Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 18. listopada 2023. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor, Božić dr.sc. Željko, Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Đukić dr.sc. Goran, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Lončar dr.sc. Dražen,  Ljubas dr.sc. Davor, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Pavković dr.sc. Danijel, Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Smojver dr.sc. Ivica, Šitum dr.sc. Željko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven,  Cajner dr.sc. Hrvoje, Ferdelji dr.sc. Nenad, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Mihaljević dr.sc. Morana, Skozrit dr.sc. Ivica, Škec dr.sc. Stanko, Vladimir dr.sc. Nikola, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti: Galić dr.sc. Marija, Ilinčić dr.sc. Petar, Kereković dr.sc. Snježana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Opetuk dr.sc. Tihomir, Prša dr.sc. Marija, Švaco dr.sc. Marko.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Uroić dr.sc. Tessa.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Dražić Tomislav, Ivanković Ante, Meštrić Lovro, Pavlović Vid, Šabić Filip, Šijak Igor.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja.


ODSUTNI:

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna (ispr.), Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka, Ćorić dr.sc. Danko (ispr.), Džijan dr.sc. Ivo (ispr.), Godec dr.sc. Damir (ispr.), Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje (ispr.), Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran (ispr.), Landek dr.sc. Darko (ispr.), Lulić dr.sc. Zoran, Majetić dr.sc. Dubravko, Rede dr.sc. Vera (ispr.), Slapničar dr.sc. Vedran (ispr.),  Štorga dr.sc. Mario (ispr.), Terze dr.sc. Zdravko, Žeželj dr.sc. Dragan (ispr.).

Izvanredni profesori:  Baršić dr.sc. Gorana (ispr.), Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša,  Stojanović dr.sc. Ivan, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Vučković dr.sc. Krešimir.

Asistenti - Viši asistenti: Razumić Andrej, mag. ing. mech.

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Plank David.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom.
  2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata.
  3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju (zamjena za rodiljni dopust).
  4. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu SET HEAT „Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating“, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
  5. Jednog nastavnika na nastavnom radnom mjestu predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.
  1.2.
  Pokretanje postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto

  Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

  1. Prof. dr.sc. Damira Dovića, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku.

  Stručno povjerenstvo:

  1.      Prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider

  2.      Prof. dr. sc. Janoš Kodvanj

  3.      Prof. dr. sc. Kristian Lenić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

   

  2.  Prof. dr.sc. Darka Landeka, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

  Stručno povjerenstvo:

  1.      Prof. dr. sc. Božidar Matijević

  2.      Prof. dr. sc. Zdravko Schauperl

  3.      Prof. dr. sc. Ivica Kladarić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

   

  3.   Prof. dr.sc. Josipa Kasaća, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

  Stručno povjerenstvo:

  1.      Prof. dr. sc. Mladen Crneković

  2.      Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

  3.      Prof. dr. sc. Zlatan Car, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet 

  Pokreće se postupak izbora:

  4.    Jednog naslovnog predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku.

  Stručno povjerenstvo:

  1.      Doc. dr.sc. Marija Galić

  2.      Doc. dr.sc. Marija Prša

  3.      Prof. dr.sc. Boris Muha, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek

  1.
  Prihvaćanje Zapisnika 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. rujna 2023. godine, 9. izvanredne elektroničke sjednice održane 27. rujna 2023. godine i 1. izvanredne elektroničke sjednice u ak. god. 2023./2024., održane 12. listopada 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

  Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 11. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. rujna 2023. godine, Zapisnik 9. izvanredne elektroničke sjednice održane 27. rujna 2023. godine i Zapisnik 1. izvanredne elektroničke sjednice u ak. god. 2023./2024., održane 12. listopada 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

  1.
  Priopćenja
  1.1.
  Dekana

  Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, priopćio je:

  • U sklopu inicijalnih razgovora o zajedničkoj suradnji između FSB-a i BMW-a, održanih na FSB-u, u CRTA-i 13. srpnja 2023., organiziran je posjet BMW-ovom centru kompetencija za baterijske ćelije u Minhenu - BCCC Battery cell competence center. Dekan prof. dr. sc. Zdenko Tonković, prodekan prof. dr. sc. Igor Karšaj i doc. dr. sc. Marko Švaco posjetili su 20.9. i 21.9. BCCC te se sastali s voditeljem proizvodnje g. Moritzom Porembom i razvojnim inženjerom Ivanom Rumenovićem. Razgovaralo se o mogućim temama i područjima suradnje. Delegacija FSB-a bila je u obilasku pilot proizvodnje baterijskih ćelija u BCCC u Minhenu u kojoj se razvijaju nove i poboljšane baterijske ćelije. Posjetili su i proizvodnu liniju baterijskih paketa u Dingolfingu te razvojni centar u Minhenu. Tvornica u Dingolfingu proizvodi preko 400.000 baterijskih paketa godišnje koji se ugrađuju u sva BMW električna i hibridna vozila. U Dingolfingu se također proizvode pogonski električni sustavi za modularnu ugradnju u električna i hibridna vozila.
  • Dana 27. rujna 2023. članovi Uprave Fakulteta održali su sastanak s državnim tajnicima u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) na temu projekta „Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve - NRLE“ kojeg je voditelj prof. dr. sc. Zoran Lulić. Dobiveno je pismeno očitovanje da će MINGOR nastojati iznaći dodatna sredstva u financijskom razdoblju 2021.-2027. u procijenjenom iznosu od 6 milijuna eura ukupnih troškova za završetak projekta, a time i funkcionalnog i akreditiranog nacionalnog referentnog laboratorija.  
  • U petak 8.rujna 2023. DIV grupa podnjela je Zahtjev za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – produljenje razdoblja provedbe CEKOM projekata i produljenje razdoblja prihvatljivosti troškova. DIV grupa je putem emaila obavijestila sve partnere na projektu da su dobili informaciju od Trgovačkog suda da su izašli iz prestečajne nagodbe, no ta odluka još nije pravomoćna.
  • Proveden je postupak nabave te je odabrana tvrtka (Cultor savjetovanje d.o.o. iz Zagreba) za pripremu dokumentacije i isprava radi upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama na katastarskim česticama 3979/2 i 3979/6 k.o. Trnje.
  • Dana 29. rujna 2023. održana je završna radionica IRI2 projekta (KK.01.2.2.02.0132): Istraživanje i razvoj dizalice topline zrak-voda s prirodnom radnom tvari i naprednim sustavom otapanja isparivača, kojeg je od strane FSB-a voditelj prof. dr. sc. Vladimir Soldo. Radionica je održana u prostorima tvrtke Frigo plus koja je ujedno i koordinator ovog vrlo uspješnog projekta.   
  • Dana 17. listopada 2023. održan je sastanak dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na temu:  1. Proces pregovora o kolektivnom ugovoru (normiranje ugovora o radu na određeno vrijeme za zapošljavanje na projektima) , 2. Uredba vezana za programsko financiranje, 3. Međunarodni projekt UNIC, 4. Tjedan Sveučilišta u Zagrebu od 3. do 11. studenog 2023.
  • Na konstituirajućoj sjednici Vijeća tehničkoga područja Sveučilišta u Zagrebu održanoj 9. listopada 2023. za novog predsjednika VTP-a izabran je prof. dr. sc. Goran Đukić.
  • Dekan najavljuje kako će se održati izvanredna tematska sjednica Fakultetskog vijeća vezano za implementaciju novih prijediplomskih studijskih programa. Termin održavanja sjednice će biti naknadno definiran.
  • Uprava Fakulteta priprema izvješće za proteklu ak. god. 2022./2023., te će se nakon prikupljanja svih podataka od stručnih službi Fakulteta, izvješće staviti na dnevni red fakultetskog vijeća u prosincu 2023.
  • Dana 25. listopada 2023. godine održana je 3. sjednica Gospodarskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
  • Dana 11. studenoga 2023. godine održat će se sveučilišna brucošijada u paviljonu 10a na Zagrebačkom velesajmu.
  • Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) Međunarodne agencije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih Naroda, u okviru MedFish4Ever inicijative dodijelila je nagradu Fakultetu strojarstva i brodogradnje za inovacijske doprinose u području dekarbonizacije ribarskih brodova i ribolovnih operacija. Navedeni doprinosi ostvareni su kroz nekoliko projekata financiranih od Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Dodjela nagrada održana je u okviru konferencije GFCM High-level Conference on MedFish4Ever Initiatives na Malti, gdje je u ime istraživačke grupe predvođene izv. prof. dr. sc. Nikolom Vladimirom nagradu preuzela Marija Koričan, mag. ing.
  • Imenovan je novi Nadzorni odbor CTT-a, u sastavu: prof. dr.sc. Joško Deur kao predsjednik Nadzornog odbora, prof. dr.sc. Zdenko Tonković (član po funkciji predsjednika Skupštine), te Sergio Galošić, predsjednik Upravnog odbora Klimaopreme d.d., kao vanjski član.

  1.2.
  Prodekana

  Prof. dr.sc. Darko Kozarac, prodekan za poslovanje i organizaciju, obavijestio je članove Fakultetskog vijeća o trenutnoj situaciji u postupku obnove Fakulteta. U ovom trenutku u tijeku su finalne dopune projekata. Za razliku od osnovnog projekta, u planu je zamjena svih podova i većine instalacija. Uskoro će se montirati svi prozori zbog nadolazeće zime i lošeg vremena, tako da se ostali radovi u zgradama fakulteta mogu neometano odvijati. Što se tiče električarskih radova, u tijeku su radovi na trafostanici. U zakupu u trenutno imamo 700 kilovata, ali plan je da se snaga poveća na ukupno 1900 kilovata. Građevinska dozvola trebala bi uskoro biti gotova. Imali smo problem s izdavanjem, a što smo riješili na način da smo zatražili izmjenu već postojeće građevinske dozvole koja je izdana u svibnju 2022. godine. Uskoro kreće planiranje za selidbu natrag na Fakultet, u Lučićevu, tako da će se ponovno slati ankete da se može dobiti pregled potreba svih zaposlenika. 

  Prof. dr.sc. Krešimir Grilec, prodekan za nastavu, obavijestio je članove Fakultetskog vijeća kako se nastava u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, odvija neometano i bez većih problema. Svi prijavljeni nedostatci (previsoke ploče, projektori i sl.) otklonjeni su. 

  1.2.1.
  Izvješće o prvoj godini aplikacije za prakse

  Tihana Damić, voditeljica Centra za podršku i razvoj karijera studenata, članovima vijeća predstavila je aktivnosti u u postupku digitalizacije stručnih praksi na Fakultetu, prema prezentaciji u privitku.

  1.2.2.
  Dani FSB-a 10-17.11.2023.

  Doc. dr.sc. Luka Boban, član Povjerenstva za odnose s javnošću, članovima vijeća predstavio je aktivnosti koje su organizirane u sklopu Dana Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a koje će se odvijati u periodu od 10. do 17. studenoga 2023. godine, prema prezentaciji u privitku.

  1.2.3.
  Smotra Sveučilišta 8.-10.11.2023.

  Smotra Sveučilišta u Zagrebu održat će se od 9. do 11. studenoga 2023. na Zagrebačkom velesajmu, u prostorima Kongresne dvorane i dvorane Zimski vrt, u kombinaciji događanja uživo i objave različitih digitalnih sadržaja. Predstavljanje Fakulteta strojarstva i brodogradnje održat će se u subotu 11. studenoga 2023. godine, a Fakultet će sudjelovati i na zajedničkom štandu Sveučilišta na sajmu Interliber. 

  1.2.4.
  31. veslačka regata 28.10.2023.

  31. veslačka regata održat će se u subotu 28. listopada na Jarunu, s početkom u 12 sati, a prema programu koji se nalazi u privitku. 

  1.2.5.
  Poslovno financijski sustav FSB-a

  Prof. dr.sc. Igor Karšaj, prodekan za znanost, obavijestio je članove Fakultetskog vijeća kako smo dobili ponudu za već predstavljeni poslovno-financijski sustav, Argosy. Ponuda glasi na 400 000 eura, od čega je 170 000 eura iznos za licence, a ostatak iznosa odnosi se na implementaciju. Pregovaramo i o mogućnosti otplaćivanja na duži period. Uskoro će se održati i sastanak na kojem ćemo probati dogovoriti da se postojeći sustav Infomare prilagodi u smislu veće digitalizacije poslovnih procesa, tako da razmatramo sve mogućnosti oba sustava. 

  1.3.
  Odbora i povjerenstava
  1.3.1.
  Povjerenstvo za međunarodne projekte

  Predsjednik Povjerenstva za međunarodne projekte, izv. prof. dr.sc. Nikola Vladimir, obavijestio je članove Fakultetskog vijeća o aktivnostima kojima će se povjerenstvo baviti u sljedećem kratkoročnom razdoblju. Riječ je o rješavanju izraženijih problema koji prate provedbu projekata u smislu izraženih administrativnih zahtjeva i preopterećenosti naših službi, pogotovo Službe za projekte i mobilnost. Završeno je snimanje poslovnih procesa s naglaskom na provedbu projekata od inicijacije projekta do arhiviranja. Dobili smo preliminarne preporuke za povećanje učinkovitosti, koje su sastavni dio novog Pravilnika. U Pravilniku je točno propisano kako prijaviti projekt, kako ga provoditi i arhivirati, tko je involviran u tim postupcima i u kojoj fazi. Povjerenstvo za projekte predložilo je da se u pravilniku diferenciraju različiti tipovi projekata, te da se projekti koji su izrazito kompetetivni što više administrativno rasterete.

  U sklopu Dana Fakulteta, organizirat će se i Dan projekata kao poludnevna aktivnost tijekom koje će se promovirati projekti koji su uspješno prijavljeni i provedbom kojih je Fakultet ostvario znatan prihod. Ove godine, pošto je programsko razdoblje 2014.-2020. pri kraju, prednost imaju projekti koji s obvezom diseminacijskih aktivnosti, kako bi se održale završne radionice. Isto tako, u pripremi je i promotivna brošura projekata, koja će biti izdana u digitalnoj verziji, a u pojedinim slučajevima priznavat će se kao oblik diseminacije. Voditeljima projekata stići će poziv za dostavu materijala, pa se moli što veći odaziv.

  1.3.2.
  Povjerenstvo za kadrove

  Prodekan za znanost, prof. dr.sc. Igor Karšaj, prenio je članovima Fakultetskog vijeća zaključke Povjerenstva za kadrove, vezano za plan zapošljavanja 2024.-2028., prema prezentaciji u privitku.

  1.4.
  Studenata
  1.4.1.
  Studentski zbor

  Mateo Biloš, predsjednik novog sastava studentskog zbora, predstavio je članovima Fakultetskog vijeća studente u revidiranom sastavu vijeća. Riječ je o studentima pete godine studija koji su sve ispite položili u roku, te je uz njih i jedna predstavnica studenata poslijediplomskih studija.

  Novi sastav studentskog zbora zalaže se za što bolju suradnju i komunikaciju između nastavnika i studenata, kako bi postojalo zadovoljstvo studiranja s obje strane.

  U međuvremenu je održan sastanak s Upravom FSB-a, koji je trajao dva i pol sata, a na kojem su studenti iznijeli četiri glavne točke svoga rada u ovom mandatu a to je uvođenje novoga statuta studentskog zbora, kojim će svaki član biti odgovoran za svoj angažman, što podrazumijeva i opoziv člana u slučaju njegovog ne izvršavanja funkcija; dostupnost nastavne literature na e-učenju (predavanja, vježbe, ispiti i kolokviji), kako bi se studenti mogli ponavljati gradivo i pripremati se za ispite; veći angažman demonstratora, što podrazumijeva i osiguravanje honorara i prostorije za rad, kako bi mogli u većoj mjeri raditi sa studentima i pripremati ih za kolokvije i ispite, i time u određenoj mjeri rasteretiti nastavnike te na poslijetku, visoka transparentnost dodjele financijskih sredstava udrugama, kroz natječaje, kako bi se sredstva dodjeljivala pravednije.

  1.
  Prijedlog proračuna za razdoblje 2024.-2026

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

  Prihvaća se  prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. godine, kao u privitku.

  2.
  Ustrojstvo
  2.1.
  Prijedlog izbora predloženika za prodekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje do kraja mandatnog razdoblja (ak. god. 2023./2024.)
  2.1.1.
  prof. dr.sc. Goran Đukić, za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom

  Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem, (povjerenstvo u sastavu: prof. dr.sc.  Ivica Skozrit, izv. prof. dr.sc. Franjo Cajner i izv. prof. dr.sc. Nenad Ferdelji, od ukupno 53 glasova,  50 "za" i 1 "protiv" o 2 "suzdržana"), donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Goran Đukić, izabire se za prodekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, za mandatno razdoblje akademske godine 2023./2024.

  2.2.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za promjenom voditelja Laboratorija za energetska postrojenja

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Ankica Kovač, imenuje se za voditeljicu Laboratorija za energetska postrojenja na Katedri za energetska postrojenja i energetiku  u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, umjesto Mateja Paranosa, asistenta na HRZZ projektu.

  Obavljanje dužnosti započinje 01. studenoga 2023. godine.

  2.3.
  Molba Katedre za matematiku za promjenom voditelja Katedre

  Fakultetsko vijeće na molbu Katedre za matematiku, donosi odluku:

  Doc. dr.sc. Marija Galić, imenuje se za voditeljicu Katedre za matematiku, umjesto mr.sc. Petra Gregoreka, predavača.

  Obavljanje dužnosti započinje 01. studenoga 2023. godine.

  2.4.
  Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za promjenu naziva Laboratorija za energetsku učinkovitost

  Članovi Fakultetskog vijeća, s četiri glasa "protiv" i 49 glasova "za", podržali su prijedlog dekana, prof. dr.sc. Zdenka Tonkovića, da o ovoj točki dnevnog reda neće glasovati, dok se prethodno ne provede savjetovanje zainteresiranih Zavoda o ovom prijedlogu. 

  2.
  Poslijediplomski studiji
  2.1.
  Ocjena teme doktorskog rada
  2.1.1.
  Karlo Jurković, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Karla Jurkovića, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Optimiranje parametara centrifugalnog lijevanja u vakuumu, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Karla Jurkovića, mag. ing. mech.

  2.1.2.
  Srećko Arandia Krešić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Srećka Arandije-Krešića, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Aktivna ćelija metamaterijala za nerecipročnu transmisiju zvuka / Active metamaterial cell for nonreciprocal sound transmission, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Srećka Arandije-Krešića, mag. ing. mech.

  2.2.
  Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  2.2.1.
  Martina Kocijan, mag. ing. cheming.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Martine Kocijan, mag. ing. cheming, te kao dan obrane određuje 17. studenoga 2023. godine u 11:00  sati u  dvorani 3K07 BCC, Koledovčina 1/III.

  2.2.2.
  Ana Kodba, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Ane Kodba, mag. ing.mech., te kao dan obrane određuje 08. studenoga 2023. godine u 10:00  sati u dvorani 3K07 BCC, Koledovčina 1/III.

  2.2.3.
  Antonio Mikulić, mag. ing. nav. arch.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Antonia Mikulića, mag. ing.nav. arch., te kao dan obrane određuje 10. studenoga 2023. godine u 12:00  sati u dvorani 3K07 BCC, Koledovčina 1/III.

  2.2.4.
  Merima Muslić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Merime Muslić, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 13. studenoga 2023. godine u 12:00  sati u dvorani 3K07 BCC, Koledovčina 1/III.

  2.2.5.
  Antun Pfeifer, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Antuna Pfeifera, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 08. prosinca 2023. godine u 10:00  sati u dvorani L1 Petrius centra.

  2.3.
  Prijedlog prijava za upis na poslijediplomske studije u akademskoj godini 2023/2024.
  2.3.1.
  Doktorski studij

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Odobrava se upis na poslijediplomski doktorski studij u ak. god. 2023./2024., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

  2.3.2.
  Specijalistički studij

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Odobrava se upis na poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2023./2024., sljedećim pristupnicima, kao u privitku.

  2.4.
  Promjena nositelja kolegija poslijediplomskih studija
  2.4.1.
  Doktorski studij

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, ak. god. 2023./2024., kako slijedi:

  Šifra

  kolegija

   

   

  Naziv kolegija

   

  Dosadašnji nositelj/i kolegija

   

  Novi nositelj/i

  kolegija
   

  156163  Robotika


  B. Jerbić

  M. Crneković

   

  M. Crneković

  M. Švaco

  F. Šuligoj

   

   

  156201

   


  Projektiranje mehatroničkih sustava

   

  B. Jerbić

  M. Crneković

   

  M. Švaco

  M. Crneković

  F. Šuligoj

   

   

  156184

   

  Metode učenja i programiranje autonomnih robotskih sustava

  B. Jerbić

   

  M. Švaco

  F. Šuligoj

   

  2.4.2.
  Specijalistički studij

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prihvaća se promjena nositelja kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju, ak. god. 2023./2024., kako slijedi:

  Šifra

  kolegija

   

  Naziv kolegija

   

  Dosadašnji nositelj/i kolegija

   

  Novi nositelj/i

  kolegija
   

  255857

   

  Tehnologija montaže


  B. Jerbić

  Z. Kunica

   

  Z. Kunica

  P. Ćurković

  T. Stipančić 

  255934

   

  Tehnologija pakiranja

   

  Z. Kunica

   

  Z. Kunica

  P. Ćurković

  T. Stipančić 

   

  255854

   

  Računalno oblikovanje i simulacija sustava

   

  B. Jerbić

   

  M. Švaco

  F. Šuligoj 

  255856

   

  Strojevi za pakiranje

   

  Z. Kunica

   

  Z. Kunica

  P. Ćurković

  T. Stipančić 

  255856

   

  Montažni automati

  B. Jerbić

  Z. Kunica

   

  Z. Kunica

  P. Ćurković

  T. Stipančić 

  255853

   

  Programiranje automata

  B. Jerbić

  Z. Kunica

   

  F. Šuligoj

   M. Švaco 

   

  2.
  Nastava
  2.1.
  Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2023./2024.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se Odluka o imenovanju demonstratora u akademskoj godini 2023./2024., kao u privitku. 

  2.2.
  Plan održavanja kolokvija u ak. god. 2023./2024.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se plan održavanja kolokvija u ak.  god. 2023./2024., kao u privitku. 

  2.3.
  Odluka o terenskoj nastavi u ak. god. 2023./2024.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku: 

  Prihvaća se Odluka o terenskoj nastavi u akademskoj godini 2023./2024., kao u privitku. 

  2.4.
  Nadopuna Odluke o vanjskim suradnicima (Katedra za elemente strojeva i konstrukcija)

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se preraspodjela satnice i dopuna prijedloga dijela nastave vanjskim suradnicima u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija, u zimskom semestru ak. god. 2023./2024., kao u privitku.

  2.5.
  Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave u zimskom semestru ak. god. 2023./2024. prof. dr.sc. Suzani Jakovljević

  Fakultetsko vijeće na molbu Sveučilišta  Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Suzani Jakovljević, odobrava se sudjelovanje u nastavi, na preddiplomskom studiju iz kolegija „Poznavanje materijala“, u trajanju od 30 sati predavanja za redovite studente i 15 sati predavanja za izvanredne studente, u zimskom semestru ak. god. 2023./2024., na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti.

  2.6.
  Molba Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave u ak. god. 2023./2024. prof. dr. sc. Darku Landeku, prof. dr. sc. Željku Alaru, izv. prof. dr. sc. Ani Pilipović, izv. prof. dr. sc. Tomislavu Staroveškom, izv. prof. dr. sc. Ivanu Stojanoviću, izv. prof. dr. sc. Ivici Garašiću i doc. dr. sc. Petru Piljeku

  Fakultetsko vijeće na molbu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, donosi odluku:

  Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (Strojarski odjel) u akademskoj godini 2023./2024., nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje: 

  1. dr.sc. Darku Landeku, redovitom profesoru, iz kolegija:

  „Materijali i proizvodni postupci“

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina) i Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

  10 sati predavanja + 24 sati vježbi: = ukupno 34 sati nastave (44NS) 

  2. dr.sc. Željku Alaru, redovitom profesoru, iz kolegija:

  „Materijali i proizvodni postupci

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

  Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina),

  4 sata predavanja + 18 sati vježbi = ukupno 22 sati nastave (26NS) 

  3. dr.sc. Ani Pilipović, izvanrednoj profesorici, iz kolegija:

  „Materijali i proizvodni postupci“

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

  Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  16 sati predavanja + 30 sati vježbi = 46 sati nastave (62NS) 

  3. dr.sc. Tomislavu Staroveškom, izvanredni profesor, iz kolegija:

  „Materijali i proizvodni postupci“

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

  Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  6 sati vježbi = ukupno 6 sati nastave (6NS) 

  4. dr.sc. Ivanu Stojanoviću, izvanrednom profesoru, iz kolegija:

  „Materijali i proizvodni postupci“

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

  Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  6 sati vježbi = ukupno 6 sata nastave (6NS) 

  5. dr.sc. Ivici Garašiću, redovitom profesoru, iz kolegija:

  „Materijali i proizvodni postupci“

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike,  1. semestar (1. godina)

  Redovni preddiplomski stručni studij Mehatronike, 1. semestar (1. godina)

  6 sati vježbi = ukupno 6 sati nastave (6NS) 

  6. dr.sc. Petru Piljeku, docentu, iz kolegija:

  „Osnove automatizacije“  ISVU šifra 226838, 226793, ECTS 4, 30+30 (15+15+0+0),

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Strojarstva redovni preddiplomski stručni studij Strojarstva
  60 sati vježbi = ukupno 60 sati nastave (60NS)

  Modeliranje i simuliranje sustava, ISVU šifru 156308, 155773, ECTS 5, 30+45 (15+30+0+0)

  Izvanredni preddiplomski stručni studij Mehatronike redovni preddiplomski studij Mehatronike

  30 sati vježbi = ukupno 30 sati nastave (30NS)

  Ukupno: 90 sati vježbi = ukupno 90 sati nastave (90NS)

  3.
  Službena putovanja
  3.1.
  Izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara o istraživačkom boravku u Njemačkoj

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara o istraživačkom boravku u Njemačkoj.

  3.2.
  Izvješće izv. prof. dr.sc. Stanka Škeca o službenom putovanju u Meksiko

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće izv. prof. dr.sc. Stanka Škeca, o službenom putovanju u Meksiko.

  3.3.
  Izvješće Dore Bagarić, asistentice, o službenom putovanju u Japan

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Dore Bagarić, asistentice, o službenom putovanju u Japan.

  3.4.
  Izvješće Tomislava Rodingera, asistenta, o znanstvenom boravku u Slovačkoj

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Tomislava Rodingera, asistenta, o službenom putovanju u Japan.

  3.5.
  Izvješće Hrvoja Mikulčića, iskusnog istraživača na projektu, Filipa Jurića, istraživač na projektu i Tibora Bešenića, mlađeg istraživača na projektu, o znanstvenom usavršavanju u Kini

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Hrvoja Mikulčića, iskusnog istraživača na projektu, Filip Jurića, istraživač na projektu i Tibora Bešenića, mlađeg istraživača na projektu, o znanstvenom usavršavanju u Kini.

  3.6.
  Izvješće o sudjelovanju u NUMAP-FOAM ljetnoj školi u Velikoj Britaniji
  3.6.1.
  Luka Balatinec, asistent na HrZZ projektu

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Luke Balatineca, asistenta za HrZZ projektu, o sudjolovanju na NUMAP-FOAM školi u Velikoj Britaniji.

  3.6.2.
  Matej Čorak, mlađi istraživač na projektu

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Mateja Čorka, mlađeg istraživača na projektu, o sudjolovanju na NUMAP-FOAM školi u Velikoj Britaniji.

  3.6.3.
  Sanijo Đurasević, mlađi istraživač na projektu

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Sanija Đuraševića, mlađeg istraživača na projektu, o sudjolovanju na NUMAP-FOAM školi u Velikoj Britaniji.

  3.
  Razno

  Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13:20 sati.

  Zapisničarka                                                                                            D e k a n


  Matea Klanac, tajnica upravljanja                                                       Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica