Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2020./2021., održane 10. studenoga 2020. godine online glasovanjem,

Online glasovanju pristupili su članovi Fakultetskog vijeća:

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Balen dr.sc. Igor, Ciglar dr.sc. Damir, Crneković dr.sc. Mladen, Ćorić dr.sc. Danko, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Jerbić dr.sc. Bojan, Karšaj dr.sc. Igor, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lisjak dr.sc. Dragutin, Lončar dr.sc. Dražen, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Mićić Hot dr.sc. Jadranka, Semenski dr.sc. Damir, Singer dr.sc. Sanja, Stepanić dr.sc. Josip, Šavar dr.sc. Mario, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Andrić dr.sc. Jerolim, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Haramina dr.sc. Tatjana, Jarak dr.sc. Tomislav, Jokić dr.sc. Andrej, Juretić dr.sc. Hrvoje, Pavković dr.sc. Danijel, Prebeg dr.sc. Pero, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Ćurković dr.sc. Petar, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mudrinić dr.sc. Saša, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Tomić dr.sc. Rudolf, Žakula dr.sc. Tea.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Miler dr.sc. Daniel, Maja Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Ivana Martić, Ivan Matas, Dražen Mezdić, Marko Mimica, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Marijo Cepernić, Lovro Farkaš.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

1.
Prijedlog kriterija upisa u preddiplomske studije u ak.god. 2021./2022.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2021./2022., kako slijedi:

 Sustav bodovanja:

 a)   Temeljem uspjeha u srednjoj školi                                       do 400 bodova

  b)   Temeljem položenih ispita na državnoj maturi

 • Matematika (viša razina)                                               do 400 bodova
 • Fizika ili Kemija*                                                             do 150 bodova 

* Nije uvjet za upis na studij, no ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

   Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario
   bolji uspjeh. 

c)   Temeljem provjera posebnih sposobnosti                                               nema bodova

d)   Temeljem dodatnih postignuća učenika**

 • Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta:
  Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole                       do 40 bodova 
 • Po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta
  na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i
  brodogradnje pod pokroviteljstvom ASOO/MZO (tehnička 
  mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom)                  do 20 bodova 

**  Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50. 

IZRAVAN UPIS (1000 bodova):

 • Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.
 • Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.

Jedno upisno mjesto za najuspješnijeg između predloženih pristupnika – učenika iz srednjoškolskih inovatorskih udruga ili klubova. 

Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

Dodatno, za odobrenu kvotu od 5 upisnih mjesta  za Hrvate izvan RH,  prijedlog uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija, u ak. god. 2021./2022., kako slijedi: 

Sustav bodovanja:

a)      Temeljem uspjeha u srednjoj školi  -  do 400 bodova 

b)      Temeljem dodatnih postignuća učenika:

 • Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta: Matematika, Fizika i Kemiju u svakom razredu srednje škole  -  do 60 bodova 

IZRAVAN UPIS (460 bodova):

 • Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija
 • Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102