Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/20-3/1
Broj: 251-66-1700-20-4

Zagreb, 16. ožujka 2020.


Predmet: Poziv na 6. redovnu elektroničku

                  sjednicu Fakultetskog vijeća



P  o  z  i  v


na 6. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2019./2020, koja će se održati u utorak,


24. ožujka 2020. godine

Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. veljače 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Izbori nastavnika i suradnika
2.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.2.
Izbor dr.sc. Ane Klobučar, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku
2.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Tatjane Haramina u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale
3.
Ustrojstvo
3.1.
Prijedlog dopune sastava članova Povjerenstva za studijske programe
3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada Filipa Jurića, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.2.1.
Mihael Gudlin, mag. ing. mech.
3.2.2.
Robert Mašović, mag. ing. mech.
3.3.
Promjena nositelja kolegija u okviru novog poslijediplomskog doktorskog studija, smjer Brodogradnja i pomorska tehnika
4.
Nastava
4.1.
Prijedlog dopune odluke o vanjskim suradnicima za ljetni semestar ak. god. 2019./2020.
4.2.
Izmjene i dopune studijskih programa
4.3.
Popis kolegija za izvođenje na engleskom jeziku u ak. god. 2020./2021.
4.4.
Molba prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka za odobrenje korištenja slobodne studijske godine s početkom ak. god. 2020./2021.
4.5.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Zdravku Terzeu
4.6.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Amaliji Horvatić Novak, poslijedoktorandici u Zavodu za kvalitetu u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
4.7.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
4.8.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Mihi Klaiću, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
4.9.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
5.
Službena putovanja
5.1.
Izvješće doc. dr.sc. Ane Pilipović o službenom boravku u Meksiku
5.2.
Izvješće dr.sc. Borisa Jalušića, poslijedoktoranda, o službenom putovanju u Njemačkoj
5.3.
Izvješće Tibora Bešenića, asistenta, o službenom putovanju u Srbiji



Molimo sve članove Fakultetskog vijeća da se odazovu online glasovanju po svim točkama dnevnog reda.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102