Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

1. izvanredne (elektroničke) sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2019./2020., održane u srijedu 16. listopada 2019. godine.

Dnevni red:

1.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Tesse Uroić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Tesse Uroić, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 25. listopada 2019. godine, u 11:00 sati, u učionici S-21 (prizemlje južne zgrade Fakulteta).
                                                                                                                                          D e k a n


                                                                                                                                           Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102