Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/20-3/1
Broj: 251-66-1700-20-10

Zagreb, 16. listopada 2020.


Predmet: Poziv na 1. redovnu elektroničku sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 1. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2020./2021., koja će se održati online u utorak,


20. listopada 2020. godine u 12,00 sati


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. rujna 2020. godine online glasovanjem, i Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. rujna 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.1.1.
Obavijest o održanom događaju instalacije i pokaznih sesija simulatora letenja borbenog zrakoplova F16 na FSB-u
U sklopu suradnje Fakulteta strojarstva i brodogradnje s američkom tvrtkom Lockheed Martin, u razdoblju 29.09. – 01.10. 2020. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje bio je instaliran simulator letenja borbenog zrakoplova F16 te su se održavale pokazne sesije koje su uključivale istraživače i studente s našeg fakulteta te drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Splita i Rijeke, kao i istaknute hrvatske tehnološke tvrtke. Tom je prilikom Fakultet strojarstva i brodogradnje posjetio i Robert Kohorst, veleposlanik SAD u RH te J.R. McDonald dopredsjednik tvrtke Lockheed Martin. Mediji su vrlo aktivno popratili događaj, a na donjim su poveznicama dani pojedini medijski prilozi u okviru kojih je - pored uvaženih gostiju - svoju izjavu dao i prof. dr. sc. Zdravko Terze, voditelj istraživačke grupe i organizator događaja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.
2.1.2.
Osvrt prof.dr.sc. Smiljka Rudana na prošlo Fakultetsko vijeće
2.1.3.
10. listopada 2020. održana je XXVIII veslačka regata na jezeru Jarun
2.2.
Prodekana
2.2.1.
Prof. dr.sc. Joško Parunov, prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom
2.2.2.
Prof. dr.sc. Krešimir Grilec, prodekan za nastavu
2.2.3.
Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, prodekan za poslovanje i organizaciju
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
3.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.04.0070 "Razvoj sustava za ispitivanje višefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora"
4.
Nastava
4.1.
Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2020./2021.
4.2.
Odluka o terenskoj nastavi u ak. god. 2020./2021.
4.3.
Raspodjela sredstava za potrebe održavanja nastave po Zavodima u ak. god. 2020./2021.
4.4.
Plan održavanja kolokvija u ak. god. 2020./2021.
4.5.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Ivani Radišić, poslijedoktorandici na Katedri za matematiku u ak. god. 2020./2021.
4.6.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ak. god. 2020./2021.
4.7.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, u ak. god. 2020./2021.
4.8.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Nikši Dubreti
4.9.
Molba Sveučilišta Sjever za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Goranu Đukiću
4.
Izbori nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
4.2.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Davora Kolara, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
4.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tesse Uroić, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
4.
Izdavaštvo
4.1.
Pokretanje postupka recenzije sveučilišnog nastavnog materijala "Technical English for Mechanical Engineering 2" (autorice dr.sc. Olinka Breka, dr.sc. Snježana Kereković i mr.sc. Božena Tokić)
4.
Ustrojstvo
4.1.
Prijedlog promjena predstavnika FSB-a u Senatu i VTP-u na Sveučilištu u Zagrebu
4.2.
Nadopuna Odluke o osnivanju radnih tijela fakultetskog vijeća i dekana (predstavnici studenata)
4.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.09.0028 „Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta“
4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
4.1.1.
Martina Kocijan, mag. ing. cheming.
4.1.2.
Irma Kremer, mag. ing. oecoing.
4.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija mr. sc. Darka Liovića
4.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
4.3.1.
Bruno Židov, mag. ing. mech.
4.3.2.
Ivana Martić, mag. ing. nav. arch.
4.3.3.
Maja Trstenjak, mag. ing. mech.
4.3.4.
Matija Sakoman, mag. ing. mech.
4.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
4.4.1.
Ivan Horvat, mag. ing. mech.
4.4.2.
Karlo Seleš, mag. ing. mech.
4.4.3.
Matija Krznar, mag. ing. mech.
4.5.
Prijedlog ugovora o dvojnom doktoratu Hrvoja Stančina, mag. ing. mech.
4.6.
Prijedlog prijava za upis na poslijediplomske studije
4.6.1.
Doktorski studij
4.6.2.
Specijalistički studij
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za izdavanje suglasnost za produljenje angažmana prof. dr. sc. Mariu Štorgi kao gostujućeg profesora na LTU Švedska za ak. god. 2020./2021.
5.2.
Molba za odobrenje produljenja neplaćenog dopusta za Željku Peranić, Rukovoditeljicu Službe općih poslova
5.3.
Izvješće prof. dr.sc. Lidije Ćurković o studijskoj godini 2019./2020.
5.4.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o studijskoj godini 2019./2020.
5.5.
Izvješće Alena Cukrova, asistenta, o službenom boravku na Paul Scherrer Institutu u Švicarskoj
5.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici putem web konferencije i online glasovanja.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102