Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/22-3/1
Broj: 251-66-1700-22-15

Zagreb, 25. studenoga 2022.


Predmet: Poziv na 3. izvanrednu elektroničku sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 3. izvanrednu elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2022./2023., koja će se održati u utorak,


29. studenoga 2022. godine u 12,00 sati, on-line glasanjem


Dnevni red

1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Izbor prof. dr. sc. Dražena Lončara, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
1.2.
Izbor prof. dr. sc. Davora Ljubasa, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša.
1.3.
Izbor prof. dr. sc. Vladimira Solde, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.
1.4.
Izbor izv. prof. dr. sc. Slavena Dobrovića, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za inženjerstvo vode i okoliša.
1.5.
Izbor izv. prof. dr. sc. Darka Kozarca, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za motore i vozila.
1.6.
Izbor izv. prof. dr. sc. Vedrana Slapničara, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku.
1.7.
Izbor doc. dr. sc. Mislava Čehila, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
1.8.
Izbor doc. dr. sc. Zorana Domitrana, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija.
1.9.
Izbor doc. dr. sc. Ivice Galića, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija.
1.10.
Izbor doc. dr. sc. Severina Krizmanića, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida.
1.11.
Izbor doc. dr. sc. Vladimira Milića, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
1.12.
Izbor doc. dr. sc. Momira Sjerića, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna vozila na Katedri za motore i vozila.
1.13.
Izbor doc. dr. sc. Tomislava Stipančića, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.
1.14.
Izbor Branimira Ćarana, mag.ing.mech., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju.
1.
Izbor naslovnih suradnika
1.1.
Predlaže se Fakultetskom vijeću pokretanje postupka izbora Alena Cukrova, mag. ing. u naslovnog asistenta za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za tehničku termodinamiku.
Stručno povjerenstvo:
1.
Izbori u znanstvena zvanja sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
1.1.
Stručno mišljenje u postupku izbora dr. sc. Danice Maljković, dipl. ing. strojarstva, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.Molimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n             
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                           


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica