Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2020./2021., održane 20. listopada 2020. godine putem web konferencije te online glasovanjem,

PRISUTNI : 
Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir, Crneković dr.sc. Mladen, Ćorić dr.sc. Danko, Ćurković dr.sc. Lidija , Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Jerbić dr.sc. Bojan, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Karšaj dr.sc. Igor, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Mićić Hot, dr.sc. Jadranka, Schauperl dr.sc. Zdravko, Semenski dr.sc. Damir, Singer dr.sc. Sanja, Smojver dr.sc. Ivica, Šavar dr.sc. Mario, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tonković dr.sc. Zdenko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Haramina dr.sc. Tatjana, Jarak dr.sc. Tomislav, Jokić dr.sc. Andrej, Juretić dr.sc. Hrvoje, Krajačić dr.sc. Goran, Pavković dr.sc. Danijel, Prebeg dr.sc. Pero, Stojanović dr.sc. Ivan, Vučković dr.sc. Krešimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Ćurković dr.sc. Petar, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mudrinić dr.sc. Saša, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimić, Tomić dr.sc. Rudolf, Žakula dr.sc. Tea.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Miler dr.sc. Daniel, Maja Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Ivana Martić, Ivan Matas, Dražen Mezdić, Marko Mimica, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Marko Gregurić, Nikola Kordić.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI :

Redoviti profesori: Boras dr.sc. Ivanka (ispr.), Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Lisjak dr.sc. Dragutin, Stepanić dr.sc. Josip.

Izvanredni profesori: Kostelac dr.sc. Milan, Slapničar dr.sc. Vedran.

Studenti poslijediplomskog studija: Adrian Žgaljić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marijo Cepernić, Lovro Farkaš, Luka Ivanković.

Dekan, prof. dr.sc. Dubravko Majetić otvorio je 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red naveden u Pozivu.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. rujna 2020. godine online glasovanjem, i Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. rujna 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 3. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. rujna 2020. godine online glasovanjem, i Zapisnik 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. rujna 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.1.1.
Obavijest o održanom događaju instalacije i pokaznih sesija simulatora letenja borbenog zrakoplova F16 na FSB-u

U sklopu suradnje Fakulteta strojarstva i brodogradnje s američkom tvrtkom Lockheed Martin, u razdoblju 29.09. – 01.10. 2020. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje bio je instaliran simulator letenja borbenog zrakoplova F16 te su se održavale pokazne sesije koje su uključivale istraživače i studente s našeg fakulteta te drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Splita i Rijeke, kao i istaknute hrvatske tehnološke tvrtke. Tom je prilikom Fakultet strojarstva i brodogradnje posjetio i Robert Kohorst, veleposlanik SAD u RH te J.R. McDonald dopredsjednik tvrtke Lockheed Martin.

2.1.2.
Osvrt prof.dr.sc. Smiljka Rudana na prošlo Fakultetsko vijeće

Prof. dr.sc. Smiljko Rudan poslao je dopis sa svojim osvrtom na odluku Fakultetskog vijeća o promjeni nositelja kolegija na Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku usvojenu na sjednici od 22. rujna 2020. godine.

2.1.3.
10. listopada 2020. održana je XXVIII veslačka regata na jezeru Jarun

Uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera, u subotu 10. listopada 2020. na Jarunu je održan 28. ''Veslački susret osmeraca studenata strojarstva i brodogradnje Hrvatske'' u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Veslačkog saveza Zagreba. Pokroviteljstvo veslačkom susretu i ove godine dali su rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras i ministar Radovan Fuchs. Dvadeset i jedna posada osmeraca i četveraca s kormilarom nastupila je u šest utrka na 500 m, kao uvod u posljednju, glavnu utrku na 2000 m u kojoj su snage odmjerile prve postave osmeraca studenata FSBa, FER-a, FESB-a, Ekonomskog fakulteta i PMF-a. I ove godine veslalo je više od stotinu i sedamdeset studentica, studenata, bivših studenata i profesora sa sveučilišta iz Zagreba, Splita i Slavonskog Broda uz veliku podršku studenata sa tribina. 

2.2.
Prodekana
2.2.1.
Prof. dr.sc. Joško Parunov, prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom

Prof. dr.sc. Joško Parunov priopćio je kako je Senat Sveučilišta dana 13. listopada 2020. godine usvojio Odluku o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. Rok za utrošak dodijeljenih sredstava je 31. prosinca 2020. godine.

2.2.2.
Prof. dr.sc. Krešimir Grilec, prodekan za nastavu

Prof. dr.sc. Krešimir Grilec priopćio je kako se nastava održava prema planu, u najvećoj mjeri kontaktno prema rasporedu u četiri turnusa. Uprava Fakulteta u stalnom je kontaktu sa epidemiološkom službom Grada Zagreba, te je povratna informacija kako su mjere koje se poduzimaju adekvatne obzirom na trenutnu situaciju s virusom SARS-CoV-2.

2.2.3.
Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, prodekan za poslovanje i organizaciju

Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider priopćio je kako je angažirana grupa stručnjaka s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja će pregledati sve prostorije Fakulteta, te utvrditi ukupnu štetu nakon potresa od 22. ožujka 2020. godine i pripremiti troškovnik. Fakultet će aplicirati na natječaje za dodjelu sredstava za obnovu nakon potresa. U planu je i protupotresno ojačanje konstrukcija zgrada Fakulteta.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

3.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.04.0070 "Razvoj sustava za ispitivanje višefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora"

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.04.0070 "Razvoj sustava za ispitivanje višefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora".

4.
Nastava
4.1.
Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2020./2021.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec predstavio je članovima Fakultetskog vijeća Odluku o imenovanju demonstratora u akademskoj godini 2020./2021., od 14. listopada 2020. godine, kao u privitku. 

4.2.
Odluka o terenskoj nastavi u ak. god. 2020./2021.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec predstavio je članovima Fakultetskog vijeća Odluku o terenskoj nastavi akademskoj godini 2020./2021., od 14. listopada 2020. godine, kao u privitku. 

4.3.
Raspodjela sredstava za potrebe održavanja nastave po Zavodima u ak. god. 2020./2021.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec predstavio je članovima Fakultetskog vijeća prijedlog raspodjele sredstava za potrebe održavanje nastave po Zavodima u akademskoj godini 2020./2021., od 14. listopada 2020. godine, kao u privitku. 

4.4.
Plan održavanja kolokvija u ak. god. 2020./2021.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec predstavio je članovima Fakultetskog vijeća Plan održavanja kolokvija u akademskoj godini 2020./2021., od 14. listopada 2020. godine, kao u privitku. 

4.5.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Ivani Radišić, poslijedoktorandici na Katedri za matematiku u ak. god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Katedre za matematiku, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Ivani Radišić, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021., iz kolegija, Matematika I – 75 sati predavanja.

4.6.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Petru Piljeku, poslijedoktorandu u Zavodu za tehnologiju u ak. god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc.   Petru Piljeku, poslijedoktorandu, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u ak. god. 2020./2021., kako slijedi: 

Nositelj

ISVU

Naziv predmeta

Sem.

Satnica

Sati povjere predavanja

Udiljak, T.; Ciglar, D.,
Keran, Z.

18603

Fleksibilni obradni sustavi-PI

Preddiplomski

7.

2+2

8

Udiljak, T.; Ciglar, D.,
Keran, Z.

159779

Obradni sustavi

Preddiplomski

5.

3+2

12

Udiljak, T.; Bauer, B.,
Keran, Z.

15999

Osnove tehnologije I

Preddiplomski

3.

2+1

10

4.7.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, u ak. god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Maji Zebić Avdičević, poslijedoktorandici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave u zimskom semestru, ak. god. 2020./2021., kako slijedi:

 

Nositelj

ISVU

Naziv kolegija

Sem.

Satnica

Sati povjere (norma sati)

Studij

Dobrović, S.; Schneider, D. R. 

73053

Gospodarenje otpadom

Diplomski

2. sem.

 

2+1

10

(20)

Strojarstvo, Izborni tehnički kolegij

Dobrović, S.;
Juretić, H.,
Ljubas, D.

64976

Ekološka zaštita

Diplomski

2. sem.

 

2+1

10

(20)

Strojarstvo,
Izborni tehnički kolegij

4.8.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Nikši Dubreti

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Nikši Dubreti, izvanrednom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu hrvatskih studija, za ak. god. 2020./2021., iz kolegija: 

 • Sociologija rada i organizacije (1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno) u zimskom semestru,
 • Sociologija uporabe droga (1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno) u zimskom semestru.
4.9.
Molba Sveučilišta Sjever za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Goranu Đukiću

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Sjever, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Goranu Đukiću, redovitom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu Sjever, na preddiplomskom (stručnom) studiju Logistike i mobilnosti u Sveučilišnom centru Varaždin i Sveučilišnom centru Koprivnica, u akademskoj godini 2020./2021., iz kolegija: 

 • Gospodarska logika II, 2. semestar - 30 sati predavanja (SC Varaždin) i 30 sati predavanja (SC Koprivnica).
4.
Izbori nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor: 

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata.

 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo ili brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje. 

 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila. 

  Poništava se točka 3. natječaja raspisanog dana 17. srpnja 2020. godine i raspisuje se novi natječaj za zapošljavanje:
 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

  Poništava se točka 4. natječaja raspisanog dana 17. srpnja 2020. godine i raspisuje se novi natječaj za zapošljavanje:
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na HRZZ projektu „Upravljanje brzinom autonomnog vozila pri prolasku preko pješačkog prijelaza“ (Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, elektrotehnika, računarstvo ili tehnologija prometa i transport, ili za područje prirodnih znanosti znanstveno polje matematika ili fizika, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku  automatiku.

 6. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovnog predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

 7. Pet suradnika u suradničkom zvanju naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje.
4.2.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Davora Kolara, poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Davor Kolar, poslijedoktorand, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

4.3.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tesse Uroić, poslijedoktorandice, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Tessa Uroić, poslijedoktorandica, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

4.
Izdavaštvo
4.1.
Pokretanje postupka recenzije sveučilišnog nastavnog materijala "Technical English for Mechanical Engineering 2" (autorice dr.sc. Olinka Breka, dr.sc. Snježana Kereković i mr.sc. Božena Tokić)

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za udžbenike i publikaciju, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Daje se suglasnost za pokretanje postupka recenziranja djela sveučilišne nastavne literature autorica:

          Olinka Breka, Snježena Kereković i Božena Tokić:
             Technical English for Mechanical Engineering 2

 Recezenti su: 

 1. prof. dr.sc. Ivica Smojver, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 2. prof. dr.sc. Višnja Pavičić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
 3. dr.sc. Nada Borić, v. pred., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
4.
Ustrojstvo
4.1.
Prijedlog promjena predstavnika FSB-a u Senatu i VTP-u na Sveučilištu u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog promjena predstavnika FSB-a u Senat i VTP-u Sveučilišta u Zagrebu, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Imenuju se prof. dr.sc. Krešimir Grilec prodekan za nastavu kao zamjenik člana Senata Sveučilišta u Zagrebu, umjesto dosadašnjeg zamjenika člana prof. dr.sc. Gorana Đukića (prodekan za nastavu do 30. rujna 2020. godine) te kao član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, umjesto dosadašnjeg člana prof. dr.sc. Gorana Đukića. 

4.2.
Nadopuna Odluke o osnivanju radnih tijela fakultetskog vijeća i dekana (predstavnici studenata)

Fakultetsko vijeće prihvaća nadopunu Odluke o osnivanju radnih tijela fakultetskog vijeće i dekana (predstavnici studenata), i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku, kao u privitku.

4.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.09.0028 „Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta“

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.09.0028 „Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta“.

4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada
4.1.1.
Martina Kocijan, mag. ing. cheming.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Martine Kocijan, mag. ing. cheming., pod naslovom: Razvoj fotokatalitičkog nanokompozita na bazi titanijevog dioksida i reduciranog grafen oksida, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Davor Ljubas  - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Lidija Ćurković - studijska savjetnica
 3. doc. dr.sc. Vilko Mandić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 

te se predlaže imenovanje mentorice doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Lidije Ćurković.

4.1.2.
Irma Kremer, mag. ing. oecoing.

Fakultetsko vijeće prihvaća temu doktorskog rada Irme Kremer, mag. ing. oecoing., pod naslovom: Valorizacija višeslojnog plastičog otpada pirolizom, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Davor Ljubas  - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider - studijski savjetnik
 3. prof. dr.sc. Matko Erceg, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera.

4.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija mr. sc. Darka Liovića

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija mr.sc. Darka Liovića.

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Model procjene stupnja spremnosti upravljanja proizvodnim poduzećem zasnovan na primjeni umjetne inteligencije, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada mr.sc. Darka Liovića.

4.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
4.3.1.
Bruno Židov, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Brune Židova, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj novih samoobnovljivih kompozitnih premaza s inhibitorima korozije. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Vesna Alar - predsjednica povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Vinko Šimunović  – član
 3. prof. dr.sc. Sanja Martinez, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – član 
4.3.2.
Ivana Martić, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Ivane Martić, mag. ing. nav. arch., pod naslovom: Razvoj numaričkog modela za procjenu dodatnog otpora broda na valovima. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dubravko Majetić -  predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Roko Dejhalla, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet  – član
 3. prof. dr.sc. Jasna Prpić-Oršić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet – član 
4.3.3.
Maja Trstenjak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Maje Trstenjak, mag. ing. mech., pod naslovom: Model izračuna faktora spremnosti za Industriju 4.0 usmjerenog na projektiranje tehnoloških procesa. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. izv. prof. dr.sc. Hrvoje Cajner -  predsjednik povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Miro Hegedić - član
 3. prof. dr.sc. Goran Šimunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu  – član
4.3.4.
Matija Sakoman, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Matije Sakomana, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj PACVD prevlaka na nanostrukturiranim tvrdim metalima. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Darko Landek -  predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Ivica Kladarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu  – član
 3. prof. dr.sc. Mateja Šnajdar Musa, Sveučilište u Rijeci, Rektorat – Odsjek za politehniku – član 
4.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
4.4.1.
Ivan Horvat, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ivana Horvata, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 29. listopada 2020. godine u 13:00 sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5/III. kat, južna zgrada.

4.4.2.
Karlo Seleš, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Karla Seleša , mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 28. listopada 2020. godine u 13:00 sati iz TCR dvorane online putem videokonferencije, Ivana Lučića 5, južna zgrada.

4.4.3.
Matija Krznar, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Matije Krznara, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 30. listopada 2020. godine u 10:00 sati u Vijećnici, Ivana Lučića 1/III. kat, sjeverna zgrada.

4.5.
Prijedlog ugovora o dvojnom doktoratu Hrvoja Stančina, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog ugovora o dvojnom doktoratu za  kandidata Hrvoja Stančina, mag. ing. mech.

4.6.
Prijedlog prijava za upis na poslijediplomske studije
4.6.1.
Doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Odobrava se upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij u ak. god. 2020./2021., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

4.6.2.
Specijalistički studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Odobrava se upis na poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2020./2021., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za izdavanje suglasnost za produljenje angažmana prof. dr. sc. Mariu Štorgi kao gostujućeg profesora na LTU Švedska za ak. god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za konstruiranje, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Mariu Štorgi u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda, odobrava se produljenje angažmana u svojstvu gostujućeg profesora s 10% opterećenjem na rok od jedne akademske godine 2020./2021. godine.

5.2.
Molba za odobrenje produljenja neplaćenog dopusta za Željku Peranić, Rukovoditeljicu Službe općih poslova

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Željki Peranić, dipl. iur., Rukovoditeljici Službe općih poslova, odobrava se produljenje neplaćenog dopusta, u trajanju do 1. svibnja 2021. godine.

Za vrijeme neplaćenog dopusta imenovanoj miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

5.3.
Izvješće prof. dr.sc. Lidije Ćurković o studijskoj godini 2019./2020.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća izvješće prof. dr.sc. Lidije Ćurković o studijskoj godini 2019./2020.

5.4.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o studijskoj godini 2019./2020.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o studijskoj godini 2019./2020.

5.5.
Izvješće Alena Cukrova, asistenta, o službenom boravku na Paul Scherrer Institutu u Švicarskoj

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća izvješće Alena Cukrova, asistenta, o službenom boravku na Paul Scherrer Institutu u Švicarskoj.

5.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan zaključuje online sjednicu u 12:40 sati, te moli sve članove Fakultetskog vijeća da pristupe elektroničkom glasovanju po svim točkama dnevnog reda.


      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102