Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/20-3/1
Broj: 251-66-1700-20-14

Zagreb, 30. prosinca 2020.


Predmet: Poziv na 2. izvanrednu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 2. izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2020./2021., koja će se održati u utorak,


5. siječnja 2021. godine u 12,00 sati

online glasovanjem 


Dnevni red

1.
Predloženici za članove područnih znanstvenih vijeća i matičnih odbora
1.1.
Prof. dr.sc. Neven Duić
1.2.
Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović
1.3.
Prof. dr.sc. Andrej Jokić
1.4.
Prof. dr.sc. Zdravko Terze
1.5.
Prof. dr.sc. Zdenko Tonković
2.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.07.0052 'Razvoj modularnog ekspertnog sustava za upravljanje diskretnim proizvodnim procesima temeljenog na primjeni SMART FACTORY načela'
3.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.- 2020., KK.01.1.1.07.0045 "Razvoj sustava antikorozivne zaštite za višenamjensku uporabu cijevi"
4.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.07.0031 „Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji s informacijskim sustavima'
4.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KK.01.1.1.07 - inačica 6 „Inovativni Ti-Mg dentalni implantati za svjetsko tržište“
4.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., projekt KK.01.1.1.07.0076 'Unaprjeđenje tehnologije visokoučinskog zavarivanja'
5.
Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna, u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.01.1.1.07.0016 'Autonomni robotski sustav za brušenje i karakterizaciju površine tankostijenih kompozitnih proizvoda'Molimo sve članove Fakultetskog vijeća da se odazovu online glasovanju.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102