Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/21-3/1
Broj: 251-66-1700-21-1

Zagreb, 14. siječnja 2021.


Predmet: Poziv na 4. redovnu elektroničku sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 4. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2020./2021., koja će se održati u utorak,


19. siječnja 2021. godine u 12,00 sati

online


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. prosinca 2020. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Zapisnika 2. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane online 5. siječnja 2021. godine
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.1.1.
Potvrdnica Senata Sveučilišta u Zagrebu, o izboru prof. dr.sc. Biserke Runje u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
3.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
3.1.
Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2019./2020.
3.2.
Sustav osiguranja kvalitete: Plan aktivnosti za ak. god. 2020./2021.
4.
Izbori nastavnika i suradnika
4.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
4.2.
Izbor izv. prof. dr.sc. Tatjane Haramina, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
4.3.
Izbor izv. prof. dr.sc. Aleksandra Sušića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za biomehaniku i ergonomiju
4.4.
Izbor doc. dr.sc. Zdenke Keran, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem
4.5.
Izbor doc. dr.sc. Ane Pilipović, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za preradbu polimera i drva
4.6.
Izbor doc. dr.sc. Gorane Baršić, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu
4.7.
Reizbor dr.sc. Ivice Galića u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija
4.8.
Izbor dr.sc. Josipa Vidakovića, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
4.9.
Izbor Darie Matković, mag. ing. el. techn. inf., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
4.10.
Izbor Mislava Štefoka, mag. ing. nav. arch., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije
4.11.
Izbor Ive Bertović, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
4.12.
Izbor Nevena Krajine, mag. math., u nastavno zvanje predavača za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku (zamjena za rodiljni dopust Ane Klobučar, poslijedoktorandice)
4.13.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Krešimira Vučkovića, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje
4.14.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Darka Ivančevića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo
4.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Luke Perkovića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u postupku pokrenutom na zahtjev Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
4.16.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Tihomira Tomića, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
4.17.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Marije Majde Perišić, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje
4.18.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Matije Krznara, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
4.
Izbor predloženika za počasno zvanje professor emeritus
4.1.
Prof. dr.sc. Antun Galović, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
Izvjestiteljica prof. dr.sc. Ivanka Boras
4.2.
Prof. dr.sc. Izvor Grubišić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
Izvjestitelj prof. dr.sc. Jerolim Andrić
4.3.
Prof. dr.sc. Jurica Sorić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
Izvjestitelj prof. dr.sc. Zdenko Tonković
4.4.
Prof. dr.sc. Mladen Šercer, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
Izvjestitelj prof. dr.sc. Damir Godec
4.5.
Prof. dr.sc. Davor Zvizdić, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju
Izvjestiteljica prof. dr.sc. Lovorka Grgec Bermanec
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca za odobrenje korištenja slobodne studijske godine u ak. god. 2020./2021.
5.2.
Izvješće o održanoj DESIGN 2020 konferenciji, održanoj online 26.-29. listopada 2020. godine
5.3.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje znanstvenog boravka i stručnog usavršavanja na Institutu Jozef Stefan u Ljubljani, Slovenija, u razdoblju od 01. veljače 2021. do 31. ožujka 2021. te od 01. lipnja 2021. do 30. rujna 2021.
5.3.1.
Martina Kocijan, asistentica
5.3.2.
Milan Vukšić, asistent
5.
Poslijediplomski studiji
5.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada Viktora Ložara, mag. ing. nav. arch.
5.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada Dominika Brezetića, mag. ing. mech.
5.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada
5.3.1.
Ivana Martić, mag. ing. nav. arch.
5.3.2.
Maja Trstenjak, mag. ing. mech.
5.4.
Prijedlog Uputa za pisanje doktorata po skandinavskom modelu
5.5.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomske studije
5.5.1.
Doktorski studij
5.5.2.
Specijalistički studij
5.
Razno
5.
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - prijedlog novih suradnika
5.1.
Predloženik prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar
5.2.
prof. dr.sc. Dražen Lončar
5.3.
Predloženik prof. dr.sc. Mario ŠtorgaMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici putem web-konferencije.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102