Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-12

Zagreb, 14. studenog 2019.


Predmet: Poziv na 2. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2019./2020., koja će se održati u utorak,


19. studenog 2019. godine u 9,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. listopada 2019. godine, i Zapisnika Svečane sjednice održane 11. studenog 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Nastava
2.1.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima: prof. dr.sc. Darku Landeku, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru, doc. dr.sc. Ani Pilipović, doc. dr.sc. Vinku Šimunoviću, izv. prof. dr.sc. Ivici Garašiću, doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, doc. dr.sc. Tomislavu Staroveškom i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Ante Vučetića, poslijedoktoranda na projektu, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva
2.2.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Daniela Milera, asistenta, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva
2.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Luke Bobana, asistenta, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
2.4.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Josipa Bašića, asistenta, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja
2.5.
Stručno mišljenje u postupku produljenja radnog odnosa nakon 65. godine života prof. dr.sc. Željka Šomođija, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Ivan Cvok, mag. ing. mech.
2.1.2.
Robert Mašović, mag. ing. mech.
2.1.3.
Marko Mimica, mag. ing. el. techn. inf.
2.1.4.
Dalibor Viderščak, mag. ing. mech.
2.1.5.
Josip Živić, mag. ing. mech.
3.
Službena putovanja
3.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Jošku Parunovu u Kinu i Portugal, u trajanju od 9. do 18. prosinca 2019. godine
3.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Hrvoju Jasaku u Kinu, u trajanju od 3. do 14. prosinca 2019. godine
3.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Milanu Vujanoviću u Kinu, u trajanju od 10. do 19. prosinca 2019. godine
3.4.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za produljenje neplaćenog dopusta doc. dr.sc. Tihomiru Žiliću, u trajanju od 3 mjeseca
3.5.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje neplaćenog dopusta dr.sc. Filipu Šuligoju, poslijedoktorandu, u trajanju od 12 mjeseci
3.6.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca o službenom putovanju u Japan
3.7.
Izvješće o službenom putovanju u SAD
3.7.1.
prof. dr.sc. Nastia Degiuli
3.7.2.
Andrea Farkas, mag. ing. nav. arch.
3.7.3.
Ivana Martić, mag. ing. nav. arch.
3.
Razno
3.
Izdavaštvo
3.1.
Prihvaćanje recenzije fakultetskog nastavnog materijala (monografija)Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102