Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022., održane 19. listopada 2021. godine online glasovanjem,

GLASOVALI SU : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Bauer dr.sc. Branko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Jokić dr.sc. Andrej, Karšaj dr.sc. Igor, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lisjak dr.sc. Dragutin, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Schauperl dr.sc. Zdravko, Semenski dr.sc. Damir, Smojver dr.sc. Ivica, Stepanić dr.sc. Josip, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Juretić dr.sc. Hrvoje, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Pavković dr.sc. Danijel, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Ćurković dr.sc. Petar, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko,  Mudrinić dr.sc. Saša, Škec dr.sc. Stanko, Tomić dr.sc. Rudolf.

Viši predavač: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Miler dr.sc. Daniel, Maja dr.sc.Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Ivan Matas, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

NISU GLASOVALI : 

Redoviti profesori: Balen dr.sc. Igor, Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko, Crneković dr.sc. Mladen, Ćurković dr.sc. Lidija , Deur dr.sc. Joško, Haramina dr.sc. Tatjana, Jerbić dr.sc. Bojan, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Šavar dr.sc. Mario, Štorga dr.sc. Mario, Tonković dr.sc. Zdenko.

Izvanredni profesori: Alar dr.sc. Željko, Jarak dr.sc. Tomislav, Krajačić dr.sc. Goran, Prebeg dr.sc. Pero, Vladimir dr.sc. Nikola.

Docenti: Alujević dr.sc. Neven, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Žakula dr.sc. Tea.

Studenti poslijediplomskog studija: Andrea Farkas, Ivana Martić, Dražen Mezdić, Marko Mimica, Adrian Žgaljić.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marijo Cepernić, Lovro Farkaš, Marko Gregurić, Luka Ivanković, Nikola Kordić.

1.
Nadopuna Odluke o osnivanju radnih tijela fakultetskog vijeća i dekana (predstavnici studenata) i prijedlog pročišćenog teksta Odluke o osnivanju radnih tijela fakultetskog vijeća i dekana

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovannjem, donosi odluku:

Prihvaćaju se predložene izmjene Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana, za mandatno razdoblje od dvije ak. god., 2020./2021. i 2021./2022., na način da se imenuju novi predstavnici studenata u tijelima, kako slijedi:

  • Povjerenstvo za studijske programe: Mateo Josipović i Stjepan Herceg
  • Povjerenstvo za odnose s javnošću: Iva Domazet i Marija Grmača
  • Povjerenstvo za osiguranje kvalitete: Ivan Matas
  • Povjerenstvo za e-učenje: Bartol Filić
  • Povjerenstvo za strategiju: Antonio Mikulić Etičko povjerenstvo: Ivan Zovko i Goran Stunjek
  • Stegovni sud za studente: Lovro Farkaš i Dino Miše

Mandat imenovanim članovima počinje 1. listopada 2021. godine i traje do 30. rujna 2022. godine.

Prihvaća se prijedlog pročišćenog teksta Odluke o osnivanju radnih tijela fakultetskog vijeća i dekana, kao u privitku.

1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve.

  2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na HRZZ projektu „Numerička rekonstrukcija u arheologiji pomorstva“, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata.

  3. Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava.

 

2.
Prijedlog revidiranog sastava Fakultetskog vijeća za ak. god. 2021./2022. (za mandatno razdoblje 2020.-2022.)

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog revidiranog sastava Fakultetskog vijeća za ak. god. 2021./2022., za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2020./2021. i 2021./2022.), kao u privitku.
      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica