Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/24-3/1
Broj: 251-66-1700-24-7

Zagreb, 19. travnja 2024.Predmet: Poziv na 7. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 7. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u utorak,


23. travnja 2024 godine u 9,00 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 20. ožujka 2024. godine u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.4.1.
Izvješće Povjerenstva za odnose s javnošću
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Izbor prof. dr. sc. Smiljka Rudana na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata
3.3.
Izbor prof. dr. sc. Dragutina Lisjaka na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
3.4.
Izbor izv. prof. dr. sc. Nikše Dubreta na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za sociologiju
3.5.
Izbor Doriana Vlašićeka, mag. ing. mech., u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje
3.
Ustrojstvo
3.1.
Prijedlog izbora predloženika za prodekane Fakulteta strojarstva i brodogradnje na mandatno razdoblje od tri godine (od ak. god. 2024./2025. do 2026./2027.)
3.1.1.
Dr. sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, za područje znanstveno-istraživačkog rada i suradnje s gospodarstvom, drugi mandat
3.1.2.
Dr. sc. Goran Đukić, redoviti profesor u trajnom zvanju, za područje studijskih programa i upravljanja kvalitetom, drugi mandat
3.1.3.
Dr. sc. Marija Galić, docentica, za područje nastave i studenata, prvi mandat
3.1.4.
Dr. sc. Marko Katić, izvanredni profesor, za područje poslovanja i organizacije, prvi mandat
3.2.
Predloženik za člana Matičnog odbora za polje Interdisciplinarno znanstveno područje-polje sigurnosne i obrambene znanosti
3.3.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku za promjenu naziva Laboratorija za hidromehaniku broda
3.4.
Molba Zavoda za mehaniku fluida za promjenu naziva Laboratorija za umjetnu kardiovaskularnu cirkulaciju
4.
Interni akti
4.1.
Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku
4.2.
Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih i drugih prihoda izvan proračuna
5.
Poslijediplomski studiji
5.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.1.1.
Dubravka Božić, mag. math.
5.1.2.
Darin Majnarić, mag. ing. nav. arch.
5.2.
Ocjena teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.2.1.
Jelena Šklebar, mag. ing. mech.
5.2.2.
Boris Ćosić, dipl. ing.
5.3.
Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad Camila Sáncheza Tobóna
5.4.
Izmjena članova povjerenstva za obranu doktorskog rada Mateja Paranosa mag.ing.mech.
Odbor za poslijediplomske studije predlaže izmjenu članova povjerenstva za obranu doktorskog rada Mateja Paranosa, mag. ing. mech. Izmjena je nastala zbog nemogućnosti sudjelovanja dva prethodno potvrđena člana povjerenstva, te je zbog navedenog predloženo, a zatim i prihvaćeno novo Povjerenstvo u sastavu: 1. Izv. prof. dr.sc. Goran Krajačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik povjerenstva, 2. Prof. dr.sc. Vesna Alar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, članica 3. Prof. dr.sc. Sanja Martinez, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, članica.
5.
Nastava
5.1.
Manje izmjene i dopune studijskih programa
5.2.
Raspodjela sredstava za unapređenje nastave po katedrama i zavodima Fakulteta za 2024. godinu
5.3.
Molba Sveučilišta u Zagrebu, Geotehničkog fakulteta, za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave i nositeljstvo kolegija izv. prof. dr.sc. Tei Žakula
5.
Službena putovanja
5.1.
Izvješće prof. dr.sc. Danijela Pavkovića o službenom putovanju u Kazahstan
5.2.
Izvješće prof. dr.sc. Nastie Degiuli o službenom putovanju u Australiji
5.3.
Izvješće doc. dr.sc. Juraja Benića o službenom putovanju u Kazahstan
5.4.
Izvješće dr.sc. Filipa Jurića, istraživača na projektu, o službenom putovanju u Austriju
5.5.
Izvješće Marina Ivankovića o znanstvenom boravku u Njemačkoj
5.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica