Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-4

Zagreb, 16. ožujka 2023.


Predmet: Poziv na 6. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 6. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


21. ožujka 2023. godine u 09,00 sati

u Vijećnici Fakulteta, Ivana Lučića 5 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. veljače 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktora CTT-a
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
3.3.
Izbor dr.sc. Filipa Šuligoja, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju.
3.4.
Reizbor mr. sc. Gordane Barić na nastavno radno mjesto višeg predavača, za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo, na Katedri za upravljanje proizvodnjom.
3.5.
Izbor dr. sc. Alena Cukrova, asistenta, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, na Katedri za tehničku termodinamiku.
3.6.
Izbor dr. sc. Ante Vučetića, asistenta, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva, na Katedri za tračnička vozila.
3.7.
Izbor dr. sc. Marijana Andrića, asistenta, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, na Katedri za dinamiku letjelica.
3.8.
Izbor Tomislava Polančeca, mag.ing.mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku, na Katedri za mehaniku i čvrstoću.
3.9.
Izbor Ane Marije Režek, mag.ing.mech. i Jure Bilobrka, mag.ing.mech., u naslovne asistente na Zavodu za tehničku mehaniku.
3.10.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr. sc. Juraja Benića, mag. ing. mech., u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.
3.
Ustrojstvo
3.1.
Molba Zavoda za tehnologiju, Katedre za preradu polimera i drva, za promjenu naziva Katedre i Laboratorija za preradu polimera i drva.
3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija .
3.1.1.
Dino Miše, mag. ing. mech.
3.2.
Ocjena teme doktorskog rada.
3.2.1.
Matej Čorak, mag. ing. mech.
3.2.2.
Krunoslav Haramina, mag. ing. mech.
3.2.3.
Fanika Lukačević, mag. ing. mech.
3.2.4.
Marijan Marković, mag. ing. aeroing.
3.2.5.
Izabela Martinez, mag. ing. mech.
3.2.6.
Lea Pavelko,mag. ing. el. techn. inf.
3.2.7.
Daniel Pustički, mag. ing. mech.
3.2.8.
Tomislav Rodinger, mag. ing. mech.
3.2.9.
Ivan Sokol, mag. ing. aedif.
3.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu.
3.3.1.
Tomislav Novosel, mag. ing. mech.
3.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija.
3.4.1.
Jure Soldo, mag. ing. mech.
Predviđena obrana doktorskog rada Jure Solde je 14. travnja u 11.00 sati u Plavoj dvorani FSB-a.
4.
Nastava
4.1.
Manje izmjene i dopune studijskih programa
4.2.
Prijedlog dopune kriterija za upis u 1. godinu preddiplomskih studija u akad.god. 2023./2024.
4.3.
Plan kolokvija za ljetni semestar ak. god. 2022./2023.
4.4.
Popis kolegija za izvođenje na engleskom jeziku u ak. god. 2023./2024.
4.5.
Izmjena i dopuna prijedloga vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2022./2023.
4.6.
Prijedlog Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, za povjerom nastave dr.sc. Luki Bobanu, višem asistentu, u ljetnom semestru ak. god. 2022/2023.
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva, Katedre za motore i vozila, za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Darku Kozarcu u Detroit i Berkeley, SAD, od 17. do 26. travnja 2023. godine.
5.2.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda, za odobrenje organizacije međunarodnog skupa DESIGN 2024, u Cavtatu, od 20. do 23. svibnja 2024. godine.
5.3.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda, za odobrenje organizacije natjecanja za doktorande IDEA CHALLENGE 2023, u tjednu od 8. svibnja 2023. godine.
5.4.
Molba Zavoda za konstruiranje, Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda, za odobrenje organizacije 24. SUMMER SCHOOL ON ENGINEERING DESIGN RESEARCH, u Samoboru, od 11. do 17. lipnja 2023..
5.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Tiboru Bešeniću, mag. ing., istraživaču na projektu, radi studijskog boravka na Opole University of technology, Opole, Poljska, u trajanju od 23. ožujka do 22. travnja 2023. godine.
5.6.
Molba Zavoda za motore i transportna sredstva, Katedre za motore i vozila, za odobrenje službenog putovanja asistentu Josipu Krajnoviću, mag.ing.mech., u Detroit i Berkeley, SAD, od 17. do 26. travnja 2023. godine.
5.7.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge i Nikole Horvata, asistenta, o službenom putovanju na Lulea University of Technology, Švedska, u periodu od 03. veljače 2023. godine, do 10. ožujka 2023. godine.
5.8.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Stanka Škeca, o službenom putovanju u Indiju i Ujedinjene Arapske Emirate, u periodu od 06. do 16. siječnja 2023. godine.
5.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                          


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica