Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/21-3/1
Broj: 251-66-1700-21-16

Zagreb, 10. prosinca 2021.


Predmet: Poziv na 3. redovnu elektroničku

                 sjednicu Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 3. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2021./2022., koja će se održati u utorak,


14. prosinca 2021. godine u 10,00 sati

online 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 2. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. studenoga 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Rebalans financijskog plana za 2021. godinu
3.
Financijski plan za razdoblje 2022.-2024.
4.
Priopćenja
4.1.
Dekana
4.2.
Prodekana
4.3.
Studenata
4.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
5.
Izbori nastavnika i suradnika
5.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
5.2.
Izbor Šimuna Sviličića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na HRZZ projektu „Numerička rekonstrukcija u arheologiji pomorstva“ (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata
5.3.
Izbor dr.sc. Marije Majde Perišić, u suradničko zvanje i radno mjesto stručne suradnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda
5.4.
Izbor Jana Topolnjaka, mag. ing. mech., u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava
5.5.
Stručno mišljenje u postupku reizbora doc. dr.sc. Zorana Domitrana u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda
6.
Ustrojstvo
6.1.
Molba Zavoda za materijale za promjenu predstavnika Zavoda za materijale u Povjerenstvu za studijske programe
7.
Poslijediplomski studiji
7.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
7.1.1.
Nazar Grinišin, mag. ing. mech.
7.1.2.
Marko Horvatek, mag. ing. mech.
7.1.3.
Ivana Jovanović, mag. ing. mech.
7.1.4.
Antonia Penđer, mag. ing. mech.
7.1.5.
Tamara Petranović, mag. ing. mech.
7.1.6.
Nikola Šimunić, mag. ing. mech.
7.1.7.
Filip Žanetić, mag. ing. mech.
7.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada Josipa Pasaneca, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
7.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada mr.sc. Zvonka Trzuna, dipl. ing. strojarstva
7.4.
Promjena naslova konačne teme doktorskog rada Ivana Jurića, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
7.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
7.5.1.
Robert Bedoić, mag. ing. cheming.
7.5.2.
Mihael Cindori, mag. ing. mech.
7.5.3.
Vedrana Markučič, mag. ing. mech.
7.5.4.
Drilon Meha, mag. ing. mech.
7.6.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij
8.
Nastava
8.1.
Prijedlog Odluke o prestanku izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija
9.
Službena putovanja
9.1.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva za odobrenje plaćenog dopusta izv. prof. dr.sc. Darku Kozarcu, u trajanju od tri mjeseca (1.1.2022.-31.3.2022.), zbog službenog boravka u SAD-u (Berkeley, CA)
9.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Hrvoju Stančinu, asistentu, u Lisabon, Portugal, u trajanju od 6. do 14. prosinca 2021. godine
9.3.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za odobrenje službenog putovanja na Sveučilište u Mariboru, Slovenija, u trajanju od 6. do 23. prosinca 2021. godine
9.3.1.
Zoranu Tomiću, asistentu na projektu
9.3.2.
Tomislavu Polančecu, asistentu na projektu
9.4.
Izvješće prof. dr.sc. Milana Vrdoljaka o službenom putovanju u Njemačku
9.5.
Izvješće dr.sc. Tesse Uroić, poslijedoktorandice, o posjetu Sveučilištu u Cambridgeu
10.
Prijedlog za produljenje Ugovora o radu redovitom profesoru u trajnom zvanju dr.sc. Zdravku Viragu (drugo produljenje)
11.
Predloženici za članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
11.1.
Prof. dr.sc. Bojan Jerbić
11.2.
dr.sc. Jurica Sorić, professor emeritus
12.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica