Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/22-3/1
Broj: 251-66-1700-22-1

Zagreb, 14. siječnja 2022.


Predmet: Poziv na 4. redovnu elektroničku

                 sjednicu Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 4. redovnu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2021./2022., koja će se održati u utorak,


18. siječnja 2022. godine u 12,00 sati

online 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. prosinca 2021. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Podrška kandidatu, prof.dr.sc. Stjepanu Lakušiću, dekanu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u postupku izbora Rektora Sveučilišta za mandatno razdoblje 2022.-2026.
3.
Priopćenja
3.1.
Dekana
3.2.
Prodekana
3.3.
Studenata
3.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
4.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
4.1.
Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2020./2021.
4.2.
Sustav osiguranja kvalitete: Plan aktivnosti za ak. god. 2021./2022.
5.
Izbori nastavnika i suradnika
5.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
5.2.
Izbor prof. dr.sc. Nenada Bojčetića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda
5.3.
Izbor prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve
5.4.
Izbor izv. prof. dr.sc. Ivice Garašića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije
5.5.
Izbor izv. prof. dr.sc. Željka Alara, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
5.6.
Izbor doc. dr.sc. Marka Katića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za mjerenje i kontrolu
5.7.
Izbor dr.sc. Ane Klobučar, poslijedoktorandice, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku
5.8.
Izbor Sare Ugrinić, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice na HRZZ projektu "Istraživanje efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg izgaranja u Ottovim motorima s pretkomorom" (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila
5.9.
Izbor Josipa Bege, mag. ing. mech., i Mate Joskića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje naslovnog asistenta, u Zavodu za konstruiranje, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo
5.10.
Stručno mišljenje u postupku reizbora izv. prof. dr.sc. Danijela Pavkovića u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
5.11.
Stručno mišljenje u postupku reizbora izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila
5.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Zvonimira Tomičevića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku
5.13.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr.sc. Tihomira Opetuka, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo
5.14.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Marina Kurtele, asistenta, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije
5.15.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr.sc. Denisa Kotarskog, predavača na Veleučilištu u Karlovcu, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo (novo izvješće sastavljeno temeljem uputa dobivenih od Matičnog odbora)
6.
Ustrojstvo
6.1.
Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka izbora Dekana, o predloženicima za Dekana
7.
Poslijediplomski studiji
7.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
7.1.1.
Jasmina Žic, mag. ing. mech.
7.1.2.
Viktor Dilber, mag. ing. mech.
7.1.3.
Luka Olivari, mag. ing. mech.
7.2.
Ocjena konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Nikole Šimunića, mag. ing. mech.
7.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
7.3.1.
Hrvoje Dorotić, mag. ing. mech.
7.3.2.
Viktor Pandža, mag. ing. aeroing.
7.3.3.
Milan Vukšić, mag. ing. cheming.
7.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada Jakova Topića, mag. ing. mech.
7.5.
Naknadna prijava za upis na poslijediplomske studije u ak. god. 2021./2022.
7.5.1.
Doktorski studij
7.5.2.
Specijalistički studij
8.
Nastava
8.1.
Pokretanje postupka izrade elaborata diplomskog studija Mehatronika i robotika
8.2.
Pokretanje postupka izrade elaborata diplomskog studija Biomedicinsko inženjerstvo
8.3.
Promjena nositelja izbornog kolegija Matematičko modeliranje pomoću računala
8.4.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za izmjenu Odluke o vanjskim suradnicima za zimski semestar ak. god. 2021./2022.
9.
Službena putovanja
9.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Sao Paolo, Brazil, u trajanju od 23. siječnja do 19. veljače 2022. godine
9.2.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje studijskog boravka Faniki Lukačević, asistentici, na Politecnico di Milano, Italija, u razdoblju od 15. veljače do 15. svibnja 2022. godine
9.3.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca o znanstvenom usavršavanju u SAD-u
10.
Nagrade
10.1.
Predloženik za Nagradu Grada Zagreba, doc. dr.sc. Tomislav Stipančić
11.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica