Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/20-3/1
Broj: 251-66-1700-20-1

Zagreb, 17. siječnja 2020.


Predmet: Poziv na 4. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2019./2020., koja će se održati u utorak,


21. siječnja 2020. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. prosinca 2019. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a
2.4.1.
Izvješće o radu Centra za transfer tehnologije d.o.o. za 2019. godinu
2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Prijedlog popunjavanja linije napredovanja
2.2.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.3.
Izbor dr.sc. Marka Švace u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
2.4.
Izbor Vinka Majića, mag. ing. mech., i Mihovila Ratajeca, mag. ing. mech., u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz područje tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje
2.5.
Izbor Jadranke Eržišnik u stručno zvanje i radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije
2.
Prethodno mišljenje i potvrda imenovanja novog direktora, te razrješenje dosadašnje direktorice CTT-a
3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.1.1.
Robert Bedoić, mag.ing.cheming.
3.1.2.
Mihael Gudlin, mag. ing. mech.
3.1.3.
Ana Lovrak, mag. ing. mech.
3.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.2.1.
Ivan Cvok, mag. ing. mech.
3.2.2.
Marko Mimica, mag. ing. el. techn. inf.
3.3.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. god. 2019./2020.
3.
Nagrade
3.1.
Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu
3.1.1.
Predloženik prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar
3.2.
Državna nagrada za znanost za 2019. godinu
3.2.1.
Nagrada za životno djelo, predloženik prof. dr.sc. Jurica Sorić
3.2.2.
Godišnja nagrada znanstvenim novacima / mladim znanstvenicima, predloženik dr.sc. Hrvoje Mikulčić, poslijedoktorand
4.
Izdavaštvo
4.1.
Pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature "Dinamika plinova" (prof. dr.sc. Zdravko Virag, doc. dr.sc. Severino Krizmanić)
5.
Nastava
5.1.
Prijedlog Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za osnivanje združenog studija iz područja brodogradnje i pomorske tehnike sa partnerima Sveučilištem u Napulju, Sveučilištem u Coruni i Tehničkim sveučilištem u Hamburgu
5.2.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zoranu Luliću
5.3.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Tomislavu Martinecu, poslijedoktorandu u Zavodu za konstruiranje u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
6.
Službena putovanja
6.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobravanje službenog putovanja u Argentinu, u trajanju od 10. do 17. veljače 2020. godine
6.1.1.
prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider
6.1.2.
Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović
6.2.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobravanje službenog putovanja doc. dr.sc. Ani Pilipović u Meksiko, u trajanju od 22. do 29. veljače 2020. godine
6.3.
Molba Zavoda za industrijsko inženjerstvo za odobravanje službenog putovanja doc. dr.sc. Miri Hegediću u Finsku, u trajanju od 6. do 14. veljače 2020. godine
6.4.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog putovanja doc. dr.sc. Zvonimiru Tomičeviću u Francusku, u trajanju od 8. veljače do 1. ožujka 2020. godine
6.5.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobravanje službenog putovanja dr.sc. Borisu Jalušiću, poslijedoktorandu, u Njemačku u trajanju od 10. do 24. veljače 2020. godine
6.6.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobravanje službenog putovanja u Švedsku, u trajanju od 7. do 15. veljače 2020. godine
6.6.1.
dr.sc. Tomislav Martinec, poslijedoktorand
6.6.2.
Filip Valjak, asistent
6.7.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobravanje službenog putovanja Andri Bakici, asistentu, u Južnu Koreju, u trajanju od 16. do 25. siječnja 2020. godine
6.8.
Izvješće prof. dr.sc. Joška Parunova o službenom putovanju u Kini i Portugalu
6.9.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Tomislava Jaraka o znanstvenoistraživačkom boravku u Španjolskoj
6.10.
Izvješće doc. dr.sc. Milana Vujanovića o službenom putovanju u Kini
6.11.
Izvješće doc. dr.sc. Rudolfa Tomića o znanstvenom usavršavanju u Austriji
6.12.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, poslijedoktoranda, o službenom putovanju u Kini
6.13.
Izvješće Danijela Bosnara, asistenta, o službenom putovanju u Češkoj
7.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102