Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/20-3/1
Broj: 251-66-1700-20-13

Zagreb, 11. prosinca 2020.


Predmet: Poziv na 3. redovnu elektroničku

                 sjednicu Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 3. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2020./2021., koja će se održati online u utorak,


15. prosinca 2020. godine u 12,00 sati


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. studenoga 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
3.
Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
4.
Izbori nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
4.2.
Izbor dr.sc. Ante Marušića, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
4.3.
Izbor dr.sc. Branimira Škugora, poslijedoktoranda, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
4.4.
Izbor Brune Lagatora, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija
4.5.
Izbor Mateje Tomičić, mag. ing. nav. arch., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata
4.6.
Izbor Marije Koričan, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata
4.7.
Izbor Mateja Petrinovića, mag. math., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku
4.8.
Izbor Dominika Birta, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila
4.9.
Izbor Lee Pavelko, mag. ing. el. techn. inf., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice na HRZZ projektu "Upravljanje brzinom autonomnog vozila pri prolasku preko pješačkog prijelaza" (Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
4.10.
Izbor Stjepana Drašnera, mag. ing. mech., Hrvoja Josića, mag. ing mech., Petra Koseca, mag. ing. mech., Svena Miroslava, mag. ing. aeroing. i Antuna Tonca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje naslovnih asistenata u Zavodu za konstruiranje
4.11.
Izbor Nevena Krajne, mag. math., u nastavno zvanje naslovnog predavača za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku
4.12.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Slavena Dobrovića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša
4.13.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru dr.sc. Dubravka Matijaševića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica
4.14.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru mr.sc. Petra Gregoreka, u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku
4.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Slavena Dobrovića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša
4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.1.1.
Perica Jukić, dipl. ing. strojarstva
4.1.2.
Josip Pranjić, mag. ing. met.
4.1.3.
Hrvoje Stančin, mag. ing. mech.
4.1.4.
Petar Škvorc, mag. ing. mech.
4.1.5.
Danijel Zadravec, mag. ing. mech.
4.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.2.1.
Mario Klun, mag. ing. mech.
4.2.2.
Martina Kocijan, mag. ing. cheming.
4.3.
Naknadne prijave za upis na poslijediplomske studije u ak. god. 2020./2021.
4.3.1.
Poslijediplomski doktorski studij
4.3.2.
Poslijediplomski specijalistički studij
4.4.
Prijedlog ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Karla Seleša
4.
Financijski plan za razdoblje 2021.- 2023. godine
4.
Ustrojstvo
4.1.
Prijedlog izmjene Odluke Fakultetskog vijeća od 15 srpnja 2020. godine, o imenovanju professora emeritusa
5.
Razno
5.
Nagrade
5.1.
Državna nagrada za znanost za 2020. godinu
5.1.1.
Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće, predloženik doc. dr.sc. Tomislav Pukšec
5.1.2.
Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti, predloženik doc. dr.sc. Neven HadžićMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju online sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102