Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/19-3/1
Broj: 251-66-1700-19-13

Zagreb, 13. prosinca 2019.


Predmet: Poziv na 3. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2019./2020., koja će se održati u utorak,


17. prosinca 2019. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. studenoga 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
2.
Financijski plan za razdoblje 2020. - 2022. godine
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.4.1.
Povjerenstvo za kadrove
3.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete - Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2018./2019. Plan aktivnosti za ak. god. 2019./2020.
3.
Izvješće Dekana i prodekana o radu za razdoblje ak. godine 2018./2019.
3.
Izbori nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Izbor doc. dr.sc. Pere Prebega u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata
3.3.
Izbor dr.sc. Mihaela Cipeka, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
3.4.
Izbor dr.sc. Andrije Buljca, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
3.5.
Izbor dr.sc. Davora Kolara, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
3.6.
Izbor dr.sc. Daniela Milera, asistenta, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za transportne uređaje i konstrukcije
3.7.
Izbor Petra Filipovića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
3.8.
Izbor Marka Horvateka, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu
3.9.
Izbor Petre Adamović, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku
3.10.
Izbor Luke Balatineca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na projektu „Predictive models and experimental validation of multi-component dense spray dynamics“, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve
3.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tomislava Martineca, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje
3.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Vlaste Zanki u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na vlastiti zahtjev
4.
Ustrojstvo
4.1.
Promjena voditelja Laboratorija za održavanje na Katedri za upravljanje proizvodnjom Zavoda za industrijsko inženjerstvo
5.
Interni akti
5.1.
Nacrt Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti
6.
Poslijediplomski studiji
6.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
6.1.1.
Andro Bakica, mag. ing. nav. arch.
6.1.2.
mr.sc. Darko Liović
6.1.3.
Maja Perčić, mag. ing. cheming.
6.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Damjana Čakmaka, mag. ing. mech.
6.3.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomske studije u ak. god. 2019./2020.
6.3.1.
Doktorski studij
6.3.2.
Specijalistički studij
7.
Službena putovanja
7.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Nikoli Vladimiru u Kinu i Koreju, u trajanju od 5. do 25. siječnja 2020. godine
7.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, poslijedoktorandu, u Kinu, u trajanju od 1. do 17. prosinca 2019. godine
7.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Marini Barbarić, asistentici, u Rusiju u trajanju od 25. siječnja do 8. veljače 2020. godine
7.4.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom boravku u Švedskoj
7.5.
Izvješće doc. dr.sc. Ivana Stojanovića i doc. dr.sc. Vinka Šimunovića o službenom boravku u Kini
7.6.
Izvješće asistenta Filipa Valjka o službenom putovanju u Švedskoj
7.7.
Izvješće o znanstvenom boravku u Rumunjskoj
7.7.1.
Borna Doračić, asistent
7.7.2.
Ana Lovrak, asistentica
7.8.
Izvješće dr.sc. Andrije Buljca, asistenta, o službenom boravku u Španjolskoj
7.9.
Izvješće Miodraga Katalenića, dipl. ing., o službenom boravku u Švedskoj
7.
Nastava
7.1.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr.sc. Suzani Jakovljević
7.2.
Molba Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Stanku Škecu
8.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102