Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 23. studenoga 2023. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Boras dr.sc. Ivanka, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Džijan dr.sc. Ivo, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Pavković dr.sc. Danijel, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Slapničar dr.sc. Vedran, Smojver dr.sc. Ivica, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan, Žeželj dr.sc. Dragan.

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ferdelji dr.sc. Nenad, Galić dr.sc. Ivica, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Mihaljević dr.sc. Morana, Stojanović dr.sc. Ivan, Škec dr.sc. Stanko, Vladimir dr.sc. Nikola, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti: Galić dr.sc. Marija, Ilinčić dr.sc. Petar, Kereković dr.sc. Snježana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Opetuk dr.sc. Tihomir, Švaco dr.sc. Marko.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej, mag. ing. mech., Uroić dr.sc. Tessa.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Dražić Tomislav, Ivanković Ante, Meštrić Lovro, Pavlović Vid, Šabić Filip, Šijak Igor.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja.


ODSUTNI:

Redoviti profesori:  Alar dr.sc. Željko, Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko,  Božić dr.sc. Željko, Brezak dr.sc. Danko (ispr.), Degiuli dr.sc. Nastia (ispr.), Deur dr.sc. Joško (ispr.), Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Godec dr.sc. Damir (ispr.), Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje (ispr.), Kožuh dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Majetić dr.sc. Dubravko, Terze dr.sc. Zdravko, Žmak dr.sc. Irena (ispr.).

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Ćurković dr.sc. Petar (ispr.), Dubreta dr.sc. Nikša, Hoić dr.sc. Matija, Keran dr.sc. Zdenka (ispr.), Kostelac dr.sc. Milan, Skozrit dr.sc. Ivica, Tomičević dr.sc. Zvonimir.

Docenti: Prša dr.sc. Marija.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica (ispr.).

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Plank David.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. listopada 2023. godine i Zapisnika 2. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. listopada 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. listopada 2023. godine i Zapisnik 2. izvanredne elektroničke sjednice u ak. god. 2023./2024., održane 31. listopada 2023. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, priopćio je:

U povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu dana 3. studenoga 2023. godine održana je svečanost dodjele priznanja našim profesorima u trajnom izboru izabranima tijekom ak. god. 2022./2023., prof. dr.sc. Draženu Lončaru, prof. dr.sc. Davoru Ljubasu, prof. dr.sc. Vladimiru Soldi, prof. dr.sc. Mariu Štorgi, prof. dr.sc. Danku Ćoriću, prof. dr.sc. Veri Rede, prof. dr.sc. Branku Baueru, prof. dr.sc. Ivi Džijanu i prof. dr.sc. Milanu Vrdoljaku, te spomen-medalja umirovljenim nastavnicima u ak. god. 2022./2023., prof. dr.sc. Zvonimiru Guzoviću, prof. dr.sc. Nedeljku Štefaniću i prof. dr.sc. Mariu Šavaru. Istom prilikom, Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je i počasno zvanje professor emeritus prof. dr.sc. Tomi Udiljaku.

Naša studentica Tara Knežević je 8. studenoga 2023. primila posebno priznanje rektora za postignut uspjeh međunarodnog značaja za rad na kojem je prvi autor, pod nazivom "Physical Education Exercises Validation Through Child-Humanoid Robot Interaction"

Dekan je zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji Dana Fakulteta i organizaciji prezentacije Fakulteta na Smotri Sveučilišta, nastavnicima koji su vodili prezentaciju Fakulteta, volonterima, studenticama i studentima. Uprava Fakulteta zadovoljna je cjelokupnom organizacijom svih aktivnosti u okviru Dana Fakulteta i Smotre Sveučilišta.

Dana 16.11.2023. godine potpisan je sporazum između FSB-a i tvrtke BMW iz Munchena, što su popratili i mediji. Radi se o uspostavljenoj suradnji s BCCC-om (Battery Cell Competence Centre), što je BMW-ov istraživački centar za razvoj novih baterijskih članaka, čije su aktivnosti financirane kroz EU fondove sa preko 200 milijuna eura. U tom se razvojnom centru prototipiraju novi tipovi baterija za serijsku proizvodnju BMW-a. Nama su se javili preko alumnija koji je kod nas završio prijediplomski studij, sa željom da u suradnji s BMW-om razvijemo računalne modele koji će moći napraviti predikciju performansi baterija, s obzirom na par tisuća parametara u proizvodnom procesu. Suradnja trajat će oko 3 godine. Uključit ćemo jednog do dva doktoranda koje će financirati BMW, a svi rezultati istraživanja trebali bi biti objavljeni. Temeljem tog sporazuma dogovorena je i plaćena praksa za dvoje studenata koju će odraditi u Münchenu, tako da će od ove suradnje znatnu korist imati i studenti.

Dana 13. prosinca 2023. godine u 11 sati, održat će se izvanredna tematska sjednica Fakultetskog vijeća, na temu implementacije studijskih programa i izazova u nastavi, kako bismo mogli utvrditi što želimo poboljšati. Na tematsku sjednicu bit će pozvani i svi voditelji studija koji nisu članovi Fakultetskog vijeća. 

1.2.
Prodekana

Prodekan za znanstvenoistraživački rad i suradnju s gospodarstvom, prof. dr. sc. Igor Karšaj priopćio je:

Prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar imenovan je članom Sveučilišnog vijeća, koje ima zakonske ovlasti nadzirati rad cijelog Sveučilišta i njegovih sastavnica. Četiri člana Sveučilišnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta, a druga četiri člana imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prof. Kozmar jedan je od četiri člana koje je imenovao Senat Sveučilišta.

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, potrebno je donijeti i nove Nacionalne uvjete za izbor na znanstveno-nastavna radna mjesta. Rektorski zbor ovlastio je povjerenstvo, s prorektorom prof. dr.sc. Dubravkom Majetićem na čelu, da donese prijedlog novih uvjeta. Prijedlog će biti dostavljen svim Sveučilištima i sastavnicama na javnu raspravu, pa se mole svi nastavnici da ih razmotre i sudjeluju u javnoj raspravi. Sveučilištu ćemo poslati objedinjeno mišljenje naših nastavnika, a prijedlozi svih Sveučilišta objedinit će se na razini Rektorskog zbora.

Zdravstveno veleučilište podnijelo je zahtjev Sveučilištu u Zagrebu, da ga prihvati kao novu sastavnicu. Vijeće biomedicinskog područja podržalo je ovaj zahtjev, tako da će naše Sveučilište dobiti novu sastavnicu koja će nositi naziv Fakultet zdravstvenih studija. 

U narednom periodu dobit ćemo još 20% iznosa sveučilišnih potpora. Potpore nije potrebno trošiti do 1. prosinca, već će se moći trošiti kroz duži period. Prijedlog Uprave je da svaki nastavnik ima svoj radni nalog za potpore, pa može samostalno odlučivati hoće li akumulirati sredstva ili ih potrošiti.

Dobili smo obavijest kako se za neke projekte Hrvatske zaklade za znanost, više neće priznavati interni računi za troškove doktorskog studija. Riječ je o nekoliko doktoranada koji su zaposleni na HrZZ projektima, pa će se morati osmisliti rješenje za te zaposlenike. Prijedlog je da se školarina odradi kroz nastavu, a na koji će način to utjecati na normu zavoda, bit će dogovoreno do zaključenja internog natječaja 7. prosinca 2023.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec priopćio je:

MZO nam je i dalje dužno isplatiti još 15% iznosa participacije za školarinu studenata.

Studenti su primili obavijest da mogu koristiti veliku učionicu Sveučilišnog centra za svoje potrebe učenja. S obzirom na to, plan je da se ova prostorija u kojoj se održavaju sjednice Fakultetskog vijeća, namijene za korištenje nastavnicima, za vrijeme dok u njoj nema planiranih drugih aktivnosti. Vrijeme rezerviranosti prostorije može se provjeriti putem Atlantisa.

Prodekan za poslovanje i organizaciju, prof. dr. sc. Darko Kozarac, priopćio je kako u postupku energetske obnove Fakulteta u ovom trenutku nema novih informacija o mogućem produljenju rokova završetka radova. Zgrade su još uvijek u razrušenom stanju, međutim uskoro će krenuti zatvaranje prozora, obzirom na nepovoljne vremenske uvjete koji predstoje.

Prodekan za studijske programe i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Goran Đukić priopćio je:

Nakon što je stupio na snagu novi Statut Sveučilišta, potrebno je uskladiti sve pravilnike Sveučilišta sa Statutom. U tijeku je usklađivanje Pravilnika o studiranju i Pravilnika o završnim i diplomskim radovima, koji će uskoro ići u javnu raspravu. Također, sastavlja se tekst novog Pravilnika o vrednovanju studijskih programa, koji će zbog opsežnih zakonskih promjena, unijeti velike proceduralne promjene. Primjerice, inicijalne akreditacije sada provodi AZVO, prema novoj proceduri, međutim Sveučilište će i dalje zadržati internu proceduru radi osiguranja kvalitete studijskih programa. Sastavljaju se i novi Pravilnik o osiguranju kvalitete, te Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju koji će nam omogućiti različite kraće obrazovne programe. Svi ti pravilnici ići će u javnu raspravu i njihovo se stupanje na snagu očekuje u prvoj polovici 2024. godine, nakon čega nas čeka opsežan posao usklađivanja naših internih akata sa aktima Sveučilišta. 

1.2.1.
Naputak za voditelje projekata

Mole se voditelji projekata da se za sva pitanja oko zapošljavanja na projektima obavezno vode uputama iz privitka. 

1.3.
Studenata

Predsjednik Studentskog zbora, Mateo Biloš, priopćio je:

Održan je sastanak Studentskog zbora, na kojem je najavljena Brucošijada FSB-a u suradnji s AGG-om. Održat će se 7.12.2023. u Tvornici. Druga tema sastanka bile su STEM games, koje se organiziraju pod okriljem studentskog zbora i u suradnji s Upravom FSB-a. Studentski zbor kreće u najavljeno planiranje financijskih sredstava, te će se raspisati natječaji za dodjelu sredstava studentskim udrugama. Plan je da cijeli postupak bude maksimalno transparentan.

U ime studenata, Mateo Biloš zahvalio je Upravi na organizaciji tematske sjednice.

1.4.
Odbora i povjerenstava
1.4.1.
Izvješće Povjerenstva za promicanje suradnje s gospodarstvom u periodu 09/2022 do 11/2023

Izv. prof. dr.sc. Tea Žakula, predsjednica Povjerenstva za promicanje suradnje s gospodarstvom, predstavila je članovima Fakultetskog vijeća sažetak rezultata jednogodišnjeg rada povjerenstva, prema prezentaciji u privitku.

1.4.2.
Izvješće Povjerenstva za odnose s javnošću o Danima Fakulteta strojarstva i brodogradnje 2023.

Izv. prof. dr.sc. Ivan Stojanović, članovima Fakultetskog vijeća ispred Povjerenstva za odnose s javnošću predstavio je aktivnosti provedene u okviru Dana Fakulteta strojarstva i brodogradnje, prema prezentaciji u privitku:

1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve.
  2. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku. 
  3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju  plovnih objekata.
  1.2.
  Izbor prof. dr. sc. Damira Dovića, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li prof. dr.sc. Damir Dović, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
  (glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Marija Galić,  izv. prof. dr.sc.  Gorana Baršić i prof. dr.sc. Dragan Žeželj, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 56 "za"). 

  1.3.
  Izbor prof. dr. sc. Josipa Kasaća, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li prof. dr.sc. Josipa Kasaća, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
  (glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Marija Galić,  izv. prof. dr.sc.  Gorana Baršić i prof. dr.sc. Dragan Žeželj, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 55 "za" i 1 "suzdržan). 

  1.4.
  Izbor izv. prof. dr. sc. Tomislava Jarka, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li izv. prof. dr.sc. Tomislava Jarka, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
  (glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Marija Galić,  izv. prof. dr.sc.  Gorana Baršić i prof. dr.sc. Dragan Žeželj, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 53 "za" i 3 "suzdržana"). 

  1.5.
  Izbor dr.sc. Ivana Cvoka, mag. ing. mech., u naslovnog docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

  Dr.sc. Ivan Cvok, mag. ing. mech., izabire se u naslovnog docenta, za područje tehničkih znanosti, znanosti polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava.
  (glasačko povjerenstvo: doc. dr.sc. Marija Galić,  izv. prof. dr.sc.  Gorana Baršić i prof. dr.sc. Dragan Žeželj, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 56 glasova, 54 "za" i 2 "suzdržana"). 

  1.6.
  Izbor dr.sc. Nikole Horvata, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

  Dr.sc. Nikola Horvat, asistent, izabire se na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda.

  1.7.
  Izbor Igora Ciganovića, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku: 

  Igor Ciganović, mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje deformiranjem.

  1.8.
  Izbor Jana Karla Ormuža, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

  Jan Karl Ormuž, univ. mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju.

  1.9.
  Izbor Ana Marije Šegon, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i donosi odluku:

  Ana Marija Šegon, univ. mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.

  2.
  Poslijediplomski studiji
  2.1.
  Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  2.1.1.
  Ana Lisac, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Ane Lisac, mag. ing. mech., pod naslovom:   „Numweričko modeliranje adaptacije arterije na ugradnju stenta /Numerical modelling of stent-induced arterial adaptation“ iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1. Doc. dr.sc. Lana Virag, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Igor Kašaj, studijski savjetnik
  3. Doc. dr.sc. David Ozretić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, član

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Igora Karšaja.

  2.1.2.
  Denis Mlivić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Denisa Mlivića, mag. ing. mech., pod naslovom:„Metoda za dinamičan izbor sustava demontaže proizvoda“,  iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1. Izv. prof. dr.sc. Petar Ćurković, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Zoran Kunica, studijski savjetnik
  3. Prof. dr.sc. Jadranko Matuško, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Zorana Kunicu.

  2.1.3.
  Helena Lukšić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Helene Lukšić, mag. ing. mech., pod naslovom:  „Utjecaj parametara laserskoga zavarivanja na mikrostrukturu i svojstva zavarenoga spoja raznorodnih materijala u baterijskim sustavima električnih vozila“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1. Prof. dr.sc. Ivica Garašić, predsjednik Povjerenstva

  2. Prof. dr.sc. Vera Rede, studijska savjetnica

  3. Prof. dr.sc. Ivica Kladarić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Veru Rede.

  2.1.4.
  Jurica Jačan, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studijaJurice Jačana, mag. ing. mech., pod naslovom: „Model za optimizaciju parametara prevlačenja površine aditivno proizvedene Ti6Al4V legure taloženjem iz parne faze / Model for optimization of surface coating parameters of additively manufactured Ti6Al4V alloy by vapor phase deposition“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr.sc. Suzana Jakovljević, predsjednica Povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Darko Landek, studijski savjetnik    
  3. Prof. dr.sc. Helena Otmačić Ćurković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, članica

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Darka Landeka.

  2.1.5.
  Jakov Ratković, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Jakova Ratkovića, mag. ing. mech., pod naslovom:„Numeričko modeliranje udarnih oštećenja u tkanim kompozitnim konstrukcijama funkcionalno zavisno o brzini deformiranja / Numerical modelling of strain rate functionally dependent impact damage in woven composite structures, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr.sc. Ivica Smojver, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Darko Ivančević, studijski savjetnik
  3. Prof. Vassilis Kostopoulos, Sveučilište u Patrasu, Helenska Republika, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv.  prof. dr.sc. Darka Ivančevića.

  2.1.6.
  Juraj Čukelj, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Jurja Čukelja, mag. ing. mech., pod naslovom:Kvantificiranje razlike proračunate i stvarne potrošnje nakon dubinske energetske obnove zgrada / Energy Performance Gap Quantification in Deep Building Retrofit“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

  1.      Prof. dr.sc. Igor Balen, predsjednik Povjerenstva

  2.      Prof. dr.sc. Marino Grozdek, studijski savjetnik

  3.      Doc. dr.sc. Tomislav Veliki, Sveučilište Sjever, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Marina Grozdeka.

  2.1.7.
  Luka Šarlija, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija  Luke Šarlije, mag. ing. mech., pod naslovom:  „Razvoj valjanih čepova za oštećene cijevi parogeneratora reaktora s vodom pod tlakom /Development of rolled plugs for steam generator damaged tubes of pressurized water reactor“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Prof. dr.sc. Ivica Skozrit, predsjednik Povjerenstva
  2. Doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, studijski savjetnik
  3. Prof. dr.sc. Dražan Kozak, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, član 

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme doc. dr.sc. Tomislava Lesičara.

  2.2.
  Ocjena teme doktorskog rada Lovre Travaša, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Lovre Travaša, mag. ing. mech.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Optimiranje toplinskih i mehaničkih svojstava kompozita dodatkom ojačavala od grafita i borovoga nitrida u polietilensku matricu,  iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Lovre Travaša, mag. ing. mech.

  2.3.
  Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Antuna Pfeifera, mag. ing. mech., pod naslovom: Planning of the energy system using the game theory in coupled markets (Planiranje energetskoga sustava u uvjetima povezivanja tržišta primjenom teorije igara). 

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada, u sastavu:

  1. Izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Ivan Rajšl, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, član
  3. Izv. prof. dr.sc. Felipe Feijoo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Čile, član.
  2.3.1.
  Andrej Razumić, mag. ing. mech.

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada  Andreja Razumića, mag. ing. mech., pod naslovom: „Procjena mjerne nesigurnosti rezultata mjerenja na području mikroskopije atomskih sila u dimenzijskom nanomjeriteljstvu“.

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada, u sastavu:

  1. Prof. dr.sc. Željko Alar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik
  2. Prof. dr.sc. Zdravko Schauperl, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, član
  3. Izv. prof. dr.sc. Branko Štrbac, Sveučilište u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Republika Srbija, član. 
  2.3.2.
  Zoran Tomić, mag. ing. mech.

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada  Zorana Tomića, mag. ing. mech., pod naslovom: „Numerical phase-field modelling and experimental validation of sintered steel fracture and fatigue behaviour (Numeričko modeliranje i eksperimentalna validacija lomnoga i zamornoga ponašanja sinteriranoga čelika primjenom teorije faznih polja)“.

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada, u sastavu:

  1. Doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Tomislav Jarak, član
  3. Doc. dr.sc. Eduard Marenić, Uneversite de Toulouse, Institut Clement Ader, Toulouse, Republika Francuska, član.
  2.4.
  Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Mladena Burića, mag. ing. mech

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Martine Kocijan, mag. ing. cheming, te kao dan obrane određuje 17. studenoga 2023. godine u 11:00  sati u  dvorani 3K07 BCC, Koledovčina 1/III.

  2.5.
  Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Ivana Bičanića, mag. ing. milit, u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Ivana Bičanića, mag. ing. milit., na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovom “SIMULACIJSKA ANALIZA DIJELA PROCESA ODRŽAVANJA TOPNIČKOG NAORUŽANJA U OSRH“,  i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu: 

  1. Izv. prof. dr.sc. Tihomir Opetuk  - predsjednik povjerenstva
  2. Prof. dr.sc. Goran Đukić - mentor
  3. Naslovni izv. prof. dr.sc.  Mirko Jakopčić, Sveučilište u Zagrebu, Vojni studij - član              
  2.6.
  Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Barbare Kalebić, mag. ing. cheming.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prima se na znanje Odluka Povjerenstva za obranu doktorskog rada o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad Barbare Kalebić, mag. ing. cheming., pod nazivom: „Surface modification and functionalisation of natural zeolite – clinoptilolite (Površinska modifikacija i funkcionalizacija prirodnoga zeolita – klinoptilolita), koji je obranjen je u okviru dvojnog doktorata 27. rujna 2023. u Beogradu.

  2.7.
  Prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, u ak. god. 2023./2024., pristupniku, kao u privitku.

  2.8.
  Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2022./2023.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prihvaća se Godišnje izvješće o radu poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, za ak. god. 2022./2023., kao u privitku.

  2.
  Nastava
  2.1.
  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

  Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim i diplomskim radovima te završnim i diplomskim ispitima Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, kao u privitku.

  2.2.
  Prijedlog kriterija upisa u prijediplomske studije u ak. god. 2024./2025.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog kriterija uvjeta za upis u 1. godinu prijediplomskih studija u ak. god. 2024./2025., kako slijedi:

   Sustav bodovanja: 

  a)   Temeljem uspjeha u srednjoj školi                                       do 400 bodova

    b)   Temeljem položenih ispita na državnoj maturi

  -         Matematika (viša razina)                                               do 400 bodova

  -         Fizika ili Kemija*                                                          do 150 bodova

   

  * Nije uvjet za upis na studij, no ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

     Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario

     bolji uspjeh.

   

  c)   Temeljem provjera posebnih sposobnosti                                               nema bodova


  d)   Temeljem dodatnih postignuća učenika**

  -          Po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta:

  Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole                       do 40 bodova 

  -          Po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta

   na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i

  brodogradnje pod pokroviteljstvom ASOO/MZO (tehnička 

  mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje računalom)                  do 20 bodova 

  **  Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50. 

  IZRAVAN UPIS (1000 bodova):

  -        Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija.

  -  Sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija (uključuje i sudjelovanje na prirodoslovnim olimpijadama koje sadrže neki od navedenih predmeta i koje se nalaze na listi međunarodnih natjecanja znanja Nacionalnog informatičkog sustava prijave na visoka učilišta:

  ·         EOES The European Olympiad of Experimental Science,

  ·         International Junior Science Olympiad (IJSO).      

  Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.

  Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje, zrakoplovnog inženjerstva ili mehatronike i robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

  2.3.
  Odluka o imenovanju demonstratora za ak. god. 2023./2024.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Prihvaća se Odluka o imenovanju demonstratora u akademskoj godini 2023./2024., Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, kao u privitku. 

  2.4.
  Povjera dijela predavanja dr.sc. Martini Odeljan, višoj asistentici na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

  Dr.sc.   Martini Odeljan, višoj  asistentici, odobrava se povjera održavanja dijela nastave, u zimskom semestru, ak. god. 2023./2024., kako slijedi: 

   

  Nositelj

  ISVU

  Naziv kolegija

  Sem.

  Satnica

  Sati povjere

  predav.

   

  Mudrinić, S.; Boras, I., Ferdelji, N.

   

  15964

  Uvod u termodinamiku

   

  Prijediplomski

  3. sem.

   

  2+2

   

  10

   

  2.5.
  Molba Fakulteta za industrijski inženjering (Novo Mesto, Slovenija), za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave izv. prof. dr. sc. Nenadu Ferdeljiu

  Fakultetsko vijeće na molbu Fakulteta za industrijski inženjering (Novo  Mesto, Slovenija), donosi odluku: 

  Izv. prof. dr.sc. Nenadu Ferdeljiju, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Fakultetu za industrijski inženjering (Novo Mesto Slovenija) u zimskom semestru 2023./2024., u okviru diplomskog studija Inženjerstvo i automobilska industrija (Engineering and Automotive Industry), na kolegiju „Termalni procesi“ (Thermal processes), 7 kontakt sati nastave. 

  2.
  Ustrojstvo
  2.1.
  Prijedlog novog člana VTP-a (prof. dr.sc. Damir Markučič)

  Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta,  donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Damir Markučič, imenuje se za novog zamjenika člana Vijeća tehničkog područja, umjesto dosadašnjeg zamjenika, prof.dr.sc. Gorana Đukića.

  3.
  Službena putovanja
  3.1.
  Molba Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Željka Božića na University of Bergamo, Bergamo, Italija, u razdoblju od 27. studenog do 23. prosinca 2023. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za zrakoplovno inženjerstvo, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Željku Božiću, u Zavodu za zrakoplovno inženjerstvo, Katedri za zrakoplovne konstrukcije, odobrava se znanstveni boravak, u svojstvu gostujućeg profesora na Sveučilištu u Bergamu, Italija, u vremenu od 27. studenoga do 22. prosinca 2023. godine.

  Troškovi puta i boravaka financirati će se sredstvima projekta prof. dr.sc. Željka Božića.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće

  3.2.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Kinu, u razdoblju od 17. do 27. studenoga 2023. godine
  3.2.1.
  izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Izv. prof. dr.sc. Goranu Krajačiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravaka na Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, radi održavanja predavanja u području planiranja energetskih sustava s visokim udjelom obnovljivih izvora energije, u vremenu od 17. studenoga – 27. studenoga 2023. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  3.2.2.
  Marijan Marković, asistent na HrZZ projektu

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Marijanu Markoviću, asistentu na HrZZ projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravaka na Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, radi održavanja predavanja u području numeričkog modeliranja elektrotoplinskih procesa u elektromotorima, u vremenu od 17. studenoga – 27. studenoga 2023. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  3.3.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta u Kinu, u razdoblju od 13. studenoga do 4. prosinca 2023. godine
  3.3.1.
  dr.sc. Hrvoje Mikulčić, iskusni istraživač na projektu

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, iskusnom istraživaču na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravak na Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, radi održavanja predavanja u području obnovljivih izvora energije, u vremenu od 13. studenoga – 04. prosinca 2023. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  3.3.2.
  dr.sc. Filip Jurić, istraživač na projektu

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Filipu Juriću, istraživaču na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravaka na Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, radi održavanja predavanja u području numeričkog modeliranja višefaznih reaktivnih procesa i radijacijskog prijenosa topline, u vremenu od 13. studenoga – 04. prosinca 2023. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  3.4.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog puta Petru Lonić, mlađem istraživaču na projektu u Kinu, u razdoblju od 13. do 30. studenoga 2023. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Petru Loniću, mlađem istraživač na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Kinu, radi boravaka na Xi'an Jiaotong University u Xi'anu, Kina, radi održavanja predavanja u području numeričkog modeliranja smanjenja emisije česticama kondenzacijom dimnih plinova, u vremenu od 13.  – 30. studenoga 2023. godine.

  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  3.5.
  Izvješće prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom putovanju u Južnoafričkoj republici

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Damira Godeca o službenom putovanju u Južnoafričkoj republici.

  3.6.
  Izvješće Ane Mandić, asistentice na HrZZ projektu, o službenom putovanju u Francusku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Ane Mandić, asistentice na HrZZ projektu, o službenom putovanju u Francusku.

  3.7.
  Izvješće Andrije Zaplatića, asistenta, o službenom putovanju u Francusku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Andrije Zaplatića, asistenta, o službenom putovanju u Francusku.

  3.8.
  Izvješće Fanike Lukačević, asistentice, o službenom putovanju u Italiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Fanike Lukačević, asistentice, o službenom putovanju u Italiju.

  3.
  Razno

  Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 10:30 sati.

  Zapisničarka                                                                                            D e k a n


  Matea Klanac, tajnica upravljanja                                                       Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica