Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

1. redovne  sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2022./2023., održane 25. listopada 2022. godine, u Vijećnici Fakulteta.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Karšaj Igor, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, izvanredni profesor. 

Redoviti profesori:Alar dr. sc. Željko,  Ciglar dr.sc. Damir, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Lončar dr.sc. Dražen,  Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Rolph Daniel, Stepanić dr.sc. Josip,  Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar , Dubreta dr.sc. Nikša, Jokić dr.sc. Marko, Katić dr.sc. Marko, Stojanović dr.sc. Ivan, Vladimir dr.sc.Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti:Klobučar Barišić dr.sc. Ana, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Lesičar dr.sc. Tomislav, Opetuk dr.sc. Tihomir, Skozrit dr.sc. Ivica, Škec dr.sc. Stanko, Švaco dr.sc. Marko, Tomičević dr.sc. Zvonimir.

Viši predavač: Snježana dr. sc. Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej mag.ing., Uroić dr.sc. Tessa.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Bilonić Marko.

Studenti poslijediplomskog studija:Matas Ivan, Mikulić Antonio, Stunjek Goran.

Direktor CTT:  Ćosić Boris, dipl. ing. 

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja.

 

ODSUTNI :

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna (ispr.), Andrić dr.sc. Jerolim (ispr.), Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka (ispr.), Božić dr.sc. Željko, Brezak dr.sc. Danko, Ćorić dr.sc. Danko, Duić dr.sc. Neven (ispr.), Guzović dr.sc. Zvonimir, Juričević Lulić dr.sc. Tanja (ispr.), Kodvanj dr.sc. Janeš, Kozmar dr.sc. Hrvoje (ispr.), Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lulić dr.sc. Zoran (ispr.), Majetić dr.sc. Dubravko (ispr.), Parunov dr.sc. Joško (ispr.), Smojver dr.sc. Ivica (ispr.), Štorga dr.sc. Mario (ispričan).

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Ferdelji dr.sc. Nenad (ispr.), Juretić dr.sc. Hrvoje (ispr.), Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Pavković dr.sc. Danijel (ispr.), Slapničar dr.sc. Vedran, Žeželj dr.sc. Dragan (ispr.), Žmak dr.sc. Irena (ispr.).

Docenti: Ilinčić dr.sc. Petar (ispr.)

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Boras Ivan Pavao, Farkaš Lovro, Filić Bartol, Josipović Mateo, Ševarac Dora, Zovko Ivan.

Studenti poslijediplomskog studija:Herceg Stjepan, Miše Dino, Viderščak Dalibor, Vidović Vladimir.

Predstavnik zaposlenika FSB-a: Panić dr. sc. Nenad

 Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvorio je 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. rujna 2022. godine i 2. izvanredne sjednice održane 22. rujna 2022. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. rujna 2022. godine i 2 . izvanredne sjednice održane 22. rujna 2022. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković priopćio je da je naš bivši dekan prof. dr. sc. Dubravko Majetić izabran je za prorektora za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije. Velike čestitke našem novom prorektoru kao i cijelom timu rektora i prorektora. 

1.1.1.
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić izabran za prorektora za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
1.1.2.
Profesori Fakulteta u elitnom društvu 2% najcitiranijih znanstvenika u svijetu

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković priopćio je kako su se profesori našeg Fakulteta ponovno su se našli u elitnom društvu 2% najcitiranijih znanstvenika, na listi za 2021. godinu koju je izradila istraživačka grupa sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD) prema podacima iz Scopus baze. Lista obuhvaća 180 tisuća najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u 22 znanstvena polja i 176 znanstvenih grana. Na listi se nalazi 91 znanstvenik iz RH od čega 37 znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu. Uzevši u obzir cjelokupnu znanstvenu karijeru na listi se nalaze čak 4 naša profesora: prof. dr. sc. Hrvoje Jasak, prof. dr. sc. Neven Duić, akademik Ivo Senjanović i prof. dr. sc. Joško Deur. Na listi 2% najcitiranijih znanstvenika u 2021. godini nalaze se: prof. dr. sc. Hrvoje Jasak, prof. dr. sc. Neven Duić i izv. prof. dr. sc. Goran Krajačić. FSB je prema karijernoj listi drugi najjači Fakultet na Sveučilištu nakon Medicinskog. Ogroman je ovo uspjeh za naše profesore, a i ogroman doprinos vidljivosti FSBa. Velike čestitke našim profesorima!

1.1.3.
Studenti Fakulteta pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Šituma osvojili 7 medalja na INOVA 2022. i ARCA 2022.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković priopćio je kako su studenti FSB-a smjera Mehatronika i robotika i Proizvodno inženjerstvo sudjelovali su na 46. hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim sudjelovanjem BUDI UZOR®/INOVA 2022., koja je održana od 12.-14. listopada 2022. godine u Osijeku. Izložbu je organizirao Savez hrvatskih inovatora, TERA Tehnopolis d.o.o. Osijek, Hrvatska udruga inovatora poduzetnika (HUIP) i WIIPA - Svjetska organizacija za inovatore i industrijsko vlasništvo. Naši studenti nastupili su sa 6 radova i osvojili 6 nagrada. Zlatne medalje osvojili su studenti BRANIMIR BUDIJA, BORNA HESKY i JERKO ĐURINOVIĆ, a srebrne medalje studenti PAVAO KAŠTELAN, LUKA BAČEVINA i TONI FAIN. Osim toga, TIN STANIŠAK, mag. ing. mech., bivši student FSB-a, nastupio je na 20. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2022., koja je održana od 13.-15. listopada 2022. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i osvojio je ZLATNU medalju. Mentor svih 7 nagrađenih radova je prof. dr. sc. Željko Šitum. Velike čestitke nagrađenim studentima, a još veće čestitke zaslužuje njihov mentor prof. dr. sc. Željko Šitum. 

Također obaviještava svih da pogledaju i ostale obavijesti na web stranicama fakulteta, među kojima ističe dvije: 

Fakultetu je odobren revolving kredit 30.9.2022.  na godinu dana. Kredit je korišten do sada na 3 dana u iznosu od 750.000,00 kn uz kamatu od približno 160,00 kn. Nakon toga je Fakultet zaprimio uplatu od strane SAFU-a u iznosu od 3,8 milijuna kuna za obnovu Fakulteta. 

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, također poziva sve prisutne i odsutne da podrže naše i druge veslače na regatnoj stazi Jarun, u petak, 28. listopada 2022. godine, u 15 sati. 

1.2.
Prodekana
1.2.1.
Izrada novog poslijediplomskog specijalističkog studija

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj: Vezano uz izradu novog poslijediplomskog specijalističkog studija prof.dr.sc. Igor Karšaj, ističe kako je s izv. prof. Hrvojem Cajnerom dogovoreno da oformi skupinu od par ljudi, koji će proučiti kako su to napravili drugi fakulteti, zakonski okvir i temeljem svega predložiti optimalnu strukturu specijalističkog studija za FSB. U drugom koraku bi se u cijelu priču uključili gospodarstvenici, od kojih se također očekuje doprinos.

1.2.2.
Uprava Fakulteta obavila sastanak u MZO s državnim tajnikom Ivicom Šuškom vezano za kadrovska pitanja

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj: Vezano uz kadrovske poslove, 12.10.2022. održan je sastanak s državnim tajnikom Ivicom Šuškom, te smo dobili kratak rok prije stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/22), da dostavimo popis nastavnika koji imaju uvjete za napredovanje, a ne postoji slobodan koeficijent za iste, što smo i učinili, te smo za svih dobili suglasnost.

1.2.3.
Stanje s projektom obnove

Prodekan izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac ukratko obrazlaže razloge zašto obnova stoji, isti su isključivo birokratske prirode. Ističe i da je uz obnovu, prioritet i selidba, te je osnovano i povjerenstvo za selidbu, te moli svih za suradnju po ovom pitanju.

Prodekan izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac poziva svih, da ukoliko imaju ideja o prostorima u koje bi se moglo privremeno preseliti, da slobodno predlože iste.

1.3.
Studenata

Nema priopćenja.

1.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
1.4.1.
Priopćenje izv. prof. dr. sc. Ivana Stojanovića ispred Povjerenstva za odnose s javnošću - Dani FSBa 2022

Izv. prof. dr. sc. Ivan Stojanović ispred Povjerenstva za odnose s javnošću - Dani FSB-a 2022, izlaže o svim aktivnostima koje će se održavati u prostorijama Fakulteta u periodu od 7.-11. studenoga 2022. godine.

1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za područje humanističkih  znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje, grana anglistika na Katedri za tehničke strane jezike.

 2. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i radnom mjestu predavača, za područje humanističkih  znanosti, znanstveno poljejezikoslovlje, grana anglistika na Katedri za tehničke strane jezike.

 3. Dvoje suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje. 

1.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto.

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

1. Prof. dr.sc. Dražena Lončara, u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Neven Duić

3.   Prof. dr.sc. Igor Kuzle, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

2. Prof. dr.sc. Davora Ljubasa, u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider

3.   Prof. dr.sc. Sandra Babić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

3. Prof. dr. sc. Vladimira Solda, u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Antun Galović, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Tonko Ćurko

3.   Prof. dr.sc. Kristian Lenić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 

4. Izv. prof. dr. sc. Slavena Dobrovića, u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša. 

Stručno povjerenstvo:

1.      Prof. dr.sc. Davor Ljubas, predsjednik povjerenstva

2.      Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider

3.      Prof. dr.sc. Krešimir Košutić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog   inženjerstva i tehnologije

 

5.  Izv. prof. dr. sc. Darka Kozarca, u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila. 

Stručno povjerenstvo:

1.      Prof. dr.sc. Zoran Lulić, predsjednik povjerenstva

2.      Prof. dr.sc. Igor Karšaj

3.      Prof. dr.sc. Gojmir Radica, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike,   strojarstva  i brodogradnje

6. Izv. prof. dr. sc. Vedran Slapničar, u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Jerolim Andrić, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Smiljko Rudan

3.   Prof. dr.sc. Jana Prpić-Oršić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

 

7. Doc. dr. sc. Mislava Čehila, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku. 

Stručno povjerenstvo:

1. Prof. dr.sc. Zvonimir Guzović, predsjednik povjerenstva

2. Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider

3. Prof. dr.sc. Veljko Filipan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

8. Doc. dr. sc. Zorana Domitrana, u znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Izv. prof. dr.sc. Dragan Žeželj, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Nenad Bojčetić

3.   Prof. dr.sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 

9.Doc. dr. sc. Ivica Galić, u znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Izv. prof. dr.sc. Dragan Žeželj, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Nenad Bojčetić

3.   Prof. dr.sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 

10. Doc. dr. sc. Severina Krizmanića, u znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Mario Šavar, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Ivo Džijan

3.   Prof. dr.sc. Veljko Filipan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
 

11. Doc. dr. sc. Vladimira Milića, u znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Andrej Jokić, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Josip Kasać

3.   Prof. dr.sc. Zdenko Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

12. Doc. dr. sc. Momira Sjerića, u znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u znanstveno područje tehničke znanosti, polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna vozila na Katedri za motore i vozila. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Zoran Lulić, predsjednik povjerenstva

2.   Izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac

3.   Prof. dr.sc. Gojmir Radica, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva  i brodogradnje

 

13. Doc. dr. sc. Tomislava Stipančića, u znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava. 

Stručno povjerenstvo:

1.   Prof. dr.sc. Mladen Crneković, predsjednik povjerenstva

2.   Prof. dr.sc. Petar Ćurković

3.   Prof. dr.sc. Zdenko Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

1.3.
Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru izv. prof. dr. sc. Hrvoja Juretića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić, ispunjava uvjete za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.
(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Nikša Dubreta, izv. prof. dr.sc.  Nikola Vladimir i izv. prof. dr.sc. Milan Vujanović,
rezultati glasovanja: od ukupno 51 glasa, 51 "za"). 

1.
Poslijediplomski studiji
1.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija.
1.1.1.
Luka Herc, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Luke Herca, mag. ing.mech., pod naslovom: Dugoročno planiranje razvoja i optimizacija višezonskih pametnih energetskih sustava /   Long-term energy planning and optimization of the multizonal smart energy systems, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:    

 1. prof. dr. sc. Andrej Jokić – predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Neven Duić  - studijski  savjetnik
 3. doc. dr.sc. Felipe Andres Feijoo Palacios, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Čile  -  član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Nevena Duića. 

1.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada.
1.2.1.
Alen Bošnjaković dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada mr.sc. Alena Bošnjakovića, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: Utjecaj različitih pristupa procjeni standardnih nesigurnosti na ukupnu mjernu nesigurnost.

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. prof. dr.sc. Dragutin Lisjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik povjerenstva
 2. prof. dr.sc. Željko Alar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. doc. dr.sc. Branko Štrbac, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija - član 
1.2.2.
Ivan Čular, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Ivana Čulara, mag. ing. mech., pod naslovom: Fatigue modelling intooth root of surface hardened gears (Modeliranje zamora u korijenu zuba površinski otvrdnutih zupčanika).  

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

 1. prof. dr.sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje -  predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr.sc. Ivica Galić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje  - član
 3. prof. dr.sc. Srečko Glodež, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija - član.
1.3.
Izvješčće o ocjeni doktorskog rada.
1.3.1.
Marko Mimica, mag. ing. el. tech. inf.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Marka Mimice, mag. ing. el. tech. inf., te kao dan obrane određuje 12. listopada 2022. godine u 10:00  sati u Vijećnici Fakulteta - južna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5.

1.4.
Prijedlog prijava za upis na poslijediplomske studije u akademskoj godini 2022/23.
1.4.1.
Doktorski studij

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2022./2023., pristupniku, kao u privitku.

1.4.2.
Specijalistički studij

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2022./2023., pristupniku, kao u privitku.

1.5.
Promjena nositelja kolegija Poslijediplomskog doktorskog studija.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

Šifra

kolegija

 

 

Naziv kolegija

 

Dosadašnji nositelj/i kolegija

 

Novi nositelj/i

kolegija
 

989


Računalna dinamika fluida

 
Z. Virag

I. Džijan

I. Džijan

S. Krizmanić

 

991

 

Biološka strujanja


Z. Virag

I. Džijan

S. Krizmanić

 

990

 

Prijenos topline i tvari

I. Boras; M. Šavar;

Z. Virag; N. Ferdelji,

S. Mudrinić

I. Boras; M. Šavar;

N. Ferdelji,

S. Mudrinić

1023

 

Numerička linearna algerta

 

L. Grubišić (PMF)

N. Bosner (PMF)

 

N. Bosner (PMF)
M. Galić

 

1.6.
Prijedlog povjere dijela nastave vanjskom suradniku na kolegiju Poslijediplomskog doktorskog studija.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se povjera nastave vanjskom suradniku  na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

Šifra

kolegija

 

 

Naziv kolegija

 

 

Dosadašnji nositelj/i kolegija

 

Vanjski suradnik
 

1025Uvod u znanstveno-istraživački rad

 

D. Majetić; N. Duić;

J. Parunov, Z. Terze

Naslovni docent dr.sc. Alan Klanac, Sveučilište u Rijeci,

Tehnički fakultet

 

1.
Nastava
1.1.
Prijedlog studijskog programa diplomskog studija Brodogradnja te pokretanje postupka izrade elaborata.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog Studijskog programa diplomskog studija Brodogradnja, te pokretanje postupka izrade elaborata.

1.2.
Prijedlog studijskog programa diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika te pokretanje postupka izrade elaborata.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog Studijskog programa diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, te pokretanje postupka izrade elaborata.

1.3.
Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se Odluka o imenovanju demonstratora u akademskoj godini 2022./2023., kao u privitku. 

1.4.
Plan održavanja kolokvija u ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku: 

Prihvaća se plan održavanja kolokvija u zimskom semestru, ak.  god. 2022./2023., kao u privitku. 

1.5.
Odluka o terenskoj nastavi u ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku: 

Prihvaća se Odluka o terenskom nastavi u akademskoj godini 2022./2023., kao u privitku. 

1.6.
Molba Zavoda za tehničku mehaniku za promjenom vanjskog suradnika u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Odobrava se povjere dijela nastave vanjskim suradnicima u Zavodu za tehničku mehaniku, u zimskom semestru, ak. god. 2022./2023., i to: 

 • Ani Mariji Režek, mag. ing. mech., iz kolegija Mehanika I, 1. preddiplomski –  45 sati vježbi,
 • Juri Bilobrku, mag. ing. mech., iz kolegija Mehanika I, 1. preddiplomski – 33 sati vježbi.
1.7.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za elemente strojeva i konstrukcija za promjenom vanjskih suradnika u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se preraspodjela satnice i dopuna prijedloga dijela nastave vanjskim suradnicima u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija, u zimskom semestru ak. god. 2022./2023., kao u privitku.

1.8.
Molba Sveučilišta Sjever za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr. sc. Goranu Đukiću, u ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta Sjever, donosi odluku:

Dr.sc. Goranu Đukiću, redovitom profesoru, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Sveučilištu Sjever, na preddiplomskom (stručnom) studiju Logistike i mobilnosti u Sveučilišnom centru Varaždin i Sveučilišnom centru Koprivnica, u akademskoj godini 2022./2023., iz kolegija: 

 • Skladišni sustavi i procesi, 3. semestar - 30 sati predavanja (SC Varaždin) i 30 sati predavanja (SC Koprivnica).
1.9.
Molba Montan Universität Leoben (Austrija) za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave prof. dr. sc. Damiru Godecu, u zimskom semestru ak.god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na molbu Montan Universität Leobe (Austrija), donosi odluku:

Prof. dr.sc. Damiru Godecu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Montan Universität Leoben na Odjelu za preradu polimera u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. u okviru izbornog kolegija Additive Manufacturing with Polymers, u trajanju od 3 sata, u vremenu od 3. listopada 2022. godine do 3. veljače 2023. godine. 

1.10.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave prof. dr. sc. Darku Landeku, izv. prof. dr. sc. Željku Alaru, izv. prof. dr. sc. Ani Pilipović, izv. prof. dr. sc. Ivanu Stojanoviću, izv. prof. dr. sc. Ivici Garašiću, izv. prof. dr. sc. Tomislavu Staroveškom, doc. dr. sc. Vinku Šimunoviću i doc. dr. sc. Petru Piljeku.

Fakultetsko vijeće na molbu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, donosi odluku:

Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (Strojarski odjel) u akademskoj godini 2022./2023., nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje:
 

 1. dr.sc. Darku Landeku, redovitom profesoru, iz kolegija:

-    „Materijali i proizvodni postupci“

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina) i Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

10 sati predavanja + 30 sati vježbi: = ukupno 40 sati nastave (50NS)

 1. dr.sc. Željku Alaru, redovitom profesoru, iz kolegija:

-   „Materijali i proizvodni postupci

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

                 4 sata predavanja + 40 sati vježbi = ukupno 44 sati nastave (48NS)

 

 1. dr.sc. Ani Pilipović, izvanrednoj profesorici, iz kolegija:

-     „Materijali i proizvodni postupci“

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

16 sati predavanja + 50 sati vježbi = 66 sati nastave (82NS)

 

 1. dr.sc. Tomislavu Staroveškom, docentu, iz kolegija:

-    „Materijali i proizvodni postupci“

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

     10 sati vježbi = ukupno 10 sati nastave (10NS) 

 

 1. dr.sc. Vinku Šimunoviću, docentu, iz kolegija:

-   „Materijali i proizvodni postupci“

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

5 sati vježbi = ukupno 5 sati nastave (5NS)

 

 1. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, docentu, iz kolegija:

-   „Materijali i proizvodni postupci“

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

5 sati vježbi = ukupno 5 sata nastave (5NS)

 

 1. dr.sc. Ivici Garašiću, izvanrednom profesoru, iz kolegija:

-   „Materijali i proizvodni postupci“

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

10 sati vježbi = ukupno 10 sati nastave (10NS)

 

 1. dr.sc. Petru Piljeku, docentu, iz kolegija:

-   „Osnove automatizacije“  ISVU šifra 226838, 226793, ECTS 4, 30+30 (15+15+0+0) (60),

Izvanredni preddiplomski stručni studij Strojarstva redovni preddiplomski stručni studij Strojarstva
60 sati vježbi = ukupno 60 sati nastave (60NS)

Modeliranje i simuliranje sustava, ISVU šifru 156308, 155773, ECTS 5, 30+45 (15+30+0+0)

Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike redovni preddiplomski studij Mehatronike

30 sati vježbi = ukupno 30 sati nastave (30NS)

Ukupno: 90 sati vježbi = ukupno 90 sati nastave (90NS)

1.11.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr. sc. Zoranu Luliću.

Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku:

Dr.sc. Zoranu Luliću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, odobrava se sudjelovanje u nastavi na diplomskom studiju Promet iz predmeta Teorija kretanja vozila, u trajanju od 15 sati predavanja za redovite studente i 7 sati predavanja za izvanredne studente, u ljetnom semestru, ak. god. 2022./2023., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti.

1.12.
Molba Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave doc. dr. sc. Stanku Škecu.

Fakultetsko vijeće na molbu Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), donosi odluku:

Doc. dr.sc. Stanku Škecu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Fakultetu za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija) u zimskom semestru 2022./2023., za kolegij: 

 • “Metode konstruiranja”  (Design Methods processes) koji se održava na engleskom jeziku, u ukupnom trajanju od 10 sati (seminar),
 • “Održivi razvoj proizvoda, procesa i inovacija” (Sustainable Development of Products, Processes, and Innovations), koji se održava na engleskom jeziku, u ukupnom trajanju od 10 sati (seminar).
1.13.
Molba Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr. sc. Nenadu Ferdeljiu.

Fakultetsko vijeće na molbu Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Nenadu Ferdeljiju, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Fakultetu za industrijski inženjering (Novo Mesto Slovenija) u zimskom semestru 2022./2023., u okviru diplomskog studija Inženjerstvo i automobilska industrija (Engineering and Automotive Industry), na kolegiju „Termalni procesi“ (Thermal processes), 15 sati predavanja i 15 sati vježbi. 

1.
Službena putovanja
1.1.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr. sc. Nevenu Duiću, radi studijskog boravka na Cyprus University of Technology, te sudjelovanja u organizaciji 17. SDEWDES konferencije u Paphosu (Cipar), u trajanju od 31. listopada do 11. studenog 2022. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Cipar, radi studijskog boravka na Cyprus University of Technology, te sudjelovanja u organizaciji 17. SDEWES konferencije u Paphosu,  u vremenu od 31. listopada do 11.studenoga 2022. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

1.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr. sc. Nevenu Duiću, radi studijskog boravka na sveučilištu Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso (Čile), u trajanju od 13. studenog do 18. prosinca 2022. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Čile, te studijski boravak na sveučilištu Pontificia Universidad Católica de Valparaíso u Čileu, u vremenu od 13. studenoga  do 18. prosinca 2022. godine.

Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

1.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja izv. prof. dr. sc. Goranu Krajačiću, na Cipar, radi održavanja predavanja, od 31. listopada do 11. studenog 2022.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Goranu Krajačiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put na Cipar, radi održavanja predavanja na konferenciji „The 5th ESEIA International Conference – Towards Climate Neutral Energy Communities“, te na „The 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES)“, u vremenu od 31. listopada  do 11. studenoga 2022.godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

1.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Antunu Pfeiferu, mag. ing., asistentu na projektu, radi studijskog boravka na sveučilištu Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso (Čile), u trajanju od 18. studenog do 03. prosinca 2022. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Goranu Krajačiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put na Cipar, radi održavanja predavanja na konferenciji „The 5th ESEIA International Conference – Towards Climate Neutral Energy Communities“, te na „The 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES)“, u vremenu od 31. listopada  do 11. studenoga 2022.godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

1.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Luki Hercu, mag. ing., mlađem istraživaču na projektu, radi studijskog boravka na sveučilištu Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso (Čile), u trajanju od 18. studenog do 03. prosinca 2022. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

Luki Hercu, mlađem istraživaču na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Čile, te studijski boravak na sveučilištu Pontificia Universidad Católica de Valparaíso u Čileu, u vremenu od 18. studenoga  do 03. prosinca 2022. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

1.6.
Molba Zavoda za Mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja Petru Škvorcu, mag. ing. mech., na Sveučilištu u Firenci (Italija), u trajanju od 5. listopada do 31. prosinca. 2022. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

Petru Škvorcu, asistentu na projektu, u Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se znanstveni boravak na Sveučilištu u Firenci, Italija,  u sklopu  izrade doktorskog rada, u vremenu od 5. listopada do 31. prosinca 2022. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

1.7.
Izvješće prof. dr. sc. Zdravka Terzea, o službenom putu, u periodu od 16. do 26. rujna 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. ZdravkaTerzea, o službenom putu, u periodu od 16. do 26. rujna 2022. godine.

1.8.
Izvješće prof. dr. sc. Hrvoja Jasaka, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof dr.sc. Hrvoja Jasaka. o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

1.9.
Izvješće Mateja Čorka, mag.ing., mlađeg istraživača na projektu, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Mateja Čorka, mag. ing., mlađeg istraživača na projektu, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

1.10.
Izvješće Sanija Đuraševića, mag.ing., mlađeg istraživača na projektu, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Sanija Đuraševića, mag. ing., mlađeg istraživača na projektu, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

1.11.
Izvješće Luke Balatineca, mag.ing., asistenta HrZZ, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Luke Balatineca, asistenta HrZZ, o službenom putu na 15. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole u prostorijama The Cavendish Laboratory, University of Cambridge, u periodu od 12. do 23. rujna 2022. godine.

1.12.
Izvješće prof. dr. sc. Damira Semenskog o iskorištenoj slobodnoj studijskoj godini.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Damira Semenskog o iskorištenoj slobodnoj studijskoj godini.

1.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

1.
Ustrojstvo
1.1.
Prijedlog novog saziva Gospodarskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaćaju se članovi Gospodarskog vijeća (vanjski članovi te članovi FSB-a), kao u privitku.

1.2.
Prijedlog osnivanja i razvoja Centra za podršku Fakulteta

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Podržava se prijedlog osnivanja i razvoja Centra za podršku Fakulteta, kao u privitku.

1.
Financijski plan za razdoblje 2023.-2025.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. godine, kao u privitku.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 10:45 sati.Zapisničar                                                                   D e k a n


Damir Kačer, tajnik upravljanja                                        Prof. dr.sc. Zdenko Tonković


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica