Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2022./2023., održane 20. prosinca 2022. godine.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Karšaj Igor, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, izvanredni profesor. 

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Alar dr. sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka, Brezak dr.sc. Danko, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Juričević Lulić dr.sc. Tanja, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Rolph Daniel, Smojver dr.sc. Ivica,  Stepanić dr.sc. Josip,  Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Pavković dr.sc. Danijel, Stojanović dr.sc. Ivan, Skozrit dr.sc. Ivica, Vladimir dr.sc.Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea, Žmak dr.sc. Irena..

Docenti: Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Lesičar dr.sc. Tomislav, Opetuk dr.sc. Tihomir, Škec dr.sc. Stanko, Švaco dr.sc. Marko.

Viši predavač: Snježana dr. sc. Kereković.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Martić dr.sc. Ivana, Uroić dr.sc. Tessa.

Studenti poslijediplomskog studija: Stunjek Goran.

Direktor CTT:  Ćosić Boris, dipl. ing.

Predstavnik zaposlenika FSB-a: Panić dr. sc. Nenad 

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja.


ODSUTNI :

Redoviti profesori: Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Kodvanj dr.sc. Janeš, Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran (ispr.), Majetić dr.sc. Dubravko (ispr.).

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Kostelac dr.sc. Milan, Slapničar dr.sc. Vedran, Žeželj dr.sc. Dragan (ispr.).

Docenti: Klobučar Barišić dr.sc. Ana, Tomičević dr.sc. Zvonimir (ispr.)

Asistenti - poslijedoktorandi: Razumić Andrej mag.ing.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija:, 

Boras Ivan Pavao, Bilonić Marko, Farkaš Lovro, Filić Bartol, Josipović Mateo, Meštrović Lovro, Ševarac Dora, Zovko Ivan.

Studenti poslijediplomskog studija: Herceg Stjepan, Matas Ivan, Mikulić Antonio, Miše Dino, Viderščak Dalibor, Vidović Vladimir.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvorio je 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća i pozdravio sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća, održane 11. studenog 2022. godine, Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. studenog 2022. godine, Zapisnika 3. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 29. studenog 2022. godine i Zapisnika 4. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 7. prosinca 2022. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik Svečane sjednice Fakultetskog vijeća, održane 11. studenoga 2022. godine, Zapisnik 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. studenoga 2022. godine, Zapisnik 3. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 29. studenoga 2022. godine i Zapisnik 4. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, održane 7. prosinca 2022. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković uvodno dodjeljuje Potvrdnicu kojom se izv. prof. dr. sc. Danijel Pavković odabire u redovitog profesora, te mu ovom prilikom i čestita.

2.1.1.
Advent na FSB-u

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković poziva kolegicu Tihanu Damić, dipl. iur., da prezentira aktivnosti povodom Adventa na FSB-u, koja navodi kako je program trajao četiri tjedna, kako su ukupni troškovi iznosili 5.000Kn, te ocjenjuje isti iznimno uspješnim. U prvom tjednu izdvaja da je organizirana kava s Dekanom na koju su pozvani volonteri, njih 94, te su im podijeljene zahvalnice i prigodni pokloni. Drugi tjedan nastavljen je također s kavom s Dekanom, na koju su pozvani studenti sportaši. Program je u trećem i četvrtom tjednu nastavljen s raznim tribinama i predavanjima. Detalji su prezentirani članovima Fakultetskog Vijeća putem power point prezentacije.

Prodekan prof. dr.sc. Karšaj Igor, na kraju izlaganja ističe kritiku nastavnicima s obzirom da niti jedan nije pristupio tribinama i predavanjima u organizaciji FSB-a, te upućuje molbu da se ubuduće pristupi istima.

2.1.2.
Nagrada studentima sportašima Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, čestita svim dobitnicima nagrada, te ističe kako je naše Sveučilište nakon 2016. i 2019. godine, proglašeno najuspješnijim po sportskim uspjesima, te se zahvaljuje svim studentima koji su doprinijeli tom uspjehu.

2.1.3.
Manufacturing Innovation Challenge

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, poziva doc. dr.sc. Mira Hegedića da prezentira aktivnosti koje su odrađene u sklopu Europskim institutom za inovacije i tehnologiju. Doc. dr.sc. Miro Hegedić istiće kako je 9. prosinca 2022. godine, organizirana konferencija kao završni događaj projekta s temom Manufacturing Innovation as a driver of the future. Detalji su prezentirani članovima Fakultetskog Vijeća putem power point prezentacije, a sama konferencija se ocjenjuje uspješnom. 

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, još ističe kako je prof. dr.sc. Zdravko Terze, 13. prosinca 2022. godine, uspješno organizirao predavanje generala Nedjeljka Obradovića s temom „Pogled na budućnost s osvrtom na prošlost“.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković također obavještava da ovaj put nema priopćenja o preseljenju, jer će se o istom pričati u četvrtak 22. prosinca 2022. godine, u 11:00 sati u A dvorani.

2.2.
Prodekana
2.2.1.
Odobreni projekti

Prodekan prof. dr.sc. Karšaj Igor ističe redom sve odobrene projekte, čestita svim partnerima i voditeljima projekata, te se nada da će isti služiti i kao poticaj ostalima da se uključe. 

2.2.2.
Uputa MZO-a o primjeni odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koje se odnose na postupak izbora, odnosno reizbor na znanstveno-nastavna radna mjesta na visokim učilištima

Prodekan prof. dr.sc. Karšaj Igor ističe kako je Ministarstvo izdalo uputu o primjeni odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), te između ostalog ističe kako po ovom tumačenju, kandidati koji imaju izbor u zvanje, nisu u obvezi ići prema Matičnom odboru.

2.2.3.
potpora FSB-a projektu NUQLEUS

Prodekan prof. dr.sc. Karšaj Igor obavještava prisutne da je Fakultet dobio poziv projekta NUQLEUS, da ih znanstveno podupremo i promoviramo prema našim studentima. S obzirom da smo zaključili da Fakultet i studenti iz tog odnosa imaju samo benefite, odlučili smo da ih podržimo.

2.2.4.
Ankete Povjerenstva za promicanje suradnje s gospodarstvom

Prodekan prof. dr.sc. Karšaj Igor ističe i kako je Povjerenstvo za promicanje suradnje s gospodarstvom osnovalo dvije podskupine, od kojih se jedna bavi izradom diplomskih radova u suradnji s gospodarstvom, dok bi drugi pravac bio vezan uz najavu IRI projekata, te prenosi molbu izv. prof. dr.sc. Tee Žakule ispred Povjerenstva za promicanje suradnje s gospodarstvom, da se ispune Ankete koje budu dostavljene, kako bi se što kvalitetnije pripremili za buduće natječaje.

2.2.5.
Sveučilišne potpore

Prodekan prof. dr.sc. Karšaj Igor obavještava prisutne da smo na sjednici Senata Sveučilišta, održanoj 6. prosinca 2022. godine, saznali da je FSB dobio oko 153 tisuće kuna preostalih sredstava sveučilišnih potpora, s tim da su ta sredstva namijenjena za trošenje do kraja godine, što predstavlja problem i iz tog razloga je Rektor Sveučilišta uputio zahtjev Ministarstvu da se taj rok produži, stoga se moli za strpljenje.

2.2.6.
Obnova

Prodekan prof. dr.sc. Kozarac Darko ističe kako do Uprave dolazi puno upita nastavnog osoblja, te urgira da Zavodi prenesu informacije svom nastavnom osoblju. Što se same obnove tiče, ističe kako sve ide svojim tokom, kako postoje izgledni kandidati za odabir izvođača i nadzora, kako se evaluaciji kandidata posvećuje velika pažnja. Ističe i kako se paralelno radi i na natječaju za transport svega na drugu lokaciju, rasporedu osoblja po lokacijama i ostalim stvarima, te kako i taj dio ide dobro. Naglašava i da je otvoren za sva pitanja. 

Također obavještava sve prisutne da od 1.1.2023. godine, svi računi moraju biti u formi E-računa, jer u protivnom FSB neće moći plaćati takve račune. Izuzeci su predviđeni samo za države koje nemaju adekvatan sustav za izdavanje E-računa.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a

Direktor CTT-a  Ćosić Boris, dipl. ing., izlaže o svom radu u posljednje tri godine, s naglaskom na financijske Izvještaje, pri čemu naglašava pozitivan trend, odnosno rast prihoda, rashoda, ali i dobiti u svom mandatu. U svom izlaganju koristi power point prezentaciju kojom argumentira svoje izlaganje. 

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković se zahvaljuje Direktoru CTT-a Borisu Ćosiću, te obavještava članove vijeća kako je došlo do razilaženja u politici poslovanja između Uprave i Direktora Borisa Ćosića, te kako je istom ponuđen sporazumni raskid ugovora, što nije prihvaćeno, te će Fakultetsko vijeće o istom glasovati u nastavku ove sjednice, pod točkom 4.4.

2.4.1.
Povjerenstvo za odnose s javnošću

Izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović, pozdravlja prisutne, te kratko iznosi o svim aktivnostima koje su odrađene, s naglaskom na prezentaciji FSB-a u osnovnim i srednjim školama s ciljem privlačenja novih studenata u studijske programe FSB-a. Detaljni izvještaj po školama, prikazan je članovima vijeća putem power point prezentacije.

2.5.
Prezentacija Katedre za matematiku

Prezentacija Katedre za matematiku odgođena je za sljedeću sjednicu Fakultetskog vijeća, s obzirom da danas, radi bolesti, nema prisutnog predstavnika Katedre.

3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga Zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi Odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1. Jednog suradnika u suradničkom radnom mjestu višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

 2. Jednog suradnika u suradničkom radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.

3.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava.

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

 1. Doc. dr. sc. Matiju Hoića, u znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za transportne uređaje i konstrukcije.
3.3.
Izbor izv. prof. dr. sc. Dragana Žeželja na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje, Katedri za elemente strojeva i kostrukcije.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li izv. prof. dr.sc. Dragan Žeželj, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcije.
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Milan Vrdoljak, prof. dr.sc.  Danijel Pavković i prof. dr.sc. Darko Landek, 
rezultati glasovanja: od ukupno 62 glasova, 61 "za" i 1 "protiv"). 

3.4.
Izbor doc. dr. sc. Tomislava Pukšeca na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li doc. dr.sc. Tomislav Pukšec, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri zaenergetska postrojenja i energetiku.
(glasačko povjerenstvo: prof. dr.sc. Milan Vrdoljak, prof. dr.sc.  Danijel Pavković i prof. dr.sc. Darko Landek, 
rezultati glasovanja: od ukupno 62 glasova, 61 "za" i 1 "protiv"). 

3.5.
Izbor Matije Živodera, mag. ing. mech., u suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za materijale.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Matija Živoder, mag. ing. mech., izabire se u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale  na Katedri za materijale i tribologiju.

3.6.
Izbor Jurice Batište, mag. ing. mech. i Matije Roginića, mag. ing. mech. u naslovne asistente, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za konstruiranje.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

 1. Jurica Batišta, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje. 
 2. Matija Roginić, mag. ing. mech.,  izabire se u suradničko naslovno zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.
3.7.
Izbor Alena Cukrova, mag. ing. mech. u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Alen Cukrov, mag. ing. mech., izabire se u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku.  

3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.1.1.
Anja Horvat, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Anje Horvat, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerički model progresije disekcije aorte tipa B / Numerical model of type B aortic dissection progression, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Doc. dr.sc. Lana Virag - predsjednica Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Željko Tuković - studijski savjetnik
 3. Prof. dr.sc. Aleksandar Karač, Sveučilište u Zenici, Politehnički fakultet, BIH -član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Željka Tukovića.

3.1.2.
Fanika Lukačević, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Fanike Lukačević, mag. ing. mech., pod naslovom: Model kognitivnoga opterećenja u računalom potpomognutom konstruiranju / A model of cognitive load in computer-aided design, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Mario Štorga - predsjednik Povjerenstva
 2. Doc. dr.sc. Stanko Škec - studijski savjetnik 1
 3. Izv. prof. dr.sc. Niccolò Becattini, Politecnico di Milano, Italija - studijski savjetnik 2
 4. Doc. dr.sc. Tomislav Stipančić - član
 5. Prof. dr.sc. Željko Ivandić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu - član

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme doc. dr.sc. Stanka Škeca - mentor 1 i izv. prof. dr.sc. Niccolò Becattini, Politecnico di Milano, Italija - mentor 2.

3.1.3.
Lea Pavelko, mag. ing. el techn. inf.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Lee Pavelko, mag. ing. el. techn. inf., pod naslovom: Stohastičko modelsko prediktivno upravljanje autonomnim vozilom prilikom prilaska nesignaliziranim  pješačkim prijelazima / Stochastic model predictive control of an autonomous vehicle while approaching unsignalized crosswalks,  iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Josip Kasać - predsjednik Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Joško Deur - studijski savjetnik
 3. Izv. prof. dr.sc. Vinko Lešić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Joška Deura.

3.1.4.
Matej Čorak, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Mateja Čorka, mag. ing. mech., pod naslovom: Visoko paralelni algoritmi za linearne sustave jednadžbi / Linear Algorithms for Highly Parallel Computing,  iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

 1. Doc. dr.sc. Marija Galić - predsjednica Povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Hrvoje Jasak - studijski savjetnik
 3. Prof. dr.sc. Gavin Tabor, University of Exeter, Ujedinjeno Kraljevstvo - član
 4. Prof. dr.sc. Zlatko Drmač, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet - član
 5. Izv. prof. dr.sc. Nela Bosner, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet - članica 

te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Hrvoja Jasaka.

3.2.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
3.2.1.
Alen Cukrov, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Alena Cukrova, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerical simulation of metal materials quenching by applying Eulerian two-fluid model (Numerička simulacija gašenja metalnih materijala primjenom Eulerova dvofluidnoga modela. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Željko Tuković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje -  predsjednik povjerenstva
 2. Prof. dr.sc. Darko Landek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. Doc. dr.sc. Severino Krizmanić Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 4. Dr.sc. Bojan Ničeno, Paul Scherrer Institut, Švicarska - član
 5. Dr.sc. Yohei Sato, Paul Scherrer Institut, Švicarska - član
3.2.2.
Jure Soldo, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Jure Solde, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje i optimalno upravljanje utičnim hibridnim električnim vozilom paralelne konfiguracije. 

Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

 1. Prof. dr.sc. Josip Kasać, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - predsjednik povjerenstva
 2. Doc. dr.sc. Branimir Škugor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
 3. Izv. prof. dr.sc. Šandor Ileš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član
3.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.3.1.
Marijan Andrić, mag. ing. aeroing.

Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Marijana Andrića, mag. ing. aeroing., te kao dan obrane određuje 12. siječnja 2023. godine u 11:00  sati u Plavoj dvorani - istočna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III.

3.4.
Odluka o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad
3.4.1.
dr.sc. Andro Bakica, mag. ing. nav. arch.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prima se na znanje Odluka Odbora za poslijediplomske studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 6. prosinca 2022. godine, o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad Andre Bakice, mag. ing. nav. arch., pod nazivom: „Numerical method for the evaluation of structural response of ship appendices (Numerička metoda za analizu odziva konstrukcije brodskih privjesaka)“, koji je obranjen dana 22. srpnja 2022. godine.

3.4.2.
dr.sc. Nino Horvat, mag. ing. mech.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Prima se na znanje Odluka Odbora za poslijediplomske studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 6. prosinca 2022. godine, o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad Nine Horvata, mag. ing. mech., pod nazivom: „Biochemomechanical model of aneurysm growt (Biokemijsko-mehanički model rasta aneurizme)“, koji je obranjen dana 25. listopada 2022. godine.

3.5.
Prijedlog naknadnih prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij

Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2022./2023., pristupnicima, kao u privitku.

3.
Ustrojstvo
3.1.
Molba Zavoda za kvalitetu za promjenom Voditelja Katedre za nerazorna ispitivanja

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za kvalitetu, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Josip Stepanić, imenuje se za voditelja Laboratorija za akustička svojstva atmosfere u Zavodu za kvalitetu, umjesto dr. sc. Jelene Ćosić Lesičar, poslijedoktorandice. 

Doc. dr.sc. Morana Mihaljević, imenuje se za voditeljicu Katedre za nerazorna ispitivanja u Zavodu za kvalitetu, umjesto prof. dr.sc. Josipa Stepanića.          

Obavljanje dužnosti započinje 01. veljače 2023. godine.

3.2.
Molba Zavoda za kvalitetu za promjenom voditelja Laboratorija za akustička svojstva atmosfere

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za kvalitetu, donosi odluku:

Prof. dr.sc. Josip Stepanić, imenuje se za voditelja Laboratorija za akustička svojstva atmosfere na Zavodu za kvalitetu, umjesto dr. sc. Jelene Ćosić Lesičar, poslijedoktorandice. 

Obavljanje dužnosti započinje 01. veljače 2023. godine.

3.3.
Molba Zavoda za kvalitetu za promjenom predstavnika Zavoda za kvalitetu na Fakultetskom vijeću.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za kvalitetu, donosi odluku:

Doc. dr.sc. Morana Mihaljević, postavlja se predstavnicu na Fakultetskom vijeću, umjesto  prof. dr.sc. Josipa Stepanića.

3.4.
Prethodno mišljenje o imenovanju novog direktora te razrješenje dosadašnjeg direktora CTT-a.

Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem (povjernstvo u sastavu: doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, doc. dr.sc. Ivica Galić, doc. dr.sc. Marko Švaco, rezultati glasovanja: od ukupno 61 glasa, 35 "za", 9 "protiv" i 17 "suzdržanih"), donosi odluku:

Boris Ćosić, dipl. ing. strojarstva, razrješuje se dužnosti direktora (CTT-a)  s danom 31. prosinca 2022. godine.

Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem (povjernstvo u sastavu: doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, doc. dr.sc. Ivica Galić, doc. dr.sc. Marko Švaco, rezultati glasovanja: od ukupno 60 glasova, 38 "za", 6 "protiv" i 16 "suzdržanih"), donosi odluku:

Daje se pozitivno mišljenje o imenovanju dr.sc. Tamare Aleksandrov Fabijanić za direktoricu (CTT-a).

3.
Usklađeni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023/2025
3.1.
Usvajanje konačnog financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godina

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se  konačni financijski plan za razdoblje 2023.-2025. godine, kao u privitku.

3.2.
Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2022. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se rebalans financijskog plana za 2022. godinu, kao u privitku.

4.
Nastava
4.1.
Molba Geotehničkog fakulteta za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr. sc. Tei Žakuli, u akademskoj godini 2022/2023.

Fakultetsko vijeće na molbu Geotehničkog fakulteta, donosi odluku:

Dr.sc. Tei Žakula, izvanrednoj profesorici, odobrava se sudjelovanje u izvođenju nastavi iz kolegija Energija u zgradama u trajanju od 30 sati predavanja i 30 sati vježbi na poslijediplomskom doktorskom studiju Inženjerstvo okoliša, u ak. god. 2022./2023., na Sveučilištu u Zagrebu, Geotehničkom fakultetu.

4.2.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za povjeru nastave vanjskim suradnicima u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, donosi odluku:

Alenu Cukrovu, mag. ing. mech., odobrava se povjera dijela nastave kao vanjskom suradniku, na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, u zimskom semestru za ak. god. 2022./2023. iz kolegija: 

·         Termodinamika I, 3. sem. –  12 sati vježbi

·         Uvod u termodinamiku, 3. sem. – 14 sati vježbi

·         Termodinamika, HVU, 3. sem. –  10 sati vježbi

·         Termodinamika, Studij Šibenik, 3. sem. –  30 sati vježbi

4.3.
Molba zavoda za materijale za preraspodjelom satnice održavanja nastave iz Materijala i proizvodnih postupaka.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za materijale, donosi odluku:

4.
Službena putovanja
4.1.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda, za odobrenje službenog puta izv. prof. dr.sc. Stanku Škecu, na službeno potovanje Indiju i Ujedinjene Arapske Emirate, u trajanju od 6. siječnja do 16. siječanja 2023. godine.

Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za konstruiranje, donosi odluku:

Izv. prof. dr.sc. Stanku Škecu, u Zavodu za konstruiranje, Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda, odobrava se službeni put u Indiju i Ujedinjene Arapske Emirate, radi sudjelovanja na konferencijama, u vremenu od 6. – 16. siječnja 2023. godine.
Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

4.2.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Gorana Krajačića, o službenom putovanju na Cipar, u periodu od 31. listopada do 11. studenog 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće izv. prof. dr.sc. Gorana Krajačića, o službenom putovanju na Cipar, u periodu od 31. listopda do 11. studenoga 2022. godine.

4.3.
Izvješće asistenta na projektu, Antuna Pfeifera, mag. ing. o službenom putovanju u Santiago de Chile (Čile), u periodu od 18. studenog do 4. prosinca 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće asistenta na projektu, Antuna Pfeifera, mag. ing., o službenom putovanju u Santiago de Chile (Čile) u periodu od 18. studenoga do 4. prosinca 2022. godine.

4.4.
Izvješće Mlađeg istraživača na projektu, Luke Herca, mag. ing. o službenom putovanju u Santiago de Chile (Čile), u periodu od 18. studenog do 4. prosinca 2022. godine.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće mlađer istraživača na projektu, Luke Herca, mag. ing., o službenom putovanju u u Santiago de Chile (Čile) u periodu od 18. studenoga do 4. prosinca 2022. godine.

5.
Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:40 sati.Zapisničar                                                                                      D e k a n


Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja                                            Prof. dr.sc. Zdenko Tonković


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica