Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

Z A P I S N I K

2. izvanredne elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 31. listopada 2023. godine, online glasovanjem.

GLASOVALI SU: 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Andrić dr.sc. Jerolim, Bauer dr.sc. Branko, Božić dr.sc. Željko, Boras dr.sc. Ivanka, , Ćorić dr.sc. Danko, Degiuli dr.sc. Nastia, Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Džijan dr.sc. Ivo, Godec dr.sc. Damir, Grgec Bermanec dr.sc. LovorkaJokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje, Kožuh dr.sc. Zoran, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Ljubas dr.sc. Davor, Majetić dr.sc. Dubravko, Markučič dr.sc. Damir, Pavković dr.sc. Danijel, Rede dr.sc. Vera Schneider dr.sc. Daniel Rolph, Smojver dr.sc. Ivica, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Cajner dr.sc. Hrvoje, Ćurković dr.sc. Petar, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Mihaljević dr.sc. Morana, Skozrit dr.sc. Ivica, Stojanović dr.sc. Ivan, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Vučković dr.sc. Krešimir, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti: Galić dr.sc. Marija, Kereković dr.sc. Snježana, Lesičar dr.sc. Tomislav, Opetuk dr.sc. Tihomir, Prša dr.sc. Marija, Švaco dr.sc. Marko.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Uroić dr.sc. Tessa.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Dražić Tomislav, Ivanković Ante, Meštrić Lovro, Pavlović Vid, Šijak Igor.

Studentica poslijediplomskog studija: Adamović Petra.


NISU GLASOVALI:

Prodekani: dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Željko, Balen dr.sc. Igor, Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Deur dr.sc. Joško, Haramina dr.sc. Tatjana, Kunica dr.sc. Zoran, Lulić dr.sc. Zoran, Parunov dr.sc. Joško, Slapničar dr.sc. Vedran, Šitum dr.sc. Željko, Žeželj dr.sc. Dragan.

Izvanredni profesori: Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Jokić dr.sc. Marko, Vladimir dr.sc. Nikola.

Docenti: Ilinčić dr.sc. Petar.

Asistenti - Viši asistenti: Razumić Andrej, mag. ing. mech.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Plank David, Šabić Filip.

1.
Prijedlog izmjene Odluke o imenovanju radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana (2022.-2024.)

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

Prihvaća se izmjena  Odluke o osnivanju stručnih i savjetodavnih radnih tijela Fakultetskog vijeća i dekana, za mandatno razdoblje 2022.-2024. počevši od 01. studenoga 2023. godine, do isteka mandata, kako slijedi:

 1.  Voditelj studija Strojarstva: imenovanje prof. dr.sc. Tanje Jurčević Lulić, umjesto dosadašnjeg voditelja prof. dr.sc. Gorana Đukića.
 2. Povjerenstvo za studijske programe: imenovanje prof. dr.sc. Milana Vrdoljaka kao predsjednika povjerenstva, umjesto dosadašnjeg predsjednika prof. dr.sc. Gorana Đukića.
 3. Povjerenstvo za studijske programe: prijedlog novog člana prof. dr.sc. Gorana Đukića, kao prodekana za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom.
 4. Povjerenstvo za strategiju: imenovanje prof. dr.sc. Milana Vrdoljaka kao člana, umjesto prof. dr.sc. Gorana Đukića. Povjerenstvo za strategiju: imenovanje člana povjerenstva, prof. dr.sc. Damira Markučiča kao novog zamjenika predsjednika povjerenstva, umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika prof. dr.sc. Gorana Đukića.

Stupanjem prof. dr.sc. Gorana Đukića na funkciju prodekana za područje studijskih programa i upravljanje kvalitetom, prestaje njegov mandat na navedenim položajima. 

1.
Raspis natječaja i imenovanje stručnih povjerenstva

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće elektroničkim glasovanjem, donosi odluku o pokretanju postupka izbora: 

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku.
  2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na Katedri za matematiku.
  3. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku (zamjena za rodiljni dopust).
  4. Jednog suradnika na stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za kvalitetu na Katedri za nerazorna ispitivanja.
  5. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta na projektu EMERGE, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
  6. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta na projektima META BUILD, INITIATE i EMERGE, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za energetska postrojenja i energetiku.
  1.
  Zahtjev Zavoda za industrijsko inženjerstvo za imenovanjem novog predstojnika Zavoda, zamjenika predstojnika Zavoda i voditelja Laboratorija za logistiku

  Fakultetsko vijeće na zahtjev Zavoda za industrijsko inženjerstvo,  elektroničkim glasovanjem, donosi odluku:

  Izv. prof. dr.sc. Hrvoje Cajner, imenuje se za predstojnika Zavoda za industrijsko inženjerstvo, umjesto prof. dr.sc. Gorana Đukića. 

  Izv. prof. dr.sc. Tihomir Opetuk,  imenuje se za zamjenika predstojnika Zavoda za industrijsko inženjerstvo. 

  Dr.sc. Maja Trstenjak,  imenuje se voditeljicu Laboratorija za logistiku  Zavoda za industrijsko inženjerstvo. 

  Obavljanje dužnosti započinje 01. prosinca 2023. godine.
  Dekan zaključuje online sjednicu.

        Zapisničarka                                                                                                           D e k a n


   Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja                                                           Prof. dr.sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica