Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2019./2020., održane 25. veljače 2020. godine u 12 sati u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5,

PRISUTNI : 

Prodekani: dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: dr.sc. Vesna Alar, dr.sc. Igor Balen, dr.sc. Damir Ciglar, dr.sc. Nastia Degiuli, dr.sc. Joško Deur, dr.sc. Damir Dović, dr.sc. Ivo Džijan, dr.sc. Krešimir Grilec, dr.sc. Zvonimir Guzović, dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, dr.sc. Josip Kasać, dr.sc. Hrvoje Kozmar, dr.sc. Darko Landek, dr.sc. Zoran Lulić, dr.sc. Davor Ljubas, dr.sc. Damir Markučič, dr.sc. Jadranka Mićić Hot, dr.sc. Neven Pavković, dr.sc. Vera Rede, dr.sc. Biserka Runje, dr.sc. Zdravko Schauperl, dr.sc. Damir Semenski, dr.sc. Josip Stepanić, dr.sc. Željko Šitum, dr.sc. Nedeljko Štefanić, dr.sc. Zdenko Tonković, dr.sc. Željko Tuković, dr.sc. Toma Udiljak, dr.sc. Milan Vrdoljak, dr.sc. Hinko Wolf, dr.sc. Davor Zvizdić. 

Izvanredni profesori: dr.sc. Jerolim Andrić, dr.sc. Nikša Dubreta, dr.sc. Igor Karšaj, dr.sc. Darko Kozarac, dr.sc. Danijel Pavković, dr.sc. Vedran Slapničar.

Docenti: 
dr.sc. Gorana Baršić, dr.sc. Petar Ćurković,  dr.sc. Darko Ivančević, dr.sc. Marko Jokić, dr.sc. Tihomir Opetuk, dr.sc. Tomislav Pukšec, dr.sc. Ivica Skozrit, dr.sc. Tomislav Stipančić, dr.sc. Goran Šagi, dr.sc. Vinko Šimunović, dr.sc. Stanko Škec, dr.sc. Nikola Vladimir, dr.sc. Milan Vujanović.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: dr.sc. Amalija Horvatić Novak, dr.sc. Maja Jurica, dr.sc. Tessa Uroić.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Ivana Martić.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: dr.sc. Jasna Leder Horina.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor (ispr.).

Redoviti profesori: dr.sc. Branko Bauer, dr.sc. Nenad Bojčetić (ispr.), dr.sc. Ivanka Boras, dr.sc. Željko Božić, dr.sc. Neven Duić, dr.sc. Zoran Kožuh, dr.sc. Zoran Kunica (ispr.), dr.sc. Dragutin Lisjak, dr.sc. Božidar Matijević, dr.sc. Smiljko Rudan (ispr.),  dr.sc. Vladimir Soldo (ispr.), dr.sc. Zdravko Terze, dr.sc. Zdravko Virag (ispr.)

Izvanredni profesori: dr.sc. Željko Alar, dr.sc. Damir Godec, dr.sc. Andrej Jokić, dr.sc. Milan Kostelac, dr.sc. Goran Krajačić (ispr.), dr.sc. Krešimir Vučković, dr.sc. Dragan Žeželj (ispr.).

Docenti: dr.sc. Saša Mudrinić.

Studenti poslijediplomskog studija: Petar Gregurić (ispr.), Matija Sakoman, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras (ispr.), Lovro Farkaš, Marko Gregurić, Luka Ivanković, Nikola Kordić, Antonela Svalina.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Prodekan za poslovanje i organizaciju, prof. dr.sc. Daniel R. Schneider otvorio je 5. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. siječnja 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. siječnja 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Nema priopćenja.

2.2.
Prodekana

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Goran Đukić priopćio je članovima Fakultetskog vijeća:

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je popis dobitnika STEM stipendija. Ukupno je 112 naših studentica i studenata dobilo stipendije. 
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje dostavila je pozitivno mišljenje o akcijskom planu po reakreditaciji, kojim je konstatirano da smo našim aktivnostima uvažili sve dobivene preporuke. U roku od 2 godine od donošenja plana potrebno je predati izvješće o provedbi, o čemu su obaviješteni članovi radne skupine za akcijski plan po reakreditaciji. 
2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

2.
Prijedlog za produljenje Ugovora o radu redovitom profesoru u trajnom zvanju
2.1.
Prof. dr.sc. Zdravko Virag

Zavod za mehaniku fluida, podnio je Fakultetskom vijeću prijedlog za produljenje radnog odnosa dr.sc. Zdravku Viragu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, koji u ak. god. 2020. navršava 65 godina života. Nastavnu potrebu za daljnjim nastavkom rada o aktivnostima i postignućima prof. dr.sc. Zdravka Viraga kratko je obrazložio predstojnik Zavoda za mehaniku fluida, prof. dr.sc. Ivo Džijan. Nakon obrazloženja pristupilo je tajnom glasovanju o prijedlogu.  

Glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Damir Semenski, prof. dr.sc. Nedjeljko Štefanić  i  prof. dr.sc. Hinko Wolf, predočili su Dekanu rezultate glasovanja: od ukupno 56 glasova: 38 "za", 9 "protiv",  8 "suzdržanih" i 1 "nevažeći listić".

Na temelju rezultata glasovanja, Fakultetsko vijeće je donijelo sljedeću odluku:  

Utvrđuje se postojanje potrebe za nastavkom rada dr. sc. Zdravka Viraga, redovitog profesora u trajnom zvanju, na znanstveno-nastavnom radnom mjestu, za ak. god. 2020./2021. i  2021/2022.

Ako profesor u daljnjem postupku pred nadležnim tijelima udovolji drugim zakonskim pretpostavkama, s njim će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 2 godine. 

2.
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu, kao u privitku.

3.
Izbori nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve.
 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo ili kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust).
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektu „FULLINSPECT – Promatranje, identifikacija i kvantifikacija mehanizama mehaničkog oštećenja na kompozitima ojačanim staklenim vlaknima primjenom različitih metoda nerazornog ispitivanja“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od četiri godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku.
 6. Dva suradnika u suradničkom zvanju naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje. 
3.2.
Izbor Filipa Žanetića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Filip Žanetić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

3.3.
Izbor Krunoslava Haramine, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Krunoslav Haramina, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija.

3.4.
Izbor Dubravke Božić, mag. math., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Dubravka Božić, mag. mat., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja.

3.5.
Izbor Viktora Ložara, mag. ing. nav. arch., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Napredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski efikasnog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Viktor Ložar, mag. ing. nav. arch., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu „Napredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski efikasnog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa“, s financiranjem iz sredstava HRZZ kroz program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, na određeno vrijeme, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata.

3.6.
Izbor Hrvoja Stančina, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektima BLUE DEAL i PELAGOS, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Hrvoje Stančin, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektima „BLUE DEAL – Blue energy Deployment Alliance“ (90% radnog vremena) i „PELAGOS – Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands (10% radnog vremena), s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od dvije godine, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku. 

3.7.
Izbor Zorana Tomića, mag. ing. mech., i Tomislava Polančeca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu "Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi odluku:

Zoran Tomić, mag. ing. mech. i Tomislav Polančec, mag. ing. mech., izabiru se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na projektu PZS-2019-02-4177 „Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama“, s financiranjem iz sredstava HRZZ kroz program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, (do kraja projekta, 30. travnja 2023.), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću. 

3.8.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Ankice Kovač u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Ankica Kovač, docentica, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

3.9.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Vanje Ranogajeca u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na osobni zahtjev

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i javnim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Vanja Ranogajec, mag. ing. mech., ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.1.1.
Ivan Batistić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Ivana Batistića, mag. ing. mech., pod naslovom: Segmentni postupak za računanje mehaničkog kontakta primjenom metode kontrolnih volumena/Segment-to-segment algorithm for finite volume mechanical contact simulations, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Zdenko Tonković  - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Željko Tuković - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Aleksandar Karač, Univerzitet u Zenici, Politehnički fakultet, BiH - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Željka Tukovića.

3.1.2.
Robert Bedoić, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Roberta Bedoića, mag. ing. cheming., pod naslovom: Uloga biomase i biogoriva u energetskoj tranziciji – interdisciplinirni i cjeloviti pristup održivoj anaerobnoj razradnji/The Role of Biomass and Biofuels in the Energy Transition – A Holistic Interdisciplinary Approach to Sustainable Anaerobic Digestion, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Neven Duić  - predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Tomislav Pukšec - studijski savjetnik 1
 3. doc. dr.sc. Lidija Čuček, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija – studijska
  savjetnica 2
 4. prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider - član
 5. prof. dr.sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme, doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca i doc. dr.sc. Lidiju Čuček, Univerza v Mariboru, Fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija. 

3.1.3.
mr. sc. Zoran Veljačić, dipl. ing.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada mr.sc. Zorana Veljačića, dipl. ing. pomorskog prometa, pod naslovom: Otpornost na trošenje kugličarenoga izotermički poboljšanog nodularnog lijeva, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za praćenje, ocjenu i obranu doktorskog rada te predlaže mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme: 

 1. prof. dr.sc. Branko Bauer - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Krešimir Grilec - mentor
 3. prof. dr.sc. Dražen Živković, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član

 Mr.sc. Zoran Veljačić, dipl. ing. pomorskog prometa, obvezuje se pred gore imenovanim članovima Povjerenstva javno obraniti predloženu temu doktorskog rada.

3.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada Dalibora Viderščaka, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Dalibora Viderščaka, mag. ing. mech.  

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Utjecaj parametara selektivnoga laserskoga taljenja na strukturu i svojstva dentalne Co-Cr- legure, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Dalibora Viderščaka, mag. ing. mech.

3.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i znanstvenom doprinosu doktorskog rada Danice Maljković, dipl. ing. strojarstva, i prijedlog Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Danice Maljković, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: Modeliranje potrošnje toplinske energije u sustavima daljinskog grijanja zasnovano na strojnom učenju. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dražen Lončar – predsjednik povjerenstva
 2. izv. prof. dr.sc. Jan Šnajder, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva  – član
 3. doc. dr.sc. Mladen Zeljko, Energetski institut Hrvoje Požar  – član 
3.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada mr. sc. Davora Poljaka, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Davora Poljaka, dipl. ing. strojarstva, te kao dan obrane određuje 06. ožujka 2020. godine u 11:00 sati u Vijećnici,  Ivana Lučića 1/III. kat, sjeverna zgrada.

3.5.
Prijedlog Ugovora o dvojnim doktoratima u sklopu projekta NOWELTIES za Barbaru Kalebić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog ugovora o dvojnom doktoratu u sklopu projekta NOWELTIES za  kandidatkinju  - Barbaru Kalebić.

3.6.
Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, kao u privitku.

3.7.
Konačno izvješće o upisanim studentima na poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju u ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o upisanim studentima na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) i specijalističkom studiju, u ak. god. 2019./2020., kao u privitku:

3.
Ustrojstvo
3.1.
Pokretanje postupka za izbor Dekana za mandatno razdoblje ak.god. 2020./2022.

Povjerenstvo za izbor dekana u sastavu: dr.sc. Zvonimir Guzović, redoviti profesor u trajnom zvanju, dr.sc. Mladen Franz, professor emeritus i dr.sc. Kalman Žiha, professor emeritus, nakon izvršenih konzultacija s dekanom, prof. dr.sc. Dubravkom Majetićem i svim zavodima i katedrama izvan zavoda, predložilo je Fakultetskom vijeću predloženika za dekana prof. dr.sc. Dubravka Majetića, sadašnjeg dekana, za mandatno razdoblje ak. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Fakultetsko vijeće je na temelju javnog glasovanja jednoglasno prihvatilo predloženi prijedlog, i donijelo odluku da se sadašnji dekan kandidira za dekana za mandatno razdoblje ak. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Predloženik treba na slijedećoj sjednici Fakultetskog vijeća iznijeti program rada.

4.
Interni akti
4.1.
Prijedlog Pravilnika o dodjeli medalja, nagrada i priznanja

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaćaju se izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli medalja, nagrada i priznanja, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, kao u privitku.

5.
Nastava
5.1.
Prijedlog vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se povjera dijela nastave vanjskim suradnicima na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, u ljetnom semestru za ak. god. 2019./2020., kao u privitku.

5.2.
Prijedlog upisnih kvota preddiplomskih studija u ak.god. 2020./2021., s kriterijima upisa

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Odobrava se prijedlog upisnih kvota za upis u 1. godinu preddiplomskih studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva u ak. god. 2020./2021.

Preddiplomski studij

Ukupna upisna kvota

Strojarstvo

435

Brodogradnja

 45

Zrakoplovstvo

 30

Ukupno

                      510

5.3.
Molba Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr.sc. Milanu Vujanoviću

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, donosi odluku:

Dr.sc. Milanu Vujanoviću, docentu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na poslijediplomskom sveučilišnom studiju, iz kolegija Numeričke metode u mehanici, u trajanju od 10 norma sati predavanja u ak. god. 2019./2020. na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

5.4.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta (Studij dizajna) za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave našim profesorima, prof. dr.sc. Tanji Jurčević Lulić, izv. prof. dr.sc. Tatjani Haramina i prof. dr.sc. Mladenu Šerceru

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta /Studij dizajna/, donosi odluku: 

 1. Prof. dr.sc. Tanji Jurčević Lulić, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu - Studiju dizajna, iz kolegija „Strojarske konstrukcije“ (2+1), 30 norma sati predavanja i 15 norma sati vježbi na preddiplomskom studiju u ljetnom semestru (4. sem.), u ak. god. 2019./2020. 

 2. Prof. dr.sc. Mladenu Šerceru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu - Studiju dizajna, iz kolegija „Suvremene tehnologije materijala“, (1+2), 15 norma sati predavanja i 30 norma sati vježbi na diplomskom studiju u ljetnom semestru (2. sem.) u ak. god. 2019./2020. 

 3. Izv. prof. dr.sc. Tatjani Haramini, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu - Studiju dizajna, iz kolegija „Konstrukcije proizvoda iz plastike“, (1+1), 15 norma sati predavanja i 15 norma sati vježbi na preddiplomskom studiju u ljetnom semestru (6. sem.) u ak. god. 2019./2020.
5.5.
Prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku o promjeni nositelja kolegija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Odobrava se promjena nositelja kolegija u Zavodu za tehničku mehaniku, u ak. god. 2019./2020., kako slijedi:  

Dosadašnji nositelji

Novi nositelji

ISVU

Naslov kolegija


Sorić, J.

 


Sorić, J; Skozrit, I.

 


18675

 


Čvrstoća konstrukcija

 

Sorić, J.

Sorić, J; Lesičar, T.

21705

Numeričke metode u strojarstvu IM

Sorić, J.

Sorić, J; Lesičar, T.

15952,  21691

Numeričke metode u strojarstvu

Sorić, J.

Sorić, J; Lesičar, T.

18765

Nelinearna numerička analiza konstrukcija

5.6.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Davoru Kolaru, poslijedoktorandu u Zavodu za industrijsko inženjerstvo u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za industrijsko inženjerstvo, donosi odluku:

Dr.sc. Davoru Kolaru, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave (predavanja), u ljetnom semestru, ak. god. 2019./2020., kako slijedi:  

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Studij

Sem.

Satnica

Sati povjere

 

Lisjak, D.

171839

Industrijski sustavi

 

Diplomski

 

 

1

2+3

 

9

 

Lisjak, D.

171867

Održavanje PI

 

Diplomski

 

 

1

2+2

9

Lisjak, D.

171868

Održavanje u zrakoplovstvu

 

Diplomski

 

1

 

3+2

 

13

Lisjak, D.

184052

Održavanje 4.0

Diplomski

 

1

 

2+1

9

Lisjak, D.

171849

Održavanje (MEH)

Diplomski


3

 

2+1

9

Lisjak, D.

171838

Informatički menadžment

 

Diplomski

 

3

 

2+2

 

9

5.7.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Luki Bobanu, poslijedoktorandu u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, donosi odluku:

Dr.sc.   Luki Bobanu, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u ljetnom semestru, ak. god. 2019./2020., kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Studij

 

Sem.

Satnica

Sati povjere

predav.

 

Soldo, V.

18451

Mehaničke operacije

 

Preddiplomski

 

 

6

4+2

 

20

 

Dović, D.,

Ferdelji, N.

39974

Procesno inženjerstvo

 

Diplomski

 

 

3

2+1

10

Soldo, V.,

Mudrinić, S.

19018

Fluidizacija i transport čestica fluidima

Diplomski

(izborni)

 

3

2+1

10

5.8.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Jasni Leder Horina, poslijedoktorandici u Zavodu za tehničku mehaniku u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku, donosi odluku:

Dr.sc. Jasni Leder Horina, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ak. god. 2019./2020., iz kolegija:

 • Dizajn za starije i invalide (18745)
  (3. semestar diplomskog studija strojarstva, Konstrukcijski smjer, usmjerenje Dizajn medicinskih konstrukcija) - 10 sati predavanja.
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Australiju i Novi Zeland, u razdoblju od 21. ožujka do 13. travnja 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:
Prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni boravak u Australiji (Gold Coast), radi organizacije i pripreme 1st AP SDEWES2020 konferencije i posjete Sveučilištu Waikato u gradu Hamilton, Novi Zeland, gdje će održati predavanje, u vremenu od 21. ožujka do 13. travnja 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

5.2.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Željku Božiću u Italiju, u trajanju od 1. do 30. travnja 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Željku Božiću, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, Katedri za zrakoplovne konstrukcije, odobrava se znanstveni boravak, kao gostujućeg profesora na Sveučilištu u Bergamu, Italija, u okviru kolegija Computational Mechanics, gdje će održati predavanje, u vremenu od 01. do 30. travnja 2020. godine.
Troškovi puta i boravaka financirati će se sredstvima projekata prof. dr.sc. Željka Božića.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

5.3.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Zoranu Domitranu u Brazil, u periodu od 22. veljače do 6. ožujka 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za konstruiranje, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Zoranu Domitranu, u Zavodu za konstruiranje, Katedri za elemente strojeva i konstrukcija, odobrava se znanstveni boravak u Brazilu, radi znanstvenog istraživanja u tvrtci Fibermaq, u sklopu suradnje u području konstrukcije alata za proizvodnju kompozitnih tvorevina, u vremenu od 22. veljače  – 06. ožujka 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

5.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Anti Marušiću, poslijedoktorandu, u Španjolsku, u razdoblju od 25. veljače do 21. ožujka 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Dr.sc. Anti Marušiću, poslijedoktorandu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak na Universidad de Sevill, Španjolska, radi znanstvenog istraživanja u sklopu post-doktorskih istraživanja, u vremenu od 10. – 21. veljače 2020. godine.
Troškovi puta i boravaka financirati će se sredstvima projekata.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.   

5.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Tiboru Bešeniću, asistentu, u Srbiju, u razdoblju od 10. do 21. veljače 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Tiboru Bešeniću, asistentu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se znanstveni boravak na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Republika Srbija, radi znanstvenog istraživanja na temu pirolize ugljena i biomase te esperimentalno određivanje sustava i termokemijskih značajki goriva u Laboratoriju za gorivo i sagorjevnje, u vremenu od 10. – 21. veljače 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

5.6.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka Petru Škvorcu, asistentu, u Italiji, u razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

Petru Škvorcu, asistentu, u Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za mehaniku fluida, odobrava se plaćeni dopust radi znanstvenog boravaka na Sveučilištu u Firenci, Italija,  u sklopu istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2016-06-2017 WESLO, u vremenu od 01. ožujka do 30. lipnja 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

5.7.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja Milanu Vukšiću, asistentu, u Sloveniju, u razdoblju od 1. ožujka do 9. travnja 2020. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za materijale, donosi odluku:

Milanu Vukšiću, asistentu, u Zavodu za materijale, Katedri za materijale i tribologiju, odobrava se plaćeni dopust radi znanstvenog boravka na Institutu Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenija,  radi  istraživanja pod nazivom „Spark plasma sintering of alumina ceramics with addition of waste (secondary) alumina powder, u vremenu od 01. ožujka do 09. travnja 2020. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

5.8.
Izvješće prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera o službenom putovanju u Argentini

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera o službeno putovanja u Argentinu.

5.9.
Izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom putovanju u Kinu i Koreju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće doc. dr.sc. Nikole Vladimira o službenom putovanju u Kinu i Koreju.

5.10.
Izvješće dr.sc. Tomislava Martineca, poslijedoktoranda i Filipa Valjka, asistenta, o službenom boravku u Švedskoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Tomislava Martineca, poslijedoktoranda i Filipa Valjka, asistenta, o službenom boravku u Švedskoj.

5.11.
Izvješće Marine Barbarić, asistentice, o službenom boravku u Rusiji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Marine Barbarić, asistentice, o službenom boravku u Rusiji.

5.12.
Izvješće Andre Bakice, asistenta, o službenom putovanju u Južnu Koreju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće  Andre Bakice, asistenta, o službenom putovanju u Južnu Koreju.

5.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Prodekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:30 sati.


      Zapisničarka                                                                     Prodekan


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                                 Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schnaider

          

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102