Sjednice fakultetskog vijeća

Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Sjednice fakultetskog vijeća

ZAPISNIK

 

6. izvanredne tematske sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.  2023./2024., održane 27. ožujka 2024. godine, u Sveučilišnom nastavnom centru AGG FSB, Ul. Grada Gospića 1a, Zagreb.


PRISUTNI : 

Dekan: dr.sc. Zdenko Tonković, redoviti profesor.

Prodekani: dr.sc. Igor Karšaj, redoviti profesor, dr.sc. Darko Kozarac, redoviti profesor, dr.sc. Krešimir Grilec, redoviti profesor, dr.sc. Goran Đukić, redoviti profesor.

Redoviti profesori: Alar dr.sc. Vesna, Alar dr.sc. Željko, Andrić dr.sc. Jerolim, Balen dr.sc. Igor,  Boras dr.sc. Ivanka, Božić dr.sc. Željko, Brezak dr.sc. Danko, Ciglar dr.sc. Damir, Ćorić dr.sc. Danko, Deur dr.sc. Joško, Džijan dr.sc. Ivo, Godec dr.sc. Damir, Haramina dr.sc. Tatjana, Jokić dr.sc. Andrej, Jurčević Lulić dr.sc. Tanja, Landek dr.sc. Darko, Lončar dr.sc. Dražen, Lulić dr.sc. Zoran,  Markučič dr.sc. Damir, Parunov dr.sc. Joško, Slapničar dr.sc. Vedran, Smojver dr.sc. Ivica, Šitum dr.sc. Željko, Štorga dr.sc. Mario, Terze dr.sc. Zdravko, Tuković dr.sc. Željko, Vrdoljak dr.sc. Milan, Vučković dr.sc. Krešimir, Žeželj dr.sc. Dragan, Žmak dr.sc. Irena.

Izvanredni profesori: Alujević dr.sc. Neven, Baršić dr.sc. Gorana, Ćurković dr.sc. Petar, Dubreta dr.sc. Nikša, Ferdelji dr.sc. Nenad, Galić dr.sc. Ivica, Hoić dr.sc. Matija, Ilinčić dr.sc. Petar, Jokić dr.sc. Marko, Juretić dr.sc. Hrvoje, Katić dr.sc. Marko, Keran dr.sc. Zdenka, Kostelac dr.sc. Milan, Lesičar dr.sc. Tomislav, Mihaljević dr.sc. Morana, Opetuk dr.sc. Tihomir, Stojanović dr.sc. Ivan, Škec dr.sc. Stanko, Tomičević dr.sc. Zvonimir, Vladimir dr.sc. Nikola, Vujanović dr.sc. Milan, Žakula dr.sc. Tea.

Docenti: Galić dr.sc. Marija,  Kereković dr.sc. Snježana, Švaco dr.sc. Marko.

Predstavnica zaposlenika na nastavnom radnom mjestu: Bošnjak Terzić dr.sc. Brankica.

Asistenti - Viši asistenti: Dogančić dr.sc. Bruno.

Predstavnica tehničkog i administrativnog osoblja: Herold Izidora.

Predstavnik Sindikata FSB-a: Panić dr.sc. Nenad.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Biloš Mateo, Čmelješević Matija, Ivanković Ante.

Osim članova Fakultetskog vijeća sjednici prisustvuje: Ivan Petrošević, dipl. iur, Tajnik fakulteta, Matea Klanac, mag. iur., tajnica upravljanja, Crneković dr.sc. Mladen, Kranjčević dr.sc. Nenad, Mudrinić dr.sc. Saša, Pavković dr.sc. Neven, Soldo dr.sc. Vladimir, Virag dr.sc. Lana.


ODSUTNI:

Redoviti profesori: Bauer dr.sc. Branko, Degiuli dr.sc. Nastia (ispr.), Dović dr.sc. Damir, Duić dr.sc. Neven, Grgec Bermanec dr.sc. Lovorka, Kodvanj dr.sc. Janoš, Kozmar dr.sc. Hrvoje (ispr.), Kožuh dr.sc. Zoran, Kunica dr.sc. Zoran, Ljubas dr.sc. Davor, Majetić dr.sc. Dubravko, Pavković dr.sc. Danijel, Rede dr.sc. Vera (ispr.), Schneider dr.sc. Daniel Rolph.

Izvanredni profesori:  Cajner dr.sc. Hrvoje, Skozrit dr.sc. Ivica.

Docent: Prša dr.sc. Marija.

Asistenti - Viši asistenti: Martić dr.sc. Ivana, Razumić dr.sc. Andrej.

Voditeljica knjižnice: Krajna dr.sc. Tamara.

Studenti prijediplomskog i diplomskog studija: Dražić Tomislav, Meštrić Lovro, Pavlović Vid, Plank David, Šabić Filip, Šijak Igor.

Studenti poslijediplomskog studija: Adamović Petra.

Dekan, prof. dr.sc. Zdenko Tonković otvara 6. izvanrednu tematsku sjednicu Fakultetskog vijeća u ak. god. 2023./2024. i pozdravlja sve prisutne.

Predlaže dnevni red naveden u Pozivu. Članovi Fakultetskog vijeća prihvaćaju predloženi dnevni red.

Prelazi se na dnevni red.

1.
Rezultati zimskog ispitnog roka u ak. god. 2023./2024.

Prodekan za nastavu prof. dr.sc. Krešimir Grilec, predstavio je članovima Fakultetskog vijeća analizu prolaznosti studenata na zimskom ispitnom roku u ak. god. 2023./2024., prema prezentaciji u privitku.

2.
Rezultati izvanrednog ispitnog roka u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.

Prodekan za nastavu, prof. dr.sc. Krešimir Grilec osvrnuo se na rezultate izvanrednog roka održanog dana 16. ožujka 2024. godine, na koji je izašlo oko 800 studenata, a oko 100 studenata položilo je ispite. Stoga je prolaznost na izvanrednom roku bila oko 17%, što nije dobar rezultat. 

3.
Studentske ankete

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete sastavilo je ankete za studente, na tragu mjera koje su usvojene na sjednici vijeća u veljači 2024. godine. Od ukupno 10 mjera, ova anketa obuhvaća prve četiri mjere. Vrlo je mali postotak ispunjenih anketa, a konačna analiza još nije provedena. Ankete će u budućnosti obuhvaćati i podatak o prolaznosti studenata, kako bi se dobila potpuna slika o utrošku vremena potrebnom za prolaženje ispita.

Osim ove ankete provedena je i regularna anketa vezana za kvalitetu nastave, koja obuhvaća drugačiji set pitanja, međutim iz koje je razvidno da su studenti zadovoljni kvalitetom nastave, obzirom da je prosječna ocjena vrlo visoka (4,4). 

3.
Izmjena plana kolokvija u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.

Fakultetsko vijeće na prijedlog prodekana za nastavu, donosi odluku:

Prihvaća se izmjena plan održavanja kolokvija u ak.  god. 2023./2024., kao u privitku. 

4.
Usmeno priopćenje predstojnika zavoda ili voditelja katedri i predmetnih nastavnika na temu rezultata ispitnih rokova za kolegije zimskog semestra 1. i 2. godine prijediplomskih studija s malom prolaznošću (uzroci male prolaznosti i prijedlozi za poboljšanja)

Pod ovom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća dekan je zamolio sve nositelje kolegija s niskom prolaznošću, te predstojnike Zavoda i voditelje Katedri s takvim kolegijima, da iznesu svoje viđenje te moguća rješenja za povećanje prolaznosti studenata.

Naime, zbog problema prolaznosti studenata na pojedinim kolegijima, Uprava FSB-a zlaže dodatne napore za pronalaženje prijedloga poboljšanja, obzirom na to da nam o tome ovisi i ishod reakreditacije koja nam predstoji, te sklapanje programskih ugovora u rujnu ove godine.

Članovi Fakultetskog vijeća raspravljali su o ovome pitanju.

Na jesen moramo imati nove prijedloge.

5.
Pohađanje nastave

Pod ovom točkom dnevnog reda članovi Fakultetskog vijeća raspravljali su o mogućim prijedlozima za motiviranost studenata za pohađanje nastave. S jedne strane, predstavnici studenata predlažu da se studenti dodatno motiviraju time da se pohađanje nastave nosi određeno opterećenje prilikom polaganja ispita. S druge strane, nastavnici su suglasni u tome da veliki postotak studenata koji pohađaju nastavu imaju veću prolaznost na ispitima, što bi samo po sebi trebala biti motivacija za pohađanje nastave, te govori o samoj kvaliteti nastave na Fakultetu.

Dekan je naglasio kako je kontinuirano praćenje nastave od iznimne važnosti.

5.
Prijedlog Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu strojarstva i brodogradnje

Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana Fakulteta, donosi odluku:

Prihvaća se prijedlog Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, kao u privitku.

6.
Raspis natječaja i izbor stručnih povjerenstava

Na temelju prijedloga zavoda, a u skladu sa Statutom FSB-a i mišljenjem Povjerenstva za kadrove, Fakultetsko vijeće donosi odluku o pokretanju postupka izbora:  

  Raspisuje se natječaj za izbor:

  1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za mehaniku i čvrstoću.
  2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto višeg asistenta, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za računalnu mehaniku fluida. 
  7.
  Razno

  Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.
  Dekan je zahvalio svima na angažmanu te zaključuje tematsku sjednicu u 16 sati.

  Zapisničarka                                                                                            D e k a n


  Matea Klanac, tajnica upravljanja                                                       Prof. dr. sc. Zdenko Tonković


  Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ivana Lučića 5
  10002 Zagreb, p.p. 102
  MB 3276546
  OIB 22910368449
  PIC 996827485
  IBAN HR4723600001101346933
  tel: +385 1 6168 222
  fax: +385 1 6156 940
  Sveučilište u Zagrebu
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Mapa stranica