Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/24-3/1
Broj: 251-66-1700-24-9

Zagreb, 17. svibnja 2024.


Predmet: Poziv na 8. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 8. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u srijedu,


22. svibnja 2024. godine u 9,00 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. izvanredne tematske sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. ožujka 2024. godine, Zapisnika 7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. travnja 2024. godine i Zapisnika 7. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. travnja 2024. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.2.
Prodekana
2.2.1.
Pripremne radnje izrade analitičkog priloga samoanalizi za reakreditaciju
Tablice 5.7. i 5.8. – Pozivaju se nastavnici koji još nisu da do kraja svibnja upišu u upitnike svoje angažmane u uredničkim odborima časopisa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7wWLcmp3Z1nEDH7wCwIFirAeutep9gYnj0Yjswpn0dnnRUw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 te svoja sudjelovanje u organizaciji skupova https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODdBi3UiNoyLHEFAd4hab887TnkNKShHfoWGUs2i6z02ANg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 . Kako bi Povjerenstvo za izradu samoanalize i reakreditaciju, moglo krenuti s dorađivanjem tablica. Tablica 4.3. - Inicijalni podatci broja radova Fakulteta su u tablici 4.3 – Pozivaju se nastavnici da što prije ažuriraju unos radova u CROSBI. Tablica 5.3. – Pozivaju se nastavnici da radove koji su u WoSu i/ili Scopusu navedeni kao otvoreni pristup i iz WoS-a i Scopusa postoji link na cjeloviti tekst iste unesu u Dabar https://repozitorij.fsb.unizg.hr/. Razlog je poštivanje odluke iz 2015. (u prilogu), a u skladu sa smjernicama Otvorene znanosti. U prilogu trenutne tablice radi uvida u ispunjenost i obim posla koji službe (u ovom slučaju Knjižnica) moraju obaviti, a ne mogu bez angažmana nastavnika putem dostave traženih podataka.
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.2.
Pokretanje postupka reizbora, izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta, i imenovanje stručnih povjerenstava
3.3.
Izbor dr.sc. Hrvoja Mikulčića na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
3.4.
Izbor dr.sc. Ane Kodba na suradničko radno mjesto više asistentice na projektu, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku
3.5.
Izbor dr.sc. Ivana Batistića na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida
3.
Ustrojstvo
3.1.
Imenovanje Povjerenstva za izradu samoanalize i reakreditaciju
4.
Poslijediplomski studiji
4.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.1.1.
Branimir Ćaran, mag. ing. mech.
4.2.
Ocjena teme doktorskog rada
4.2.1.
Dubravka Božić, mag. math.
4.2.2.
Željko Vukelić, dipl. ing.
4.3.
Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
4.3.1.
Ante Jurčević, mag. ing. mech.
4.3.2.
Petar Škvorc, mag. ing. mech.
4.3.3.
Josip Živić, mag. ing. mech.
4.4.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
4.4.1.
Sandra Brajčinović, mag. ing. met.
Obrana doktorskog rada održat će se u ponedjeljak 17. lipnja 2024., u 13:00 sati na Metalurškom fakultetu u Sisku.
4.4.2.
Robert Mašović, mag. ing. mech.
Obrana doktorskog rada održat ć se u petak 7. lipnja 2024. godine u 11,00 sati u sobi 7 BCC.
4.5.
Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Franje Kozine
4.6.
Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Ivice Krištića, mag. ing. mech, u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija
5.
Nastava
5.1.
Izmjena plana ispitnih rokova u ljetnom semestru ak. god. 2023/2024
6.
Službena putovanja
6.1.
Molba izv. prof. dr. sc. Tomislava Jarka za produljenje neplaćenog dopusta zbog znanstvenog usavršavanja u inozemstvu, u trajanju do 31. kolovoza 2026. godine
6.2.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Keniju i Tursku, u razdoblju od 20. do 30. svibnja 2024. godine
6.3.
Molba Katedre za matematiku za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Mariji Prša u SAD, u periodu od 17. svibnja do 8. lipnja 2024. godine
6.4.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Antoniu Mikuliću, asistentu, u Singapur u periodu od 3. do 19. lipnja 2024. godine.
6.5.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, za odobrenje službenog putovanja Tesi Herceg, mlađoj istraživačici na projektu, u Njemačku, u periodu od 17. lipnja do 17. srpnja 2024. godine
6.6.
Izvješće prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera o službenom putovanju u Australiju
6.7.
Izvješće dr.sc. Marka Mimice, višeg asistenta na projektu, o službenom putovanju u Australiju
6.8.
Izvješće Gorana Stunjeka, asistenta na projektu, o službenom putovanju u Australiju
7.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica