Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2022./2023., održane 22. studenoga 2022. godine.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Karšaj Igor, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, izvanredni profesor 

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Željko, Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko, Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Majetić dr.sc. Dubravko, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Rolph Daniel, Smojver dr.sc. Ivica, Štorga dr.sc. Mario, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Vladimir dr.sc. Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žmak dr.sc. Irena.

Docenti: Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Opetuk dr.sc. Tihomir, Skozrit dr.sc. Ivica, Škec dr.sc. Stanko.

Viši predavač: Snježana dr. sc. Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej mag.ing., Uroić dr.sc. Tessa.

Studenti poslijediplomskog studija: Herceg Stjepan, Mikulić Antonio, Stunjek Goran.

Predstavnik zaposlenika FSB-a: Panić dr. sc. Nenad 

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja.

 

ODSUTNI :

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna (ispr.), Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko (ispr.), Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Juričević Lulić dr.sc. Tanja, Kodvanj dr.sc. Janeš, Kunica dr.sc. Zoran, Lončar dr.sc. Dražen, Stepanić dr.sc. Josip, Terze dr.sc. Zdravko.

Izvanredni profesori: Ferdelji dr.sc. Nenad (ispr.), Kostelac dr.sc. Milan, Pavković dr.sc. Danijel (ispr.), Slapničar dr.sc. Vedran (ispr.), Stojanović dr.sc. Ivan, Žakula dr.sc. Tea, Žeželj dr.sc. Dragan.

Docenti: Klobučar Barišić dr.sc. Ana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Švaco dr.sc. Marko, Tomičević dr.sc. Zvonimir.

 Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Bilonić Marko, Boras Ivan Pavao, Farkaš Lovro, Filić Bartol, Josipović Mateo, Meštrović Lovro, Ševarac Dora, Zovko Ivan.

Studenti poslijediplomskog studija: Matas Ivan, Miše Dino, Vidreščak Dalibor, Vidović Vladimir.

Direktor CTT:  Ćosić Boris, dipl. ing.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvorio je 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Poslijediplomski studiji
1.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.1.1.
Carlo Giorgio Grlj, mag. ing. aeroing.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Carla Giorgia Grlja, mag. ing. aeroing., pod naslovom: Numeričko određivanje hidrodinamičkih značajki broda pri izvanprojektnim uvjetima / Numerical assessment of ship hydrodynamic characteristics in off-design conditions, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnje. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Željko Tuković - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Nastia Degiuli - studijska savjetnica
 3. Prof. dr.sc. Roko Dejhalla, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Nastiu Degiuli.

1.1.2.
Daniel Pustički, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Daniela Pustičkog, mag. ing. mech., pod naslovom: Evaluacija mjeriteljskih sposobnosti etalonskih pločica tvrdoće proizvedenih selektivnim laserskim taljenjem, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Darko Landek, - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Željko Alar - studijski savjetnik
 3. Prof. dr.sc. Ivica Kladarić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Željka Alara.

1.1.3.
Ivan Sokol, mag. ing. aedif.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Ivana Sokola, mag. ing. aedif., pod naslovom: Spregnut računalni model hidrodinamičkih i aerodinamičkih opterećenja i odziva pučinskih plutajućih vjetroturbina  / A coupled computational model of hydrodynamic and aerodynamic loads and response of offshore floating wind turbines, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja brodogradnja. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Izv. prof. dr.sc. Neven Hadžić - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Ivan Ćatipović - studijski savjetnik 1
 3. Prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar - studijski savjetnik 2
 4. Prof. dr.sc. Smiljko Rudan - član
 5. Prof. dr.sc. Branko Blagojević, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Ivana Ćatipovića- mentor 1 i prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara – mentor 2.

1.1.4.
Izabela Martinez, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Izabele Martinez, mag. ing. mech., pod naslovom: Procjena razine oštećenja triboloških prevlaka primjenom elektrokemijske impedancijske spektroskopije, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Darko Landek - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Božidar Matijević - studijski savjetnik
 3. Prof. dr.sc. Ivica Kladarić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Božidara Matijevića.

1.1.5.
Josip Miškić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Josipa Mikšića, mag. ing. mech., pod naslovom: Metoda određivanja ekonomske isplativosti integracije otpadne topline iz urbanih toplinskih izvora u centralizirane toplinske sustave / Method for assessment of the economic viability of waste heat integration from urban heat sources into the district heating and cooling systems, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Vladimir Soldo – predsjednik Povjerenstva
 2. doc. dr. sc. Tomislav Pukšec  - studijski  savjetnik
 3. izv. prof. dr.sc. Luka Perković, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet  -  član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca.

1.1.6.
Jurica Rožić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Jurice Rožića, mag. ing. mech., pod naslovom: Optimizacija položaja osjetnika vibracija u svrhu praćenja cjelovitosti konstrukcija / Vibration sensor placement optimization in structural health monitoring, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Doc. dr.sc. Tomislav Lesičar - predsjednik Povjerenstva
 2. Izv. prof. dr.sc. Marko Jokić - studijski savjetnik
 3. Prof. dr.sc. Mario Vašak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Marka Jokića.

1.1.7.
Krunoslav Haramina, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Krunoslava Haramine, mag. ing. mech., pod naslovom: Podatkovno modeliranje procesa trošenja i faktora trenja tarne obloge suhe spojke / Data modelling of the wear process and coefficient of friction of friction lining for dry clutch, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Joško Deur - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Nenad Kranjčević - studijski savjetnik
 3. Izv. prof. dr.sc. Vinko Lešić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Nenada Kranjčevića.

1.1.8.
Lovro Frković, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Lovre Frkovića, mag. ing. mech., pod naslovom: Energetska tranzicija priobalne plovidbe: integracija električnih brodova i obnovljivih izvora energije u izolirane energetske sustave / Energy transition of short sea shipping: the integration of electric ships and renewable energy sources in the isolated energy systems, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Neven Duić - predsjednik Povjerenstva
 2. Doc. dr.sc. Tomislav Pukšec - studijski savjetnik
 3. Izv. prof. dr.sc. Nikola Vladimir - studijski savjetnik 2
 4. Izv. prof. dr.sc. Vedran Slapničar - član
 5. Izv. prof. dr.sc. Luka Perković, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca – mentor 1 i izv. prof. dr.sc. Nikole Vladimira – mentor 2.

1.1.9.
Ružica Budim, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Ružice Budim, mag. ing. mech., pod naslovom: Metoda procjene potencijala odziva potrošnje u sektoru zgradarstva / Method for assessing the demand response potential of buildings, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Neven Duić - predsjednik Povjerenstva
 2. Izv. prof. dr.sc. Tea Žakula - studijska savjetnica
 3. Dr.sc. Vesna Bukarica, Energetski institut Hrvoje Požar - članica 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Tee Žakule.

1.1.10.
Sara Ugrinić, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Sare Ugrinić, mag. ing. mech., pod naslovom: Utjecaj izgaranja u pretkomori na emisije štetnih tvari iz Ottovog motora, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Darko Kozarac – predsjednik Povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Momir Sjerić  - studijski  savjetnik
 3. Izv. prof. dr.sc. Anita Domitrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti  -  član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme doc. dr.sc. Momira Sjerića.

1.1.11.
Tomislav Rodinger, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Tomislava Rodingera, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj kalcijevim karbonatom upjenjenih aluminijevih pjena ojačanih keramičkim česticama,  iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Krešimir Grilec - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr. sc. Danko Ćorić  - studijski  savjetnik
 3. Prof. dr.sc. Ivica Kladarić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu  -  član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Danka Ćorića.

1.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
1.2.1.
Marijan Andrić, mag. ing. aeroing.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Marijana Andrića, mag. ing. aeroing., pod naslovom: Prošireni nestacionarni model aerodinamičke interferencije leta u formaciji. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Zdravko Terze, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje -  predsjednik Povjerenstva
 2. Doc. dr.sc. Dario Zlatar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. Izv. prof. dr.sc. Boris Muha, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet - član.
1.2.2.
Nikola Matak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Nikole Matka, mag. ing. mech., pod naslovom: Improvement of the energy planning process for the development of local and regional action plans (Unaprjeđenje procesa energetskoga planiranja za izradu lokalnih i regionalnih akcijskih planova. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Neven Duić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje -  predsjednik Povjerenstva
 2. Doc. dr.sc. Tomislav Pukšec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. Prof. dr.sc. Siir Kilkis, Scientific and Technological Research Council of Turkey - član.
1.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.3.1.
mr.sc. Alen Bošnjaković, dipl. ing. strojarstva

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada mr.sc. Alena Bošnjakovića, dipl. ing. strojarstva, te kao dan obrane određuje 15. prosinca 2022. godine u 11:00  sati u Plavoj dvorani - istočna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III.

1.3.2.
Ivan Čular, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ivana Čulara, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 09. prosinca 2022. godine u 11:00  sati u Plavoj dvorani - istočna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III.

1.4.
Izvješće o ocjeni završnog rada u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
1.4.1.
Marko Špoljar, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Izvješće o ocjeni završnog rada Marka Špoljara, mag. ing. mech., na poslijediplomskom specijalističkom studiju.

1.5.
Prijedlog promjene nositelja kolegija u okviru poslijediplomskog doktorskog studija

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

Šifra

kolegija

Naziv kolegija

Dosadašnji nositelj/i kolegija

Novi nositelj/i

kolegija
 

882


CFD osnivanju broda


N. Degiuli,

R. Dejhalla

 

N. Degiuli

1.6.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2022./2023., pristupniku, kao u privitku.

1.7.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2020./2021.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2021./2022., kao u privitku.

1.
Izbor prof. dr. sc. Zdravka Terzea kao kandidata FSB-a za člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Fakultetsko vijeće na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja, u svrhu predlaganja kandidata za člana Nacionalnog vijeća, donijelo je odluku: 

Dr.sc. Zdravko Terze, redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predlaže se za člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost tehnološki razvoj.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. listopada 2022. godine, Zapisnika 1. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 18. listopada 2022. godine i Zapisnika 2. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 4. studenog 2022. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. listopada 2022. godine,  Zapisnik  1 . izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. listopada 2022. godine i Zapisnik 2. izvanredne elektroničke sjednice, održane 4. studenoga 2022. godine,na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, zahvaljuje bivšoj Upravi, pozdravlja prisutne, te čestita i uručuje Potvrdnicu prof. dr.sc. Goranu Đukiću, koji je potvrđen u redovitog profesora u trajnom zvanju, te ističe i kako je prof. dr.sc. Danijelu Pavkoviću, potvrđen u redovitog profesora, međutim kako isti nije prisutan, Potvrdnica će mu biti uručena drugom prilikom. 

Nadalje ističe kako Uprava ima sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva i imovine, u 14:00 sati, na kojem će se razgovarati o protupotresnoj situaciji, iseljenju i ostalom, što predstavlja izuzetno bitnu temu u ovom i nadolazećem razdoblju.

1.1.1.
Izvješće o Sveučilišnoj veslačkoj regati FSB-a

28. 10. 2022. godine, održana je jubilarna 30. Sveučilišna veslačka regata u organizaciji FSB Zagreb. Riječ se predaje prof. dr.sc. Lovorki Grgić Bermanec, kao predsjednici organizacijskog odbora, koja kratko ističe statističke podatke, čestita našim predstavnicima kao i ostalim natjecateljima.

1.1.2.
Izvješće o Danima FSB-a

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković podsjeća da se od 7. do 11. studenoga 2022 godine održavali dani fakulteta, te riječ prepušta izv. prof. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, predsjedniku povjerenstva za odnose s javnošću, koji ponavlja kako je fakultet od 7. do 11. Studenoga 2022. godine proslavio 103. rođendan i otvorio svoja vrata u želji da predstavi svoj rad, ljude, studente i potencijale široj Hrvatskoj javnosti.

Detaljan izvještaj po danima pripremljen je u prezentaciji, koja se može preuzeti na Atlantisu.

Također se ističe da je predmetni događaj akumulirao i financijsku dobit.

1.1.3.
Izvješće o FSB-u na Smotri Sveučilišta

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković ističe kako je od 10. do 12. Studenog 2022., istovremeno sa Danima FSB-a, održana Smotra Sveučilišta u Zagrebu na kojoj se uspješno predstavio Fakultet strojarstva i brodogradnje. Riječ se predaje koordinatoru Smotre, doc. dr. sc. Stanku Škecu, mag. ing., koji kratko navodi da je ove godine Smotra održana u terminu Interlibera, što je polučilo dodatan uspjeh jer je broj posjetitelja bio veći nego prošle godine. Također, cijeli koncept Smotre bio je interaktivan s posjetiteljima, kako bi se fakultet prezentirao na moderan način, a izloženi su i novi materijali kako bi se privukli novi  potencijalni studenti. Koristile su se robotske ruke za podjelu letaka, humanoidni roboti su također privlačili posjetitelje i sl. Na Smotri su također bile angažirane studentske udruge, studenti volonteri iz CRTA, asistenti i nastavnici, članovi POJ-a, kojima se ovim putem zahvaljuje.

1.1.4.
Pokretanje postupka promjene Statuta FSB-a

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković ističe kako je promjena Statuta FSB, nužna radi stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, te izmjena koje je potrebno uvrstiti u novi Statut, a to su novo mjesto prodekana za studijske programe i kvalitetu, nova ustrojbena jedinica centra za podršku, te gospodarsko vijeće. Fakultet će  preuzeti novi kostur Sveučilišta u Zagrebu, čije izmjena je planirana u roku od šest mjeseci.

1.1.5.
Hrvatsko španjolski IFMIF-DONES Forum

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković navodi da se hrvatsko-španjolski forum održao 17. studenog 2022. godine, u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva, vezanog uz projekt DONES, u čiju organizaciju su uključeni profesori s našeg fakulteta. Projekt donosi dio fuzijske strategije EU, tzv. Plana razvoja fuzije, uz to je potvrđen kao dio plana razvoja europske znanstvene infrastrukture, dakle kao strateški važan Europski znanstveni projekt. Na forumu je predstavljena dosadašnja suradnja  dviju država, na izgradnji infrastrukture, nužne za testiranje otpornosti na zračenje svih materijala za demonstracijsko fuzijsku elektranu DEMO.  U okviru toga istaknut je značajan doprinos FSB ovom projektu, te su predstavljene mogućnosti koje projekt pruža hrvatskom gospodarstvu. Forum je organiziran u sklopu službenog posjeta španjolskog kralja, te je potpisan memorandum o razumijevanju s našim Ministarstva znanosti i obrazovanja.

1.1.6.
Svečana sjednica Sveučilišta

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković navodi da su Svečanoj sjednici Senata dodijeljene nagrade studentima, te zaposlenicima sveučilišta, kao i svečana dodjela priznanja professor emeritus, te je s našeg Fakulteta počasno zvanje professor emeritus, dobio akademik Bojan Jerbić, kojem se ovim putem čestita.

Također izdvaja se još i čestitka studentici Ivi Rački, te dr. Marku Mimici, koji su dobili posebna priznanja za svoje aktivnosti.

1.2.
Prodekana
1.2.1.
Izrada Pravilnika o naslovnim znanstveno-nastavnim radnim mjestima

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj obavještava Vijeće kako je donesena  Odluka o izradi Pravilnika o naslovnim znanstveno-nastavnim radnim mjestima, kako bi se definiralo znanstvene, nastavne i stručne uvjete, kao i uvjete reizbora i izbora. U Izradi Pravilnika sudjelovala bi tri prodekana, te prof. dr.sc. Mario Štorga.

1.2.2.
Pokretanje postupka izbora professora emeritusa

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj navodi kako je došla informacija sa Sveučilišta, da do kraja travnja moramo dostaviti imena kandidata za izbor u zvanja professora emeritusa. S obzirom da smo predvidjeli odabir jednog kandidata za ovu godinu, raspisali bi Natječaj odmah nakon ove sjednice vijeća, te bi po isteku Natječaja predstavili svoje kandidate Sveučilištu.

1.2.3.
Migracija bibliografskih podataka iz CROSBI baze u CroRIS

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj u vezi ove teme prepušta riječ dr.sc. Tamari Krajni, koja ističe kako krajem 2022., odnosno početkom 2023. godine, kreće migracija bibliografskih podataka iz Crosbi baze u CroRIS sustav.  Administratori podataka FSB u CROSBI bazi su, Tamara Krajna i Jelena Bolkovac. Glavni administratori CROSBI baze su ih obavijestili da treba pročistiti zapise Fakulteta s naglaskom na zapise koji su uneseni kao „radovi u objavi“. Obzirom da ima radova koji su u statusu „objavi“ već nekoliko godina naputak je da se takvi radovi provjere te ako nisu objavljeni da ih se obriše. Dogovoreno je da se obavijesti autore rada te ako se od njih ne dobije povratna informacija u roku 2-3 radna dana da se takve radove obriše. Također treba provjeriti sve ostale vrste radova posebno radove s konferencija gdje je uočeno da se često sažetci stavljaju u kategoriju cjelovitih radova.

Ističe i kako zbog selidbe Fakulteta a da bi se koliko je moguće olakšala situacija glede preseljenja knjiga sa zavoda i katedri mole se svi da knjige za otpis dostave Knjižnici do kraja tjedna, da bi Knjižnica mogla provesti zakonski propisanu proceduru otpisa knjiga. Također, ako je moguće knjige koje se zadržavaju popisati (inventarne brojeve) i popise poslati Knjižnici.

1.2.4.
Informacije o obnovi

Prodekan izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac obavještava prisutne da su završili Natječaji za obnovu i za Nadzor, te da su otvorene ponude i da se može očekivati odabir izvođača i nadzornika krajem prosinca, a ukoliko sve bude po planu, radovi bi počeli 1. ožujka 2023. godine, što stavlja pritisak na preseljenje, stoga poziva svih da ispune Ankete o preseljenju do petka, te će u skladu s rezultatima Anketa, raspisati Natječaj na kojem bi se tražio prijevoznik za potrebe selidbe, putem javne nabave. Ističe i kako je dostupan putem telefona za sva pitanja.

1.3.
Studenata

Nema priopćenja. 

1.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Nema priopćenja.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković predaje sada riječ prof. dr.sc. Goranu Đukiću, koji se kratko osvrće na Studijske programe Mehatronika i robotika, te Strojarstvo, koji su poslani na Sveučilište, te prihvaćeni od Odbora za kvalitetu i upućeni na recenziju.

U odnosu na diplomske studije Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, te Brodogradnja, u kontekstu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Po predmetnom Zakonu, akreditacije idu preko Agencije za znanost i visoko obrazovanje, međutim oni čekaju donošenje Zakona o kvaliteti, a s obzirom da isti još nije donesen, dobili smo neslužbenu informaciju od državnog tajnika Ivice Šuška, da se do donošenja Zakona o kvaliteti, može postupati po starom Zakonu, tj. vredovanje po Sveučilišnom postupku.

Stoga apelira na svih da ispune obrasce i naprave elaborate, pa će se u dogovoru s Upravom organizirati Izvanredna sjednica Fakultetskog vijeća, na kojoj će isti biti prihvaćeni, te zatim poslani na Sveučilište, pa bi danom urudžbiranja bio i započet postupak, a zatim i dovršen po starom Zakonu. Također ističe da su to neslužbene informacije iz razgovora s državnim tajnikom, te da za isto nemamo garancije.

1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga Zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi Odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

 2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica.

 3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

 4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za biomehaniku i ergonomiju.
   
 5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.
1.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava te pokretanje postupka izbora naslovnih asistenata

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

 1. Izv. prof. dr.sc. Dragana Žeželja, u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija.

 2. Doc. dr.sc. Tomislava Pukšeca, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
 3. Borisa Blagojevića, Marka Duspare i Helene Marciuš u naslovne asistente za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku. 

1.3.
Izbor doc. dr. sc. Stanka Škeca u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje, na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li doc. dr.sc. Stanko Škec, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.
(glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Ivica Galić, doc. dr.sc.  Petar Ilinčić i doc. dr.sc. Tihomir Opetuk,
rezultati glasovanja: od ukupno 55 glasova, 55 "za"). 

1.4.
Izbor dr.sc. Nataše Tošanović, poslijedoktorandice, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Zavodu za industrijsko inženjerstvo, Katedri za upravljanje proizvodnjom.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li dr.sc. Nataša Tošanović, poslijedoktorandica, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom.
(glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Ivica Galić, doc. dr.sc.  Petar Ilinčić i doc. dr.sc. Tihomir Opetuk,
rezultati glasovanja: od ukupno 55 glasova, 53 "za" i 2 "suzdržana"). 

1.5.
Stručno mišljenje u postupku izbora znanstvenog suradnika dr.sc. Jakova Batelića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, na zahtjev Tehničkog fakulteta Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li dr.sc. Jakov Batelić, znanstveni suradnik, ispunjava uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Tehničkom fakultetu Sveučilišta Juraj Dobrila z Puli.
(glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Ivica Galić, doc. dr.sc.  Petar Ilinčić i doc. dr.sc. Tihomir Opetuk,
rezultati glasovanja: od ukupno 55 glasova, 54 "za" i 1 "suzdržan"). 

1.6.
Izbor dr. sc. Brune Dogančića, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za tehničku mehaniku, Katedri za primijenjenu dinamiku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Dr.sc. Bruno Dogančić, asistent, izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za primijenjenu dinamiku.

1.7.
Izbor Petra Škvorca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Petar Škvorc, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija.

1.8.
Izbor Kristijana Jurgeca, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za zavarene konstrukcije, Katedri za zavarene konstrukcije.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Kristijan Jurgec, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.

1.9.
Izbor Deborah Briševac, mag. ing. mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Katedri za inženjerstvo vode i okoliša.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Debora Briševac, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša.

1.10.
Izbor Vjekoslava Srage, mag.ing.aeroing., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za motore i transportna sredstva, Katedri za motore i vozila

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Vjekoslav Sraga, mag. ing. aeroing., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila.

1.11.
Stručno mišljenje u postupku izbora prof. dr. sc. Branka Bauera u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za tehnologiju, Katedri za ljevarstvo.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi mišljenje:

Prof. dr.sc. Branko Bauer, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za ljevarstvo.

1.12.
Stručno mišljenje u postupku izbora doc. dr. sc. Vedrana Šimunovića, dipl. ing. mech., u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za kvalitetu, Katedri za mjerenje i kontrolu.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi mišljenje:

Doc. dr.sc. Vedran Šimunović, ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za kvalitetu.

1.13.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr. sc. Andre Bakice, mag. ing. nav. arch., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi mišljenje:

Dr.sc. Andro Bakica, mag. ing. nav. arch., ispunjava uvjete propisane čl. 32. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.

1.
Izvješće Dekana i Prodekana o radu u akademskoj godini 2021/2022

Uprava Fakulteta podnosi izvješće Fakultetskom vijeću za akademsku godinu 2021./2022. Prof. dr.sc. Dubravko Majetić podnosi izvješće sljedećeg sadržaja: 1. Nastava i studenti 2. Znanstveno-istraživački rad, suradnja s gospodarstvom i znanstvena produktivnost 3. Kadrovi 4. Financijsko poslovanje 5. Investicije i održavanje 6. Ustrojstvo i organizacija 7. Završne napomene. O svim aktivnostima Uprava je redovito izvješćivala na sjednicama Proširenog kolegija Dekana i Fakultetskog vijeća, o čemu postoji trag u zapisnicima sjednica sustava Atlantis. Upravi su značajnu pomoć pružili odbori i povjerenstva Fakultetskog vijeća i dekana te fakultetske službe. Prof. dr.sc. Dubravko Majetić detaljno iznosi o svim naprijed navedenim temama.
Izvješće bivše uprave jednoglasno je prihvaćeno.

1.
Nastava
1.1.
Prijedlog kriterija upisa u preddiplomske studije u ak. god. 2023./2024.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog uvjeta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2023./2024., kako slijedi:

Sustav bodovanja: 

a)   Temeljem uspjeha u srednjoj školi                                       do 400 bodova   

b)   Temeljem položenih ispita na državnoj maturi

-         Matematika (viša razina)                                               do 400 bodova

-         Fizika ili Kemija*                                                          do 150 bodova
 

* Nije uvjet za upis na studij, no ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

   Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario

   bolji uspjeh.

 

c)   Temeljem provjera posebnih sposobnosti                                               nema bodova

d)   Temeljem dodatnih postignuća učenika**

-          Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta:

Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole                       do 40 bodova 

-          Po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta

 na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i

brodogradnje pod pokroviteljstvom ASOO/MZO (tehnička 

mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom)                  do 20 bodova

 **  Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50. 

IZRAVAN UPIS (1000 bodova):

-          Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.

-          Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija. 

Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature. 

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje,  zrakoplovnog inženjerstva ili mehatronike i robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

1.
Usklađeni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023/2025

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se  usklađeni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine, kao u privitku.

1.
Službena putovanja
1.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, za odobrenje službenog puta prof. dr.sc. Željku Božiću, na Sveučilište u Bergamo, Bergamo (Italija) u trajanju od 28. studenog 2022. godine do 23. prosinca 2022. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Željku Božiću, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, Katedri za zrakoplovne konstrukcije, odobrava se znanstveni boravak, kao gostujućeg profesora na Sveučilištu u Bergamu, Italija, gdje će održati predavanje, u vremenu od 28. studenoga do 23. prosinca 2022. godine. 

Troškovi puta i boravaka financirati će se sredstvima projekata prof. dr.sc. Željka Božića. 

Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

1.2.
Molba izv. prof. dr.sc. Tomislava Jarka za produljenjem neplaćenog dopusta u trajanju od 1 godine u svrhu dovršetka programa znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu u Valladolidu (Španjolska).

Fakultetsko vijeće na molbu izv. prof. dr.sc. Tomislava Jarka, donosi odluku: 

Dr.sc. Tomislavu Jarku, izvanrednom profesoru, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se neplaćeni dopust, u trajanju od jedne godine (12 mjeseci)  s početkom 01. srpnja 2023. – 30. lipnja 2024. godine, radi znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu u Valladolidu, Kraljevina Španjolska.

1.3.
Izvješće Luke Herca mag. ing. o službenom putovanju u Dubrovnik, u sklopu ljetne škole "LOCOMOTION" u trajanju od 3. - 15.9.2022.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Luke Herca, mag. ing., o službenom putovanju u Dubrovnik, u sklopu ljetne škole

"LOCOMOTION".

1.4.
Izvješće dr.sc. Ivana Batistića, mag.ing., asistenta, o službenom boravku na School of mechanical and materials Engineering, University College Dublin, Irska, u periodu od 16. srpnja do 16. listopada 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Ivana Batistića, mag. ing., asistanta, o službenom boravku na School of mechanical and materials Enegineering, University College Dublin, Irska.

2.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:45 sati.Zapisničar                                                                   D e k a n


Damir Kačer, tajnik upravljanja                                        Prof. dr.sc. Zdenko Tonković


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica