Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/24-3/1
Broj: 251-66-1700-24-1

Zagreb, 12. siječnja 2024.


Predmet: Poziv na 4. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u srijedu,


17. siječnja 2024. godine u 11,00 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 13. prosinca 2023. godine te Zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. prosinca 2023. godine
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.2.
Prodekana
1.3.
Studenata
1.4.
Odbora i povjerenstava
1.
Izbor nastavnika i suradnika
1.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
1.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
1.3.
Izbor prof. dr.sc. Hrvoja Kozmara, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku okoliša i konstrukcija
1.4.
Izbor dr. sc. Tesse Uroić, više asistentice, na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve
1.5.
Izbor dr. sc. Danijela Rohdea, u naslovnog docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda
1.6.
Izbor Nikole Pražića, mag. math., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku
1.7.
Izbor Viktora Ložara, mag. ing. nav. arch., na suradničko radno mjesto asistenta (zamjena za rodiljni dopust), za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za gradnju plovnih objekata
2.
Ustrojstvo
2.1.
Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka izbora Dekana, o predloženiku za Dekana
3.
Poslijediplomski studiji
3.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Andrije Zaplatića, mag. ing. mech.
3.2.
Ocjena teme doktorskog rada Helene Lukšić, mag. ing. mech.
3.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu Camila Sáncheza Tobóna, M. Sc.
3.4.
Naknadne prijave za upis u poslijediplomski doktorski studij (siječanj 2024)
3.
Službena putovanja
3.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nastii Degiuli, u Čile u razdoblju od 10. do 29. siječnja 2024. godine
3.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Hrvoju Mikulčiću, iskusnom istraživaču na projektu, u Čile u razdoblju od 8. do 22. siječnja 2024. godine
3.3.
Izvješće prof. dr.sc. Željka Božića o službenom putovanju u Italiju
3.
Interni akti
3.1.
Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana za razdoblje od 2022. do 2024. i pročišćeni tekst Odluke
4.
Nagrade
4.1.
Predloženica Zavoda za tehničku mehaniku za Nagradu Grada Zagreba Petra Adamović, asistentica
4.2.
Predloženica Zavoda za tehničku mehaniku za Nagradu Zagrepčanka godine, Petra Adamović, asistentica
5.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica