Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5


Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-6

Zagreb, 14. travnja 2023.


Predmet: Poziv na 7. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 7. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


18. travnja 2023. godine u 9:00 sati

u dvorani A, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. ožujka 2023. godine i Zapisnika 6. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. ožujka 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava i Direktorice CTT-a
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
3.2.
Izbor prof. dr. sc. Maria Štorge na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje, na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.
3.3.
Izbor prof. dr. sc. Danka Ćorića na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale, na Katedri za materijale i tribologiju.
3.4.
Izbor izv. prof. dr. sc. Marina Grozdeka na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
3.5.
Izbor doc. dr. sc. Morane Mihaljević na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu, na Katedri za nerazorna ispitivanja.
3.6.
Izbor dr.sc. Marina Kurtele, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za zavarene konstrukcije, na Katedri za zaštitu materijala.
3.7.
Izbor Ivane Gabelice, mag. appl. chem., na suradničko radno mjesto više stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u Zavodu za materijale, na Katedri za materijale i tribologiju.
3.8.
Izbor Stanislava Boldyryeva, PhD., na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu "INTERENERGY", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja i energetiku.
3.9.
Izbor dr.sc. Marka Mimice mag. ing. el. techn. inf., na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu "INSULAE i Communitas"", za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš.
3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.1.1.
Šimun Sviličić, mag. ing. mech.
3.1.2.
Iva Slatina, mag. ing. mech.
3.2.
Ocjena teme doktorskog rada
3.2.1.
Anja Horvat, mag. ing. mech.
3.2.2.
Ante Bartulović, mag. ing. mech.
3.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
3.3.1.
Viktor Ložar, mag. ing. nav. arch.
3.3.2.
Nikola Horvat, mag. ing. mech.
3.3.3.
Dominik Brezetić, mag. ing. mech.
3.4.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Jure Tomorada, mag. ing. mech, u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
3.5.
Promjena nositelja kolegija u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.
Nastava
3.1.
Promjena plana kolokvija u ljetnom semestru 2022./2023.
3.2.
Molba Veleučilišta u Velikoj Gorici za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave dr. sc. Anti Vučetiću.
4.
Službena putovanja
4.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja u Atlantu (Sjedinjene Američke Države), prof. dr.sc. Željku Božiću, radi sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji "15th International Conference on Fracture, Atlanta, Georgia, USA" , u periodu od 8. - 18. lipnja 2023. godine.
4.2.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja u Porquerolles (Francuska), prof. dr.sc. Zdravku Terzeu, radi sudjelovanja u ulozi predavača na Colloque International de Theories Variationnalles (SOURIAU COLLOQUIUM) , u periodu od 15. - 23. travnja 2023. godine.
4.3.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja u Sjevernu Karolinu (SAD), prof. dr.sc. Hrvoju Kozmaru, u periodu od 7. - 22. svibnja 2023. godine.
4.4.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje službenog putovanja u Berlin (Njemačka), prof. dr.sc. Hrvoju Kozmaru, u periodu od 1. lipnja 2023. godine do 31. kolovoza 2023. godine.
4.5.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Sjedinjene Američke Države, izv. prof. dr.sc. Tei Žakuli, u periodu od 14. - 23. travnja 2023. godine.
4.6.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Sjedinjene Američke Države, izv. prof. dr.sc. Ani Pilipović, u periodu od 14. - 26. travnja 2023. godine.
4.7.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Tajland, izv. prof. dr.sc. Ani Pilipović, u periodu od 10. - 25. veljače 2023. godine.
4.8.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja u Sjedinjene Američke Države, mr.sc. Maji Rujnić Havstad, u periodu od 18. travnja - 3. svibnja 2023. godine.
4.9.
Molba Zavoda za materijale za odobrenje službenog putovanja u Portugal, Martini Kocijan, mag. ing. mech., radi sudjelovanja na 3rd YCN Workshop, u periodu od 19. - 26. travnja 2023. godine.
4.10.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za odobrenje plaćenog dopusta radi provedbe eksperimentalnih istraživanja u zračnom tunelu Tehničkog sveučilišta u Berlinu (Njemačka), Marinu Ivankoviću, mag. ing. aeroing., u periodu od 2. svibnja 2023. godine do 3. srpnja 2023. godine.
4.11.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Ane Pilipović, o službenom putovanju u Tajland, u periodu od 10. do 25. veljače 2023. godine.
5.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.

                                                                       

                                                                        D  e  k  a  n 

               

                                                                                                 Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica