)

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Zdravka Viraga o protekloj studijskoj godini (ak. god. 2018./2019.).

3.15.
Izvješće doc. dr.sc. Darka Ivančevića o stručnoj ekskurziji nastavnika i studenata studija Zrakoplovstva TENKKZ 2019 u Austriji i Njemačkoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Darka Ivančevića o stručnoj ekskurziji nastavnika i studenta studija Zrakoplovstva TENKKZ 2019 u Australiji i Njemačkoj.

3.
Ustrojstvo
3.1.
Prijedlog novih članova Povjerenstva za završne i diplomske ispite studija strojarstva (grupa B)

Fakultetsko vijeće na prijedlog  dekana Fakulteta, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Danijel Pavković, imenuje se za člana Povjerenstvu za diplomske radove, studija strojarstva za grupu B, umjesto prof. dr.sc. Joška Petrića. 

Doc. dr.sc. Zdenka Keran, imenuje se za člana Povjerenstva za diplomske radove, studija strojarstva za grupu B. 

Doc. dr.sc. Vinko Šimunović, imenuje se za člana Povjerenstva za diplomske radove, studija strojarstva za grupu B.

3.2.
Prijedlog predstavnika studenata u radnim tijelima Fakultetskog vijeća i Dekana

Fakultetsko vijeće na prijedlog predstavnika Studenskog zbora Fakulteta strojarstva i brodogradnje, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog predstavnika studenata u stručnim i savjetnodavnim tijelima Fakultetskog vijeće i dekana:

 • Povjerenstvo za studijski program: Petar Gregurić i Matej Antonio Bajić
 • Povjerenstvo za odnose s javnošću: Ivan-Pavao Boras i Lucia Bratić
 • Povjerenstvo za osiguranje kvalitete: Marko Gregurić
 • Povjerenstvo za e-učenje: Ivan Zovko
 • Povjerenstvo za strategiju: Petar Gregurić
 • Etičko povjerenstvo: Ante Gudelj i Matej Antonio Bajić
 • Stegovni sud za studente: Matej Kos i Stjepan Herceg 
4.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.




Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:25 sati.



      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102