Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/23-3/1
Broj: 251-66-1700-23-20

Zagreb, 15. prosinca 2023.


Predmet: Poziv na 3. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u srijedu,


20. prosinca 2023. godine u 11,00 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća, održane 17. studenog 2023. godine te Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. studenog 2023. godine
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.2.
Prodekana
1.3.
Studenata
1.4.
Odbora i povjerenstava
1.
Usklađeni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024/2026
1.1.
Financijski plan usklađen s Državnim proračunom RH za razdoblje 2024.-2026.
1.2.
Rebalans financijskog plana za 2023. godinu
2.
Nagrade
2.1.
Prijedlog za izbor redovitih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti
2.1.1.
Predloženik prof. dr.sc. Jurica Sorić, professor emeritus
2.
Ustrojstvo
2.1.
Pokretanje postupka za izbor Dekana za mandatno razdoblje 2024.-2027.
2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Izvješće o provedenom internom natječaju
2.2.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
2.3.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
2.4.
Izbor prof. dr.sc. Darka Landeka, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
2.5.
Izbor dr. sc. Davora Kolara, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
2.6.
Izbor dr.sc. Maje Perčić, asistentice, na suradničko radno mjesto više asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata
2.7.
Izbor Ive Grđana, mag. ing. el. tech. inf., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku
2.8.
Izbor Aleksandra Dragojevića, mag. ing. mech., na stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja
2.9.
Izbor dr.sc. Nikole Mataka na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu EMERGE, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
2.10.
Izbor Borisa Blagojevića, mag. math., na nastavno radno mjesto predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika)
2.11.
Izbor Tomislava Graheka, mag. ing. mech. i Valentina Saše Škoića, mag. ing. mech., u naslovne asistente, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje
3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
3.1.1.
Adriana Bejić, mag. ing. mech.
3.1.2.
Boris Ćosić, dipl. ing.
3.1.3.
Doris Beljan, mag. ing. mech.
3.1.4.
Jelena Šklebar, mag. ing. mech.
3.1.5.
Niko Trumbić, mag. ing. mech.
3.1.6.
Zvonimir Dabčević, mag. ing. mech.
3.1.7.
Magdalena Jajčinović, mag. ing. met.
3.2.
Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Antonia Mikulića
3.3.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Antonia Margarina, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
3.4.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Franje Kozine, mag. ing. met.
3.5.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Andreja Razumića, mag. ing. mech.
3.6.
Prijedlog naknadnih prijava za upis u doktorski studij u ak. god. 2023./2024.
3.
Nastava
3.1.
Odluka u prestanku izvođenja "starog" sveučilišnog diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo i pokretanju novog sveučilišnog diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika
3.2.
Molba Montan Universität Leoben (Austrija) za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave prof. dr. sc. Damiru Godecu, u zimskom semestru ak.god. 2023./2024.
3.
Službena putovanja
3.1.
Molba Zavoda za industrijsko inženjerstvo za odobrenje službenog puta dr.sc. Maji Trstenjak, višoj asistentici, u Čile, u razdoblju od 11. do 21. prosinca 2023. godine
3.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Luki Hercu, mlađem istraživaču na projektu, i Antunu Pfeiferu, asistentu na projektu, u Čile, u razdoblju od 12. do 22. siječnja 2024. godine
3.3.
Izvješća Marina Ivankovića, asistenta, o znanstvenoistraživačkom boravku u Njemačkoj, tijekom veljače, svibnja i lipnja 2023. godine
3.4.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, izv. prof. dr.sc. Gorana Krajačića, izv. prof. dr.sc. Tomislava Pukšeca, dr.sc. Filipa Jurića, Marijana Markovića, mag. ing. mech., i Petra Lonića, mag. ing. mech., o znanstvenom usavršavanju u Kini
3.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica