Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

                  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
                     Zagreb, Ivana Lučića 5

Klasa: 640-01/24-3/1
Broj: 251-66-1700-24-10

Zagreb, 14. lipnja 2024.


Predmet: Poziv na 9. redovnu sjednicu
                 Fakultetskog vijećaP  o  z  i  v


na 9. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje u ak. god. 2023./2024., koja će se održati u srijedu,


19. lipnja 2024. godine u 11,00 sati


u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, 

Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B)


Dnevni red

1.
Prihvaćanje Zapisnika 8. redovne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 22. svibnja 2024. godine
2.
Priopćenja
2.1.
Dekana
2.1.1.

2.2.
Prodekana
2.3.
Studenata
2.4.
Odbora i povjerenstava
2.4.1.
Izvješće Središnjeg povjerenstva za završne i diplomske radove
2.4.2.
Izvješće Odbora za poslijediplomske studije
2.4.3.
Izvješće Povjerenstva za studijske programe
2.4.4.
Izvješće Povjerenstva za udžbenike i publikacije
2.4.5.
Izvješće Povjerenstva za e-učenje
2.4.6.
Izvješće Stegovnog sud za studente
2.4.7.
Izvješće Povjerenstva za Statut i opće akte
2.4.8.
Izvješće Povjerenstva za stegovni postupak zaposlenika
2.4.9.
Izvješće Povjerenstva za međunarodne projekte
2.4.10.
Izvješće Povjerenstva za nagrade
3.
Izbor nastavnika i suradnika
3.1.
Rezultati internog natječaja
3.2.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava
3.3.
Pokretanje postupka izbora nastavnika na viša znanstveno-nastavna radna mjesta i imenovanje stručnih povjerenstava
3.4.
Izbor dr.sc. Bojana Šekoranje, vodećeg istraživača na projektu, na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za autonomne sustave i računalnu inteligenciju
3.5.
Izbor dr.sc. Dalibora Viderščaka, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju
3.6.
Izbor dr.sc. Antonia Mikulića, na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje brodogradnja, u Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Katedri za konstrukciju plovnih objekata
3.7.
Izbor Jana Jakovljevića, mag. ing. mech., u naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava
3.
Sveučilišne potpore za 2024. godinu
4.
Interni akti
4.1.
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
5.
Poslijediplomski studiji
5.1.
Prijava konačne teme doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.1.1.
Pietro Kristović, mag. ing. mech.
5.1.2.
Izvješće o ocjeni doktorskog rada u okviru poslijediplomskog doktorskog studija
5.1.2.1.
Matej Paranos, mag. ing. mech.
Predviđena je obrana doktorskog rada u ponedjeljak 15. srpnja 2024. godine, s početkom u 10 sati, u Vijećnici Sveučilišnog nastavnog centra AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb, Prizemlje, Laboratorij 4B (oznaka L4B).
5.1.3.
Izvješće o završnom radu poslijediplomskog specijalističkog studija Ivana Bićanića, mag. ing. milit.
5.1.4.
Natječaj za upis u sveučilišni doktorski studij u ak. god. 2024./2025.
5.1.5.
Natječaj za upis u sveučilišni specijalistički studij u ak. god. 2024./2025.
6.
Nastava
6.1.
Akademski kalendar u ak. god. 2024./2025.
6.2.
Odluka o plaćanju participacije studenata u ak. god. 2024./2025.
6.3.
Molba Veleučilišta u Karlovcu za izdavanje suglasnosti za izvođenje nastave prof. dr. sc. Damiru Ciglaru u ak. god. 2024./2025.
6.4.
Izvedbeni plan nastave u ak. god. 2024./2025.
7.
Službena putovanja
7.1.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, za odobrenje statusa gostujućeg profesora prof. dr.sc. Jerolimu Andriću, na Sveučilištu u Napulju, Italija, u zimskom semestru ak. god. 2024./2025., u okviru ERASMUS programa
7.2.
Molba Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku, za odobrenje statusa gostujućeg profesora prof. dr.sc. Vedranu Slapničaru, na Sveučilištu u Napulju, Italija, u zimskom semestru ak. god. 2024./2025., u okviru ERASMUS programa
7.3.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Jošku Deuru, u Austriju, Njemačku i Češku u periodu od 13. do 23. srpnja 2024. godine
7.4.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja prof. dr.sc. Nevenu Duiću, u Poljsku i Finsku u periodu od 23. lipnja do 21. srpnja 2024. godine
7.5.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja izv. prof. dr.sc. Goranu Krajačiću, u Australiju, u periodu od 27. lipnja do 9. srpnja 2024. godine
7.6.
Molba Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Filipu Šuligoju, u Twente, Nizozemska, u periodu od 24. lipnja do 26. srpnja 2024. godine
7.7.
Molba Zavoda za industrijsko inženjerstvo za odobrenje službenog putovanja doc. dr.sc. Miri Hegediću, u Japan u periodu od 21. lipnja do 5. srpnja 2024. godine
7.8.
Molba Zavoda za konstruiranje za odobrenje službenog putovanja Faniki Lukačević, asistentici, u Milano, Italija, u periodu od 1. srpnja do 30. rujna 2024. godine
7.9.
Molba Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš za odobrenje službenog putovanja dr.sc. Filipu Juriću, istraživaču na projektu, u Austriju, u periodu od 16. lipnja do 5. srpnja 2024. godine
7.10.
Izvješće prof. dr.sc. Maria Štorge o održanoj konferenciji DESIGN 2024
7.11.
Izvješće prof. dr.sc. Gorana Đukića o održanoj konferenciji MOTSP 2024
8.
RaznoMolimo sve članove Fakultetskog vijeća kao i sve pozvane da prisustvuju sjednici.


D  e  k  a  n
Prof. dr. sc. Zdenko Tonković                   


Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933
tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Mapa stranica