Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/22-3/1
Broj: 251-66-1700-22-14

Zagreb, 15. studenoga 2022.Predmet: Poziv na 2. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


22. studenoga 2022. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Poslijediplomski studiji
1.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.1.1.
Carlo Giorgio Grlj, mag. ing. aeroing.
1.1.2.
Daniel Pustički, mag. ing. mech.
1.1.3.
Ivan Sokol, mag. ing. aedif.
1.1.4.
Izabela Martinez, mag. ing. mech.
1.1.5.
Josip Miškić, mag. ing. mech.
1.1.6.
Jurica Rožić, mag. ing. mech.
1.1.7.
Krunoslav Haramina, mag. ing. mech.
1.1.8.
Lovro Frković, mag. ing. mech.
1.1.9.
Ružica Budim, mag. ing. mech.
1.1.10.
Sara Ugrinić, mag. ing. mech.
1.1.11.
Tomislav Rodinger, mag. ing. mech.
1.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
1.2.1.
Marijan Andrić, mag. ing. aeroing.
1.2.2.
Nikola Matak, mag. ing. mech.
1.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.3.1.
mr.sc. Alen Bošnjaković, dipl. ing. strojarstva
Predviđena obrana doktorskog rada Alena Bošnjakovića - četvrtak, 15.12.2022. u 12.00 sati u Plavoj dvorani
1.3.2.
Ivan Čular, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada u petak 9. 12. 2022. u 11h u Plavoj dvorani.
1.4.
Izvješće o ocjeni završnog rada u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
1.4.1.
Marko Špoljar, mag. ing. mech.
Predviđena obrana završnog rada u srijedu 30.11.2022. u 12.00 sati u Plavoj dvorani
1.5.
Prijedlog promjene nositelja kolegija u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.6.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij
1.7.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2020./2021.
1.
Izbor prof. dr. sc. Zdravka Terzea kao kandidata FSB-a za člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj
1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. listopada 2022. godine, Zapisnika 1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 18. listopada 2022. godine i Zapisnika 2. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 4. studenog 2022. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.1.1.
Izvješće o Sveučilišnoj veslačkoj regati FSB-a
1.1.2.
Izvješće o Danima FSB-a
1.1.3.
Izvješće o FSB-u na Smotri Sveučilišta
1.1.4.
Pokretanje postupka promjene Statuta FSB-a
1.1.5.
Hrvatsko španjolski IFMIF-DONES Forum
1.1.6.
Svečana sjednica Sveučilišta
1.2.
Prodekana
1.2.1.
Izrada Pravilnika o naslovnim znanstveno-nastavnim radnim mjestima
1.2.2.
Pokretanje postupka izbora professora emeritusa
1.2.3.
Migracija bibliografskih podataka iz CROSBI baze u CroRIS
1.2.4.
Informacije o obnovi
1.3.
Studenata
1.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
1.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava te pokretanje postupka izbora naslovnih asistenata
1.3.
Izbor doc. dr. sc. Stanka Škeca u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje, na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.
1.4.
Izbor dr.sc. Nataše Tošanović, poslijedoktorandice, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Zavodu za industrijsko inženjerstvo, Katedri za upravljanje proizvodnjom.
1.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora znanstvenog suradnika dr.sc. Jakova Batelića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, na zahtjev Tehničkog fakulteta Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli
1.6.
Izbor dr. sc. Brune Dogančića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za tehničku mehaniku, Katedri za primijenjenu dinamiku.
1.7.
Izbor Petra Škvorca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.
1.8.
Izbor Kristijana Jurgeca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za zavarene konstrukcije, Katedri za zavarene konstrukcije.
1.9.
Izbor Deborah Briševac, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Katedri za inženjerstvo vode i okoliša.
1.10.
Izbor Vjekoslava Srage, mag.ing.aeroing., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za motore i transportna sredstva, Katedri za motore i vozila
1.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr. sc. Branka Bauera u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za tehnologiju, Katedri za ljevarstvo.
1.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr. sc. Vedrana Šimunovića, dipl. ing. mech., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za kvalitetu, Katedri za mjerenje i kontrolu.
1.13.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr. sc. Andre Bakice, mag. ing. nav. arch., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.
1.
Izvješće Dekana i Prodekana o radu u akademskoj godini 2021/2022
1.
Nastava
1.1.
Prijedlog kriterija upisa u preddiplomske studije u ak. god. 2023./2024.
1.
Usklađeni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023/2025
1.
Službena putovanja
1.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, za odobrenje službenog puta prof. dr.sc. Željku Božiću, na Sveučilište u Bergamo, Bergamo (Italija) u trajanju od 28. studenog 2022. godine do 23. prosinca 2022. godine.
1.2.
Molba izv. prof. dr.sc. Tomislava Jarka za produljenjem neplaćenog dopusta u trajanju od 1 godine u svrhu dovršetka programa znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu u Valladolidu (Španjolska).
1.3.
Izvješće Luke Herca mag. ing. o službenom putovanju u Dubrovnik, u sklopu ljetne škole "LOCOMOTION" u trajanju od 3. - 15.9.2022.
1.4.
Izvješće dr.sc. Ivana Batistića, mag.ing., asistenta, o službenom boravku na School of mechanical and materials Engineering, University College Dublin, Irska, u periodu od 16. srpnja do 16. listopada 2022. godine.
2.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica