Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

3. redovne  sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 20. prosinca 2023. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Brezak dr.sc. Danko, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Dović dr.sc. Damir, Džijan dr.sc. Ivo, Godec dr.sc. Damir, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kunica dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Ljubas dr.sc. Davor, Majetić dr.sc. Dubravko, Markučič dr.sc. Damir, Rede dr.sc. Vera, Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Tuković dr.sc. Željko, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Mihaljević dr.sc. Morana, Skozrit dr.sc. Ivica, Stojanović dr.sc. Ivan, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Vujanović dr.sc. Milan.

Docenti: Galić dr.sc. Marija, Kereković dr.sc. Snježana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Opetuk dr.sc. Tihomir, Švaco dr.sc. Marko.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Razumić Andrej, mag. ing. mech., Uroić dr.sc. Tessa.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Dražić Tomislav, Meštrić Lovro, Pavlović Vid.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja.


ODSUTNI:

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna (ispr.), Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko, Ciglar dr.sc. Damir (ispr.), Deur dr.sc. Joško (ispr.), Duić dr.sc. Neven, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kožuh dr.sc. Zoran, Lulić dr.sc. Zoran, Parunov dr.sc. Joško (ispr.)Pavković dr.sc. Danijel (ispr.), Slapničar dr.sc. Vedran (ispr.)Smojver dr.sc. Ivica (ispr.), Terze dr.sc. Zdravko (ispr.), Vrdoljak dr.sc. Milan (ispr.).

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana (ispr.), Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Kostelac dr.sc. Milan, Škec dr.sc. Stanko (ispr.),  Žakula dr.sc. Tea (ispr.).

Docenti: Ilinčić dr.sc. Petar, Prša dr.sc. Marija.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica (ispr.).

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Ivanković Ante, Plank David, Šabić Filip, Šijak Igor.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 3. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika Svečane sjednice Fakultetskog vijeća, održane 17. studenog 2023. godine te Zapisnika 2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. studenog 2023. godine

Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik Svečane sjednice Fakultetskog vijeća, održane 17. studenoga 2023. godine te Zapisnik  2. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. studenoga 2023. godine.

1.
Priopćenja
1.1.
Dekana

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković, priopćio je:

Održan je online sastanak sa Sveučilištem Tehnologico de Monterrey u Meksiku. Razmatramo suradnju sa Sveučilištem u pogledu razmjene nastavnika. Naši bi nastavnici gostovali na meksičkom sveučilištu, sa plaćenim smještajem. Sljedeći korak bio bi dogovor oko razmjene studenata. Koordinatorica je izv. prof. dr.sc. Ana Pilipović, obzirom na to da ona već ima suradnju sa Sveučilištem.  

Imamo dosta upita iz gospodarstva za suradnju sa FSB-om, što je dobro i za zaposlenike i za studente. Nedavno ostvarene suradnje bile su medijski popraćene.

Dana 22. prosinca 2023., s početkom u 13 sati, organiziran je svečani božićni domjenak, na kojem će za dobru atmosferu biti zadužena FSB klapa Balinjera. Dekan je ovom prigodom pozvao sve zaposlenike da prisustvuju domjenku. Isti dan ranije, s početkom u 11 sati, održat će se domjenak za umirovljenike koji su u mirovinu otišli ove godine. U 12.15 sati održat će se kratki domjenak sa studentima koji su volontirali na raznim događajima tijekom godine, kojom će se prigodom dodijeliti simbolični pokloni u znak zahvale za učinjeno. 

1.2.
Prodekana

Prodekan za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom, prof. dr.sc. Igor Karšaj, priopćio je:

HEP je priključio brojilo i spojio struju na montažnu zgradu fakulteta u Trnjanskom ogranku. U tijeku su završne radnje i ispitivanje instalacija, pa će vjerojatno početkom 2024. godine zgrada biti useljiva. U skladu s pozivom za prijavu potreba, koji je uputila Uprava, sastavljen je prijedlog raspodjele prostorija (jedinica je kontejner bruto površine oko 16 kvadrata): Laboratorij za zavarivanje na raspolaganje dobiva dvije jedinice, Laboratorij za umjetnu kardiovaskularnu cirkulaciju dvije jedinice, Računalni centar tri jedinice (za smještaj fakultetskih servera), Laboratorij za precizna mjerenja dužina pet jedinica, Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje pet jedinica, Laboratorij za numeričku mehaniku tri jedinice. Studenti će za rad svojih udruga dobiti ukupno 9 jedinica, od kojih će tri biti spojene za održavanje sastanaka. Ova raspodjela prostora vrijedit će do kraja obnove.

Voditeljima Zavoda prezentiran je interni projekt FSB4school. Dana 13. studenoga 2023. potpisani su ugovori sa srednjim školama, i to sa dvije tehničke škole (Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb i Srednja škola Krapina) i dvije gimnazije (Gimnazija Lucijana Vranjanina i MIOC). Koordinator ovog projekta, izv. prof. dr.sc. Nenad Ferdelji kratko je članovima vijeća prezentirao ciljeve ovog pilot projekta (što jednostavnija komunikacija sa školama, organizacija radionica iz područja robotike, energetike i zračenja, održavanje popularnih predavanja za učenike i sl.), te apelirao na sve nastavnike da se uključe u projekt, osmisle aktivnosti za sudjelovanje kako bismo što bolje prezentirali fakultet potencijalnim studentima. Uprava fakulteta osigurat će da sve aktivnosti budu dobro medijski popraćene.  

1.3.
Studenata

Nema priopćenja.

1.4.
Odbora i povjerenstava

Nema priopćenja.

1.
Usklađeni prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024/2026
1.1.
Financijski plan usklađen s Državnim proračunom RH za razdoblje 2024.-2026.

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se financijski plan usklađen s Državnim proračunom RH za razdoblje od 2024.-2026. godine, kao u privitku.

1.2.
Rebalans financijskog plana za 2023. godinu

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se 2. rebalans financijskog plana za 2023. godinu, kao u privitku.

2.
Nagrade
2.1.
Prijedlog za izbor redovitih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti

Fakultetsko vijeće povodom Obavijesti Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tajnim glasovanjem donosi odluku:

2.1.1.
Predloženik prof. dr.sc. Jurica Sorić, professor emeritus

Fakultetsko vijeće povodom Obavijesti Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tajnim glasovanjem donosi odluku:

Dr.sc. Jurica Sorić, professor emeritus Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, predlaže se za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za tehničke znanosti. 

Glasačko povjerenstvo u sastavu: izv. prof. Hrvoje Juretić, izv. prof. dr.sc. Marko Jokić i doc. dr.sc. Tomislav Lesičar -  od ukupno 53 glasa, 47 "za" i 5 "suzdržanih  i 1 "nevažeći listić".

2.
Ustrojstvo
2.1.
Pokretanje postupka za izbor Dekana za mandatno razdoblje 2024.-2027.

Fakultetsko vijeće na  prijedlog Povjerenstva za izbor dekana, donosi odluku:

Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje akademske godine 2024./2027. godine. 

Za provođenje postupka izbora dekana imenuje se Povjerenstvo za izbor dekana u sastavu: 

 1. dr.sc. Mladen Franz, professor emeritus
 2. dr.sc. Tonko Ćurko, professor emeritus
 3. prof. dr.sc. Dubravko Majetić 

Povjerenstvo za izbor dekana temeljem članka 16. stavak 3. i 4. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje dužno je u roku od 30 dana predložiti Fakultetskom vijeću predloženike za dekana.

U postupku pripremanja prijedloga za dekana Povjerenstvo je obvezno konzultirati sve ustrojbene jedinice.

2.
Izbor nastavnika i suradnika
2.1.
Izvješće o provedenom internom natječaju

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za kadrove, uz jedan suzdržan glas, donosi odluku:

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  Prihvaća se prijedlog raspodjele asistentskih i docentskih radnih mjesta, na način da se po jedno radno mjesto dodijeli sljedećim Zavodima i Katedrama, prema rasporedu kako slijedi:

  1. Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve, 1 asistentsko radno mjesto,
  2. Zavod za kvalitetu, Katedra za mjerenje i kontrolu, 1 asistentsko radno mjesto,
  3. Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Katedra za autonomne sustave i računalnu inteligenciju, 1 docentsko radno mjesto,
  4. Zavod za tehničku mehaniku, Katedra za mehaniku i čvrstoću, 1 docentsko radno mjesto.

  Za navedena radna mjesta zatražit će se potrebne suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

  2.2.
  Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

  Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

   Raspisuje se natječaj za izbor:

   1. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju.
   2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo ili brodogradnja ili kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zaštitu materijala.
   3. Jednog suradnika na stručno radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.
   4. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu Napredne metode proizvodnje i transporta zelenog vodika - H2LAB (HRZZ UIP-2020-02-7332), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

   2.3.
   Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava

   Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

   1. Prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
   2. Prof. dr.sc. Nenada Kranjčevića, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora (reizbor), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija
   2.4.
   Izbor prof. dr.sc. Darka Landeka, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da prof. dr.sc. Darko Landek, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

   (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,  izv. prof. dr.sc.  Marko Jokić i doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, 
   rezultati glasovanja: od ukupno 53 glasova, 52 "za" i 1 "suzdržani" glas). 

   2.5.
   Izbor dr. sc. Davora Kolara, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da li dr.sc. Davor Kolar, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
   (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,  izv. prof. dr.sc.  Marko Jokić i doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, 
   rezultati glasovanja: od ukupno 53 glasova, 53 "za"). 

   2.6.
   Izbor dr.sc. Maje Perčić, asistentice, na suradničko radno mjesto više asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, i donosi odluku:

   Dr.sc. Maja Perčić, asistentica, izabire se na suradničko radno mjesto više asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata.

   2.7.
   Izbor Ive Grđana, mag. ing. el. tech. inf., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, i donosi odluku:

   Ivo Grđan, mag. ing. el. tech. inf., izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.

   2.8.
   Izbor Aleksandra Dragojevića, mag. ing. mech., na stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, i donosi odluku:

   Aleksandar Dragojević, mag. ing. mech., izabire se na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja.

   2.9.
   Izbor dr.sc. Nikole Mataka na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu EMERGE, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, i donosi odluku:

   Dr.sc. Nikola Matak, mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto višeg asistenta, na projektu  EMERGE, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

   2.10.
   Izbor Borisa Blagojevića, mag. math., na nastavno radno mjesto predavača, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika)

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da Boris Blagojević, mag. math., ispunjava uvjete za izbor na nastavno radno mjesto predavača, za područje prirodnih  znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku,

   (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Hrvoje Juretić,  izv. prof. dr.sc.  Marko Jokić i doc. dr.sc. Tomislav Lesičar, 
   rezultati glasovanja: od ukupno 52 glasa, 52 "za"). 

   2.11.
   Izbor Tomislava Graheka, mag. ing. mech. i Valentina Saše Škoića, mag. ing. mech., u naslovne asistente, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, i donosi odluke:

   1. Tomislav Grahek, mag. ing. mech.,  izabire se u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.
   2. Valentin Saša Škoić, mag. ing. mech., izabire se u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje.   
   3.
   Poslijediplomski studiji
   3.1.
   Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
   3.1.1.
   Adriana Bejić, mag. ing. mech.

   Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Adriane Bejić, mag. ing. mech., pod naslovom:  „Utjecaj vodika na mehaničke značajke materijala cjevovoda prirodnoga plina“ iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

   Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. Prof. dr.sc. Vesna Alar, predsjednica Povjerenstva
   2. Izv. prof. dr.sc. Ankica Kovač, studijska savjetnica
   3. Dr.sc. Berislav Pavlović, Gradska plinara Zagreb, član 

   te se predlaže imenovanje mentorice doktorskog rada, nakon obrane konačne teme izv. prof. dr.sc. Ankice Kovač.

   3.1.2.
   Boris Ćosić, dipl. ing.

   Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Borisa Ćosića, dipl. ing. strojarstva, pod naslovom: „Modeliranje učinaka tržišnih instrumenata na energetsku tranziciju i dekarbonizaciju ugljično intenzivne industrije / Modelling the effects of market-based instruments on the energy transition and decarbonisation of carbon-intensive industry“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

   Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

   1. Izv. prof. dr.sc. Tomislav Pukšec, predsjednik Povjerenstva
   2. Prof. dr.sc. Neven Duić, studijski savjetnik
   3. Izv. prof. dr.sc. Luka Perković, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, član 

   te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Nevena Duića.

   3.1.3.
   Doris Beljan, mag. ing. mech.

   Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Doris Beljan, mag. ing. mech., pod naslovom: „Dugoročno energetsko planiranje iskorištavanja i evakuacije pučinske energije vjetra / Long-term energy planning of utilization and evacuation of offshore wind energy“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

   Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1.      Prof. dr.sc. Hrvoje Kozmar, predsjednik Povjerenstva

   2.      Prof. dr.sc. Neven Duić, studijski savjetnik

   3.      Izv. prof. dr.sc. Ivan Rajšl, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, član 

   te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Nevena Duića.

   3.1.4.
   Jelena Šklebar, mag. ing. mech.

   Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Jelene Šklebar, mag. ing. mech., pod naslovom: „Utjecaj pomoćne tehnologije za umjetnu inteligenciju na sinkrone suradničke aktivnosti računalom potpomognutoga konstruiranja / Influence of AI assistive technology on synchronous collaborative CAD activities“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

   Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. Izv. prof. dr.sc. Stanko Škec, predsjednik Povjerenstva
   2. Prof. dr.sc. Mario Štorga, studijski savjetnik
   3. Prof. dr.sc. Željko Ivandić, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, član 

   te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Maria Štorge.

   3.1.5.
   Niko Trumbić, mag. ing. mech.

   Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Nike Trumbića, mag. ing. mech., pod naslovom:  „Nosivost korijena zuba asimetričnih cilindričnih zupčanika s ravnim zubima / Tooth root load capacity of asymmetric spur gears“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

   Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. Prof. dr.sc. Dragan Žeželj, predsjednik Povjerenstva
   2. Prof. dr.sc. Krešimir Vučković, studijski savjetnik
   3. Prof. dr.sc. Srečko Glodež, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, član 

   te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Krešimira Vučkovića.

   3.1.6.
   Zvonimir Dabčević, mag. ing. mech.

   Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Zvonimira Dabčevića, mag. ing. mech., pod naslovom: „Optimalno lociranje punionica i raspoređivanje gradskih električnih autobusa“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

   Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. Izv. prof. dr.sc. Vladimir Milić, predsjednik Povjerenstva
   2. Prof. dr.sc. Joško Deur, studijski savjetnik
   3. Prof. dr.sc. Tonči Carić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član 

   te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Joška Deura.

   3.1.7.
   Magdalena Jajčinović, mag. ing. met.

   Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Magdalene Jajčinović, mag. ing. met., pod naslovom: „Razvoj titan-bakar legura za biomedicinsku primjenu tehnologijom metalurgije praha“, iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja metalurgije. 

   Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu: 

   1. Prof. dr.sc. Stjepan Kožuh, predsjednik Povjerenstva
   2. Prof. dr.sc. Ljerka Slokar Benić, studijska savjetnica 1
   3. Prof. dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Medicinski fakultet, studijska savjetnica 2
   4. Izv. prof. dr.sc. Andreja Carek, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, članica
   5. Doc. dr. sc. Ivana Ivanić, članica 

    te se predlaže imenovanje mentorica doktorskog rada, nakon obrane konačne teme prof. dr.sc. Ljerku Slokar Benić i prof. dr.sc. Tamaru Holjevac Gregurić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Medicinski fakultet.

   3.2.
   Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Antonia Mikulića

   Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi oduku:

   Prima se na znanje Odluka Povjerenstva za obranu doktorskog rada o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad Antonija Mikulića, mag. ing. nav. arch., pod nazivom: „Improvement of wave statistics for the prediction of long-term responses of marine structures (Poboljšanje statistike valova za predviđanje dugoročnih odziva pomorskih konstrukcija)“, koji je obranjen 10. studenoga 2023. godine.

   3.3.
   Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Antonia Margarina, mag. ing. mech., u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija

   Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi oduku:

   Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Antonija Margarina, mag. ing. mech., na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovom “Digitalizacija proizvodnje kroz uvođenje specijaliziranog sustava sljedivosti“, i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu: 

   1. Izv. prof. dr.sc. Hrvoje Cajner  - predsjednik povjerenstva
   2. Doc. dr.sc. Miro Hegedić - mentor
   3. Izv. prof. dr.sc.  Sandro Doboviček, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet - član    
   3.4.
   Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Franje Kozine, mag. ing. met.

   Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi oduku:

   Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Franje Kozine, mag. ing. met., pod naslovom: Solidification and characterisation of aluminum-magnesium-lithium alloy (Skrućivanje i karakterizacija aluminij-magnezij-litij legure)“. 

   Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada, u sastavu: 

   1. Prof. dr.sc. Natalija Dolić, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, predsjednica povjerenstva
   2. Prof. dr.sc. Branko Bauer, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, član
   3. Prof. dr.sc. Jožef Medved, Univerza v Ljubljani, Naravnoslovnotehniška fakulteta, Republika Slovenija, član, 
   4. Prof. dr.sc. Primož Mrvar, Univerza v Ljubljani, Naravnoslovnotehniška fakulteta, Republika Slovenija, član,
   5. Prof. dr.sc. Franc Županič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Republika Slovenija, član.
   3.5.
   Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Andreja Razumića, mag. ing. mech.

   Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Andreja Razumića, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 12. siječnja 2024. godine u 12:00  sati u dvorani L4b AGGFSB Sveučilišnog nastavnog centra, Ulica Grada Gospića 1a.

   3.6.
   Prijedlog naknadnih prijava za upis u doktorski studij u ak. god. 2023./2024.

   Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomskih studija, donosi oduku:

   Odobrava se naknadni upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, u ak. god. 2023./2024., pristupniku, kao u privitku.

   3.
   Nastava
   3.1.
   Odluka u prestanku izvođenja "starog" sveučilišnog diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo i pokretanju novog sveučilišnog diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika

   Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, donosi: 

   ODLUKU

   o početku upisa u novi sveučilišni diplomski studij Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, prestanku upisa te datumu prestanka izvođenja postojećeg (starog) sveučilišnog diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo 

   I.

   Slijedom Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje o prihvaćanju novog sveučilišnog diplomskog studijskog programa Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, od 7. prosinca 2022. (Klasa: 602-04/22-5/7, Urbroj: 251-66-1701-22-21) , te po prihvaćanju prijedloga studijskog programa na Senatu Sveučilišta, donosi se odluka o prestanku upisa postojećeg sveučilišnog diplomskog studija Zrakoplovno inženjerstvo, koji se izvode na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu sukladno postojećem programu (stari studij) u skladu s planiranom godinom pokretanja novog studija u ak.god. 2025./2026., a po upisu u Upisnik studijskih programa i izdavanja dopusnice za izvođenje studija. 

    II.

   Studenti upisani na stare studije iz točke I. ove Odluke u skladu s postojećim programima dužni su ispuniti sve obaveze propisane postojećim programima sukladno aktima koji uređuju predmetne studije, najkasnije do 30. rujna 2028. godine. 

   III.

   Ova odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta u Zagrebu radi donošenja odluke o brisanju starog studija iz točke I. ove Odluke iz Upisnika studijskih programa vezano uz upis novog studija u Upisnik, s početkom izvođenja 2025./2026. godine.

   3.2.
   Molba Montan Universität Leoben (Austrija) za izdavanje suglasnosti za održavanje nastave prof. dr. sc. Damiru Godecu, u zimskom semestru ak.god. 2023./2024.

   Fakultetsko vijeće na molbu Montan Universität Leoben (Austrija), donosi odluku:

   Prof. dr.sc. Damiru Godecu, odobrava se sudjelovanje u nastavi na Montan Universität Leoben na Odjelu za preradu polimera u zimskom semestru ak. god. 2023./2024. u okviru izbornog kolegija Additive Manufacturing with Polymers, u trajanju od 6 sati predavanja, u vremenu od 08. – 09. siječnja 2024. godine.

   3.
   Službena putovanja
   3.1.
   Molba Zavoda za industrijsko inženjerstvo za odobrenje službenog puta dr.sc. Maji Trstenjak, višoj asistentici, u Čile, u razdoblju od 11. do 21. prosinca 2023. godine

   Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za industrijsko inženjerstvo, donosi odluku: 

   Dr.sc. Maji Trstenjak, višoj asistentici, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo, Katedri za projektiranje proizvodnje, odobrava se službeno putovanje u Republiku Čile, radi sudjelovanja na konferenciji 4th LA Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (4th LA SDEWES), u vremenu od 11. – 21. siječnja 2024. godine.
   Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

   3.2.
   Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Luki Hercu, mlađem istraživaču na projektu, i Antunu Pfeiferu, asistentu na projektu, u Čile, u razdoblju od 12. do 22. siječnja 2024. godine

   Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

   1.  Luki Hercegu, mlađem istraživaču na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Čile, radi sudjelovanja na konferenciji (4th LA SDEWES) u Vina Del Mar, Čile, u vremenu od 12. – 22. siječnja 2024. godine. 

   2.  Antunu Pfeiferu, asistentu na projektu, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Čile, radi sudjelovanja na konferenciji (4th LA SDEWES) u Vina Del Mar, Čile, u vremenu od 12. – 22. siječnja 2024. godine. 

   Nakon povratka imenovani su obavezani podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.  

   3.3.
   Izvješća Marina Ivankovića, asistenta, o znanstvenoistraživačkom boravku u Njemačkoj, tijekom veljače, svibnja i lipnja 2023. godine

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Marina Ivankovića, asistenta, o znanstvenoistraživačkom boravku u Njemačkoj, tijekom veljače, svibnja i lipnja 2023. godine.

   3.4.
   Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, izv. prof. dr.sc. Gorana Krajačića, izv. prof. dr.sc. Tomislava Pukšeca, dr.sc. Filipa Jurića, Marijana Markovića, mag. ing. mech., i Petra Lonića, mag. ing. mech., o znanstvenom usavršavanju u Kini

   Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića. izv. prof. dr.sc. Gorana Krajačića, izv. prof.dr.sc. Tomisava Pukšeca, dr.sc Filipa Jurića, Marijana Markovića, mag. ing. mech. i Petra Lonića, mag. ing. mech., o znanstvenom usavršavanju u Kini.

   3.
   Razno

   Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
   Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 12 sati.

   Zapisničarka                                                                                            D e k a n


   Matea Klanac, tajnica upravljanja                                                       Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


   Fakultet strojarstva i brodogradnje
   Ivana Lučića 5
   10002 Zagreb, p.p. 102
   MB 3276546
   OIB 22910368449
   PIC 996827485
   IBAN HR4723600001101346933
   tel: +385 1 6168 222
   fax: +385 1 6156 940
   Sveučilište u Zagrebu
   Ministarstvo znanosti i obrazovanja

   Mapa stranica