Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2019./2020., održane 19. studenoga 2019. godine u 9 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Zoran Kunica, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Vladimir Soldo, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Darko Kozarac.

Docenti: dr.sc. Petar Ćurković,  dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Saša Mudrinić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Ivica Skozrit, dr.sc. Tomislav Stipančić, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Petar Gregurić, Ivana Martić, Matija Sakoman, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Antonela Svalina.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Nenad Bojčetić (ispr.), dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Ivo Džijan (ispr.), dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Damir Markučič (ispr.), dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Smiljko Rudan, dr.sc. Biserka Runje (ispr.), dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Željko Šitum (ispr.), dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdravko Virag (ispr.), dr.sc. Milan Vrdoljak (ispr.)

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić (ispr.), dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Damir Godec (ispr.), dr.sc. Goran Krajačić, dr.sc. Danijel Pavković (ispr.), dr.sc. Vedran Slapničar (ispr.), dr.sc. Krešimir Vučković, dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Gorana Baršić (ispr.), dr.sc. Tomislav Pukšec, dr.sc. Vinko Šimunović (ispr.), dr.sc. Stanko Škec.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković (ispr.).

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna (ispr.).

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Maja Jurica (ispr.).

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan-Pavao Boras, Lovro Farkaš, Marko Gregurić, Luka Ivanković, Nikola Kordić.

Direktorica CTT: mr.sc. Nina Antičić.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, otvorio je 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Dekan je zahvalio svim zaposlenicima Fakulteta na pruženoj pomoći oko organizacije proslave stote godišnjice Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Posebnu zahvalu, uz prigodni poklon, kovanicu od 25 kuna iskovanu povodom proslave 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu, dobili su zaposlenici: doc. dr.sc. Tea Žakula, za predani rad u organizaciji Bala strojara, Maruška Bulić, dipl. ing., za osiguranje nesmetanog održavanja svih manifestacija na Fakultetu proteklih dana, Petra Škaberna, za promociju Fakulteta u medijima, doc. dr.sc. Ivan Stojanović, za istaknutu ulogu predsjednika Povjerenstva za odnose s javnošću, doc. dr.sc. Vedran Šimunović za organizaciju Dana karijera i Matija Sakoman, mag. ing. mech., za organizaciju Career Speed Dating-a i Sajma studentskih udruga.  Pohvalu su dobili i doc. dr.sc. Milan Vujanović, za organizaciju izložbe fotografija i Career Speed Dating-a te dr.sc. Hrvoje Mikulčić, poslijedoktorand, za organizaciju Dana otvorenih vrata.

Dekan predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. listopada 2019. godine, i Zapisnika Svečane sjednice održane 11. studenog 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. listopada 2019. godine i Zapisnik Svečane sjednice održane 11. studenog 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Nastava
2.1.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave nastavnicima: prof. dr.sc. Darku Landeku, izv. prof. dr.sc. Željku Alaru, doc. dr.sc. Ani Pilipović, doc. dr.sc. Vinku Šimunoviću, izv. prof. dr.sc. Ivici Garašiću, doc. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, doc. dr.sc. Tomislavu Staroveškom i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru

Fakultetsko vijeće na molbu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, donosi odluku:

Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (Strojarski odjel) u akademskoj godini 2019./2020., nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje: 

1.  dr.sc. Darku Landeku, redovitom profesoru, iz kolegija:

 •  „Materijali i proizvodni postupci“
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)
 • redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

Predavanja: 10 sati + laboratorijske vježbe: 30 sati = 50 norma sati 

2.  dr.sc. Željku Alaru, izvanrednom profesoru, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci"
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)
 • redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

Predavanja: 4 sata + laboratorijske vježbe: 40 sati = 48 norma sati 

3.  dr.sc. Ani Pilipović, docentici, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci“
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)
 • redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

Predavanja: 16 sati + laboratorijske vježbe: 50 sati = 82 norma sati 

4.  dr.sc. Vinku Filipoviću, docentu, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci“
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)
 • redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

Laboratorijske vježbe: 5 sati = 5 norma sati 

5.  dr.sc. Ivici Garašiću, redovitom profesoru, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci“
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)
 • redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

Laboratorijske vježbe: 10 sati = 10 norma sati 

6.  dr.sc. Ivanu Stojanoviću, docentu, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci“
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)
 • redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

Laboratorijske vježbe: 5 sati = 5 norma sati 

7.  dr.sc. Tomislavu Staroveškom, docentu, iz kolegija:

 • „Materijali i proizvodni postupci“
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)
 • redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

Laboratorijske vježbe: 10 sati = 10 norma sati 

8.  dr.sc. Mladenu Šerceru, redovitom profesoru u trajnom zvanju, iz kolegija:

 • „Aditivna proizvodnja“
 • Izvanredni preddiplomski stručni studij Strojarstvo,  5. semestar (3. godina)

Predavanja: 15 sati + laboratorijske vježbe: 30 sati = 60 norma sati.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić, priopćio je:

 • Dana 30. listopada 2019. godine, odlukom Predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović, Fakultetu strojarstva i brodogradnje dodijeljena je Povelja Republike Hrvatske.
 • Od 31. listopada do 3. studenoga 2019. godine, održan je 71. Međunarodni sajam inovacija u Nurnbergu IENA 2019. Na sajmu je učestvovalo preko 250 udruga i izlagača iz 50-tak zemalja svijeta, koji su predstavili preko 800 inovativnih radova. Inovacije je ocjenjivao međunarodni ocjenjivački sud. Na ovogodišnjem sajmu, koji je jedan od najvećih i najstarijih na svijetu, Hrvatska je bila zemlja partner i predstavila se s 23 inovacije iz industrije, sveučilišta i pojedinačnih izlagača. Na izložbi je predstavljen inovativni rad: Autonomous vehicle driven by pneumatic muscles, autora Šime Grbića, studenta 5. godine, smjer Mehatronika i robotika (mentor: prof. dr.sc. Željko Šitum). Rad je osvojio zlatnu medalju i diplomu u kategoriji inovacija sa sveučilišta.
 • Na ovogodišnjem 44. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA 2019, koja je održana od 13. do 16. studenoga 2019. godine na Zagrebačkom velesajmu, studenti smjera Mehatronika i robotika, nastupili su sa četiri rada i osvojili su sljedeće nagrade: 1. Autonomno vozilo pokretano pneumatskim mišićima (autor inovacije: Šime Grbić, univ. bacc. ing. mech., mentor: prof. dr.sc. Željko Šitum), osvojena zlatna medalja i nagrada Saveza hrvatskih inovatora za najbolju inovaciju u transportu; 2. Sustav kuglice na ploči pokretan pneumatskim mišićima (autor inovacije: Andreas Šantek, univ. bacc. ing. mech., mentor: prof. dr.sc. Željko Šitum), osvojena zlatna medalja i nagrada Politehničkog sveučilišta u Bukureštu; 3. Automatizirani pneumatski manipulator (autor inovacije: Filip Vlahović, univ. bacc. ing. mech., mentor: prof. dr.sc. Željko Šitum),  osvojena srebrna medalja; 4. Model kormila broda (autor inovacije: Dino Jelenić, univ. bacc. ing. mech., mentor: prof. dr.sc. Željko Šitum), osvojena brončana medalja.
 • Ekipa FSB-a je na prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je sudjelovalo 40 fakulteta i veleučilišta, ostvarila ukupni plasman na 3. mjestu u muškoj kategoriji (pojedinačno, 1. mjesto u veslanju, vaterpolu i krosu, 2. mjesto u košarci, skijanju i streljaštvu i 3. mjesto u tenisu).
2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić, priopćio je članovima Fakultetskog vijeća kako će se ovaj tjedan od 21. do 23. studenog 2019. održati Smotra Sveučilišta u Zagrebu u Studentskom centru. Fakultet će na Smotri predstavljati prof. dr.sc. Milan Vrdoljak i izv. prof. dr.sc. Andrej Jokić.

2.3.
Studenata

Petar Gregurić, predstavnik studenata, zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji svih proteklih dana, povodom proslave obljetnice stogodišnjice Fakulteta. Dva su događaja bila od posebne su važnosti za studente, Sajam udruga i Career Speed Dating, koji su održani 12.-15. studenoga 2019. 

2.4.
Odbora i povjerenstava

Prof. dr.sc. Zoran Lulić, predsjednik Povjerenstva za Statut i opće akte obavijestio je članove Fakultetskog vijeća kako je u tijeku javna rasprava i savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o dodjeli medalja, nagrada i priznanja, te je zamolio sve koji imaju konstruktivan prijedlog o kriterijima nagrađivanja zaposlenika da se uključe u javnu raspravu.

2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Ante Vučetića, poslijedoktoranda na projektu, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Ante Vučetić, poslijedoktorand na projektu, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.2.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Daniela Milera, asistenta, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Daniel Miler, asistent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Luke Bobana, asistenta, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Luka Boban, asistent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.4.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Josipa Bašića, asistenta, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Josip Bašić, asistent, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

2.5.
Stručno mišljenje u postupku produljenja radnog odnosa nakon 65. godine života prof. dr.sc. Željka Šomođija, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Željko Šomođi, redoviti profesor, ispunjava kriterije izvrsnosti propisane čl. 102./8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za produljenje radnog odnosa nakon 65. godine života, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Ivan Cvok, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Ivana Cvoka, mag. ing. mech., pod naslovom: Modelsko prediktivno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja putničkoga prostora električnoga vozila, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Vladimir Soldo - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Joško Deur - studijski savjetnik
 3. doc. dr.sc. Šandor Ileš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Joška Deura.

2.1.2.
Robert Mašović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Roberta Mašovića, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj dimenzijske točnosti pužnoga kola i  teksture površine boka zuba na razvoj rupičenja/Influence of dimensional accuracy and tooth flank surface texturing on worm wheel pitting formation, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Krešimir Grilec - predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Dragan Žeželj - studijski savjetnik
 3. izv. prof. dr.sc. Robert Basan, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Dragana Žeželja.

2.1.3.
Marko Mimica, mag. ing. el. techn. inf.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Marka Mimice, mag. ing. el. techn. inf., pod naslovom: Napredno energetsko planiranje pametnih otoka/Advanced energy planning of smart islands, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Neven Duić - predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić - studijski savjetnik
 3. doc. dr.sc. Tomislav Capuder, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Gorana Krajačića.

2.1.4.
Dalibor Viderščak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Dalibora Viderščaka, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj parametara selektivnoga laserskoga taljenja na  strukturu i svojstva dentalne Co-Cr legure, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Biserka Runje, predsjednca povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Zdravko Schauperl, studijski savjetnik
 3. doc. dr.sc. Matjaž Godec, IMT Ljubljana, Slovenija, studijski savjetnik
 4. prof. dr.sc. Hrvoje Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, član
 5. izv. prof. dr.sc. Željko Alar, član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, prof. dr.sc. Zdravka Schauperla i doc. dr.sc. Matjaža Godeca, IMT Ljubljana, Slovenija.

2.1.5.
Josip Živić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Josipa Živića, mag. ing. mech., pod naslovom: Računalno modeliranje adaptacija aorte pri pojavi vaskularnih lezija/A Computational Modeling of Aortic Adaptation to Vascular Lesions, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Željko Tuković - predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj - studijski savjetnik
 3. izv. prof. dr.sc. Mislav Vrsalović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, izv. prof. dr.sc. Igor Karšaj.

3.
Službena putovanja
3.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Jošku Parunovu u Kinu i Portugal, u trajanju od 9. do 18. prosinca 2019. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Jošku Parunovu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata, odobrava se službeni boravak na  China Ship Scientific Research Centre u Wuxi (Kina) i Instituto Superior Tecnico u Lisabonu (Portugal),  u vremenu od 09. do 18. prosinca 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Hrvoju Jasaku u Kinu, u trajanju od 3. do 14. prosinca 2019. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku: 

Prof. dr.sc. Hrvoju Jasaku, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, odobrava se službeni boravak u Kini, u vremenu od 03. do 14. prosinca 2019. godine, u trajanju od 9 radnih dana (ukupno trajanje 12 dana), radi provođenja slijedećih aktivnosti:

 • Marine Tec China konferencija o brodogradnji;
 • Sastanak i dogovor o suradnji, Tsinghua University, Beijing;
 • Projektni sastanak i dogovor o suradnji Prof. Decheng Wan, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai,
 • Pozivno predavanje 3rd CMHL Symposium, Shanghai Jiao Tong University. 

Troškovi puta i boravka financirat će se iz projekta NUMAP-FOAM i projekta 05305 Gostujući znanstvenici. 
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Milanu Vujanoviću u Kinu, u trajanju od 10. do 19. prosinca 2019. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Milanu Vujanoviću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak na  Sveučilištu Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, u sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta „Study on the fine particle formation and control during the utilization of biomass and solid recovered fuels”,  u vremenu od 10. do 19. prosinca 2019. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

3.4.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za produljenje neplaćenog dopusta doc. dr.sc. Tihomiru Žiliću, u trajanju od 3 mjeseca

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Tihomiru Žiliću, odobrava se produljenje neplaćenog dopusta, u trajanju od 3 mjeseca od 01. prosinca 2019. godine do 29. veljače  2020. godine, u Zavodu robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku. 

Njegove nastavne obveze bit će preraspodijeljene unutar Zavoda i Katedre. 

Sva prava iz radnog odnosa doc. dr. sc. Tihomir Žilića, za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta miruju.

3.5.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje neplaćenog dopusta dr.sc. Filipu Šuligoju, poslijedoktorandu, u trajanju od 12 mjeseci

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

Dr.sc. Filipu Šuligoju, poslijedoktorandu, odobrava se neplaćeni dopust, u trajanju od 12 mjeseci od 01. ožujka 2020. godine do 28. veljače 2021. godine, u Zavodu robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava. 

Njegove nastavne obveze bit će preraspodijeljene unutar Zavoda i Katedre. 

Sva prava iz radnog odnosa dr. sc. Filipa Šuligoja, poslijedoktorandu, za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta miruju.

3.6.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca o službenom putovanju u Japan

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca o službenom putovanju u Japan.

3.7.
Izvješće o službenom putovanju u SAD

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće o službenom putovanju u SAD:

3.7.1.
prof. dr.sc. Nastia Degiuli
3.7.2.
Andrea Farkas, mag. ing. nav. arch.
3.7.3.
Ivana Martić, mag. ing. nav. arch.
3.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

3.
Izdavaštvo
3.1.
Prihvaćanje recenzije fakultetskog nastavnog materijala (monografija)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za udžbenike i publikacije FSB-a, donosi odluku:

 1. Rukopisu pod nazivom IVO SENJANOVIĆ – Znanstveni doprinos razvoju brodskih i pomorskih konstrukcija/(ur.) Neven Hadžić, Nikola Vladimir, Šime Malenica, odobrava se korištenje naziva monografija (Nastavna literatura Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu).
 2. Nakladnik se obvezuje naziv Nastavna literatura Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu otisnuti na koricama i na nultoj stranici monografije, te u impressumu obvezno navesti broj ove Odluke i datum sjednice Fakultetskog vijeća.
 3. Jedan primjerak tiskane monografije dostavlja se Povjerenstvu za udžbenike i publikacije FSB-a. Monografija u elektroničkom obliku objavljuju se na internetskim ili intranetskim stranicama FSB-a i u fakultetskom repozitoriju.Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 10 sati.      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102