Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 22. svibnja 2024. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.

PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Boras dr.sc. Ivanka, Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Deur dr.sc. Joško, Dović dr.sc. Damir, Džijan dr.sc. Ivo, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kunica dr.sc. Zoran, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor,  Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško,  Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Slapničar dr.sc. Vedran, Tuković dr.sc. Željko, Vučković dr.sc. Krešimir, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori: Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Ferdelji dr.sc. Nenad, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Lesičar dr.sc. Tomislav, Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir, Skozrit dr.sc. Ivica, Stojanović dr.sc. Ivan, Vladimir dr.sc. Nikola,  Vujanović dr.sc. Milan.

Docenti: Galić dr.sc. Marija,  Kereković dr.sc. Snježana, Švaco dr.sc. Marko.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica.

Asistenti - Viši asistenti: Dogančić dr.sc. Bruno.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Čmelješević Matija, Meštrić Lovro.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuju: Ivan Petrošević, dipl. iur., tajnik Fakulteta; Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja.

ODSUTNI:

Prodekan: dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor (ispr.).

Redoviti profesori: Balen dr.sc. Igor, Bauer dr.sc. Branko, Božić dr.sc. Željko, Duić dr.sc. Neven, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kožuh dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Majetić dr.sc. Dubravko, Pavković dr.sc. Danijel (ispr.), Rede dr.sc. Vera, Smojver dr.sc. Ivica (ispr.), Šitum dr.sc. Željko (ispr.), Štorga dr.sc. Mario (ispr.), Terze dr.sc. Zdravko, Vrdoljak dr.sc. Milan (ispr.), Žeželj dr.sc. Dragan (ispr.).

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Dubreta dr.sc. Nikša, Ilinčić dr.sc. Petar, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan,  Škec dr.sc. Stanko (ispr.), Tomičević dr.sc. Zvonimir,  Žakula dr.sc. Tea (ispr.).

Docenti: Prša dr.sc. Marija.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana (ispr.), Razumić Andrej, mag. ing. mech.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora (ispr.).

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Dražić Tomislav, Ivanković Ante, Pavlović Vid, Plank David, Šabić Filip, Šijak Igor.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 8. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Prihvaćanje Zapisnika 6. izvanredne tematske sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. ožujka 2024. godine, Zapisnika 7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. travnja 2024. godine i Zapisnika 7. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. travnja 2024. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnike 6. izvanredne tematske sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. ožujka 2024. godine, 7. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. travnja 2024. godine i 7. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. travnja 2024. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. 

2.
Priopćenja
2.1.
Dekana

Dekan prof. dr.sc. Zdenko Tonković priopćio je:

Dana 2. svibnja 2024. Uprava Fakulteta je ugostila generalnog konzula u Münchenu g. Vladimira Duvnjaka, alumnija našeg Fakulteta.   

Dana 6. svibnja 2024. dekan je sudjelovao na sastanku na Sveučilištu, a 7. svibnja 2024. na sastanku u MZO zajedno s Rektorom i dekanima našeg Sveučilišta vezano za dva pravilnika: Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti MZO-a i Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te ostalih proračunskih korisnika iz nadležnosti MZO-a. Navedene pravilnike je donijelo MZO i stavilo 8 dana u javnu raspravu. Nakon održanog sastanka u MZO Ministar Fuchs je odlučio da pravilnici ne idu u daljnju proceduru već u doradu.   

U petak 10. svibnja 2024. u auli Sveučilišnog nastavnog centra AGG-FSB održana je 24. izložba inovacija učenika zagrebačkih osnovnih, srednjih škola i studenata INOVA-MLADI 2024 uz goste iz cijele Hrvatske i inozemstva. INOVA-MLADI je program Saveza inovatora Zagreba, Udruge inovatora Fakulteta strojarstva i brodogradnje i zagrebačkih udruga mladih inovatora s ciljem da velikom izložbenom manifestacijom potaknu daljnji razvitak inovatorstva mladih u Gradu Zagrebu. Svečana dodjela odličja održat će se u petak 24. svibnja s početkom u 12,30 sati u Sveučilišnom nastavnom centru AGG-FSB.

Fakultet je za potrebe premošćivanja likvidnosti Fakulteta uslijed predfinanciranja EU projekata i projekta obnove Fakulteta aktivirao revolving kredit kod svoje poslovne banke (Zagrebačka banka d.d.) na maksimalni iznos od 2,4 mil. EUR. Zbog plaćanja obveza kredit se krenuo koristiti 17. travnja 2024. u iznosu od 1,2 mil. EUR. Uprava ulaže napore da se za projekt obnove od MZO čim prije dobiju sredstva potraživana po ZNS-ovima, kao i od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za projekt Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve (NRLE).

Dana 20. svibnja 2024. dekan je održao govor na otvorenju međunarodne konferencije znanosti o konstruiranju DESIGN 2024 koju organizira naš Fakultet, odnosno članovi Katedre za konstruiranje i razvoj proizvoda sa Zavoda za konstruiranje u suradnji s međunarodnim udruženjem The Design Society. 18. po redu konferencija se održava u Cavtatu od 20. do 23. travnja 2024. Voditelj ove konferencije s više od 450 sudionika iz preko 40 zemalja je prof. dr. sc. Mario Štorga.

U srijedu 29. svibnja 2024. u Sveučilišnom nastavnom centru AGG-FSB održat će se svečana primopredaja automobila kojeg tvrtka Tomić & Co sponzorira našem Fakultetu kao prilog potpore projektu INSIGHT između tvrtke BMW iz Münchena i našeg Fakulteta (CRTA-e) kojoj će nazočiti predstavnici Centra kompetencija za baterijske ćelije BMW grupe (Tvornica BCCC u Münchenu). 

U organizaciji Sveučilišnog nautičkog kluba FSB održan je tradicionalni, ove godine jubilarni, XX Plov za čisti Jadran, u periodu od 26. do 28. travnja 2024. godine. Plovilo se na ruti Rogoznica - Piškera - Kornati - Zlarin - Rogoznica. U plovu je sudjelovalo 109 jedriličarki i jedriličara na 15 jedrilica. Održano je predavanje tematski vezano uz očuvanje prirodnih svojstava Jadrana i okoliša, pod naslovom "Materijali u brodogradnji", autora prof. dr.sc. Zdravka Schauperla, a obzirom na to da je ovo bio jubilarni plov, prikazana je i retrospektiva svih održanih plovova od 2003. godine.

2.2.
Prodekana

Prodekan za znanstveni rad i suradnju s gospodarstvom, prof. dr.sc. Igor Karšaj, priopćio je:

U organizaciji Centra za podršku i razvoj karijera studenata, dana 17. svibnja 2024. održan je Praktičan spoj: FSB i gospodarstvo, događaj čiji je glavni cilj povezivanje tvrtki i studenata. Sudjelovalo je 40 tvrtki i oko 100 studenata. Tvrtke su dobile priliku prikazati svoje poslovanje studentima, a studentima je ovaj spoj pomogao u pronalaženju kvalitetnih tvrtki za studentsku praksu. Aplikacija za studentske prakse je zaživjela, trenutno imamo oko 200 prijavljenih tvrtki, s ciljem daljnjeg proširenja ovog broja. Uprava je iskoristila ovu priliku i predstavila daljnje aktivnosti Fakulteta, između ostalog i Dane FSB-a, koji će se održati od 4. do 9. studenoga 2024. Dogovoreni su prvi sponzorski paketi, a cilj nam je za dane FSB-a organizirati što veće događanje, obzirom da je ovo 105-a godišnjica Fakulteta.

U planu je izrada kataloga usluga koje nude naši laboratoriji, stoga je upućen poziv voditeljima laboratorija da dostave sve potrebne podatke u inicijalnoj anketi. Nakon obrade podataka i sistematizacije stručnih, znanstvenih i nastavnih usluga, u postupak ćemo uključiti i Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom, jer nam je krajnji cilj napraviti aplikaciju koju ćemo nuditi tvrtkama, kako bi pokazali koje usluge nudimo te kojom opremom naši laboratoriji raspolažu, prilikom prijave većih znanstvenih i stručnih projekata.

Predstavili smo FSB burzu poslova, projekt koji je originalno krenuo kao diplomski rad studenta, pod vodstvom mentora izv. prof. dr.sc. Tomislava Stipančića. Na web stranici posao.fsb.hr, tvrtke će moći oglašavati natječaje za zapošljavanje. Prilagodbu web aplikacije izradili su studenti i prof. Stipančić, a u planu je i izrada aplikacije za završne i diplomske radove, kako bi se taj postupak digitalizirao i pojednostavio.

Sveučilište je uplatilo dvije tranše potpora, za 2023. godinu u iznosu od 58 000 eura te za 2024. godinu u iznosu od 60 000 eura. Taj iznos dostupan je za dodjelu, a krajem godine očekujemo još jednu tranšu od 60 000 eura. Za dodjelu potpora prijavljuje se svaki nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju te ima mogućnost uz sebe vezati i jednog doktoranda. I viši asistenti mogu također birati u okviru Katedre s kime žele podijeliti potporu. Boduju se prijavljeni radovi, te se temeljem toga dodjeljuju iznosi potpore.

U Centru za podršku i razvoj karijera studenata, zaposlena je kolegica Darija Sesar Petrić. Ona je već radila na FSB-u, u Službi za projekte i mobilnost, tako da je upoznata sa našim sustavom. Trenutno je zaposlena na Horizon projektu, a preuzet će cjelokupni PR, od promociji Fakulteta na društvenim mrežama do strategije pristupa školama. 

Prodekan za nastavu prof. dr.sc. Krešimir Grilec predstavio je članovima fakultetskog vijeća rezultate kolokvija koji su održani u travnju, prema prezentaciji u privitku.  

Također, prodekan je zamolio sve nastavnike da se pridržavaju Mjera za povećanje kvalitete i učinkovitosti studiranja koje su usvojene dana 13. prosinca 2023., pogotovo u pogledu točke 8., koja se odnosi na objavu riješenih zadataka kolokvija i ispita, kako bi bili studentima dostupni. 

2.2.1.
Pripremne radnje izrade analitičkog priloga samoanalizi za reakreditaciju

Prodekan za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom prof. dr.sc. Goran Đukić, predstavio je članovima fakultetskog vijeća aktivnosti koje će biti potrebno organizirati u okviru postupka reakreditacije, a odnose se na sastavljanje samoanalize i organizacije posjeta stručnog povjerenstva. 

Iako još nemamo termin posjeta stručnog povjerenstva, za koji moramo imati spremnu samoanalizu, već u ovom trenutku možemo krenuti u ispunjavanje tablica i ažuriranje podataka o nastavnicima, stoga se pozivaju nastavnici koji još nisu da do kraja svibnja dostave sljedeće podatke:

 1. svoje angažmane u uredničkim odborima časopisa te svoja sudjelovanje u organizaciji skupova (tablice 5.7 i 5.8.), putem sljedećih linkova: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7wWLcmp3Z1nEDH7wCwIFirAeutep9gYnj0Yjswpn0dnnRUw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0;  te https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODdBi3UiNoyLHEFAd4hab887TnkNKShHfoWGUs2i6z02ANg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0, kako bi Povjerenstvo za izradu samoanalize i reakreditaciju, moglo krenuti s dorađivanjem tablica;
 2. Pozivaju se nastavnici da što prije ažuriraju unos radova u CROSBI, kako bi se mogla ispuniti tablica 4.3.
 3. Potrebno je radove, koji su u WoSu i/ili Scopusu navedeni kao otvoreni pristup i iz WoS-a i Scopusa postoji link na cjeloviti tekst, unesti u Dabar https://repozitorij.fsb.unizg.hr/. Razlog je poštivanje odluke  iz 2015. (u prilogu), a u skladu sa smjernicama Otvorene znanosti, za popunjavanje podataka u tablici 5.3.

U prilogu se nalaze trenutne tablice radi uvida u ispunjenost i obim posla koji službe (u ovom slučaju Knjižnica) moraju obaviti, a ne mogu bez angažmana nastavnika putem dostave traženih podataka.

2.3.
Studenata

Predstavnik studenata Matija Čmelješević, priopćio je:

Održano je godišnje natjecanje STEM Games, koje okuplja studente STEM područja iz Hrvatske i regije, u Umagu od 12. do 17. svibnja 2024. godine. Na natjecanju je sudjelovalo 168 studenata i studentica FSB-a. Naši studenti ostvarili su odlične rezultate u konkurenciji od 24 fakulteta, od čega možemo istaknuti zlatnu medalju muške veslačke sekcije, srebrnu medalju u ženskoj odbojci na pijesku, muškom rukometu, muškom stolnom tenisu, ženskom krosu i muškom krosu, te brončanu medalju iz znanja te ženske košarke.

Objavljeni su rezultati natječaja za financiranje studentskih programa u 2024. godini, koje je organiziralo Sveučilište u Zagrebu. Studentske udruge FSB-a tako su od ukupnog iznosa od 100 000 eura, dobile iznos od preko 10 000 eura. 

2.4.
Odbora i povjerenstava

Nema priopćenja.

3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:   

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom.
  2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
  3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstvena polja brodogradnja; strojarstvo i zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, na Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za hidromehaniku plovnih objekata.
  4. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehnologiju na Katedri za alatne strojeve.
  3.2.
  Pokretanje postupka reizbora, izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta, i imenovanje stručnih povjerenstava

  Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora nastavnika na više znanstveno-nastavno radno mjesto:

  1. Prof. dr.sc. Željka Tukovića, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve

  Stručno povjerenstvo:

  1.      Prof. dr.sc. Daniel Rolph Schneider, predsjednik povjerenstva

  2.      Prof. dr sc. Hrvoje Kozmar, član

  3.      Prof. dr.sc. Alojz Ivanković, University College Dublin, School of Mechanical and Materials Engineering, član

   

  2. Doc. dr.sc. Maria Hrgetića, na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava  na Katedri za strojarsku automatiku.

  Stručno povjerenstvo:

  1.      Prof. dr.sc. Josip Kasać, predsjednik povjerenstva

  2.      Prof. dr.sc. Joško Deur, član

  3.      Prof. dr.sc. Neven Lovrin, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, član
   

  3.   Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje proizvodnjom
  (mogućnost reizbora dr.sc. Mire Hegedića, docenta)

  Stručno povjerenstvo:

  1.      Prof. dr.sc. Dragutin Lisjak, predsjednik povjerenstva

  2.      Izv. prof. dr.sc. Hrvoje Cajner, član

  3.      Izv. prof. dr.sc. Nikola Gjeldum, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, član

   

  3.3.
  Izbor dr.sc. Hrvoja Mikulčića na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva i tajnim glasovanjem donosi odluku da  dr.sc. Hrvoje Mikulčić, iskusni istraživač na projektu, ispunjava uvjete za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku,

  (glasačko povjerenstvo: izv. prof. dr.sc. Nenad Ferdelji,  izv. prof. dr.sc.  Petar Ćurković i izv. prof. dr.sc. Marko Jokić, 
  rezultati glasovanja: od ukupno 52 glasa, 45 "za", 1 "protiv", 5 "suzdržanih" i 1 "nevažeći listić").

  3.4.
  Izbor dr.sc. Ane Kodba na suradničko radno mjesto više asistentice na projektu, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Dr.sc. Ana Kodba, mag. ing. mech., izabire se na suradničko radno mjesto više asistentice, na projektu  EHHUR, Effective NECP i HeatMineDH, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.

  3.5.
  Izbor dr.sc. Ivana Batistića na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Dr.sc. Ivan Batistić, asistent, izabire se na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida.

  3.
  Ustrojstvo
  3.1.
  Imenovanje Povjerenstva za izradu samoanalize i reakreditaciju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Stručnog povjerenstva, donosi odluku: 

  Imenuje se Povjerenstvo za izradu samoanalize i reakreditacije, u sastavu: 

  Uvodni dio samoanalize i koordinacija:

  1.      prof. dr. sc. Zdenko Tonković

  2.      prof. dr. sc. Goran Đukić

  3.      prof. dr. sc. Krešimir Grilec

  4.      prof. dr. sc. Igor Karšaj

  5.      prof. dr. sc. Darko Kozarac

  6.      Ivan Petrošević, dipl. iur. 

  Radne skupine za pisanje tema samoanalize:
  Tema I – Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete

  1.      prof. dr. sc. Damir Markučič

  2.      prof. dr. sc. Gorana Baršić

  3.      prof. dr. sc. Krešimir Vučković

  4.      izv. prof. dr. sc. Ivan Stojanović

   

  Tema II – Studijski programi i programi cjeloživotnog učenja

  1.      prof. dr. sc. Goran Đukić

  2.      prof. dr. sc. Milan Vrdoljak

  3.      izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cajner

   

  Tema III – Učenje i poučavanje usmjereno na studenta – nastavni proces i podrška

  1.      prof. dr. sc. Krešimir Grilec

  2.      doc. dr. sc. Marija Galić

  3.      izv. prof. dr. sc. Tomislav Stipančić

   

  Tema IV – Nastavnički kapaciteti i infrasturktura visokog učilišta

  1.      prof. dr. sc. Mario Štorga

  2.      prof. dr. sc. Darko Kozarac

  3.      izv. prof. dr. sc. Pero Prebeg

   

  Tema V – Znanstvena i stručna djelatnost

  1.      prof. dr. sc. Andrej Jokić

  2.      prof. dr. sc. Igor Karšaj

  3.      izv. prof. dr. sc. Nikola Vladimir

  4.      izv. prof. dr. sc. Marko Katić

   

  Izrada analitičkog priloga samoanalizi:

  1.      Izidora Herold

  2.      Silvana Škoko Gavranović

  3.      dr. sc. Tamara Krajna

  4.      Ana Domitrović, dipl. oec.

  5.      Ankica Mihaljević, dipl. oec.

  6.      Andrija Levanić, dipl. ing.

  Zadatak povjerenstva jest izrada Samoanalize te koordinacija svih procesa u postupku reakreditacije predviđene za jesen 2024. godine. 

  4.
  Poslijediplomski studiji
  4.1.
  Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  4.1.1.
  Branimir Ćaran, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće  prihvaća prijedlog teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Branimira Ćarana, mag. ing. mech., pod naslovom: "Lokalizacija i upravljanje mobilnog robota za vertikalne površine (Localization and control of a mobile robot on vertical surfaces)"  iz područja  tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva. 

  Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Marko Švaco, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje predsjednik povjerenstva
  2. Akademik Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, studijski savjetnik
  3. Akademik Ivan Petrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, član

  te se predlaže imenovanje mentora doktorskog rada, nakon obrane konačne teme akademika Bojana Jerbića.

  4.2.
  Ocjena teme doktorskog rada
  4.2.1.
  Dubravka Božić, mag. math.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Dubravke Božić, mag. math.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: Procjena rizika kod regresijskih modela u mjeriteljstvu (Risk assessment for regression models in metrology), iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Dubravke Božić, mag. math.

  4.2.2.
  Željko Vukelić, dipl. ing.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Željka Vukelića, dipl. ing. strojarstva.

  Ocjenjuje se podobnom predložena tema doktorskog rada pod naslovom: „Model unaprjeđenja dinamičkih sposobnosti proizvodnih poduzeća temeljen na spremnosti za Industriju 5.0 i digitalnom upravljanju proizvodnjom“, iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva.

  Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da u skladu s čl. 28. st. 1. toč. 19. Statuta Sveučilišta odobri predloženu temu doktorskog rada Željka Vukelića, dipl. ing. strojarstva.

  4.3.
  Mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu
  4.3.1.
  Ante Jurčević, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku;

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Ante Jurčevića, mag. ing. mech.,  pod naslovom: Višerazinsko modeliranje oštećenja u duktilnim heterogenim materijalima /Multiscale modelling of damage in ductile heterogeneous materials.

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

  1. Izv. prof. dr.sc. Tomislav Lesičar  - predsjednik povjerenstva
  2. Prof. emer. dr.sc. Jurica Sorić – član
  3. Prof. dr.s.c. Marko Čanađija, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet – član.
  4.3.2.
  Petar Škvorc, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Petra Škvorca, mag. ing. mech.,  pod naslovom:Aerodinamička svojstva visokih zgrada s poroznim pročeljem / Aerodynamic characteristics of tall buildings with porous façades“.    

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu: 

  1.      Prof. dr. sc. Milan Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva

  2.      Dr. sc. Gianni Bartoli, Sveučilište u Ferenci, Italija, član

  3.      Dr. sc. Andrija Buljac, Fractal d.o.o. Split,  član.

  4.3.3.
  Josip Živić, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prihvaća se mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada Josipa Živića, mag. ing. mech.,  pod naslovom: “A computational modeling of aortic adaptation to vascular lesions" (Racunalno modeliranje adaptacije aorte pri pojavi vaskularnih lezija)“.                                                 

  Potvrđuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada, u sastavu:

  1. Prof. dr.sc. Željko Tuković,  predsjednik Povjerenstva
  2. Doc. dr.sc. Lana Virag, članica
  3. Prof. dr.sc. Mislav Vrsalović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, član.
  4.4.
  Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
  4.4.1.
  Sandra Brajčinović, mag. ing. met.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Sandre Brajčinović, mag. ing. met., te kao dan obrane određuje 17. lipnja 2024. godine u 13:00  sati u dvorani 7 BCC centra, 3. kat.

  4.4.2.
  Robert Mašović, mag. ing. mech.

  Fakultetsko vijeće prihvaća Izvješće Povjerenstva o pozitivnoj ocjeni doktorskog rada Roberta Mašovića, mag. ing. mech., te kao dan obrane određuje 07. lipnja 2024. godine u 11:00  sati u dvorani 7 BCC centra, 3. kat.

  4.5.
  Obrazloženje ocjene summa cum laude za doktorski rad dr.sc. Franje Kozine

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prima se na znanje Odluka Povjerenstva za obranu doktorskog rada o davanju ocjene summa cum laude za doktorski rad Franje Kozine, mag. ing. met. pod nazivom: "Solidification and characterisation of aluminum-magnesiumlithium alloy (Skrućivanje i karakterizacija aluminij-magnezij-litij legure)", koji je obranjen 29. veljače 2024. godine.

  4.6.
  Zadatak za završni rad i prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada Ivice Krištića, mag. ing. mech, u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija

  Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za poslijediplomske studije, donosi odluku:

  Prihvaća se prijedlog teme završnog rada Ivice Krištića, mag. ing. mech., na poslijediplomskom specijalističkom studiju, pod naslovom "Eksperimentalna i numerička analiza čvrstoće tijela međuprirubničkog leptirastog ventila,  i povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada, u sastavu: 

  1. Prof. dr.sc. Marko Jokić  - predsjednik povjerenstva
  2. Izv. prof. dr.sc. Zvonimir Tomičević - mentor
  3. Prof. dr.sc. Lovre Krstulović-Opara, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - član              
  5.
  Nastava
  5.1.
  Izmjena plana ispitnih rokova u ljetnom semestru ak. god. 2023/2024

  Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu i studente, donosi odluku:

  Prihvaća se  izmjena plana redovitih ispitnih rokova u akademskoj godini 2023./2024., koji se nalazi u privitku.

  6.
  Službena putovanja
  6.1.
  Molba izv. prof. dr. sc. Tomislava Jarka za produljenje neplaćenog dopusta zbog znanstvenog usavršavanja u inozemstvu, u trajanju do 31. kolovoza 2026. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu prof. dr.sc. Tomislava Jarka, donosi odluku:

  Dr.sc. Tomislavu Jarku, izvanrednom profesoru, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću, odobrava se neplaćeni dopust,  s početkom 01. srpnja 2024. – 31. kolovoza 2026. godine (ukupno 26 mjeseci), radi znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu u Valladolidu, Kraljevina Španjolska. 
  Njegove nastavne obveze bit će preraspodijeljene unutar Zavoda i Katedre.
  Sva prava iz radnog odnosa dr. sc. Tomislava Jarka, izvanrednom profesoru, za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta miruju.

  6.2.
  Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću u Keniju i Tursku, u razdoblju od 20. do 30. svibnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, donosi odluku:

  Prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, odobrava se službeni put u Keniju i Tursku, radi prisustvovanja na IEA 9th Annual Global Conference on Energy Efficiency u Nairobi, Kenija, te posjeta i suradnja sa EGE Universityi i Yaşar University u Izmir, Turska, u vremenu od 20. do 30. svibnja 2024. godine.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  6.3.
  Molba Katedre za matematiku za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Mariji Prša u SAD, u periodu od 17. svibnja do 8. lipnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Katedre za matematiku, donosi odluku:

  Doc. dr.sc. Mariji Prša, na Katedri za matematiku, odobrava se službeni put u SAD, radi suradnje s profesorom Giovanni Paolo Galdijem, Sveučilište u Pittsburghu (University of Pittsburgh, u vremenu od 17. svibnja – 08. lipnja 2024. godine.
  Nakon povratka imenovana je obavezana podnijeti Fakultetskom vijeću pismeno izvješće.

  6.4.
  Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Antoniu Mikuliću, asistentu, u Singapur u periodu od 3. do 19. lipnja 2024. godine.

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, donosi odluku: 

  Dr.sc. Antoniu Mikuliću, asistentu, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata, odobrava se službeni put u Singapur, radi sudjelovanja na konferenciji 43rd International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering (OMAE 2024), u vremenu od 03. – 19. lipnja 2024. godine.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  6.5.
  Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, za odobrenje službenog putovanja Tesi Herceg, mlađoj istraživačici na projektu, u Njemačku, u periodu od 17. lipnja do 17. srpnja 2024. godine

  Fakultetsko vijeće na molbu Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, donosi odluku:

  Tesi Herceg, mlađoj istraživačici na projektu, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju, odobrava se službeni put u München, radi boravka i usavršavanja na BMW razvojno istraživačkom centru BCCC (Battery Cell Competence Centere,  u vremenu od 17. lipnja  – 17. srpnja 2024. godine.
  Nakon povratka imenovani je obavezan podnijeti Fakultetskom vijeću pisano izvješće.

  6.6.
  Izvješće prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera o službenom putovanju u Australiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće prof. dr.sc. Daniela Rolpha Schneidera o službenom putovanju u Australiju.

  6.7.
  Izvješće dr.sc. Marka Mimice, višeg asistenta na projektu, o službenom putovanju u Australiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće dr.sc. Marka Mimice, višeg asistenta na projektu, o službenom putovanju u Australiju.

  6.8.
  Izvješće Gorana Stunjeka, asistenta na projektu, o službenom putovanju u Australiju

  Fakultetsko vijeće prihvaća izvješće Gorana Stunjeka, asistenta na projektu, o službenom putovanju u Australiju.

  7.
  Razno

  Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
  Dekan utvrđuje da je dnevni red iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 10:45 sati.

     Zapisničarka                                                                                                            D e k a n


  Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                                                             Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica