Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

4. redovne  sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2022./2023., održane 24. siječnja 2023. godine, u Vijećnici Fakulteta.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor.

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Vesna, Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Đukić dr.sc. Goran, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Guzović dr.sc. Zvonimir, Haramina dr.sc. Tatjana, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kožuh dr.sc. Zoran, Landek dr.sc . Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Majetić dr.sc. Dubravko, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Rede dr.sc. Vera, Smojver dr.sc. Ivica, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Čurković dr.sc. Petar, Ferdelji dr.sc. Nenad, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Pavković dr.sc. Danijel, Skozrit dr.sc.Ivica, Slapničar dr.sc. Vedran, Stojanović dr.sc. Ivan, Vladimir dr.sc. Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea, Žeželj dr.sc. Dragan, Žmak dr.sc. Irena.

Docenti: Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Klobučar Barišić dr.sc. Ana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir, Škec dr.sc. Stanko, Švaco dr.sc. Marko,Tomičević dr.sc. Zvonimir.

Voditeljica knjižnice: dr.sc. Tamara Krajna.

Asistenti - poslijedoktorandi: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej mag.ing., Uroić dr.sc. Tessa.

Studenti poslijediplomskog studija: Ivan Matas, Antonio Mikulić, Goran Stunjek.

Direktorica CTT: Aleksandrov Fabijanić dr.sc. Tamara

Predstavnik zaposlenika FSB-a: Panić dr.sc. Nenad

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja.

ODSUTNI:

Prodekan: dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor (ispr.)

Redoviti profesori: Boras dr.sc. Ivanka (ispr.), Božić dr.sc. Željko, Deur dr.sc. Joško, Jokić dr.sc. Andrej (ispr.), Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kunica dr.sc. Zoran, Schneider dr.sc. Rolph Daniel, Stepanić dr.sc. Josip, Štorga dr.sc. Mario.

Izvanredni profesori: Dubreta dr.sc. Nikša, Kostelac dr.sc. Milan.

Viša predavačica: dr.sc. Snježana Kereković.

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija: Marko Bilonić, Ivan Pavao Boras, Lovro Farkaš, Bartol Filić, Mateo Josipović, Lovro Meštrović, Dora Ševerac, Ivan Zovko.

Studenti poslijediplomskog studija: Stjepan Herceg, Dino Miše, Dalibor Viderščak, Vladimir Vidović.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 20. prosinca 2022. godine, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće prihvaća  Zapisnik 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 20. prosinca 2022. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.1.1.
Izvješće sa Senata

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković navodi da je održana redovita sjednica Senata Sveučilišta, s koje se ističu dvije stvari. U izradi je novi Statut Sveučilišta, te se očekuje da će isti biti dovršen do polovine ožujka, a zatim mi trebamo izmijeniti svoj statut, koji će biti u skladu sa Statutom Sveučilišta. Također trebamo u naš Statut uvrstiti novog prodekana za studente i kvalitetu, kako bi mogli pokrenuti izbor istog. Osim toga, paralelno se radi na izmjenama Pravilnika o ustroju, jer želimo dobiti dva nova mjesta u stručnim službama, Rukovoditelja plana analize i kontrolinga, te još jedna osoba visoke stručne spreme u Nabavnoj službi. Predmetne pozicije su neophodne za provedbu svih započetih projekata, uključujući preseljenje i obnovu. 

Na redovitoj sjednici Senata Sveučilišta, članovi Senata su primili na znanje da je Fakultet strojarstva i brodogradnje, kao prvi, proveo izbore u viša radna mjesta u skladu s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnost (NN 119/22).

2.1.2.
e-Sveučilište

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković vezano uz e-Sveučilište, ističe da održani su intervjui s prorektorima Dubravkom Majetićem i Tomislavom Bolančom, te s dekanicom FOI-a Ninom Begičević Ređep, na kojima je bilo riječi o projektima e-sveučilišta, koje provodi CARNET, s ciljem digitalne preobrazbe visoko-školsko obrazovnih institucija. Fakultet je ispunio tražene ankete, te je izrazio potrebu za hibridnom nastavom, studijima za snimanje predavanja, te unapređivanjem računalne opreme u računalnim učionicama. Ovaj projekt je od velikog značaja i u kontekstu obnove i preseljenja, jer sada imamo mogućnost pripreme učionica za provedbu ovog projekta.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković, također informira Fakultetsko vijeće o informaciji koju je primio jučer, kako su prilikom pisanja kolokvija iz matematike uhvaćena dva studenta koji su uslikali zadaće te putem whatsapp grupe Fakulteta podijelili zadatke. Ističe kako se takve stvari trebaju spriječiti, te kako će taj slučaj biti predmet postupanja Stegovnog povjerenstva, po prijedlogu Katedre za matematiku, te će daljnjeg govora o istom biti i na sastanku sa Studentskim povjerenstvom, koji je na rasporedu sutra.

2.2.
Prodekana
2.2.1.
Obnova

Riječ preuzima prodekan prof. dr.sc. Darko Kozarac, ističe kako je odrađen segment evaluacije ponuda, te zatražili suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za potpisivanje Ugovora, ističe i da je objavljen Zapisnik o evaluaciji ponuda na elektroničkom oglasniku za javnu nabavu, te zaključuje da je Fakultet ovim činom preuzeo obvezu za potpis Ugovora, te da isto znači da se kreće u obnovu. Ističe i da slijedi period potencijalne Žalbe, te mirovanja, stoga ostaje vidjeti hoće li netko uložiti žalbu u roku. 

Što se tiče Natječaja za transport, isti je objavljen u elektroničkom oglasniku za javnu nabavu danas, stoga teče rok od 30 dana za prijave. Ističe i da nema nikakvih promjena vezano uz plan preseljenja i lokaciju preseljenja.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković se nadovezuje na izlaganje prodekana prof. dr.sc. Darka Kozarca, te se zahvaljuje u ime svih radnoj skupini, kolegama izv. prof. dr.sc. Krešimiru Vučkoviću (južna zgrada), doc. dr.sc. Tihomiru Opetuku (sjeverna zgrada) i doc. dr.sc. Danijelu Šestanu (istočna zgrada), te svim koordinatorima na Zavodima i Katedrama, na čelu s prodekanom prof. dr.sc. Darkom Kozarcem.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković nadalje ističe da Fakultetom kruže dezinformacije među studentima, koje su na žalost došle od nastavnog osoblja, kako će nastava biti online, što nije istina, te upozorava da treba nastojati da se takve dezinformacije ne šire.

2.2.2.
Digitalizacija stručne prakse

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj, izlaže kako su pregledane različite prezentacije i aplikacije dostupne na tržištu, u kontekstu digitalizacije i informatizacije nastave, s posebnim naglaskom na obavljanje stručne prakse. Odabrana je aplikacija koja se koristi na PMF-u i trenutno smo u fazi potpisa Ugovora, a tijekom veljače bi trebala biti gotova implementacija iste, nakon čega slijedi faza testiranja sa studentima, dok bi online praksa počela u ožujku. Konačna ideja bi bila olakšavanje komunikacije između studenata i pravnih osoba u smislu stručne odnosno industrijske prakse.

2.2.3.
Projekti

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj, koristi ovu priliku za čestitku prof. dr.sc. Nevenu Duiću, koji je ugovorio dva projekta, jedan HORIZON projekt, te jedan EUKI projekt.

2.2.4.
Praćenje i implementacija novih studijskih programa

Prodekan prof. dr.sc. Igor Karšaj, ističe kako je ovu jesen krenuo novi studijski program strojarstva, zrakoplovstva svemirske tehnike i brodogradnje, a od prošle godine imamo novi studij mehatronike, te smo u suradnji s voditeljima  povjerenstva za studijske programe i povjerenstva za kvalitetu došli na ideju da se oformi jedan sustav kojim bi se pratili novi studijski programi i osigurali da se isti provode na način kako je to predviđeno.

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković se nadovezuje na izlaganje prodekana prof. dr.sc. Igora Karšaja, te navodi kako je Uprava na raspolaganju, kako nastavnicima novih studijskih programa, tako i onih starih, te potiče Zavode i Katedre na  suradnju, posebice kod kolegija u kojima je prolaznost slabija, da se pokuša kroz nove predkolokvijske vježbe, ili dodatne vježbe, popraviti prolaznost studenata na pojedinim kolegijima.

2.3.
Studenata

Nema priopćenja.

2.4.
Prezentacija Katedre za matematiku

Doc. dr.sc. Ana Klobučar Barišić pripremila je prezentaciju Katedre za matematiku. Ističe kako Katedra ima sedam stalno zaposlenih i tri vanjska suradnika, od čega su troje docenata, jednog višeg asistenta, jednog predavača i troje asistenata, te tri vanjska suradnika - asistenta. Nadalje predstavlja specijalizaciju svakog od zaposlenih kolega na Katedri za matematiku, čime zaokružuje prezentaciju Katedre za matematiku. Poziva sve Katedre na suradnju ukoliko im njihove matematičke vještine mogu pomoći. Na kraju, ističe kako će prijestupnici koji su uhvaćeni u prepisivanju na kolokviju iz matematike biti prijavljeni, te se raspituje u mogućnostima sprječavanja takvog ponašanja, na što Tajnik fakulteta, gospodin Ivan Petrošević dipl. iur. detaljno izlaže o provedbi stegovnog postupka i stegovnim mjerama.

3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga Zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi Odluku o pokretanju postupka izbora: 

Raspisuje se natječaj za izbor:

 1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zaštitu materijala. 

 2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu  za motore i transportna sredstva na Katedri za tračnička vozila.

 3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, u Zavodu  za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica.

 4. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu  za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku.

 5. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem.

 6. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu  za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

 7. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu  za tehničku mehaniku  na Katedri za mehaniku i čvrstoću.
3.2.
Izbor doc. dr. sc. Matije Hoića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za motore i transportna sredstva, Katedri za transportne uređaje i konstrukcije

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li doc. dr.sc. Matija Hoić, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za transportne uređaje i konstrukcije,
(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Neven Alujević, izv. prof. dr.sc.  Hrvoje Cajner i izv. prof. dr.sc. Nenad Ferdelji, 
rezultati glasovanja: od ukupno 72 glasa, 69 "za", 1 "protiv" i 2 "suzdržana"). 

3.3.
Izbor dr. sc. Marije Prša na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li  dr.sc. Marija Prša, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice, za područje prirodnih  znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku,
(glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Neven Alujević, izv. prof. dr.sc.  Hrvoje Cajner i izv. prof. dr.sc. Nenad Ferdelji, 
rezultati glasovanja: od ukupno 72 glasa, 69 "za", 1 "protiv" i 2 "suzdržana"). 

3.4.
Izbor dr. sc. Nine Horvata, asistenta, na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku, na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Dr.sc. Nino Horvat, asistent, izabire se na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

3.5.
Izbor Marka Frajzmana mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Marko Frajzman, mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zavarene konstrukcije.

3.6.
Izbor Marka Kasala mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, na Katedri za dinamiku letjelica.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Marko Kasalo, mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo na Katedri za dinamiku letjelica.

3.7.
Izbor Marka Duspare, na suradničko radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, polje matematika, na Katedri za matematiku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

Marko Duspara, mag. math., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.

3.8.
Izbor Borisa Blagojevića i Helene Marciuš u naslovne asistente, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

 1. Boris Blagojević, mag. math., izabire se u naslovnog asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.
 2. Helena Marciuš, mag. math., izabire se u naslovnog asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.
3.
Ustrojstvo
3.1.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za imenovanjem Voditelja laboratorija za hidromehaniku i hidrauličke strojeve.

Fakultetsko vijeće na prijedlog Zavoda za mehaniku fluida, donosi odluku:

Petar Škvorc, asistent, imenuje se za voditelja Laboratorija za hidromehaniku i hidrauličke strojeve na Zavodu za mehaniku fluida, umjesto prof. dr. sc. Maria Šavara. 

Obavljanje dužnosti započinje 1. veljače 2023. godine.

3.2.
Prijedlog za imenovanjem voditelja stručne prakse studija Mehatronika i robotika.

Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija Mehatronike i robotike Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

  Doc. dr.sc. Mihael Cipek, imenuje se za voditelja stručne prakse studija Mehatronika i robotika.

  3.3.
  Novi članovi fakultetskih povjerenstava umjesto pok. kolege Vinka Šimunovića

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

  1. Izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović, imenuje se članom Povjerenstva za diplomske radove (povjerenstvo studija strojarstva za grupu B), umjesto pok. izv. prof. dr.sc. Vinka Šimunovića.

  2. Doc. dr.sc. Petar Piljek, imenuje se voditelja stručne prakse studija strojarstva / smjera Proizvodno strojarstvo, umjesto pok. izv. prof. dr.sc. Vinka Šimunovića.

  3. Prof. dr.sc. Ivica Garašić, imenuje se članom Povjerenstva za studijske programe, umjesto, pok. izv. prof. dr.sc. Vinka Šimunovića. 

  Mandat imenovanima počinje 1. veljače 2023. godine i traje do 30. rujna 2024. godine.

  3.4.
  Potvrda imenovanja nove direktorice CTT-a.

  Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, iznosi prijedlog potvrde imenovanja nove direktorice CTT-a.

  Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem (povjerenstvo u sastavu: doc. dr.sc. Zvonimir Tomičević, doc. dr.sc. Tomislav Lesičar i doc. dr.sc. Marko Švaco, rezultati glasovanja: od ukupno 70 glasova, 59 "za", 5 "protiv" i 6 "suzdržanih"), donosi odluku:

  Potvrđuje se izbor dr.sc. Tamare Aleksandrov Fabijanić za direktoricu (CTT-a).

  3.
  Poslijediplomski studiji
  3.1.
  Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  3.1.1.
  Ante Bartulović, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Ante Bartulovića, mag. ing. mech., pod naslovom: Razvoj metode in-situ mehaničkog ispitivanja vlaknima ojačanih polimera korištenjem računalne tomografije, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za praćenje, ocjenu i obranu doktorskog rada te predlaganje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme: 

  1. Izv. prof. dr.sc. Darko Ivančević - predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Zvonimir Tomičević - mentor
  3. Prof. dr.sc. Lovre Krstulović Opara, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član.
  3.1.2.
  Marijan Marković, mag. ing. aeroing.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Marijana Markovića, mag. ing. aeroing., pod naslovom: Numeričko modeliranje elektrotoplinskih procesa u električnim motorima u okruženju metode konačnih volumena / Numerical modelling of electrothermal processes in electric motors within the finite volume method framework, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1. Prof. dr.sc. Neven Duić - predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Milan Vujanović  - studijski savjetnik
  3. Izv. prof. dr.sc. Luka Perković, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Milana Vujanovića. 

  3.1.3.
  Damir Zajec, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Darka Zajeca, mag. ing. mech., pod naslovom: Modeliranje sustava za površinski prijenos topline, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1. Prof. dr.sc. Damir Dović - predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Vladimir Soldo  - studijski savjetnik
  3. Prof. dr.sc. Kristian Lenić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet - član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Vladimira Soldu. 

  3.2.
  Ocjena teme doktorskog rada
  3.2.1.
  Jurica Rožić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Jurice Rožića, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Optimizacija položaja osjetnika vibracija u svrhu praćenja cjelovitosti konstrukcija / Vibration sensor placement optimization in structural health monitoring, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Jurice Rožića, mag. ing. mech.   

  3.2.2.
  Ružica Budim, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ružice Budim, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Metoda procjene potencijala odziva potrošnje u sektoru zgradarstva / Method for assessing the demand response potential of buildings, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.
  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 21. st. 7. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Ružice Budim, mag. ing. mech. 

  3.3.
  Promjena jezika naslova teme na engleski jezik radi prelaska na skandinavski model pisanja doktorskog rada
  3.3.1.
  Marko Rešetar, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

  Marku Rešetaru, mag. ing. mech., odobrava se promjena jezika naslova teme „Unaprijeđeni model emisija iz cestovnog transporta“ odobrene na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 15. svibnja 2018., radi prelaska na skandinavski model pisanja doktorskog rada, tako da je naslov teme doktorskog rada na engleskom jeziku glasi: „An Advanced Road Transport Emissions Model“.

  3.4.
  Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom znanstvenom doprinosu u doktorskoj disertaciji i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada
  3.4.1.
  Filip Jurić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Filipa Jurića, mag. ing. mech., pod naslovom: Numerical modelling of radiative heat transfer and tabulated chemical kinetics in multiphase reactive processes ( Numeričko modeliranje prijenosa topline zračenjem i tabelirane kemijske kinetike u višefaznim reaktivnim procesima). 

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

  1. Izv. prof. dr.sc. Milan Vujanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje -  predsjednik povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Darko Kozarac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - član
  3. Prof. dr.sc. Pedro Jorge Martins Coelho, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal - član
  4. dr.sc. Peter Priesching, AVL List GmbH, Austrija - član
  5. Izv. prof. dr.sc. Jakov Baleta, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet - član
  3.5.
  Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  3.5.1.
  Alen Cukrov, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Alena Cukrova, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 10. veljače 2022. godine u 10:00  sati u Plavoj dvorani - istočna zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/III.

  3.6.
  Odluka o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad
  3.6.1.
  dr.sc. Marko Mimica, mag. ing. el. inf.

  Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

  Prima se na znanje Odluka Odbora za poslijediplomske studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 10. siječnja 2023. godine, o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad Marka Mimice, mag. ing. techn. inf., pod nazivom: „Advanced energy planning of smart islands (Napredno energetsko planiranje pametnih otoka)“ koji je obranjen dana 12. studenoga 2022. godine.

  3.7.
  Prijedlog promjene nositelja kolegija na doktorskom studiju smjer Metalurško inženjerstvo

  Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

  Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2022./2023., kako slijedi:

  Šifra

  kolegija

   

   

  Naziv kolegija

   

  Dosadašnji nositelj/i kolegija

   

  Novi nositelj/i

  kolegija
   

  1029


  Teorija procesa oblikovanja

  deformiranjem

   

  Izv. prof. dr.sc. Ivan Jandrlić

  Izv.prof. dr.sc. Martina Lovrenić Jugović

  Izv. prof. dr.sc. Ivan Jandrlić

  Doc. dr.sc. Tin Brlić

  Izv. prof. dr.sc. Martina

  Lovrenić Jugović

  1030

   

  Deformacijska svojstva

   Metala i legura

   

  Izv. prof. dr.sc. Ivan Jandrlić

   

  Izv. prof. dr.sc. Ivan Jandrlić

  Doc. dr.sc. Tin Brlić

  3.8.
  Prijedlog naknadne prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij

  Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog Odbora za poslijediplomske studije i donosi odluku: 

  Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u ak. god. 2022./2023., pristupnici, kao u privitku.

  3.
  Nastava
  3.1.
  Prijedlog promjene početka i završetka nastave u ljetnom semestru 2022./2023.

  Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog prodekana  za nastavu i donosi odluku: 

  Prihvaća se Odluka o promjeni datuma početka i završetka nastave u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.,  kako slijedi:  

   Uslijed izvanrednih okolnosti nastalih obnovom sjeverne, južne i istočne zgrade fakulteta, a u skladu s člankom 77. stavkom 5. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje te člankom 40. stavkom 4. Pravilnika o sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike te mehatronike i robotike mijenja se datum početka i završetka nastave u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. kako slijedi:

  Početak nastave: 27. veljače 2023.* 

  Trajanje nastave: 13 tjedana + 10 radnih subota (4. ožujka, 11. ožujka, 18. ožujka, 25. ožujka, 1. travnja, 15. travnja, 22. travnja, 6. svibnja, 13. svibnja, 20. svibnja 2023.) 

  Završetak nastave: 26. svibnja 2023.* 

  *u slučaju selidbe fakulteta na zamjensku lokaciju, mogućnost uvođenja proljetnih praznika te uslijed toga pomicanja početka odnosno završetka nastave (rezervne radne subote 3. lipnja i 17. lipnja 2023.). Nastava u ljetnom semestru mora završiti najkasnije 17. lipnja 2023. godine.

  3.2.
  Promjena nositelja kolegija preddiplomskih i diplomskih studija

  Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog prodekana  za nastavu i donosi odluku: 

  Prihvaćaju se promjene nositelja kolegija preddiplomskih i diplomskih studija, kako slijedi:

  Dosadašnji nositelji

  ISVU

  Naziv kolegija

  Novi nositelji

   

  Bauer, B.; Kožuh, Z.;

  Alar, V.; Šimunović, V.

  238277

  Tehnologija II Z

  Bauer, B.; Kožuh, Z.; Alar, V.;

   

  Ciglar, D.; Kožuh, Z.; Šimunović, V.; Landek, D.; Kunica, Z.; Bauer, B.; Keran, Z.; Godec, D.

  15963

  Proizvodni postupci

  Ciglar, D.;  Kožuh, Z.; Stojanović I.; Landek, D.; Kunica, Z.; Bauer, B.; Keran, Z.; Godec, D.

   

  Alar, V.; Šimunović, V.

   

  32318

   

  Korozija i zaštita

   

  Alar, V.

   

   

  Kožuh, Z.; Kunica, Z.; Godec, D.; Šimunović, V.

  16000

  Osnove tehnologije II

  Kožuh, Z.; Kunica, Z.; Godec, D.; Alar, V.

   

  Kožuh, Z.; Garašić, I.; Šimunović, V.

  18576

  Zavarivanje u brodogradnji

  Kožuh, Z.; Garašić, I.; Stojanović, I.

  Šimunović, V.

  156446

  Korozijska oštećenja konstrukcija i postrojenja

  Alar, V.

  4.
  Nagrade
  4.1.
  Predloženik za Nagradu Grada Zagreba, prof. dr. sc. Neven Duić

  Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, iznosi prijedlog predloženika za Nagradu Grada Zagreba, prof. dr.sc. Nevena Duića.

  Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem (povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc. Ivo Džijan, prof. dr.sc. Damir Dović i doc. dr.sc. Ivica Skozrit, rezultati glasovanja: od ukupno 67 glasova, 62 "za", 1 "protiv" i 4 "suzdržanih"), donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog prof. dr.sc. Nevena Duića, za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, u području „Promicanje znanosti“. 

  5.
  Službena putovanja
  5.1.
  Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog putovanja prof. dr. sc. Mariu Štorgi i Nikoli Horvatu, mag. ing. mech., na Lulea University of Technology, Švedska, u periodu od 3. - 10. veljače 2023. godine.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća molbu Zavoda za konstruiranje i donosi odluku:

  Prof.dr.sc. Mariu Štorgi i Nikoli Horvatu, asistentu, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda, odobrava se službeni put u Švedsku, radi istraživanja na Luleå University of Technology (LTU), te sudjelovanje na konferenciji,  u vremenu od 03. - 10. veljače 2023. godine.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  5.2.
  Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje istraživačkog boravka Petru Škvorcu, mag. ing. mech., na Sveučilištu u Firenzi, Italija, u periodu od 16. - 30. siječnja 2023. godine.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća molbu Zavoda za mehaniku fluida i donosi odluku:

  Petru Škvorcu, asistentu na projektu, u Zavodu za mehaniku fluida, Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija, odobrava se znanstveni boravak na Sveučilištu u Firenci, Italija,  u sklopu  izrade doktorskog rada, u vremenu od 16. do 30. siječnja 2023. godine.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.    

  5.3.
  Izvješće Petra Škvorca, mag. ing. o službenom putovanju u Firenzu, Italija, u periodu od 5. listopada do 31. prosinca 2022. godine.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća izvješće Petra Škvorca, mag. ing., o službenom putovanju u Firenzu, Italija, u periodu od 5. listopada do 31. prosinca 2022. godine.

  5.4.
  Izvješće prof. dr.sc. Željko Božić o službenom putovanju u Bergamo, Italija, u periodu od 28. studenog do 23. prosinca 2022. godine.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća izvješće prof. dr.sc. Željka Božića, o službenom putovanju u Bergamo, Italija, u periodu od 28. studenoga do 23. prosinca 2022. godine. 

  5.
  Razno

  Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:45 sati.  Zapisničar                                                                                      D e k a n


  Damir Kačer, dipl. iur., tajnik upravljanja                                            Prof. dr.sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica