Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

sa Svečane sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje održane 11. studenoga 2022. godine u 12,00 sati u dvorani A, Ivana Lučića 5.

1.
Himna - klapa FSB

Himnu izvodi klapa "FSB".

1.
Otvaranje Svečane sjednice

Moderatorica otvara sjednicu, najavljuje da će Dekan voditi sjednicu.

Dekan pozdravlja sve prisutne, cijenjene goste, djelatnike, studentice i studente, predstavlja Upravu i moderatoricu Mihaelu Lekić.

1.
Pozdravna riječ gostiju / uzvanika

Moderatorica moli prof. dr.sc. Vladimira Andročeca da se u ime Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, obrati skupu.

Moderatorica moli gospodina Branka Ptičeka, da se u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja, obrati skupu.

Moderatorica moli akademika Ignaca Lovreka, da se u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, obrati skupu.

Moderatorica moli Rekotra Sveučilišta, Stjepana Lakušića, da se obrati skupu.

Dekan se zahvaljuje gostima na prigodnim riječima.

1.
Govor Dekana

Moderatorica moli dekana da prezentira aktivnosti FSB-a.

1.
Dodijela nagrada studentima

Moderatorica moli prodekana prof. dr.sc. Krešimira Grileca i prodekana prof. dr.sc. Igora Karšaja da nastave sjednicu podjelom nagrada studentima.

1.1.
Nagrada "Davorin Bazjanac"

Prodekan Grilec:

1.      Nagrada „Davorin Bazjanac“

Dodjeljuje se studentima preddiplomskih studija za izvrsnost u studiranju u akademskoj godini 2021./2022.

Nagrada se sastoji od povelje i novčane nagrade.

Dobitnici su:

Za prvu studijsku godinu preddiplomskog studija:

 1. Viktorija Lukaček (studij strojarstva, prosjek ocjena 5,0)
 2. Aaron Biščević (studij mehatronika i robotika, prosjek ocjena 4,917)
 3. Alen Šćuric (studij mehatronika i robotika, prosjek ocjena 4,833)
 4. Borko Baćac (studij strojarstva, prosjek ocjena 4,8)

Za drugu studijsku godinu preddiplomskog studija:

 1.  Matko Parlov (studij mehatronika i robotika, prosjek ocjena 4,476)
 2.  Antonio Varović (studij mehatronika i robotika, prosjek ocjena 4,476)
 3.  Ivan Đaković (studij mehatronika i robotika, prosjek ocjena 4,45)
 4.  Martin Hrastić (studij mehatronika i robotika, prosjek ocjena 4,381)

Za treću studijsku godinu preddiplomskog studija:

 1. Ivan Perković (studij strojarstva, prosjek ocjena 4,606)
 2.  Filip Šmintić (studij strojarstva, prosjek ocjena 4,545)
 3.  Borna Draženović (studij strojarstva, prosjek ocjena 4,235)
 4. Bruno Masnica (studij strojarstva, prosjek ocjena 4,212)

1.2.
Dekanska nagrada

Prodekan Grilec:

1.      Dekanska nagrada

Dodjeljuje se studentu za posebna dostignuća i promicanje ugleda Fakulteta, iz redova izvrsnih studenata. Nagrada se sastoji od povelje i novčane nagrade.

 

Ove godine nagradu dobiva:

Karlo Posavec  (studij strojarstva, smjer mehatronika i robotika)

Karlo Posavec diplomirao je u srpnju 2022. godine, a tijekom studija je ostvario izniman uspjeh. Za vrijeme preddiplomskog dijela studija osvojio je dvije nagrade Davorin Bazijanac i Medalju fakulteta za izvanredan uspjeh na studiju. Preddiplomski studij završio je s prosjekom 4,744. Diplomski studij završio je s prosjekom 5,0. Tijekom diplomskog dijela studija dobio je dvije Rektorove nagrade, osvojio je treće mjesto na studentskom startup natjecanju „Start it up”, osvojio je prvo mjesto na studentskoj poduzetničkoj edukaciji i natjecanju „Lansirajmo ideju”, te je kao koautor objavio znanstveni članak. 

1.3.
Nagrada za najboljeg studenta poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija u 2021. godini.

Prodekan Grilec:

1.      Slijedi nagrada za najboljeg studenta poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija u 2021. godini:

Nagrada se sastoji od povelje i novčane nagrade.

Prema odluci Odbora za poslijediplomske studije dobitnik je Marko Mimica, mag.ing.el.techn.inf., student 3. godine doktorskog studija, procesno-energetski smjer.

1.4.
Nagrade pravnih osoba u svrhu poticanja izvrsnosti i pružanja podrške najboljim studentima našeg Fakulteta

Prodekan Karšaj:

Nagrade tvrtki u svrhu poticanja izvrsnosti i pružanja podrške najboljim studentima našeg fakulteta sastoje od povelje i novčane nagrade.

Dobitnici su:

Nagrada tvrtke Ekonerg d.o.o. najboljim studentima diplomskog studija strojarstva

-          Luka Habuš (prosjek 5,0)

-          Lucija Lončar (prosjek 5,0)

Nagrada tvrtke Daikin Hrvatska d.o.o. najboljim studentima diplomskog studija strojarstva

-          Nina Bočkaj (prosjek 5,0)

Nagrada tvrtke Yazaki Europe Limited najboljim studentima diplomskog studija strojarstva

-          Patrik Putanec (prosjek 5,0)

Nagrada tvrtke Vertiv Croatia d.o.o. najboljim studentima diplomskog studija strojarstva

-          Marija Rešetar (prosjek 5,0)

 

Nagrada tvrtke Croatia Airlines d.d. najboljim studentima diplomskog studija zrakoplovnog inženjerstva

-          Antonio Butigan (prosjek 4,588)

-          Domagoj Ćorić (prosjek 4,5)

Nagrada tvrtke Končar d.d. najboljem studentu preddiplomskog studija mehatronike i robotike

-          Aaron Bišćević (prosjek 4,917)

 

Uručit ćemo i dvije nagrade studentima koje dodjeljuju sponzori putem raspisanog natječaja

Nagrada tvrtke INETEC d.o.o.

-          Lucija Lončar

-          Marija Rešetar

1.5.
Dodjela nagrade zaslužnim zaposlenicima

Moderatorica moli prodekana izv. prof. dr.sc. Darka Kozarca da nastavi sjednicu podjelom nagrada zaposlenicima.

1.5.1.
Medalje

Prodekan Kozarac:

Medalju dobiva:

1.1.  Monika Hrubi

Monika Hrubi zaposlena je na fakultetu od 2016. godine kao stručni referent u studentskoj referadi. Stručno i savjesno odrađuje sve zadatke, a studenti imaju iznimno pozitivne komentare na njen rad i odnos prema njima. Za vrijeme upisa samoinicijativno ostaje dulje ne poslu kako bi svi studenti bili upisani na vrijeme, a vrlo često i vikendima i u večernjim satima odgovara na njihove mailove kojih za vrijeme upisa dnevno zna biti i nekoliko stotina. Nikad nije pokazala nezadovoljstvo ili nelagodu prema bilo kojem radnom zadatku ne samo u radu studentske referade nego i Studentske službe općenito. Pri tome pokazuje veliku kolegijalnost te je iznimno vrijedna karika bez koje koje je teško zamisliti rad Studentske službe. Čestitamo gospođi Hrubi.

1.2.  Izvanredni profesor Dragan Žeželj

Izv.prof.dr.sc. Dragan Žeželj zaposlen je na fakultetu od 1998. godine. Osim znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti prof. Žeželj dao je veliki institucijski doprinos fakultetu. Posljednjih 10-tak godina obavljao je dužnost ECTS koordinatora pri čemu je bio odgovoran za provedbu 11 natječaja za mobilnost u sklopu programa Erasmus s ukupno 130 realiziranih studentskih studijskih mobilnosti. U suradnji sa Službom za  projekte i mobilnost i Studentskom referadom sudjelovao je u uvođenju procedura u području mobilnosti koje uključuju smjernice za uređenje ponude kolegija stranim studentima, studentske ankete i izvještaje studenata. Uveo je redovite studentske tribine s ciljem promicanja mobilnosti i informiranja studenata. S Računskim centrom FSB-a radio je na razvoju aplikacije za dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika radi unaprjeđenja sustava evidencije mobilnosti. Osmislio je rješenje suvenira za dolazne studente s ciljem promicanja Fakulteta.

Čestitamo profesoru Žeželju. 

1.5.2.
Velika medalja

Veliku medalju uručuje Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, a ove godine dobitnik Velike medalje je:

1.    Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović.

Profesor Zvonimir Guzović zaposlen je na našem Fakultetu od 1982. godine na Katedri za turbostrojeve Zavoda za energetska postrojenja. Područja interesa su mu teorijska istraživanja iz aerodinamike i termodinamike te prijenosa topline i mase kod turbostrojeva. Veliki dio svog znanstvenog rada je posvetio istraživanjima toplinskih rubnih uvjeta, potrebnih za modeliranje nestacionarnih i stacionarnih temperaturnih polja i toplinskih naprezanja pomoću numeričkih metoda, a koja se primjenjuju kod ekspertnih sustava za određivanje radnog vijeka toplinskih turbostrojeva i hlađenja toplinski visoko opterećenih elemenata. U posljednje vrijeme je znanstveni rad usmjerio prema istraživanjima turbostrojeva za iskorištavanje obnovljivih energetskih izvora, malih hidroelektrana, geotermalnih elektrana i vjetroelektrana, kao i razvoju plinskih mikroturbina za primjene kojima se postiže održivo gospodarenje energijom. Ostvario je vrlo bogate istraživačke rezultate na većem broju znanstvenih i tehnologijskih, domaćih i međunarodnih projekata. Brojne znanstvene  objavljivao je u svjetski priznatim časopisima, te aktivno učestvova na mnogim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Obavljao je brojne dužnosti na Fakultetu, Sveučilištu u Zagrebu, kao i na Ministarstvu znanosti i obrazovanja od kojih su najznačajnije: dekan fakulteta, predsjednik matičnog odbora, član Senata i član Proširenog kolegija Rektora Sveučilišta u Zagrebu, član Odbora za doktorske programe te član Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata, predsjednik Povjerenstva za strategiju na FSB-u, predsjednik Povjerenstva za diplomske ispite, predstojnik zavoda i voditelj katedre.  Dobio je priznanje za izuzetni doprinos razvoju Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine, medalju Fakulteta strojarstva i brodogeadnje 2019. godine kao i nagradu „Fran Bošnjaković“ 2019. godine. Svime navedenim, daje izniman doprinos razvoju i unaprjeđenju našeg Fakulteta u svom području rada.

Čestitamo profesoru Guzoviću.

1.
Himna Gaudeamus

Dekan završava svečanost s prigodnim riječima. Najavljuje klapu "FSB", koja će otpjevati himnu Gaudeamus.

1.
Završna riječ Dekana

Na kraju Dekan poziva na prigodan domjenak u predvorje Vijećnice Fakulteta.

1.
Glazbeni intermezzo - Klapa Balinjera

Klapa "Balinjera" izvela je dvije skladbe:

- Čija je ono divojka,

- Croatio, iz duše te ljubim.
Svečana sjednica zaključena je u 14:00 sati.                                                                                               
     

 Zapisničar                                                                                     D e k a n   

Damir Kačer, tajnik upravljanja                                                   Prof. dr.sc. Zdenko Tonković


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica