Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-1

Zagreb, 20. siječnja 2023.


Predmet: Poziv na 4. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


24. siječnja 2023. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Nagrade
1.1.
Predloženik za Nagradu Grada Zagreba, prof. dr. sc. Neven Duić
1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 20. prosinca 2022. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.1.1.
Izvješće sa Senata
1.1.2.
e-Sveučilište
1.2.
Prodekana
1.2.1.
Obnova
1.2.2.
Digitalizacija stručne prakse
1.2.3.
Projekti
1.2.4.
Praćenje i implementacija novih studijskih programa
1.3.
Studenata
1.4.
Prezentacija Katedre za matematiku
1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
1.2.
Izbor doc. dr. sc. Matije Hoića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za motore i transportna sredstva, Katedri za transportne uređaje i konstrukcije
1.3.
Izbor dr. sc. Marije Prša na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.
1.4.
Izbor dr. sc. Nine Horvata, asistenta, na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku, na Katedri za mehaniku i čvrstoću.
1.5.
Izbor Marka Frajzmana mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.
1.6.
Izbor Marka Kasala mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, na Katedri za dinamiku letjelica.
1.7.
Izbor Marka Duspare, na suradničko radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, polje matematika, na Katedri za matematiku.
1.8.
Izbor Borisa Blagojevića i Helene Marciuš u naslovne asistente, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.
1.
Ustrojstvo
1.1.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za imenovanjem Voditelja laboratorija za hidromehaniku i hidrauličke strojeve.
1.2.
Prijedlog za imenovanjem voditelja stručne prakse studija Mehatronika i robotika.
1.3.
Novi članovi fakultetskih povjerenstava umjesto pok. kolege Vinka Šimunovića
Povjerenstvo za diplomske radove (povjerenstvo studija strojarstva za grupu B): izv.prof.dr.sc. Ivan Stojanović Voditelj stručne prakse studija strojarstva/smjera Proizvodno inženjerstvo: doc.dr.sc. Petar Piljek Povjerenstvo za studijske programe: prof.dr.sc. Ivica Garašić, Zavod za zavarene konstrukcije
1.4.
Potvrda imenovanja nove direktorice CTT-a.
1.
Poslijediplomski studiji
1.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.1.1.
Ante Bartulović, mag. ing. mech.
1.1.2.
Marijan Marković, mag. ing. aeroing.
1.1.3.
Damir Zajec, mag. ing. mech.
1.2.
Ocjena teme doktorskog rada
1.2.1.
Jurica Rožić, mag. ing. mech.
1.2.2.
Ružica Budim, mag. ing. mech.
1.3.
Promjena jezika naslova teme na engleski jezik radi prelaska na skandinavski model pisanja doktorskog rada
1.3.1.
Marko Rešetar, mag. ing. mech.
1.4.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
1.4.1.
Filip Jurić, mag. ing. mech.
1.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
1.5.1.
Alen Cukrov, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada Alena Cukrova je 10. veljače u 10.00 sati u Plavoj dvorani FSB-a.
1.6.
Odluka o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad
1.6.1.
dr.sc. Marko Mimica, mag. ing. el. inf.
1.7.
Prijedlog promjene nositelja kolegija na doktorskom studiju smjer Metalurško inženjerstvo
1.8.
Prijedlog naknadne prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij
1.
Nastava
1.1.
Prijedlog promjene početka i završetka nastave u ljetnom semestru 2022./2023.
1.2.
Promjena nositelja kolegija preddiplomskih i diplomskih studija
2.
Službena putovanja
2.1.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog putovanja prof. dr. sc. Mariu Štorgi i Nikoli Horvatu, mag. ing. mech., na Lulea University of Technology, Švedska, u periodu od 3. - 10. veljače 2023. godine.
2.2.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje istraživačkog boravka Petru Škvorcu, mag. ing. mech., na Sveučilištu u Firenzi, Italija, u periodu od 16. - 30. siječnja 2023. godine.
2.3.
Izvješće Petra Škvorca, mag. ing. o službenom putovanju u Firenzu, Italija, u periodu od 5. listopada do 31. prosinca 2022. godine.
2.4.
Izvješće prof. dr.sc. Željko Božić o službenom putovanju u Bergamo, Italija, u periodu od 28. studenog do 23. prosinca 2022. godine.
2.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković          


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica