Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-15


Zagreb, 13. listopada 2023.

Predmet: Poziv na 1. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijeća


P  o  z  i  v

na 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u srijedu,


18. listopada 2023. godine u 11,00 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru "AGG-FSB", Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, FSB Vijećnica


Dnevni red

1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
1.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto
1.
Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. rujna 2023. godine, 9. izvanredne elektroničke sjednice održane 27. rujna 2023. godine i 1. izvanredne elektroničke sjednice u ak. god. 2023./2024., održane 12. listopada 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.2.
Prodekana
1.2.1.
Izvješće o prvoj godini aplikacije za prakse
1.2.2.
Dani FSB-a 10-17.11.2023.
1.2.3.
Smotra Sveučilišta 8.-10.11.2023.
1.2.4.
31. veslačka regata 28.10.2023.
1.2.5.
Poslovno financijski sustav FSB-a
1.3.
Odbora i povjerenstava
1.3.1.
Povjerenstvo za međunarodne projekte
1.3.2.
Povjerenstvo za kadrove
1.4.
Studenata
1.4.1.
Studentski zbor
1.
Prijedlog proračuna za razdoblje 2024.-2026
2.
Ustrojstvo
2.1.
Prijedlog izbora predloženika za prodekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje do kraja mandatnog razdoblja (ak. god. 2023./2024.)
2.1.1.
prof. dr.sc. Goran Đukić, za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom
2.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za promjenom voditelja Laboratorija za energetska postrojenja
2.3.
Molba Katedre za matematiku za promjenom voditelja Katedre
2.4.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za promjenu naziva Laboratorija za energetsku učinkovitost
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Ocjena teme doktorskog rada
2.1.1.
Karlo Jurković, mag. ing. mech.
2.1.2.
Srećko Arandia Krešić, mag. ing. mech.
2.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.2.1.
Martina Kocijan, mag. ing. cheming.
Obrana doktorata predviđena je u petak 17. studenoga 2023., u 11 sati u dvorani 3K07, BCC.
2.2.2.
Ana Kodba, mag. ing. mech.
Obrana doktorata predviđena je u srijedu 8. studenoga 2023., u 10 sati u dvorani 3K07, BCC.
2.2.3.
Antonio Mikulić, mag. ing. nav. arch.
Obrana doktorata predviđena je u petak 10. studenoga 2023., u 12 sati u dvorani 3K07, BCC.
2.2.4.
Merima Muslić, mag. ing. mech.
Obrana doktorata predviđena je u ponedjeljak 13. studenoga 2023., u 12 sati u dvorani 3K07, BCC.
2.2.5.
Antun Pfeifer, mag. ing. mech.
Obrana doktorata predviđena je u petak 8. prosinca 2023., u 10 sati u dvorani L1 Petrius centra.
2.3.
Prijedlog prijava za upis na poslijediplomske studije u akademskoj godini 2023/2024.
2.3.1.
Doktorski studij
2.3.2.
Specijalistički studij
2.4.
Promjena nositelja kolegija poslijediplomskih studija
2.4.1.
Doktorski studij
2.4.2.
Specijalistički studij
2.
Nastava
2.1.
Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2023./2024.
2.2.
Plan održavanja kolokvija u ak. god. 2023./2024.
2.3.
Odluka o terenskoj nastavi u ak. god. 2023./2024.
2.4.
Nadopuna Odluke o vanjskim suradnicima (Katedra za elemente strojeva i konstrukcija)
2.5.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave u zimskom semestru ak. god. 2023./2024. prof. dr.sc. Suzani Jakovljević
2.6.
Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave u ak. god. 2023./2024. prof. dr. sc. Darku Landeku, prof. dr. sc. Željku Alaru, izv. prof. dr. sc. Ani Pilipović, izv. prof. dr. sc. Tomislavu Staroveškom, izv. prof. dr. sc. Ivanu Stojanoviću, izv. prof. dr. sc. Ivici Garašiću i doc. dr. sc. Petru Piljeku
3.
Službena putovanja
3.1.
Izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara o istraživačkom boravku u Njemačkoj
3.2.
Izvješće izv. prof. dr.sc. Stanka Škeca o službenom putovanju u Meksiko
3.3.
Izvješće Dore Bagarić, asistentice, o službenom putovanju u Japan
3.4.
Izvješće Tomislava Rodingera, asistenta, o znanstvenom boravku u Slovačkoj
3.5.
Izvješće Hrvoja Mikulčića, iskusnog istraživača na projektu, Filipa Jurića, istraživač na projektu i Tibora Bešenića, mlađeg istraživača na projektu, o znanstvenom usavršavanju u Kini
3.6.
Izvješće o sudjelovanju u NUMAP-FOAM ljetnoj školi u Velikoj Britaniji
3.6.1.
Luka Balatinec, asistent na HrZZ projektu
3.6.2.
Matej Čorak, mlađi istraživač na projektu
3.6.3.
Sanijo Đurasević, mlađi istraživač na projektu
3.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica