Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                    SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/24-3/1
Broj: 251-66-1700-24-5

Zagreb, 14. ožujka 2024.


Predmet: Poziv na 6. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 6. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u srijedu,


20. ožujka 2024. godine u 11 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 21. veljače 2024. godine te Zapisnika 5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. veljače 2024. godine
1.
Priopćenja
1.1.
Dekana
1.2.
Prodekana
1.2.1.
Prodekan za nastavu
1.2.2.
Prodekan za studijske programe i upravljanje kvalitetom
1.3.
Odbora i povjerenstava
1.4.
Studenata
1.
Godišnje izvješće SOK-a za 2022.-2023. (uz primjere dobre prakse)
2.
Plan aktivnosti SOK-a 2023.-2024.
3.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
3.
Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
4.
Izbor Dekana Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje za mandatno razdoblje 2024.-2027.
5.
Izbor nastavnika i suradnika
5.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
5.2.
Izbor prof. dr. sc. Lovorke Grgec Bermanec na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku
5.3.
Izbor doc. dr. sc. Tomislava Lesičara na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću
5.4.
Izbor dr. sc. Daniela Milera, višeg asistenta, na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za motore i transportna sredstva na Katedri za tračnička vozila
5.5.
Izbor dr.sc. Antuna Pfeifera, na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektima CROSS i LOGREENER, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
5.6.
Izbor Maje Dukarić, prof., u naslovnu predavačicu, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
5.
Poslijediplomski studiji
5.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.1.1.
Lorena Mrkobrada, mag. ing. met.
5.1.2.
Marija Koričan, mag. ing. mech.
5.2.
Ocjena teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.2.1.
Denis Mlivić, mag. ing. mech.
5.2.2.
Martin Trgovec Greif, mag. ing. petrol.
5.2.3.
Andrija Zaplatić, mag. ing. mech.
5.2.4.
Jakov Ratković, mag. ing. mech.
5.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
5.3.1.
Robert Mašović, mag. ing. mech.
5.3.2.
Sandra Brajčinović, mag. ing. met.
5.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Josipa Pasaneca, mag. ing. mech.
Obrana doktorskog rada održat će se u četvrtak 28. ožujka 2024. godine, u BCC-u, u prostoriji 7, s početkom u 10:30 sati
5.
Nastava
5.1.
Prijedlog upisnih kvota i kriterija upisa diplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.
5.2.
Popis kolegija za izvođenje na engleskom jeziku u ak. god. 2024./2025.
5.3.
Povjera dijela predavanja dr. sc. Marini Budanko, višoj asistentici, na Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš
5.4.
Izmjena vanjskih suradnika za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.
5.5.
Promjena demonstratora u ljetnom semestru 2023/2024
5.6.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave Robertu Mašoviću, asistentu, u ljetnom semestru ak. god. 2023/2024
5.
Službena putovanja
5.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nastii Degiuli, u Australiju, u trajanju od 29. ožujka do 15. travnja 2024. godine
5.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Australiju i Novi Zeland, u trajanju od 16. ožujka do 07. travnja 2024. godine
5.3.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Danielu Rolphu Schneideru, u Australiju, u razdoblju od 29. ožujka do 16. travnja 2024. godine
5.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Filipu Juriću, u Austriju, u razdoblju od 7. do 28. ožujka 2024. godine
5.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Filipu Juriću, u Australiju, u trajanju od 5. do 23. travnja 2024. godine
5.6.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Marku Mimici, višem asistentu na projektu, u Australiju, u trajanju od 31. ožujka do 14. travnja 2024. godine
5.7.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja Goranu Stunjeku, asistentu na projektu, u Australiju, u trajanju od 30. ožujka do 14. travnja 2024. godine
5.8.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Matiji Krznaru, višem asistentu, u Nizozemsku, u razdoblju od 9. do 27. travnja 2024.
5.9.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Petru Piljeku u Nizozemsku, u periodu od 9. do 27. travnja 2024. godine
5.10.
Molba Zavoda za tehnologiju za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Denisu Kotarskom, iskusnom istraživaču na projektu, u Nizozemsku, u periodu od 9. do 27. travnja 2024. godine
5.11.
Izvješće Mateja Čorka, mlađeg istraživača na projektu, o službenom putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo
5.12.
Izvješće dr.sc. Antuna Pfeifera, asistenta na projektu, o službenom putovanju u Čile
5.13.
Izvješće Luke Herca, mlađeg istraživača na projektu, o službenom putovanju u Čile
5.
Opći akti
5.1.
Odluka o stavljanju izvan snage odluka i općih akata Fakulteta strojarstva i brodogradnje temeljem kojih se isplaćuje plaća odnosno dodaci na plaću te novčane nagrade za radne rezultate i uspješnost u radu
5.2.
Prijedlog Pravilnika o vrednovanju rada suradnika
5.
Ustrojstvo
5.1.
Prijedlog novog člana Fakultetskog vijeća, predstavnika asistenata i viših asistenata, umjesto doc. dr.sc. Tesse Uroić
6.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica