Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-3

Zagreb, 17. veljače 2023.Predmet: Poziv na 5. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 5. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


21. veljače 2023. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. siječnja 2023. godine i Zapisnika 5. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. siječnja 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i direktorice CTT-a
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
3.3.
Izbor dr. sc. Juraja Benića, asistenta, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za strojarsku automatiku.
3.4.
Izbor Luke Drobila, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju, na Katedri za alatne strojeve.
3.
Nagrade
3.1.
Državne nagrade za znanost
3.1.1.
Zavod za zrakoplovno inženjerstvo predlaže prof.dr.sc. Željka Božića za godišnju nagrada za popularizaciju znanosti
3.1.2.
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku predlaže dr.sc. Andreu Farkasa za godišnju nagradu znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima.
3.2.
Nagrade HATZ-a
3.2.1.
Zavod za tehničku mehaniku predlaže dr.sc. Nina Horvata za nagradu mladom znanstveniku "Vera Johanides"
3.3.
Novi članovi HATZ-a
3.3.1.
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku predlaže prof.dr.sc. Nastiu Degiuli za člana suradnika HATZ-a u Odjelu strojarstva i brodogradnje.
3.3.2.
Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš predlaže izv.prof.dr.sc. Gorana Krajačića za člana suradnika HATZ-a u Odjelu energijskih sustava.
3.
Pokretanje postupka izbora predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus za ak. god. 2022/2023.
3.1.
Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović (Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš)
3.2.
Prof. dr. sc. Toma Udiljak (Zavod za tehnologiju)
3.3.
Prof. dr. sc. Zdravko Virag (Zavod za mehaniku fluida)
4.
Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.
5.
Ustrojstvo
5.1.
Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje
5.2.
Prihvaćanje Pravilnika o uvjetima FSB-a za izbor naslovnih nastavnika i suradnika.
5.3.
Odluka o raspisivanju izbora za Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studenske zborove sastavnica
5.4.
Izmjena sastava radnih tijela Fakultetskog vijeća i Dekana
5.
Poslijediplomski studiji
5.1.
Ocjena teme doktorskog rada
5.1.1.
Carlo Giorgio Grlj, mag. ing. aeroing.
5.1.2.
Lovro Frković, mag. ing. mech.
5.1.3.
Luka Herc, mag. ing. mech.
5.1.4.
Josip Miškić, mag. ing. mech.
5.1.5.
Sara Ugrinić, mag. ing. mech.
5.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.2.1.
Nikola Matak, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada Nikole Mataka je 8. ožujka u 11.00 sati u Plavoj dvorani FSB-a.
5.3.
Prijedlog promjene nositelja kolegija na doktorskom studiju
5.4.
Izvještaj o provedbi akcijskog plana na doktorskom studiju od 1.1. do 31.12.2022.
5.5.
Izvješće o upisima u doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studij
5.
Nastava
5.1.
Odluka o usklađivanju studijskih programa sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 151/22)
5.2.
Prijedlog vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2022./2023.
5.3.
Prijedlog upisnih kvota preddiplomskih studija u ak. god. 2023./2024.
5.4.
Zahtjev Zavoda za kvalitetu za promjenom demonstratora za akademsku godinu 2022/2023.
5.5.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Ivani Martić, poslijedoktorandici, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.
5.6.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Andrei Farkasu, višem asistentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.
5.7.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Marini Barbarić, višoj asistentici, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.
5.8.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Ivanu Kolaru, višem asistentu i dr.sc. Maji Trstenjak, višoj asistentici u Zavodu za industrijsko inženjerstvo.
5.9.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Tomislavu Martinecu, mag. ing. mech., i dr.sc. Filipu Valjku, mag. ing. mech., u Zavodu za konstruiranje.
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja na Saxion University of Applied Science, Nizozemska, doc. dr.sc. Petru Piljeku, u periodu od 20. ožujka - 5. travnja 2023. godine.
5.2.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja na Saxion University of Applied Science, Nizozemska, dr.sc. Denisu Kotarskom, iskusnom istraživaču na projektu, u periodu od 20. ožujka - 5. travnja 2023. godine.
5.3.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje službenog putovanja na Saxion University of Applied Science, Nizozemska, dr.sc. Matiji Krznaru, višem asistentu, u periodu od 20. ožujka - 5. travnja 2023. godine.
5.4.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje istraživačkog boravka Marinu Ivkoviću, mag. ing. aeroing., na Tehničkom sveučilištu u Berlinu, Njemačka, u periodu od 1. veljače - 6. ožujka 2023. godine.
5.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, za odobrenje istraživačkog boravka Anji Horvat, mag. ing. mech., na Sveučilištu u Stanfordu, Sjedinjene Američke Države, u periodu od 2. travnja - 12. svibnja 2023. godine.
5.6.
Molba Zavoda za materijale, za odobrenje znanstvenog boravka i stručnog usavršavanja Tomislavu Rodingeru, mag. ing. mech., asistentu, na Insititutu za materijale i mehaniku strojeva, Bratislava, Slovačka, u periodu od 1. lipnja - 30. rujna 2023. godine.
5.
Razno
5.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
5.1.
Sustav osiguranja kvalitete: Godišnje izvješće za ak. god. 2021./2022.
5.2.
Sustav osiguranja kvalitete: Plan aktivnosti za ak. god. 2022./2023.Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica