Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/22-3/1
Broj: 251-66-1700-22-17

Zagreb, 13. prosinca 2022.


Predmet: Poziv na 3. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


20. prosinca 2022. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća, održane 11. studenog 2022. godine, Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. studenog 2022. godine, Zapisnika 3. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 29. studenog 2022. godine i Zapisnika 4. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 7. prosinca 2022. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.1.1.
Advent na FSB-u
1.1.2.
Nagrada studentima sportašima Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022.
IME I PREZIME SPORT OSTVARENI REZULTAT Lovro Čilić Futsal M 1. mjesto Matija Uremović Futsal M 1. mjesto Borna Kušlan Futsal M 1. mjesto Ante Tomić Rukomet na pijesku M 1. mjesto
1.1.3.
Manufacturing Innovation Challenge
1.2.
Prodekana
1.2.1.
Odobreni projekti
1.2.2.
Uputa MZO-a o primjeni odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje se odnose na postupak izbora, odnosno reizbor na znanstveno-nastavna radna mjesta na visokim učilištima
1.2.3.
Potpora FSB-a projektu NUQLEUS
nuqleus.io
1.2.4.
Ankete Povjerenstva za promicanje suradnje s gospodarstvom
1.2.5.
Sveučilišne potpore
1.2.6.
Obnova
1.3.
Studenata
1.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
1.4.1.
Povjerenstvo za odnose s javnošću
1.5.
Prezentacija Katedre za matematiku
1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
1.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava.
1.3.
Izbor izv. prof. dr. sc. Dragana Žeželja na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje, Katedri za elemente strojeva i kostrukcije.
1.4.
Izbor doc. dr. sc. Tomislava Pukšeca na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
1.5.
Izbor Matije Živodera, mag. ing. mech., u suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za materijale.
1.6.
Izbor Jurice Batište, mag. ing. mech. i Matije Roginića, mag. ing. mech. u naslovne asistente, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje.
1.7.
Izbor Alena Cukrova, mag. ing. mech. u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku.
1.
Poslijediplomski studiji
1.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.1.1.
Anja Horvat, mag. ing. mech.
1.1.2.
Fanika Lukačević, mag. ing. mech.
1.1.3.
Lea Pavelko, mag. ing. el techn. inf.
1.1.4.
Matej Čorak, mag. ing. mech.
1.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
1.2.1.
Alen Cukrov, mag. ing. mech.
1.2.2.
Jure Soldo, mag. ing. mech.
1.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.3.1.
Marijan Andrić, mag. ing. aeroing.
Predviđena obrana doktorskog rada Marijana Andrića je 12. 1. 2023. u 11.00 sati u Plavoj dvorani.
1.4.
Odluka o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad
1.4.1.
dr.sc. Andro Bakica, mag. ing. nav. arch.
1.4.2.
dr.sc. Nino Horvat, mag. ing. mech.
1.5.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij
1.
Nastava
1.1.
Molba Geotehničkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr. sc. Tei Žakuli, u akademskoj godini 2022/2023.
1.2.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za povjeru nastave vanjskim suradnicima u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.
1.3.
Molba zavoda za materijale za preraspodjelom satnice održavanja nastave iz Materijala i proizvodnih postupaka.
1.
Službena putovanja
1.1.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda, za odobrenje službenog puta izv. prof. dr.sc. Stanku Škecu, na službeno potovanje Indiju i Ujedinjene Arapske Emirate, u trajanju od 6. siječnja do 16. siječanja 2023. godine.
1.2.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Gorana Krajačića, o službenom putovanju na Cipar, u periodu od 31. listopada do 11. studenog 2022. godine.
1.3.
Izvješće asistenta na projektu, Antuna Pfeifera, mag. ing. o službenom putovanju u Santiago de Chile (Čile), u periodu od 18. studenog do 4. prosinca 2022. godine.
1.4.
Izvješće Mlađeg istraživača na projektu, Luke Herca, mag. ing. o službenom putovanju u Santiago de Chile (Čile), u periodu od 18. studenog do 4. prosinca 2022. godine.
1.
Ustrojstvo
1.1.
Molba Zavoda za kvalitetu za promjenom Voditelja Katedre za nerazorna ispitivanja
1.2.
Molba Zavoda za kvalitetu za promjenom voditelja Laboratorija za akustička svojstva atmosfere
1.3.
Molba Zavoda za kvalitetu za promjenom predstavnika Zavoda za kvalitetu na Fakultetskom vijeću.
1.4.
Prethodno mišljenje o imenovanju novog direktora te razrješenje dosadašnjeg direktora CTT-a.
1.
Usklađeni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023/2025
1.1.
Usvajanje konačnog financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godina
1.2.
Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2022. godinu
2.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                        


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica