Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

2. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2021./2022., održane 16. studenoga 2021. godine u 12:00 sati online,

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Dubravko Majetić, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Joško Parunov, redoviti profesor, dr.sc. Daniel Rolph Schneider, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir, Crneković dr.sc. Mladen, Ćorić dr.sc. Danko, Ćurković dr.sc. Lidija , Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Haramina dr.sc. Tatjana, Jerbić dr.sc. Bojan, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Karšaj dr.sc. Igor, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lisjak dr.sc. Dragutin, Lončar dr.sc. Dražen, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Schauperl dr.sc. Zdravko, Smojver dr.sc. Ivica, Stepanić dr.sc. Josip, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tonković dr.sc. Zdenko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alar dr.sc. Željko, Baršić dr.sc. Gorana, Brezak dr.sc. Danko, Cajner dr.sc. Hrvoje, Dubreta dr.sc. Nikša, Juretić dr.sc. Hrvoje, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Krajačić dr.sc. Goran, Pavković dr.sc. Danijel, Prebeg dr.sc. Pero, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vladimir dr.sc. Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Alujević dr.sc. Neven, Ćurković dr.sc. Petar, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Katić dr.sc. Marko, Mudrinić dr.sc. Saša, Skozrit dr.sc. Ivica, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Tomić dr.sc. Rudolf, Žakula dr.sc. Tea.

Viša predavačica: dr.sc. Snježana Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Uroić dr.sc. Tessa, Miler dr.sc. Daniel, Maja dr.sc.Trstenjak.

Studenti poslijediplomskog studija: Stjepan Herceg, Ivan Matas, Antonio Mikulić, Dino Miše, Goran Stunjek, Dalibor Viderščak.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marko Bilonić, Mateo Josipović, Lovro Meštrović, Ivan Zovko.

Direktor CTT: Boris Ćosić, dipl. ing.

Predstavnica zaposlenika FSB-a: Dubravka Klišmanić, dipl. oec.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, dipl. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI : 

Redoviti profesori: Boras dr.sc. Ivanka (ispr.), Duić dr.sc. Neven, Lulić dr.sc. Zoran, Šavar dr.sc. Mario.

Studenti poslijediplomskog studija: Vladimir Vidović.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Ivan Pavao Boras, Lovro Farkaš, Bartol Filić, Dora Ševerac.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. listopada 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik 1. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. listopada 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Svečana sjednica održat će se u četvrtak 2. prosinca 2021. godine. Zbog epidemiološke situacije, na svečanu sjednicu pozvani su predstojnici zavoda i voditelji samostalnih katedri, predsjednici radnih tijela i odbora dekana i fakultetskog vijeća te studenti članovi fakultetskog vijeća. Također, svečanoj sjednici trebao bi nazočiti i predsjednik RH. Planirano je da sjednici prisustvuje oko 150 ljudi, za što je dobiveno i odobrenje Stožera, uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera i kontrolu COVID-potvrda na ulazu na Fakultet.

Na svečanoj sjednici bit će organizirana dodjela velike i malih medalja zaposlenicima, te eventualno dodjela dekanske nagrade. Ostale nagrade studentima te zahvale i priznanja gospodarskim subjektima i srednjim školama bit će usmeno pročitane, ali se zbog epidemiološke situacije, neće osobno uručivati. 

1.1.1.
Potvrdnice Senata Sveučilišta u Zagrebu, o izboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i redovitog profesora za naše nastavnike

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici održanoj dana 19. listopada 2021. godine, potvrdilo izbore u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za naše nastavnike prof. dr.sc. Krešimira Grileca i prof. dr.sc. Josipa Stepanića; te izbore u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, prvi izbor, za naše nastavnike izv. prof. dr.sc. Danka Brezaka izv. prof. dr.sc. Suzane Jakovljević. Dekan Fakulteta čestita svim nastavnicima na izboru u viša zvanja.

1.1.1.1.
Prof. dr.sc. Krešimir Grilec, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
1.1.1.2.
Prof. dr.sc. Josip Stepanić, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
1.1.1.3.
Prof. dr.sc. Danko Brezak, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
1.1.1.4.
Prof. dr.sc. Suzana Jakovljević, izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice
1.2.
Prodekana

Nema priopćenja.

1.3.
Studenata

Nema priopćenja.

1.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

2.
Izvješće Dekana i prodekana o radu za razdoblje ak. godine 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku

Prihvaća se Izvješće o radu dekana i prodekana za akademsku godinu 2020./2021., kao u privitku.

3.
Izbori nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.
 2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

  Poništava se točka 5. natječaja objavljenog u javnim glasilima dana 28. svibnja 2021. godine, i raspisuje se novi natječaj za radno mjesto:

 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu „Afektivna multi modalnainterakcija temeljena na konstruiranoj robotskoj spoznaji - AMICORC“, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.

 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na HRZZ projektu „Istraživanje efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg izgaranja u Ottovim motorima s pretkomorom“ (Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri zamotore i vozila.

 5. Dvoje suradnika u suradničkom zvanju naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje. 
3.2.
Izbor doc. dr.sc. Marka Jokića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za primijenjenu dinamiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Marko Jokić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za primijenjenu dinamiku, na razdoblje od 5 godina.

3.3.
Izbor doc. dr.sc. Petra Ćurkovića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Petar Ćurković, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, na razdoblje od 5 godina.

3.4.
Izbor doc. dr.sc. Tee Žakula, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Tea Žakula, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, na razdoblje od 5 godina.

3.5.
Izbor doc. dr.sc. Nevena Alujevića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za primijenjenu dinamiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Neven Alujević, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu tehničku mehaniku na Katedri za primijenjenu dinamiku, na razdoblje od 5 godina.

3.6.
Izbor dr.sc. Marije Prša, u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Dr.sc. Marija Prša, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorandice, za područje prirodnih  znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.

3.7.
Izbor Tea Šestaka, mag. math., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Teo Šestak, mag. math., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.

3.8.
Izbor Juraja Čukelja, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Juraj Čukelj, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

3.9.
Izbor Mateje Erlač, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Mateja Erlač, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

3.10.
Izbor Marie Grozdanić, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Maria Grozdanić, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja.

3.11.
Izbor Jana Topolnjaka, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Jan Topolnjak, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.

3.12.
Izbor Marijana Markovića, mag. ing. aeroing., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu „Unaprjeđenje tehnologije visokoučinskog zavarivanja“ (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Marijan Marković, mag. ing. aeroing., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na HRZZ projektu „Unaprjeđenje tehnologije visokoučinskog zavarivanja“ (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

3.13.
Izbor Carla Giorgia Grlja, mag. ing. aeroing, u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu „Održiva plovidba smanjenom brzinom za nisko-ugljično brodarstvo“ (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Carlo Giorgio Grlj, mag. ing. aeroing., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, na HRZZ projektu „Održiva plovidba smanjenom brzinom za nisko-ugljično brodarstvo“ (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata.

3.14.
Izbor Ree Veseli, mag. ing. appl. chem., u suradničko zvanje i radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju (zamjena za rodiljni dopust)

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Rea Veseli, mag. ing. appl. chem., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju (na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust).

3.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Prof. dr.sc. Hrvoje Jasak, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

3.16.
Stručno mišljenje u postupku izbora izv. prof. dr.sc. Željka Alara, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Izv. prof. dr.sc. Željko Alar, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

3.17.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Daria Zlatara, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, na Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Doc. dr.sc. Dario Zlatar, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.

3.18.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Ivane Gledić, poslijedoktorandice na projektu, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i elektroničkim glasovanjem, donosi mišljenje:

Dr.sc. Ivana Gledić, poslijedoktorandica na HRZZ projektu, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.1.1.
Nikola Bađun, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Nikole Bađuna, mag. ing. mech., pod naslovom: Povećanje skalabilnosti prediktivnoga upravljanja u zgradama / Improving the scalability of predictive control in buildings, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Andrej Jokić - predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Tea Žakula - studijska  savjetnica
 3. dr. sc. David Blum, Lawrence Berkeley National Laboratoy, SAD, član

te se predlaže imenovanje mentorice doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  doc. dr.sc. Teu Žakula.

4.1.2.
Arlinda Bresa, MSc.ing

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Arlinde Bresa, MSc. Ing., pod naslovom: Prediktivno upravljanje u zgradama orijentirano na korisnike pomoću modela ugodnosti temeljenih na personaliziranim podacima / Human-centered predictive control in buildings using personalized comfort data-driven models, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Andrej Jokić - predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Tea Žakula - studijska  savjetnica
 3. prof. emer. dr. sc. Dean Ajduković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, član 

te se predlaže imenovanje mentorice doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  doc. dr.sc. Teu Žakula.

4.1.3.
Sanijo Đurasević, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Sanija Đurasevića, mag. ing. mech., pod naslovom: Učinkovito numeričko modeliranje međudjelovanja brodskog trupa i vijka / Efficient numerical modelling of ship-propeller interaction, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Nastia Degiuli - predsjednica Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Jasak - studijski  savjetnik
 3. prof. dr.sc. Rickard Bensow, Sveučilište u Göteborgu, Chalmers University of Technology, Švedska - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka.

4.1.4.
Krešimir Jukić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Krešimira Jukića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko modeliranje zamora materijala metodom faznog polja / Numerical phase-field modelling of fatigue, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Zdenko Tonković - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Tomislav  Jarak - studijski  savjetnik
 3. prof. dr.sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet,  član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  prof. dr.sc. Tomislava Jarka.

4.1.5.
Leon Koren, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Leona Korena, mag. ing. mech., pod naslovom: Računalni model više-modalnog stapanja informacija za ostvarivanje interakcije između čovjeka i robota, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Petar Ćurković - predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Tomislav  Stipančić - studijski  savjetnik
 3. prof. dr.sc. Zdenko Kovačić, Sveučilište u Zagrebu,  Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  doc. dr.sc. Tomislava Stipančića.

4.1.6.
Zoran Kunkera, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Zorana Kunkere, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: Modeliranje procesa realizacije brodograđevnih projekata primjenom digitalnog vitkog upravljanja, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Joško Parunov - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić - studijski  savjetnik
 3. izv. prof. dr.sc.  Boris Ljubenkov, Sveučilište u Splitu,  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  prof. dr.sc. Nedeljka Štefanića.

4.1.7.
Doria Marciuš, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Dorie Marciuš, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj modificirane protonski vodljive membrane i metalne pjene na učinkovitost rada elektrokemijskog kompresora vodika / Influence of modified proton exchange membrane and metal foam on the efficiency of electrochemical hydrogen compressor operation, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Vesna Alar - predsjednica Povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Ankica Kovač - studijska savjetnica
 3. prof. emer. dr.sc. Frano Barbir, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  - član 

te se predlaže imenovanje mentorice doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  izv. prof. dr.sc. Ankice Kovač.

4.1.8.
Philipp Milović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Philippa Milovića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko modeliranje vaskularnoga strujanja / Numerical modelling o vascular flow, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Željko Tuković - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Igor Karšaj - studijski savjetnik 1
 3. doc. dr.sc. David Ozretić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet  - studijski savjetnik 2
 4. doc. dr.sc. Lana Virag  - član
 5. izv. prof. dr.sc. Boris Muha, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme i prof. dr.sc. Igora Karšaja – mentora 1 i doc. dr.sc. Davida Ozretića, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet  – mentora 2.

4.1.9.
Matija Novak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Matije Novaka, mag. ing. mech., pod naslovom: Numeričko modeliranje oštećenja u piezoelektričnim materijalima primjenom rešetkastih modela, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

 Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Zdenko Tonković - predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Tomislav Jarak - studijski savjetnik 1
 3. doc. dr.sc. Eduard Marenić, INSA Toulouse, Francuska - studijski savjetnik 2
 4. prof. dr.sc. Igor Karšaj  - član
 5. doc. dr.sc. Mijo Nikolić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezija - član

 te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme i prof. dr.sc. Tomislava Jarka – mentora 1 i doc. dr.sc. Eduarda Marenića, INSA Toulouse, Francuska – mentora 2. 

4.1.10.
Borut Omerzo, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Boruta Omerza, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj ventilacije na širenje aerosola u zatvorenom prostoru / Ventilation impact on aerosol dispersion in a closed environment, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

 Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Željko Tuković - predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Tean Žakula – studijska  savjetnica
 3. prof. emer. dr.sc. Leon Glicksman, Massachusetts Institute of Technology, SAD - član

 te se predlaže imenovanje mentorice doktorskog rada, nakon obrane konačne teme  doc. dr.sc. Tee Žakula.

4.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.2.1.
Marijan Andrić, mag. ing. aeroing.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Marijana Andrića mag. ing. aeroing. 

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom Prošireni nestacionarni model aerodinamičke interferencije leta u formaciji, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Marijana Andrića, mag. ing. aeroing.     

4.2.2.
Petra Adamović, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Povjerenstva o ocjeni teme doktorskog rada u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Petre Adamović mag. ing. mech. 

Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod Biomehanička studija stabilnosti osteosinteze kod prijeloma vrata bedrene kosti,  iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Petre Adamović, mag. ing. mech.   

4.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
4.3.1.
Mihael Cindori, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Mihaela Cindorija, mag. ing. mech., pod naslovom: Računalno modeliranje homogenoga atmosferskog graničnog sloja uz primjenu dodatne masene sile. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – predsjednik povjerenstva,
 2. prof. dr.sc. Željko Tuković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član,
 3. doc. dr.sc. Franjo Juretić, Creative Fields d.o.o. – član.
4.3.2.
Vedrana Markučič, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Vedrane Markučič, mag. ing. mech., pod naslovom: Hemokompatibilnost centrifugalne bezlopatične srčane pumpe.

 Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Zdravko Virag, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik povjerenstva,
 2. doc. dr.sc. Severino Krizmanić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član,
 3. prof. dr.sc. Lovorka Grgec Bermanec, Sveučilište u Zagrebu,  Fakultet strojarstva i brodogradnje – član,
 4. prof. dr.sc. Bojan Biočina, Sveučilište u Zagrebu,  Medicinski fakultet – član,
 5. prof. dr.sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član.
4.3.3.
Jakov Topić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Jakova Topića, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje voznih ciklusa uključujući vremenski promjenjive značajke nagiba ceste, mase vozila i zagušenja prometa. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Josip Kasać, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – predsjednik povjerenstva,
 2. doc. dr.sc. Branimir Škugor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – član,
 3. izv. prof. dr.sc. Tonći Carić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti – član.
4.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.4.1.
Ivica Cukor, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ivice Cukrova, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 26. studenoga 2021. godine u 11:00  sati u Plavoj dvorani, Ivana Lučića 5, istočna zgrada - online

4.4.2.
Robert Keser, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Roberta Kesera, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 17. prosinca 2021. godine u 14:00  sati u  prostoriji 820, Ivana Lučića 5, južna zgrada.

4.4.3.
Iva Mikulić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ive Mikulić, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 26. studenoga 2021. godine u 11:00  sati u  Laboratoriju za proizvodni menadžment, prostorija A-411, Ivana Lučića 1, sjeverna zgrada.

4.5.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2021./2022., pristupnicima, kao u privitku.

4.6.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2020./2021., kao u privitku.

5.
Nastava
5.1.
Prijedlog kriterija upisa u preddiplomske studije u ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Prihvaća se prijedlog uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

Sustav bodovanja: 

a)   Temeljem uspjeha u srednjoj školi                                       do 400 bodova   

b)   Temeljem položenih ispita na državnoj maturi

-         Matematika (viša razina)                                                  do 400 bodova

-         Fizika ili Kemija*                                                               do 150 bodova

* Nije uvjet za upis na studij, no ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

   Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario

   bolji uspjeh. 

c)   Temeljem provjera posebnih sposobnosti                                               nema bodova


d)   Temeljem dodatnih postignuća učenika**

-       Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta:

Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole                        do 40 bodova

     -          Po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta

na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i

brodogradnje pod pokroviteljstvom ASOO/MZO (tehnička 

mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom)                  do 20 bodova

 **  Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.

 IZRAVAN UPIS (1000 bodova):

-         Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.

-         Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.

-          Jedno upisno mjesto za najuspješnijeg između predloženih pristupnika – učenika iz srednjoškolskih inovatorskih udruga ili  klubova.


Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature. 

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatno, za odobrenu kvotu od 5 upisnih mjesta  za Hrvate izvan RH,  prijedlog uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija, u ak. god. 2021./2022., kako slijedi: 

Sustav bodovanja:

a)      Temeljem uspjeha u srednjoj školi  -  do 400 bodova

b)      Temeljem dodatnih postignuća učenika:

-          Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta: Matematika, Fizika i Kemiju u svakom razredu srednje škole  -  do 60 bodova 

IZRAVAN UPIS (460 bodova):

-          Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija

-          Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.

 

5.2.
Zahtjev Zavoda za tehničku mehaniku za promjenom vanjskog suradnika u zimskom semestru ak. god. 2021./2022.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za tehničku mehaniku i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku: 

Odobrava se povjere dijela nastave u Zavodu za tehničku mehaniku, u zimskom semestru za ak. god. 2021./2022., i to: 

-          Mariji Smoljkić, vanjskoj suradnici, iz kolegija Mehanika I, 1. preddiplomski – 120 kontakt sati vježbi,

-          Ani Lisac, iz kolegija Mehanika I, 1. preddiplomski – 60 kontakt sati vježbi.

5.3.
Zahtjev Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za promjenom demonstratora u zimskom semestru ak. god. 2021./2022.

Fakultetsko vijeće na zahtjev Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se izmjena Odluke o imenovanju demonstratora za ak. god.  2021./2022., od 26. listopada 2021. godine, na način da se dosadašnji demonstrator Sandi Homolak zamjenjuje sa demonstratorom Janom Jakovljevićem, od 01. prosinca 2021. godine, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. 

5.4.
Molba Montan Universitat Leoben, Kunststoff Technik Leoben, Austrija, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr.sc. Damiru Godecu

Fakultetsko vijeće na molbu Montan Universität Leoben, Kunststoff Technik Leoben, Austrija i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Damiru Godecu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Montan Universität Leoben na Odjelu za preradu polimera u zimskom semestru ak. god. 2021./2022. u okviru izbornog kolegija Additive Manufacturing with Polymers, u trajanju od 3 sata, u vremenu od 4. listopada 2021. godine do 28. siječnja 2022. godine. 

6.
Službena putovanja
6.1.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Tei Žakula, u SAD, u trajanju od 27. siječnja do 11. veljače 2022. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Tei Žakula, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, odobrava se znanstveni boravak u  SAD, u vremenu od 27. siječnja do 11. veljače 2022. godine u ASHRAE konferenciji (Las Vegas) te sveučilištu Massachhusetts Institute of Technology (Cambridge).
Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

6.2.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje znanstvenog boravka Petru Škvorcu, asistentu, na Sveučilištu u Firenci, Italija, u trajanju od 2. do 15. studenoga 2021. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluidu i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Petru Škvorcu, asistentu na projektu, u Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se znanstven boravak na Sveučilištu u Firenci, Italija,  u sklopu  izrade doktorskog rada, u vremenu od 2. do 15. studenoga 2021. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

6.3.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje znanstvenog boravka Martini Kocijan, asistentici, na De Montfort University, Leicester, Ujedinjeno Kraljevstvo, u trajanju od 10. siječnja do 10. ožujka 2022. godine

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za materijale i elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Martini Kocijan, asistentici, u Zavodu za materijale, Katedri za materijale i tribologiju, odobrava se znanstveni boravak i stručno usavršavanje na De Montfort University, Leicester, Ujedinjeno Kraljevstvo, u vremenu od 10. siječnja do 10. ožujka 2022.
Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

6.4.
Izvješće prof. dr.sc. Željka Božića o službenom putovanju u Italiji

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Željka Božića o službenom putovanju u Italiji.

6.5.
Izvješće Antonia Mikulića, asistenta, o službenom putovanju u Norveškoj

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Antonia Mikulčića, asistenta, o službenom putovanju u Norveškoj.

7.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan zaključuje online sjednicu u 15:10 sati, te moli sve članove Fakultetskog vijeća da pristupe elektroničkom glasovanju po svim točkama dnevnog reda.


      Zapisničarka                                                                     D e k a n


 Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                        Prof. dr.sc. Dubravko Majetić


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica