Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/24-3/1
Broj: 251-66-1700-24-3

Zagreb, 16. veljače 2024.


Predmet: Poziv na 5. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 5. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u srijedu,


21. veljače 2024. godine u 8,30 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 17. siječnja 2024. godine te Zapisnika 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. veljače 2024. godine
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.2.
Prodekana
1.3.
Odbora i povjerenstava
1.4.
Studenata
1.
Izvješće Dekana i Prodekana o radu u akademskoj godini 2022/2023
2.
Prijedlog programa rada predloženika za Dekana FSB-a, za mandatno razdoblje 2024.-2027.
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
3.3.
Izbor dr. sc. Juraja Benića, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku (zamjena za prorektora prof. dr.sc. Dubravka Majetića)
3.4.
Izvješće o reizboru dr.sc. Nenada Kranjčevića na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje na Katedri za elemente strojeva i konstrukcija
3.5.
Izbor dr. sc. tech. Karla Obrovca, dr. med., na radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve
3.6.
Izbor Tare Knežević, mag. ing. mech., na suradničko radno mjesto asistentice, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju
3.7.
Izbor Ivana Fatovića, mag. ing. nav. arch., na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja u Zavodu za zavarene konstrukcije na Katedri za zaštitu materijala
3.
Financijska izvješća za 2023. godinu
4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Željka Vukelića, dipl. ing.
4.2.
Ocjena teme doktorskog rada
4.2.1.
Adriana Bejić, mag. ing. mech.
4.2.2.
Juraj Čukelj, mag. ing. mech.
4.2.3.
Jurica Jačan, mag. ing. mech.
4.2.4.
Luka Šarlija, mag. ing. mech.
4.3.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.3.1.
Camilo Sánchez Tobón, M. Sc.
Camilo Sánchez Tobón, M. Sc. Process Engineering, ima organiziranu obranu doktorskog rada dana 11. 3. 2024. u dvorani 7 BCC centra, 3. kat.
4.3.2.
Franjo Kozina, mag. ing. met.
Franjo Kozina, mag. ing. met., ima organiziranu obranu doktorskog rada dana 29. 2. 2024. u 10h u predavaonici dvorišne zgrade MF, Aleja Narodnih heroja 3, Sisak.
4.3.3.
Irma Kremer, mag. ing. oecoing.
Irma Kremer, mag. ing. oecoing., ima organiziranu obranu doktorskog rada dana 1. 3. 2024. u dvorani 7 BCC centra, 3. kat.
4.3.4.
Zoran Tomić, mag. ing. mech.
Zoran Tomić, mag. ing. mech., ima organiziranu obranu doktorskog rada dana 27. 3. 2024. u dvorani 7 BCC centra, 3. kat.
4.4.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Adriane Stubičar, mag. ing. mech, u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, za odobrenje službenog putovanja u Kazahstan, prof. dr.sc. Danijelu Pavkoviću i dr.sc. Juraju Beniću, višem asistentu, u periodu od 19. do 31. ožujka 2024.
5.2.
Molba Zavoda za kvalitetu za odobrenje znanstvenog boravka i stručnog usavršavanja Andreja Razumića, asistenta, u Ljubljani, Slovenija, u razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2024. godine
5.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Mateju Čorku, mlađem istraživaču na projektu, u Ujedinjeno Kraljevstvo, u periodu od 25. veljače do 9. ožujka 2024. godine
5.4.
Izvješće prof. dr.sc. Nastie Degiuli o službenom putovanju u Čile
5.5.
Izvješće dr.sc. Hrvoja Mikulčića, iskusnog istraživača na projektu, o znanstvenom usavršavanju u Čileu
5.6.
Izvješće dr.sc. Maje Trstenjak, više asistentice, o službenom putovanju u Čile
5.
Nastava
5.1.
Odluka o plaćanju participacije za ljetni semestar 2023./2024.
5.2.
Prijedlog upisnih kvota prijediplomskih studija u ak. god. 2024./2025.
5.3.
Prijedlog vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
5.4.
Odluka o izvanrednom ispitni rok u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.
5.5.
Povjera dijela predavanja u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.
5.5.1.
dr.sc. Ivana Martić, viša asistentica Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku
5.5.2.
dr.sc. Martina Odeljan, viša asistentica Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
5.5.3.
dr.sc. Alen Cukrov, viši asistent Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
5.5.4.
dr.sc. Maja Trstenjak, viša asistentica Zavoda za industrijsko inženjerstvo
5.5.5.
dr.sc. Marina Budanko, viša asistentica Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
5.5.6.
dr.sc. Mihael Gudlin, viši asistent Zavoda za industrijsko inženjerstvo
5.5.7.
dr.sc. Marko Mimica, viši asistent na projektu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
5.5.8.
dr.sc. Nikola Matak, viši asistent na projektu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
5.5.9.
dr.sc. Antun Pfeifer, viši asistent na projektu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
5.5.10.
dr.sc. Stanislav Boldyryev, viši asistent na projektu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
5.6.
Prijedlog Zavoda za kvalitetu za promjenu nositelja kolegija prijediplomskih i diplomskih studija
5.7.
Prijedlog Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za promjenu nositelja kolegija prijediplomskih i diplomskih studija
5.8.
Prijedlog Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za promjenu nositelja kolegija prijediplomskih i diplomskih studija
5.9.
Povjerenstvo za završne i diplomske radove studija Mehatronika i robotika
nakon konzultacija s nastavnicima predlažem da se za povjerenstvo za završne i diplomske ispite studija Mehatronika i robotika imenuju slijedeći nastavnici: prof.dr.sc. Andrej Jokić izv. prof.dr.sc. Tomislav Stipančić izv. prof.dr.sc. Petar Ćurković doc.dr.sc. Marko Švaco doc.dr.sc. Branimir Škugor Za predsjednika povjerenstva predlažemo prof.dr.sc. Petra Ćurkovića, a za djelovođu doc.dr.sc. Branimira Škugora. Svi predloženici suglasni su s imenovanjem.
5.
Razno
5.
Ustrojstvo
5.1.
Molba Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku za promjenu naziva Laboratorija za energetsku učinkovitost
5.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za osnivanje novog laboratorijaMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica