Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-18

Zagreb, 21. studenoga 2023.


Predmet: Poziv na 2. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u četvrtak,


23. studenoga 2023. godine u 9,00 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, FSB vijećnica (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. listopada 2023. godine i Zapisnika 2. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. listopada 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.2.
Prodekana
1.2.1.
Naputak za voditelje projekata
1.3.
Studenata
1.4.
Odbora i povjerenstava
1.4.1.
Izvješće Povjerenstva za promicanje suradnje s gospodarstvom u periodu 09/2022 do 11/2023
1.4.2.
Izvješće Povjerenstva za odnose s javnošću o Danima Fakulteta strojarstva i brodogradnje 2023.
1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
1.2.
Izbor prof. dr. sc. Damira Dovića, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
1.3.
Izbor prof. dr. sc. Josipa Kasaća, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
1.4.
Izbor izv. prof. dr. sc. Tomislava Jarka, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
1.5.
Izbor dr.sc. Ivana Cvoka, mag. ing. mech., u naslovnog docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
1.6.
Izbor dr.sc. Nikole Horvata, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda
1.7.
Izbor Igora Ciganovića, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem
1.8.
Izbor Jana Karla Ormuža, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
1.9.
Izbor Ana Marije Šegon, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
2.
Poslijediplomski studiji
2.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
2.1.1.
Ana Lisac, mag. ing. mech.
2.1.2.
Denis Mlivić, mag. ing. mech.
2.1.3.
Helena Lukšić, mag. ing. mech.
2.1.4.
Jurica Jačan, mag. ing. mech.
2.1.5.
Jakov Ratković, mag. ing. mech.
2.1.6.
Juraj Čukelj, mag. ing. mech.
2.1.7.
Luka Šarlija, mag. ing. mech.
2.2.
Ocjena teme doktorskog rada Lovre Travaša, mag. ing. mech.
2.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
2.3.1.
Andrej Razumić, mag. ing. mech.
2.3.2.
Zoran Tomić, mag. ing. mech.
2.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Mladena Burića, mag. ing. mech
Obrana doktorskog rada održat će se u petak 8. prosinca 2023. godine, u 12 sati, u dvorani 7 BCC-a (u slučaju nemogućnosti održavanja u navedenoj dvorani, obrana će se održati u dvorani L4a u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB).
2.5.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Ivana Bičanića, mag. ing. milit, u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
2.6.
Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Barbare Kalebić, mag. ing. cheming.
2.7.
Prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij
2.8.
Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2022./2023.
2.
Nastava
2.1.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima
2.2.
Prijedlog kriterija upisa u prijediplomske studije u ak. god. 2024./2025.
2.3.
Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2023./2024.
2.4.
Povjera dijela predavanja dr.sc. Martini Odeljan, višoj asistentici na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
2.5.
Molba Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr. sc. Nenadu Ferdeljiu
2.
Ustrojstvo
2.1.
Prijedlog novog člana VTP-a (prof. dr.sc. Damir Markučič)
3.
Službena putovanja
3.1.
Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Željka Božića na University of Bergamo, Bergamo, Italija, u razdoblju od 27. studenog do 23. prosinca 2023. godine
3.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Kinu, u razdoblju od 17. do 27. studenoga 2023. godine
3.2.1.
izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić
3.2.2.
Marijan Marković, asistent na HrZZ projektu
3.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Kinu, u razdoblju od 13. studenoga do 4. prosinca 2023. godine
3.3.1.
dr.sc. Hrvoje Mikulčić, iskusni istraživač na projektu
3.3.2.
dr.sc. Filip Jurić, istraživač na projektu
3.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta Petru Lonić, mlađem istraživaču na projektu u Kinu, u razdoblju od 13. do 30. studenoga 2023. godine
3.5.
Izvješće prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom putovanju u Južnoafričkoj republici
3.6.
Izvješće Ane Mandić, asistentice na HrZZ projektu, o službenom putovanju u Francusku
3.7.
Izvješće Andrije Zaplatića, asistenta, o službenom putovanju u Francusku
3.8.
Izvješće Fanike Lukačević, asistentice, o službenom putovanju u Italiju
3.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica