Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/22-3/1
Broj: 251-66-1700-22-11

Zagreb, 21. listopada 2022.


Predmet: Poziv na 1. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


25. listopada 2022. godine u 09:00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. rujna 2022. godine i 2. izvanredne sjednice održane 22. rujna 2022. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.1.1.
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić izabran za prorektora za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
1.1.2.
Profesori Fakulteta u elitnom društvu 2% najcitiranijih znanstvenika u svijetu
1.1.3.
Studenti Fakulteta pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Šituma osvojili 7 medalja na INOVA 2022. i ARCA 2022.
1.2.
Prodekana
1.2.1.
Izrada novog poslijediplomskog specijalističkog studija
1.2.2.
Uprava Fakulteta obavila sastanak u MZO s državnim tajnikom Ivicom Šuškom vezano za kadrovska pitanja
1.2.3.
Stanje s projektom obnove
1.3.
Studenata
1.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
1.4.1.
Priopćenje izv. prof. dr. sc. Ivana Stojanovića ispred Povjerenstva za odnose s javnošću - Dani FSBa 2022
1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
1.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto.
1.3.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru izv. prof. dr. sc. Hrvoja Juretića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
1.
Poslijediplomski studiji
1.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija.
1.1.1.
Luka Herc, mag. ing. mech.
1.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.
1.2.1.
Alen Bošnjaković dipl. ing. strojarstva
1.2.2.
Ivan Čular, mag. ing. mech.
1.3.
Izvješčće o ocjeni doktorskog rada.
1.3.1.
Marko Mimica, mag. ing. el. tech. inf.
1.4.
Prijedlog prijava za upis na poslijediplomske studije u akademskoj godini 2022/23.
1.4.1.
Doktorski studij
1.4.2.
Specijalistički studij
1.5.
Promjena nositelja kolegija Poslijediplomskog doktorskog studija.
1.6.
Prijedlog povjere dijela nastave vanjskom suradniku na kolegiju Poslijediplomskog doktorskog studija.
1.
Nastava
1.1.
Prijedlog studijskog programa diplomskog studija Brodogradnja te pokretanje postupka izrade elaborata.
1.2.
Prijedlog studijskog programa diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika te pokretanje postupka izrade elaborata.
1.3.
Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2022./2023.
1.4.
Plan održavanja kolokvija u ak. god. 2022./2023.
1.5.
Odluka o terenskoj nastavi u ak. god. 2022./2023.
1.6.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za promjenom vanjskog suradnika u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.
1.7.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za elemente strojeva i konstrukcija za promjenom vanjskih suradnika u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.
1.8.
Molba Sveučilišta Sjever za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr. sc. Goranu Đukiću, u ak. god. 2022./2023.
1.9.
Molba Montan Universität Leoben (Austrija) za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave prof. dr. sc. Damiru Godecu, u zimskom semestru ak.god. 2022./2023.
1.10.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave prof. dr. sc. Darku Landeku, izv. prof. dr. sc. Željku Alaru, izv. prof. dr. sc. Ani Pilipović, izv. prof. dr. sc. Ivanu Stojanoviću, izv. prof. dr. sc. Ivici Garašiću, izv. prof. dr. sc. Tomislavu Staroveškom, doc. dr. sc. Vinku Šimunoviću i doc. dr. sc. Petru Piljeku.
1.11.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr. sc. Zoranu Luliću.
1.12.
Molba Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr. sc. Stanku Škecu.
1.13.
Molba Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr. sc. Nenadu Ferdeljiu.
1.
Službena putovanja
1.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr. sc. Nevenu Duiću, radi studijskog boravka na Cyprus University of Technology, te sudjelovanja u organizaciji 17. SDEWDES konferencije u Paphosu (Cipar), u trajanju od 31. listopada do 11. studenog 2022. godine.
1.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr. sc. Nevenu Duiću, radi studijskog boravka na sveučilištu Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso (Čile), u trajanju od 13. studenog do 18. prosinca 2022. godine.
1.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja izv. prof. dr. sc. Goranu Krajačiću, na Cipar, radi održavanja predavanja, od 31. listopada do 11. studenog 2022.
1.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Antunu Pfeiferu, mag. ing., asistentu na projektu, radi studijskog boravka na sveučilištu Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso (Čile), u trajanju od 18. studenog do 03. prosinca 2022. godine.
1.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Luki Hercu, mag. ing., mlađem istraživaču na projektu, radi studijskog boravka na sveučilištu Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso (Čile), u trajanju od 18. studenog do 03. prosinca 2022. godine.
1.6.
Molba Zavoda za Mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja Petru Škvorcu, mag. ing. mech., na Sveučilištu u Firenci (Italija), u trajanju od 5. listopada do 31. prosinca. 2022. godine.
1.7.
Izvješće prof. dr. sc. Zdravka Terzea, o službenom putu, u periodu od 16. do 26. rujna 2022. godine.
1.8.
Izvješće prof. dr. sc. Hrvoja Jasaka, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.
1.9.
Izvješće Mateja Čorka, mag.ing., mlađeg istraživača na projektu, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.
1.10.
Izvješće Sanija Đuraševića, mag.ing., mlađeg istraživača na projektu, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.
1.11.
Izvješće Luke Balatineca, mag.ing., asistenta HrZZ, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.
1.12.
Izvješće prof. dr. sc. Damira Semenskog o iskorištenoj slobodnoj studijskoj godini.
1.
Razno
1.
Ustrojstvo
1.1.
Prijedlog novog saziva Gospodarskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje
1.2.
Prijedlog osnivanja i razvoja Centra za podršku Fakulteta
1.
Financijski plan za razdoblje 2023.-2025.Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica